Audun Hjertager

Alder: 49
  RSS

Om Audun

Marinbiolog med evolusjon, off. adm og politikk, organisasjonspsykologi og meteorologi i fagkretsen. Skriver på Verdidebatt fordi jeg er nysgjerrig, og med håp om å selge «grønne ideer» inn i kristne miljøer. Verdigrunnlag: Pragmatisk, liberal sosialdemokrat, realitetsorientert og relativt livssynsnøytral kristen. Skriver på verdidebatt som privatperson. PS Av og til litt for ivrig skribent. Jeg står ikke inne for alt jeg har skrevet på verdidebatt...

Følgere

Løvetann - håp

Publisert rundt 9 år siden

En grønn, global kursendring som verden sårt trenger, kan spire fra lokalpolitisk engasjement.

En grønn, global kursendring som verden sårt trenger, kan spire fra lokalpolitisk engasjement.   FNs klimatoppmøte i Mexico starter over helgen. Jeg ønsker statsoverhodene våre lykke til i Mexico, og håper de er rause. For naturen varsler om at vi nærmer oss tålegrensen, og vi er tross alt et av verdens rikeste og mest oljeproduserende land. Men statslederne våre formidler at de er pessimister i likhet med de fleste andre statsledere som representerer land med overforbruk. Det er for dumt å ikke forplikte seg under FNs klimamøte i Mexico, men ikke så rart om fremdriften er for langsom, når alle påberoper seg å være tilfreds med egen klimapolitikk, og ingen våger å gå inn for å redusere forbruket.   Jeg tror grasrota vil snu seg fra slik samfunnsstyring, for å følge en vakker løvetann som trenger gjennom asfalten.   Det er et lyspunkt at 138 ordførere fra noen av verdens største byer i forkant av klimaforhandlingene signerte en klimaavtale for det urbane miljøet. Avtalen legger press på verdens toppledere, og gjennom den vi skimter et globalt potensial i lokalpolitikken.   Verden trenger at vi bygger medmenneskelige samfunn i økologisk balanse. En nøkkel er å jobbe for livskraftige lokalsamfunn basert på lokale ressurser både lokalt og globalt. Slik kan også klimaendringer både forebygges og møtes med større trygghet. Lokalpolitikere som prioriterer miljø i ordets videste forstand i by-, bygde- og næringsutvikling, i omsorg, transport og skole, vil trygge både vår egen alderdom og våre medmenneskers fremtid. Med livskraft og økt livsglede som mål for samfunnet fremfor økonomisk vekst eller ”likhet”, er det ikke vanskelig å se at vi også kan bli lykkeligere.
----

Versjon av innlegg sendt lokalaviser i Hedmark. Miljøpartiet De Grønne arrangerer lørdag seminar om "grønn politikk" og oppstart av lokallag.

PS Førstkommende sabbat, lørdag 27.11, velger mange å markere internasjonal ”kjøpefri dag”. Noe for deg?

 

 

Gå til innlegget

Blind økonomi

Publisert rundt 9 år siden

Økonomien er ikke underlagt økologiske prinsipper: Den driver seg selv som et dyr uten mål og mening, og mennesker også. Derfor er ikke vår materielle livsstil bærekraftig, men farlig destruktiv. Den blinde økonomien trenger en ledehund.

Økonomien er ikke underlagt økologiske prinsipper i dag. Snarere tvert imot: Den stimulerer til å investere i bedrifter som øker produksjonen og overforbruket mest. For det er det man tjener mest på. Stabilt høyt overforbruk betyr mindre investeringsvilje, og om noen bedrifter reduserer overforbruket, er interessen for investeringer fraværende og konkursen like om hjørnet.

Blindvei

Med tradisjonelle politiske briller, det være seg sosialistiske, liberale, konservative og borgerlige, er det å oppfordre til redusert forbruk å be om konkurser, økt arbeidsledighet og redusert velferdstilbud. Og det vil de ikke ta sjansen på, selv om verden bruker opp ressursene sine og skaper klimaendringer, og selv om vi er blant de verste. Dagens økonomiske system er en blindvei og hvis brillene ikke tas av, er det uunngåelig å møte veggen.

Green New Deal

Green New Deal handler om å snu forbruksmønsteret med tanke på miljøet, og stimulere til satsing på bærekraftig, økologisk, sunt, vedlikeholdstjenester, kulturopplevelser, omsorg. Begrepet ”Green New Deal” ble lansert av FN og ledende økonomer i 2008 for å få verden inn på en ny kurs, og spiller på Roosevelts ”New Deal” som ble en velsignelse for den amerikanske økonomien i de harde 30-åra.  Men FNs forslag ble nærmest umiddelbart gjemt i skuffen til tradisjonelle styresmakter. Heldigvis beveger den grønne bølgen seg raskt, og i utlandet får De Grønne stadig større oppslutning. I mange land åpner de skuffer.

Miljøpartiet De Grønnes viktigste kampsaker i Norge, er å legge om økonomien slik at varer som er billigst i økologisk og sosialt perspektiv også blir de billigste for forbrukerne. Og det må legges til rette for at overskudd tas ut i fritid heller enn økt produksjon og økende overforbruk.

De Grønne har en nøkkel til å redusere avstanden mellom økonomisk og human forståelse av begrep som ”verdi”, ”gevinst” og ”rikdom”. Når eksempelvis økt produksjon tas ut i mer fritid og tid til hverandre, til omsorg, fellesskap osv, vil dette være fordi det gjør oss rikere enn om vi tar ut overskuddet som i dag. - Mange vil si at økt forbruk, økt pengejag og økt tidspress faktisk gjør oss fattigere.

 

Steady state

Et grønt mål er en Green New Deal mot en økologisk steady-state økonomi der produktet av befolkningsstørrelse og forbruk per person nokså stabil. Her trår vi ikke over økologiske grenser. Steady state økonomi handler om å bruke kapitalkrefter uten å øke forbruket og dermed til vår egen ødeleggelse, men ved å endre forbruket: Ønske om fortjeneste  er en menneskelig drivkraft, men grådighet er dyrisk. Det må være lov å samle skatter på jorda, men det materialistiske fokuset trenger ikke være det overskyggende drivkraften i økonomien. Ønske om økt kunnskap, økt livskvalitet og økt livsglede er undervurderte drifkrefter jeg tror vi vil se mer av om vi våger å oss inn bå en ny, bærekraftig vei.

For mine barns skyld våger jeg ikke å gi noen tradisjonelle politiske partier tillit lengre. De ledet oss inn i uføret vi er i, og har hatt mange år med ulike regjeringer på å lede oss ut. Jeg stoler på grasrota, og tror på morgendagens politikere. Det er med håp og glede vi registrerer at det hittil i år har startet opp ett lokallag av Miljøpartiet De Grønne per uke.

 

(versjon av debattinnlegg til lokalaviser i Hedmark)

Gå til innlegget

Fra KrF til ...

Publisert rundt 9 år siden

Tor Øyvind Westbye, tidligere fylkesleder for KrFU, har blitt valgt som ny leder for Miljøpartiet De Grønnes lokallag i Bergen. Les mer her. Tidligere har prest og misjonær Tom Sverre Tomren meldt sin overgang, og Gunnar Kvåle på verdidebatt kan man vel også si er en kirkens mann. 

Verden trenger en ny politisk retning som våger å minne om at det finnes lykkeligere alternativer til materiell velstand, økonomisk vekst og pengejag. Og verden har oppdaget den. En blogger ved World Watch Institute, forskningsinstitusjonen med størst politisk innflytelse etter klimapanelet, blogger om "den grønne tsunami". - De Grønnes raske vekst over hele verden.

Mens andre partier trapper ned, popper det stadig opp nye lokallag for De Grønne. Men det er behov for flere dugnadsarbeidere, gjerne med erfaring. Er MDG er alternativ for deg ?Gå til innlegget

Opp fra sperregrensen

Publisert over 9 år siden

Partier som faller under sperregrensen kan gi næring til en ny politisk retning i Norge.

De Grønne opplever formidabel vekst i verden, men tilhører fortsatt kategorien "De andre" i Norge selv om medlemstallet har økt eksponensiellt de siste par årene. I Norge har veksten vært hemmet av en skog med mellomstore småpartier og sentrumspartier, som har kapret både stemmer og politisk engasjerte medlemmer.

Men nå faller de som gamle trær under sperregrensen: SV V, SP, Krf. Dette betyr åpnere landskap og gode vekstforhold for det nye, grønne alternativet.

I Tyskland er de på en fersk meningsmåling nest største parti, i Sverige er Miljöpartiet De Grønne 3. største, og i Frankrike kjemper Eva Joly om presidentembete for dette partiet. I Columbia opplever De Grønne, som tidligere FARC-fange og Norges venn Ingid Betancourt var presidenkandidat for, stor fremgang, slik de gjør i Brasil der Marina Silva nylig fikk 19% for De Grønne og omtalt som en "grønn tsunami". De grønne gjør framgang i alle verdensdeler.

Verden trenger noe nytt, men i Norge har krattet med politiske alternativer, oljerikdom og materiell velstand kanskje blindet oss. Med tradisjonell politikk kan man skape aldri så mange arbeidsplasser, selge aldri så mange klimakvoter og legge til rette for fremvekst av aldri så mange miljøteknologiske løsninger, men uten at mennesker finner andre verdier å hige etter enn stadig mer materiell velstand, er det fånyttes. De Grønne er en vei ut av uføret, med geniale, vakre, modige, og ikke-voldelige løsninger. Fremveksten gir håp over hele verden.

Gå til innlegget

Folkelige krisepartier

Publisert over 9 år siden

Et kristelig, gult kriseparti slår følge med et liberalt, blågrønt kriseparti under sperregrensen. Vårt godmodige bonde- og distriktsparti snuser vel også på å ta den turen dit, kanskje sammen med det sosialistiske småpartiet som er i ferd med å miste sine farger. De tradisjonelle, folkelige småpartiene våre pipes ut, men et nytt venter på å entre scenen.

Miljøpartiet De Grønne tar det beste fra alle småpartier, er fylt av pågangsmot, kjærlighet, omsorg, frihet, medmenneskelighet og respekt for skaperverk og forvalteransvar. På kort tid har det fått utbredelse i alle verdensdeler, blitt det 3. største partiet i Sverige, slik det allerede er bl.a. i Tyskland, Latvia og Frankrike, og i Norge har De Grønnes oppslutning flyttet fra gruppen "Andre" til en oppslutning på 7,9% i Flakstad i løpet av året.

Columbias grønne fransk-columbianske presidentkandidat ble kidnappet før hun fikk fortalt at hvem hun representerte, men nå har hennes partifelle i Frankrike, fransk-norske presidentkandidat Eva Joly tatt imot stafettpinnen. Hun har reelle sjanser som presidentkandidat for miljøpartiet De Grønne (LV) i Frankrikes i 2012. Fra å ha være aktuell som justisminister for noen uker siden, har hun nå tillit fra hele 48% av velgerne

Flere skuter er i ferd med å synke, også jordkloden vi alle er ombord i. La de gamle, folkelige krisepartiene seile sin egen sjø. Verden trenger nå en ny politisk retning med ekte, helhetlig og langsiktig modig omtanke for medmennesker og skaperverk. Bli med å forme en god fremtid, og hale dette i land! 

Gå til innlegget

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere