Audun Hjertager

Alder: 49
  RSS

Om Audun

Marinbiolog med evolusjon, off. adm og politikk, organisasjonspsykologi og meteorologi i fagkretsen. Skriver på Verdidebatt fordi jeg er nysgjerrig, og med håp om å selge «grønne ideer» inn i kristne miljøer. Verdigrunnlag: Pragmatisk, liberal sosialdemokrat, realitetsorientert og relativt livssynsnøytral kristen. Skriver på verdidebatt som privatperson. PS Av og til litt for ivrig skribent. Jeg står ikke inne for alt jeg har skrevet på verdidebatt...

Følgere

Ubehagelige sannheter

Publisert nesten 10 år siden

Mens klimapanelet og Al Gore forteller om "en ubehagelig sannhet", forteller psykologien om vår evne til å fortrenge ubehagelige sannheter ved å skape oss falske virkelighetsbilder, f.eks gjennom kognitiv dissonans. Uavhengig av fasiten i dette spørsmålet ønsker vel ingen å ha en falsk tro på virkeligheten. Når skal vi tillate oss å fornekte vitenskapelig konsensus, dvs generell enighet blant forskere? Og når bør vi heller stole på egne og utvalgte andre meninger ? 

På tross av vitenskapelig konsensus i spørsmålet om global oppvarming, viser en undersøkelse at alle bortsett fra en av 48 republikanske kandidater til Senatet er skeptiske til global oppvarming. Det forundrer meg at representantene ikke lytter til NASA i dette spørsmålet 1) 2), når de må forstå at de er prisgitt NASA med tanke på GPS, overvåking, produksjon av satelitter osv.

For meg synes det som om evnen til å skape en urealistisk virkelighetsoppfatning henger sammen med graden av tro på dogmer og autoriteter, som f.eks i konservativ religion og høyrepopulisme. Hvis den ubehagelige sannheten blir stor nok, eller hvis den alternative virkelighetsoppfatningen kolliderer for mye med den vitenskapelige, slik det gjør for noen i klimaspørsmålet, innfører man "konspirasjoner". - Det være seg "evolusjons-konspirasjonen", ikke-eksisterende klimaendringer som egentlig handler om  verdensbeskattning (CO2 avgiften), venstrevridde konspirasjoner for å ødelegge samfunn osv. Jihadernes "fryktelig onde vesten" er vel også et eksempel på hvordan dogmer og falske konspirasjoner kan føre til fryktelig handling? Dette er mennesker som går døden, og tar med seg uskyldige, fordi de er "hellig overbeviste".

Hvordan unngår du å gå i samme felle?

Gå til innlegget

I samme sandkasse

Publisert nesten 10 år siden

Vi sitter i samme sandkasse og kaster sand i ansiktet på hverandre, og sjauer så fælt at det snart ikke er mer sand igjen. Synes vi dette er greit? Venter vi på at en forelder snart irettesette oss? Forstår vi at dette er galt og vil slutte fred snart?

Er menneskene "født" dumme, urettferdige og onde, og må leve med grunnleggende uenigheter, kriger og konflikter? Eller har menneskeheten forutsetning for å enes slik at vi får gode, bærekraftige og medmenneskelige samfunn både lokalt og globalt?

Dette er grunnleggende spørsmål i politikk fordi svarene er avgjørende for valg av mål og midler, og handler i stor grad om hvorvidt vi tror vi er avhengig av dogmer eller ikke.

Dogmatisk politikk, enten det er islamismen eller KrFs, baserer seg gjerne på at samfunnet trenger et gudegitt verdigrunnlag. Egosentrisk, dogmatisk politikk, som nasjonalisme eller Frps, bygger på et verdigrunnlag som tilhengerne mener må til for at samfunnet skal fungere lokalt/nasjonalt, gjerne i kamp mot utenforstående/ "det onde". Også kommunistene trenger dogmer får å få sitt fellesskapsamfunn til å fungere.

Hver av disse dogmene står i konflikt med hverandre. Hege Anita Aarvold Flottorp bruker barn i en sandkasse som kaster sand på hverandre som bilde på konflikten mellom Israel og Palestina. Jeg synes bildet passer på menneskelige konflikter generelt: Vi krangler voldsomt om hvem sin far som er sterkest, og ingen foreldre bryter inn. 

Jeg synes det er viktig å kjempe for frihet, og mot fordommer fordi jeg tror mennesker i bunn og grunn har mulighet til å vite og velge godt om de står fritt til å gjøre det, og alt er belyst. Jeg tror alle mennesker er født med kunnskap om godt og ondt. Vi er voksne nå, og må ta ansvar. 

Gå til innlegget

Miljø og innvandring

Publisert nesten 10 år siden

Medmenneskelig innvandringspolitikk er viktig både med tanke på kortsiktig og langsiktig utvikling av bærekraftige samfunn, med tanke på medmenneskelighet, for fred, for å bli klokere, for å øke respekten for menneskerettigheter blant alle folkeslag... Det er det klokt, godt og riktig. God innvandrings- og integreringspolitikk handler om å skape gode miljøer både lokalt og globalt, så innvandring er miljøpolitikk. 

Hvordan vi forholder oss til klimaflyktninger, er et spørsmål om å tenke helhetlig. Det samme gjelder hva vi gjør med barna vi rammer med naturkatastrofer, og det faktum at vi risikerer å påføre halvparten av verdens befolkning vannmangel om få år. Det kan ikke være et spørsmål om vi vil ta imot slike innvandrere, selvsagt skal vi det, men hvordan vi kan unngå at folk vil flykte, og hvordan vi best kan ta like godt vare på dem som andre i samfunnet vårt.

Dette står i kontrast til den innvandringspoliske kranglingen vi ser på stortinget og i dag. Den handler om hvor mange båtflyktninger vi har plass til i skipet vårt som driver med stø kurs mot fallet ved verdens ende. Ikke få ligger beruset av rikdom på dekk og soler seg i glansen av de få vi ”redder”, og tenker ikke et sekund på kursen.

Jeg mener som De grønne, at det er naturlig at mennesker ønsker å følge verdens ressurser som Norge henter om bord. Og de bør få komme om bord. Men vi må legge om kursen mot land og bygge livskraftige, grønne samfunn der, ved hjelp av alt vi har lært.

Vi bør åpne grensene samtidig som vi hjelper til med oppbyggingen av livskraftige samfunn både i Norge og utlandet med skattene vi har samlet. - Oljefondet bør brukes både på vår egen øy og på andre øyer, til grønn teknologi, grønne arbeidsplasser, helsearbeid og utvikling.

Integrering er viktig i forbindelse med åpning av grensene, og integrering av etniske innbyggere i en globalisert verden er minst like viktig som språkopplæring av innflyttere. Integrering handler om å skape forståelse for hverandre, og respekt for menneskerettigheter. Dette er viktig for et godt miljø. En av de viktigste lærdommene fra vår halsbrekkende seilas, som alle bør forstå, er at vi bor på omtrent samme sted, og at vi er en del av en stor familie med individuelle behov. 

En god politisk drøm er et medmenneskelig samfunn i økologisk balanse, og De grønne har forstått at en forutsetning for dette er livskraftige lokalsamfunn basert på lokale ressurser. Dette jobber De Grønne for over hele kloden. Det handler om å la ressurser være der de er, og vise våre medmennesker hvor de er fremfor å knabbe dem, og ødelegge verden med dem. Og hjelpe hverandre med å bruke dem på lure måter som gjør oss lykkelige, men som ikke samtidig ødelegger verden.

Livskraftige lokalsamfunn er medmenneskelige. De ønsker å holde på sine innbyggere, og innbyggerne ønsker å holde seg der. De tar vemodig farvel med innbyggere som velger å reise, tar lykkelig imot nye innbyggere.

Det er et hårete mål, men når Stabæk klarte det, kan vel vi?

Gå til innlegget

Gener og fiendtlighet

Publisert nesten 10 år siden

Vi har sannsynligvis alle de samme genene som gjorde at ufattelig mange tyskere fulgte "der Führer". Derfor må vi sørge for å skape og holde oss i miljøer som gjør at slike gener ikke får operere på egenhånd.- Vi har ikke gener for å se godt i mørket, og må derfor sørge for å oppholde oss i lyset.

Gen for å bli ledet

Som sosiale vesener har mennesker gener som gjør at vi godtar å bli ledet. "Der Führer - genet" er et hypotetisk, dyrisk gen som gir seg utslag i å stole blindt på en leder. Heldigvis har vi også gener som gir oss mulighet til logisk tenkning og medmenneskelighet. Det er miljø for slike gener vi må bygge og oppholde oss i. 

Fiendtlige gener
Siden jeg har biologisk bakgrunn har jeg deltatt i noen debatter knyttet til "biologisk innvandringsfiendlighet", sist på "Selvmordsparadigmet og innvandring" (Med bl.a. Ole Jørgen AnfindsenMorten SimonsenDarius ArnesenKristian Kahrs). Man har gjerne "falt" for boka selvmordsparadigmet, eller frykter blanding av gener el.l.

Kanskje har de et lite poeng i at vi dypt inne i oss har gener for å hevde revir, markere territorier og vokte populasjonen. I så fall bør vi være på vakt mot dem. Men siden miljøet vi befinner oss i har endret seg fra huleboertilværelse til en globalisert verden nærmest over natten for menneskeheten, er det ikke sikkert vi trenger å frykte disse genene lengre. 

Vennlige gener

Mens "individualist-arter" jobber for overlevelse på egenhånd, samarbeider sosiale arter med andre individer av samme art. Menneskearten regnes for en ekstremt sosial art. I dyreverden ser vi at livet i sosiale arters populasjoner stort sett handler om å ta vare på hverandre, og hjelpe hverandre med å overleve.

Menneskehetens omfattende kontakt med hverandre på tvers av kontinenter gjør at vi i biologisk sammenheng kan regne oss som en populasjon: At menneskeheten består av kun en populasjon. Siden menneskeheten henter og bringer mat og partnere til og fra alle verdensdeler, kan man si at vi på sett og vis holder til innenfor samme revir eller territorium også. Det er m.a.o. grunn til å håpe at gener som koder for omsorg innenfor en populasjon vil vise seg med økt globalisering. Det mest naturlige er selvsagt å se på menneskeheten i dag som en populasjon, og hulen, eiendommen (GNR/BNR), og leiren (og kanskje byen Bergen?) som reviret. 

Statlig innvandringsfiendtlighet

Hvorfor opplever vi tvert i mot innvandringsfiendlighet og lukkede grenser mellom stater?

En stat er hverken fugl eller fisk i evolusjonær sammenheng. Staten representerer lite annet i sosiobiologisk sammenheng enn ledelse. Så om noen føler at "reviret" Norge er truet av innvandring, er det svært god grunn til å tro at dette skyldes kulturelle fordommer med opphav i genene som koder for å følge en ledelse, og ikke gener knyttet til revirhevding.

De samme genene som gjorde at ufattelig mange tyskere fulgte "der Führer".

Gå til innlegget

Vindmøller på De 7 fjell

Publisert nesten 10 år siden

Bergen trenger master gjennom Hardanger fordi strømforbruket øker.

Miljøpartiet De Grønne har bl.a. bedt regjeringen vurdere effekten av en kampanje for redusert strømforbruk, med tilsvarende budsjett som for linjeføringen gjennom Hardanger.

Eller hva med å bygge vindmøller på noen av de 7 fjell hvis man ikke vil eller klarer å spare strøm; der er det jo avdankede TV-master fra før?

Gå til innlegget

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere