Audun Hjertager

Alder: 48
  RSS

Om Audun

Marinbiolog med evolusjon, off. adm og politikk, organisasjonspsykologi og meteorologi i fagkretsen. Skriver på Verdidebatt fordi jeg er nysgjerrig, og med håp om å selge «grønne ideer» inn i kristne miljøer. Verdigrunnlag: Pragmatisk, liberal sosialdemokrat, realitetsorientert og relativt livssynsnøytral kristen. Skriver på verdidebatt som privatperson. PS Av og til litt for ivrig skribent. Jeg står ikke inne for alt jeg har skrevet på verdidebatt...

Følgere

Splittet om kristne verdider

Publisert over 9 år siden

Jeg tok på meg undersøkende briller et lite øyeblikk, og så kjapt på statistikken over antall innlegg og kommentarer for å finne ut hva verdidebatt kan fortelle oss om kristne verdier. Med disse brillene på kan det se ut som kristne verdier handler om uenighet, krangling og bedrevitere! 

Hvis verdidebatt.no, siden det er en "kristen" avis' nettsted, er et forum der et overveldende flertall er opptatt av kristne verdier, burde verdidebatt.no kunne fortelle noe om hva kristne verdier er? - Det er nærliggende å anta at "kristne verdier" er noe som viser seg gjennom engasjement, og noe kristne enes om

Antall innlegg i hvert emne/kategori forteller noe om artikkelforfatternes engasjement. Kommentarene vitner også om engasjement: Oftest om brennende uenighet (sjeldnere mye ros), og antall visninger forteller også noe om engasjementet, men er ofte knyttet til antall kommentarer og er dermed også oftest uenighet.

Kategorier med mange innlegg:

  1. Politikk 850+ innlegg, 5000+ kommentarer. Her er artikkelen ”Inger Lise Hansen må fratre” særlig mye vist og diskutert: 3539 visninger og 59 kommentarer. 
  1. Kristenliv og kirke 800+ innlegg, 7300+ kommentarer. I.l.a. de siste månedene er det flest innlegg og kommentarer på artikkelen ”Økumenikk”, med 369 kommentarer og 6802 visninger. 
  1. Teologi 400 innlegg, 7000+ kommentarerArtikkelen ”Evolusjon eller kreasjonisme” hadde flest visninger i hele forumet siste år (?): 10064 visninger, 277 kommentarer. Med opp mot 18 kommentarer på hvert innlegg, er Teologi noe som engasjerer på verdidebatt!

En kikk på innlegg og kommentarer, og antallet av disse, viser at det er sterkt engasjement og stor uenighet om hva som er ”kristenliv” og hva som er ”kirke”. Der er også stor uenighet om politikken, med debattanter spredt ut over hele fargekartet, og selv her diskuteres det hva som er kristne verdier: Hva er kristen politikk?

De lengste diskusjonene finner man i kategorien ”Teologi” – hvor jeg antar at det er selve grunnlaget for hvordan man skal finne ut hva som er kristne verdier som diskuteres. Kategorien ”Etikk” kommer også høyt opp når det gjelder antall kommentarer per innlegg (12), noe som tyder på at engasjementet og uenigheten er stor også der.

Andre områder med stor uenighet (forholdsvis mange kommentarer) er ”Ateisme”, ”Midtøsten”, ”Miljø og Klima” og ”Sex og samliv”.  Kategoriene ”kunst” og ”innlegg tilknyttet kirkenorge.no” er de eneste med færre kommentarer enn innlegg, men dette skyldes nok laber interesse for emnet, fremfor enighet: Det er kun 19 innlegg i kategorien ”kunst”, og verdidebattantene diskuterer heller ”Vårt Land” enn ”Kultur”.

Det er usikkert om debattantene enes om noe annet enn "debatt"?

Konklusjon

- Verdidebattantene har sterke konvergerende meninger, særlig i teologiske spørsmål og i grunnleggende etiske spørsmål.

- Kristne verdier synes å være noe subjektivt, knyttet til individer eller grupper/politiske retninger/trossamfunn

- Det er relativt få spor i debattene etter verdier som toleranse, respekt og ydmykhet, særlig overfor overfor med-debattanter. Ut fra dette kan man neste konkludere med at dette er noe kristne verdier ikke handler om, i ihvertfall gjelder tilsynelatende ikke dette i forumet ??

---

Med forbehold om statistiske og andre feil


Gå til innlegget

Ond spiral

Publisert over 9 år siden

Konsentrasjonen av den svært sterke drivhusgassen metan fortsetter å øke. I likhet med uregelmessighetene i utbredelsen av sjøis i Arktis, frykter forskerne at dette er tegn på at tilbakekoblingsmekanismene har startet:

This would (...) producing more warming, which in turn would (...), which would produce even further warming, and so on into an uncontrollable "runaway" warming effect.

- Med mindre vi handler tidsnok (det kan allerede være for sent), vil tilbakekoblingsmekanismer føre verden inn i en ond spiral, der menneskelig indusert global oppvarming trigger mekanismer som fører til mer oppvarming. I teorien kan jordkloden godt ende opp som planeten Venus. Mekanismene ble knapt omtalt av klimapanelet før i 2007, og da svært vagt i forhold til den trusselen disse mekanismene utgjør. Slik er vitenskap.

Den onde spiralen, man har anslått at verden kan føres inn i ved en oppvarming på 2'C, er den viktigste årsaken til at politikerne i København slo fast at de ønsker å begrense oppvarmingen til 2'C (uten å hvite hvordan). Mange klimaforskere mener det er umulig

Ingen vil inn i denne onde spiralen. Hverken vi eller våre barn. Men i likhet med bergensere, Europas mest forurensingsutsatte innbyggere i en periode, handler vi ikke frivillig til vårt eget beste: Bare forbud mot kjøring fikk ned trafikken da giftskyen lå over Bergen.

Salige er de som tar hensyn til våre barn, våre medmennesker og oss selv, og kanskje vi skal be om politikere som tidsnok våger å ta nødvendige, upopulære avgjørelser, til det beste for alle. - F.eks noen som klarer å endre vårt materialistiske livssyn, til et fokus på nestekjærlighet og glede.

Gå til innlegget

Klimabrølere

Publisert nesten 10 år siden

Klimapanelet og naturvernorganisasjoner har utsatt seg for angrep av skeptikere i følge Dagbladet, - det er gjort unødvendige feil. 

Når man nå hører om at "klimapanelet overdriver", er det viktig å huske på at andre lenge har ment at panelet undervurderer. Etter klimapanelets tidligere rapporter, mente mange forskere at trusselen om menneskeskapt global oppvarming ble redusert gjennom politisk press. Det kan være naturlig å anta at sannheten finnes et sted mellom "overdriverne" og "klimaskeptikerne", dvs omtrent som i klimapanelets siste rapport.

På en annen side forklarer 1000 forskere i praksis her (2009) at vi står overfor klimapanelets (2007) worst case scenario, minst, og da tenker jeg at det er sannsynlig at sannheten dessverre tipper i negativ retning.

Det er naturlig at man blant et hav av vitenskapelige dokumentasjon om global oppvarming, oppdager noen dråper forurensing i form av subjektive spekulasjoner, misforståelser og uvitenskapelig dokumentasjon. Det er ikke annet å forvente at det begås feil når tusenvis av publikasjoner skal gjennomgås av et begrenset antall mennesker på kort tid. Det betydelig større grunn til å være kritisk når noen dråper forurensing presenteres som hav av noen få personer, som f.eks "klimarealister" og andre klimaskeptikere.

Man skal også være forsiktig med å overdrive betydningen av beskyldningene. Det er langt fra sikkert at beskyldninger holder mål

Gå til innlegget

Ny kurs

Publisert nesten 10 år siden

Klimaendringene vi opplever er naturlig i den grad man mener menneskeskapt global oppvarming (MGO) også er naturlig. - Vi er jo en del av naturen; dyr kan man si.

Allerede før MGO påvirker mennesker flest merkbart, fattige først, utrydder vi arter i en hastighet verden ikke har sett maken til på 65 millioner år, bruker vi mer ressurser enn jorden kan produsere, og fordeler dem så skjevt at det er til å gråte av. Og det er samme årsak til alt: Higen etter materiell velstand, Mammon, samlemani av skatter på jorden.

Å stole på økonomisk og teknologisk utvikling i møte med dette, er som å stole på at det som har skapt problemene vi står overfor, også kan løse dem. - Det er som å stole på at en ødelegger vil reparere, heller enn at vi snarest velger andre til å ta den jobben.

Vi trenger kursendring, ikke "økonomisk utvikling": Økonomien og teknologien må styres i en retning som vi ønsker, ikke omvendt. Slik markedskreftene virker i dag, er det ønsket om materiell rikdom som er veiviser. Vi trenger en veiviser som ønsker rikdom i form av livskraft, kjærlighet...

Gå til innlegget

Mest leste siste måned

KRIK - NYE spilleregler
av
Trond Andreassen
11 dager siden / 1292 visninger
Jeg lever ikke lenger selv
av
Merete Thomassen
13 dager siden / 1270 visninger
170 år med misforståelser
av
Joanna Bjerga
29 dager siden / 1148 visninger
Ingen Disco på Roser
av
Øyvind Hadland
25 dager siden / 847 visninger
Stjernedialektar
av
Ann Kristin van Zijp Nilsen
13 dager siden / 810 visninger
Disco, kirken og kreativiteten
av
Henrik Peder Govertsen
19 dager siden / 680 visninger

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere