Audun Hjertager

Alder: 49
  RSS

Om Audun

Marinbiolog med evolusjon, off. adm og politikk, organisasjonspsykologi og meteorologi i fagkretsen. Skriver på Verdidebatt fordi jeg er nysgjerrig, og med håp om å selge «grønne ideer» inn i kristne miljøer. Verdigrunnlag: Pragmatisk, liberal sosialdemokrat, realitetsorientert og relativt livssynsnøytral kristen. Skriver på verdidebatt som privatperson. PS Av og til litt for ivrig skribent. Jeg står ikke inne for alt jeg har skrevet på verdidebatt...

Følgere

Kristen politikk

Publisert nesten 10 år siden

Går det et skille mellom kristne verdier og politikk?

Noen mener kanskje at kristne verdier er destruktivt som grunnlag for politikken fordi kristne verdier er idealistiske og optimistiske, til dels utopiske: Snu kinnet til. Dele med fattige. For meg synes dette å være konklusjonen til de siterte filosofene i O.J.Anfindsens innlegg. - Kanskje det er nødvendig siden verden er så brutal, å velge ut et knippe kristne verdier som lar seg bruke i politikk?

Jeg kan godt tro på utopier, pragmatiske fremfor dogmatiske, men jeg vet ikke om det er realistisk eller urealistisk med radikal ny politikk. Med  alvorlige globale utfordringer i bakhodet; som overbefolkning, overforbruk, ressursmangel, klimaendringer, mener jeg all utprøvd politikk har vist seg å være destruktiv.  

Kanskje står valget mellom å være idealist og optimist, eller realist og pessimist ?

Gå til innlegget

Venstre, høyre eller...

Publisert nesten 10 år siden

Sammenlikninger av venstre og høyresider bør være mest av historisk interesse. Det er en litt for grov forenkling av politikk. Men siden marxisme, kommunisme, fascisme og nasjonalisme regnes som ytterpunkter på venstre/høyreaksen, kan det være grunn til å være skeptisk til begge.

Jeg mener i tillegg at mellomformene langs aksen har vist seg å komme til kort. (Også i Storbritannia som Jørgensen skriver om i "Venstresida og samfunnsutviklinga. Meir Hitchens"). 

Tradisjonelt er destruktivt

De tradisjonelle høyre/venstresidene er så fastlåst i sine ideologier at det går på bekostning av fremtidige generasjoner, ja vår eksistens: For dem er livsgrunnlaget vårt, miljøet: ressurser, medmennesker, natur, kultur, underordnet prinsipper om "arbeid for alle", økonomisk likeverd, økonomisk utvikling eller markedsliberalisme. 

Som velgere i et demokrati som har hatt både høyre og venstreorienterte regjeringer, deler vi ansvaret for den fatale kursen med dem: 20072009, 2059(?). - Det går på skinner mot stupet, så vi tenke nytt.

Politisk kompass

Politiske kompass forteller mer enn høyre-venstre akser. Dette  (political compass.org) viser et politisk kompass for Storbritannia: 

UK Political Parties chart

Økonomisk eller bærekraftig utvikling

Labour og Conservatives ligger ikke langt unna hverandre. De er "autoritære" på hver sin måte ved å ha sin bestemte ideologi. Økonomisk er de relativt høyreorienterte begge to. I praksis betyr dette at økonomisk utvikling for begge er langt viktigere enn økonomisk likeverd eller bærekraftig utvikling.

Ny retning: De Grønne

De Grønne (Green) hører til i den motsatte kvadranten. De står for frihet, medmenneskelighet, likeverd og demokrati både nasjonalt og globalt, i nåtid og fremtid; derfor libertariansk og ikke autoritær. Men for de grønne forutsetter frihet å ha en viss kontroll over økonomien slik at den ikke ødelegger livsgrunnlaget for oss; derfor finner vi ideologien til venstre.

Jeg tror vi vil se mer av denne nye bevegelsen (Global Greens; Greens, Miljøpartiet De Grønne, Miljöpartiet De Gröna, Les Verts/Europe Écologie) osv.

Det er mange personer innenfor denne kvadranten/ideologien mange burde lytte til og lære av:  Nelson Mandela, Gandhi, Dalai LamaEva JolyArne Næss.

Gå til innlegget

Venstre, høyre eller...

Publisert nesten 10 år siden

Sammenlikninger av venstre og høyresider bør være mest av historisk interesse. I mine øyne har begge sider vist seg å komme til kort, også i Storbritannia (som Jørgensen behandler i "Venstresida og samfunnsutviklinga. Meir Hitchens").

Mens man finner marxister og kommunister på venstresida, finner man fascister og nasjonalister på høyresida. M.a.o. noe det er sunt å være skeptisk til. Har vi andre alternativ enn "høyre" og "venstre"?

Tradisjonelt er destruktivt

De tradisjonelle høyre/venstresidene er så fastlåst i sine ideologier at det går på bekostning av fremtidige generasjoner, ja vår eksistens: For dem er livsgrunnlaget vårt, miljøet - ressurser, medmennesker, natur, kultur, underordnet prinsipper om "arbeid for alle", økonomisk likeverd, økonomisk utvikling eller markedsliberalisme. 

Som velgere i et demokrati som har hatt både høyre og venstreorienterte regjeringer, deler vi ansvaret for den fatale kursen med dem: 20072009, 2059(?). - Det går på skinner mot stupet, så vi tenke nytt.

Politisk kompass

Politiske kompass forteller mer enn høyre-venstre akser. Dette  (political compass.org) viser et politisk kompass for Storbritannia: 

UK Political Parties chart

Økonomisk eller bærekraftig utvikling

Labour og Conservatives ligger ikke langt unna hverandre. De er "autoritære" på hver sin måte ved å ha sin bestemte ideologi. Økonomisk er de relativt høyreorienterte begge to. I praksis betyr dette at økonomisk utvikling for begge er langt viktigere enn økonomisk likeverd eller bærekraftig utvikling.

Ny retning: De Grønne

De Grønne (Green) hører til i den motsatte kvadranten. De Grønne står for frihet, likeverd og demokrati både nasjonalt og globalt; derfor libertariansk. Men for de grønne forutsetter frihet å ha en viss kontroll over økonomien slik at den ikke ødelegger livsgrunnlaget for oss; derfor til venstre.

Jeg tror vi vil se mer av den nye grønne bevegelsen (Global Greens; Greens, Miljøpartiet De Grønne, Miljöpartiet De Gröna, Les Verts/Europe Écologie) osv.

Det er mange personer innenfor denne kvadranten/ideologien mange burde lytte til og lære av:  Nelson Mandela, Gandhi, Dalai LamaEva JolyArne Næss

Gå til innlegget

Dead ahead

Publisert nesten 10 år siden

Figuren viser global temperatur målt med ulike metoder frem til 2009 (satelitt/målestasjoner). (Kilde: Walker Intstitute, som forteller at siste tiår er det varmeste som er målt). 2010 som ikke er illustrert i grafen, ligger an til å slå alle rekorder.

Isen i Arktis er på sitt 4. laveste nivå noensinne registrert, allerede nå i slutten av juni, midt i smeltesesongen. Forskerne vet ikke hvor stor oppvarmingseffekt og hvor mye metan (flere ganger sterkere drivhusgass enn CO2) som vil sive ut som følge av at isen i Arktis forsvinner. Men de advarer mot følgende av mindre refleksjon fra is og tining av tundra/metanutslipp. Flere undersøkelser, sist på Svalbard, antyder at effektene av tilbakekoblingsmekanismene kan være like rundt hjørnet.

Og klimaforskere, prognoser og klimamodeller er dessverre til å stole på.

Klimamodeller spår fremtidens klima, og er matet med kunnskap om alle kjente faktorer som påvirker klimaet. Klimamodellene testes bl.a. ved å sjekke hvor pålitelige de er bakover i tid; når man sammenlikner med med fasiten - temperaturmålinger.

En undersøkelse av 56 klimamodeller viser at når man fjerner menneskelige CO2-utslipp som en faktor, forsvinner også korrelasjonen mellom klimamodell og fasit.

Illustrasjoen under viser temperaturmålinger innenfor rammen av klimamodeller frem til det "kalde" året 2008. Det bør påpekes igjen at 2009, og etter alt å dømme særlig 2010 er svært varme år som ikke fremkommer i illustrasjonen. (Kilde: Klimaforsker Benestad i forskning.no)

Likevel hører vi om "klimaskepsis". Da kan det være verdt å notere seg at klimaskeptiske forskere ikke bare representerer et svært lite mindretall, men også det man kan kalle for "C-forskere". Det er ihvertfall noe forskning antyder. I et demokrati med ytringsfrihet, må det være lov å bygge sin forståelse av klimaet på uttalelser fra slike, eller til Jens Stoltenberg som tror vi er så flinke at alt hadde ordnet seg om alle hadde gjort som nordmenn. Det må være like lovlig å oppfatte dem som "crazy", slik en av verdens mest anerkjente klimaforskere, James Hansen, omtalte Jens Stoltenbergs utsagn.

Vi er i rute med klimapanelets worst case scenario. Fremtiden for våre barn og barnebarn har vi staket ut i ørske. Den går fortsatt rett frem, dead ahead, og er ikke særlig lovende.

Jeg ønsker god sommer til ettertanke med en modig ESC-sang, og håp om at vi blir flinkere til å ta inn over oss hva vi er i ferd med å gjøre, og at vi bryr oss mer om hverandre enn vi har gjort.

Gå til innlegget

Boikott- og handleliste

Publisert nesten 10 år siden

Det er etisk forkastelig å handle med en selvmordsbomber som bruker pengene våre til å kjøpe dynamitt. Tilsvarende bør vi unngå å handle med regjeringer som bomber sykehus og barn med høyteknologisk presisjon, med selvforsvar som argument. 

Vi bør alle unngå å bidra til massakre på israelere og palestinere i midtøsten. Blant det enkleste vi kan gjøre er å bidra til å skape dialog og forståelse, avslutte all finansieringen av krig, og ikke-voldelige protester.

SAS bruker passasjerenes penger på en bedrift som finansierer våpen, så vi bør av mange grunner bruke annen kollektivtransport enn fly, særlig SAS... I Gaza er de vel fratatt alt de har, så jeg vil tro at kapitalkreftene der best kan brukes til å bygge opp igjen Gaza, til et bedre sted enn det har vært. 

Inntekter fra Carmel og Jaffa går b.l.a. til bomber (gjennom skatter og avgifter),og kan med fordel erstattes med frukt og grønnsaker fra Norge. Ja, for å unngå å betale for produkter som Ahava, som kommer fra ulovlig bosetting på vestbredden, bør vi handle Fair Trade når vi kjøper importert.

IKEA, som ikke får levere varer på Vestbredden til andre enn Israelske ulovlige bosettere, og som gjør det, kan vi med fordel erstatte med brukt, f.eks fra Fretex. Det er svært mange grunner til å reparere heller enn å kjøpe nytt. "Må" vi ha det, kan vi kjøpe Norsk, gjerne topp kvalitet som hos StorgårdsmøblerLokale varer laget av lokale ressurser gir den beste garantien for at pengene våre ikke går til noe muffens vi ikke vil stå til ansvar for, 

Kapitalkrefter er et mektig våpen under for liten internasjonal politisk kontroll, men sterkere enn våpen vil mange si. Siden Israel er et demokrati kan vi med egne valg formidle til Israels regjering og Israels stemmeberettigede, at vi ønsker å bli hørt. Vi fikk oppleve at Apartheid etter økonomiske sanksjoner ble avskaffet i Sør-Afrika. Jeg tror vi kan få oppleve fred i Israel/Palestina også. En minste forutsetning for fred er å ha tro på fred. Deretter å gjøre litt for fred.

Gå til innlegget

Mest leste siste måned

Ja vi elsker alle i dette landet
av
Jarle Mong
13 dager siden / 2988 visninger
Er far og hans slekt uten betydning?
av
Øivind Benestad
10 dager siden / 1678 visninger
Hjemlengsel
av
Joanna Bjerga
11 dager siden / 1537 visninger
Mel gir stabilitet
av
Ingrid Vik
rundt 1 måned siden / 1291 visninger
Hvem skal bli født?
av
Paul Leer-Salvesen
16 dager siden / 1092 visninger
Visjon Norge og kritikk
av
Pål Georg Nyhagen
21 dager siden / 665 visninger

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere