Audun Hjertager

Alder: 49
  RSS

Om Audun

Marinbiolog med evolusjon, off. adm og politikk, organisasjonspsykologi og meteorologi i fagkretsen. Skriver på Verdidebatt fordi jeg er nysgjerrig, og med håp om å selge «grønne ideer» inn i kristne miljøer. Verdigrunnlag: Pragmatisk, liberal sosialdemokrat, realitetsorientert og relativt livssynsnøytral kristen. Skriver på verdidebatt som privatperson. PS Av og til litt for ivrig skribent. Jeg står ikke inne for alt jeg har skrevet på verdidebatt...

Følgere

Sammen for forandring

Publisert over 8 år siden

I år har vi lært hvor dyrebart demokratiet er og hvor viktig det er å engasjere seg i det samfunnet vi lever i. Et av de viktigste demokratiske virkemidler vi har er stemmeretten, og det er ikke mulig å ”svare med mer demokrati” uten at langt flere a

Dette er et valg ingen kan stille seg likegyldig til. De som skal forme morgendagens samfunn bør være modige, kloke, nytenkende og tolerante. Hvem ønsker vi at skal lede oss og våre barn inn i fremtiden? Hva slags fremtid vil vi ha?

Hvis du synes det er vanskelig å velge et parti, bør du undersøke det partiet stadig flere kandidater fra nesten alle politiske partier har samlet seg om. Partiet samler en fargeprakt av mennesker, vakrere enn regnbuen. Miljøpartiet De Grønne (MDG) representerer en verdensomspennende ny politisk retning, og er Norges svar på Eva Jolys parti i Frankrike. Vi får stadig større oppslutning internasjonalt, og har begynt å vise oss på meningsmålingene også i Norge.

De Grønne er et parti sprunget ut av en verdensomspennende bevegelse for et medmenneskelig samfunn i økologisk balanse. Vår grunntanke er at menneskeverd og vern om vår felles planet er viktigere enn kortsiktig økonomisk vinning og at et hvert politisk problem skal løses på måter som er sosialt og økologisk bærekraftige og som ikke strider mot menneskerettighetene. En selvfølge vil mange si, men finanskrise, klimaendringer og overforbruk forteller oss at det ikke er slik i dag.

Utålmodige tidligere representanter fra nesten alle norske partier står i år øverst på lister for dette partiet som mer radikalt enn noe annet parti jobber for en god fremtid for kloden, oss selv og våre medmennesker. I Buskerud Hilde Lengali fra SP, i Trondheim Hilde Opoku fra SV, i Oppland Torbjørn Dahl fra Venstre i Akershus Nikki Schei fra Høyre og i Tromsø Tor Mikalsen som er sametingsrepresentant for Norske Samers Riksforbund. I De Grønne jobber Shoaib Sultan, tidligere generalsekretær i Islamsk Råd Norge for de samme ideene som tidligere profilerte KrF’ere: misjonær Tom Sverre Tomren og tidligere fylkesleder for KrFU, Tor Øyvind Westbye. En skulle tro at det var vanskelig å drive politikk med en så sammensatt gruppe mennesker med sterke meninger. Det er imidlertid påfallende hvor lett det blir enighet i store og små saker med en slik ideologi som grunnlag.

I Hedmark har vi Antonio Poleo øverst på lista. Han er tidligere venstrepolitiker, biolog og miljøetterforsker i Økokrim, og lover at det vil gjøre en forskjell for den langsiktige tenkingen i vårt grønne fylke dersom han får en plass i fylkestinget.

En stemme til MDG ved valget i år, er en stemme for et lokalsamfunn som tenker globalt og handler lokalt. En stemme til MDG er også en støtte for Jens Stoltenberg når vi har behov for at han tar modige, grønne valg. Med ditt engasjement og din stemme kan De Grønne i Norge bygges opp som en arvtaker for flere partier på Stortinget. Norge og verden trenger slike i ledelsen. 

Audun Hjertager

MDG Hedmark

 

Gå til innlegget

Finanskrise bør forberedes

Publisert over 8 år siden

Neste finanskrise bør brukes for alt den er verdt. Med planlegging og internasjonalt samarbeid kan økonomien hjelpe oss ut av et alvorlig uføre verden har havnet i.

I 2008 foreslo FN/UNEP en ”Green New Deal”, der man så på finanskrisen som en unik mulighet til å legge om mot en mer bærekraftig fremtid også økonomisk: Handel med tanke på miljø og utvikling; lokalt, rettferdig, økologisk og sunt. På grunn av forbruket vårt er det behov for 2,3 jordkloder hvis alle skal leve som oss (Globalis/FN –sambandet). Amerikanisering betyr behov for 5 kloder (USA). Slik kan vi ikke ha det lengre.

Kanskje får vi en ny, gylden mulighet om ikke lenge. Verdensøkonomien er ustabil fordi flere enn nordmenn lever over evne, og på andre måter enn oss. La oss da ha lært av historien og i det minste huske tre år bakover i tid. I 2008 sa økonomiprofessor Ove Jacobsen at finansministerens løsninger (”handle som før for å holde hjulene i gang” – NRK)var typisk for en gammeldags måte å tenke på.Ove Jacobsen er en av stadig flere økonomer som ser at en evig vekst i forbruk av naturresurser er en umulighet, og foreslår en ny økonomi som er i balanse med natur og kultur. Vi trenger også politiske ledere som tenker nytt.

Det økonomiske systemet vi omgir oss med er ikke et sosialistisk verktøy: Om den var det, hadde vi ikke brukt opp felles og andres naturresurser. Grådighetsdrevet aksjespekulering og skyhøye statslån med konkurser og arbeidsledighet som resultat, er vel heller ikke sosialistisk. Særlig liberalt kan det heller ikke være: Frihet er å kunne velge verdier, men i dag kan man miste det meste hvis ikke rikdom i form av penger er verdien man setter høyest. Handelsavtalene gjør også at det ofte er multinasjonale selskaper som setter agendaen, ikke lokalbefolkningen. Slik er økonomien heller ikke verdikonservativ: Dagens frie marked lar oss glemme hvilke verdier som er viktige for oss. Det får oss til å tenke kortsiktig, og overtaler oss til å velge verdier og rikdom som vi nå vet er skadelige for oss. Økonomien er gammeldags. Den har hjulpet oss frem, men nå må vi slippe nye til.

Når neste generasjon blir fortalt at vi en gang hadde et økonomisk system som gjorde at vi valgte å kjøpe mat fra rike bønder i stedet for fattige… varer som ble transportert rundt halve kloden på miljøskadelig måte, i stedet for kortreist... og at vi endog ble rikere av dette, og at vi brukte rikdommen til å overforbruke mer. Da vil de tenke at verden var sprø.

Bruk stemmeretten til å trygge fremtiden og skape en friskere verden, både sosialt og økologisk.

 

Audun Hjertager

Miljøpartiet De Grønne, Hedmark

(revidert tidligere debattinnlegg på VD, sendt lokalaviser i Hedmark)

Gå til innlegget

Rekordlite havis

Publisert over 8 år siden

Global oppvarming viser muskler

En måneds tid før isen legger seg for vinteren i Arktis, opplever vi den fjerde laveste isutbredelsen som registrert der. Nordøst- og nordvestpassasjen er vidåpne, og med mindre det skjer et under skal det smelte minst 0,5 millioner kvadratkilometer is til før vinteren tar til. I år kan vi snart ha blottlagt 2,5 millioner kvadratkilometer (!) mer hav på kloden enn vi burde, for smeltet is betyr mindre refleksjon av solinnstråling fra isen og dermed et varmere hav, et en enda varmere Arktis, en enda varmere klode og dermed enda mer ekstremvær, sult og elendighet. 

Helt siden verden overlot til FN å samle forskning på verdens ozonlag og klima for å overvåke det og gi råd til politikere, har klimapanelets rapporter blitt stadig mer graverende. Hastigheten på issmeltingen i Arktis synes ikke å være et unntak. Slik er forskning: Den overdriver ikke. Men nå har vi fått dårlig tid. 

La oss stikke fingeren i jorda og tenke globalt og handle lokalt jo før jo heller. Det er bra for mye mer enn klimaet.

Bruk setemmeretten!

Gå til innlegget

Finanskrise kan bli godt for noe

Publisert over 8 år siden

Hvis dagens regjering har grønnfarge i seg, har de en plan klar for hvordan de kan bruke neste økonomiske krise til å starte arbeidet for en mer sosialt og økologisk bærekraftig økonomi.

Mange setter sin lit til kapitalkreftene og det markedsstyrte samfunnet. Det har bidratt med økonomisk vekst og materiell velstand for mange. Noen vil også nevne mulighet til å bidra med u-hjelp og teknologisk utvikling.

Men vi må ikke glemme de begrensninger rike, multinasjonale selskaper har skapt for den fattige delen av verden, børskrakk, arbeidsledighet og ikke minst overforbruk: Alle oppfinnelser som har bidratt til at verden nå forbruker naturens produkter langt raskere enn den klarer å produsere. Det er ingen overdrivelse at det ikke er en langvarig løsning å spise mai måneds korn i april, som Kina nå billedlig advarer mot som en løsning på finanskrisen. Naturressursene minker stadig raskere for hvert år (Ecological Dept daynordmenn trenger 2,3 jordkloder)

Regjeringen møtte finanskrisen i 2008 slik ethvert av dagens stortingspartier sannsynligvis ville gjort; med betydelige banklån for å holde hjulene i gang, punktum finale. Den gangs finansminister fra SV, hadde ingen ringere forslag enn aksjespekulantenes, da hun på NRK2 ba oss om handle som før i julestria. M.a.o.: "Hold oppe det ekstreme overforbruket!". De burde våget å lyttet til FN, og brukt anledningen til å oppfordre oss til å handle med tanke på miljøet, kjøpe av fattige, handle kortreist, økologisk og sunt. Se: Green New Deal. Men det kan se ut som vi får en ny mulighet snart, og jeg håper ikke de også lar den gå fra oss. Lær av historien og tenk nytt! 

Det er et like stort paradoks for meg at "sosialistene" tilsynelatende ikke tenker på markedskreftenes virkning på menneskehetens resurstilgang, som det er et paradoks at de liberale og konservative ikke ser at friheten til å velge liv og verdier er noe helt annet enn dagens frie markedskrefter som bl.a. bygger på handelsavtaler som har mange grove hull med tanke på å opprettholde menneskers frihet, og langt i fra stimulerer til bærekraftighet. I dag har markedskreftene også stor overtalelsesevne når den forteller oss hva som er verdier. Så stor at vi tilsynelatende er villige til å glemme at verdiene vi trakter etter ødelegger for oss på sikt. En vakker dag, eller bør man heller si en selvforskylt ekstremværdag, har verden kanskje ikke mer igjen.

Hvis noen vil samle på skatter som skader andre, bør de finne seg i å betale for dem slik at skaden kan rettes opp, og hvis noen vil klare seg med det som er bærekraftig, bør de kunne leve billig og godt.

Hilser med et par sanger av en 63. kandidat i Oslo:

Gå til innlegget

Troll sprekker i lys

Publisert over 8 år siden

Troll, slik som farlige ideologier, gjemmer seg ofte. Men det kan lokkes frem med åpenhet og romslighet. Hvis mange nok tenner lys for å belyse troll når det stikker hoder frem, sprekker det.

Ekstrem innvandringsfiendlighet, ekstrem anti-multikulturalisme, ekstrem antisosialisme, ekstrem antiislamisme, kristendommens korsfarere og til og med ekstrem kristenkonservativisme er stikkord som knyttes til terroristen. Det er kanskje mer eller mindre riktig, men jeg tror det er riktig og viktig å ikke stikke dette under en stol. Hvis det er noen troll der, store eller små, bør vi finne dem og belyse dem.

Slik mange, særlig i kristenkonservative miljøer vil jeg tro, vil at muslimer skal tenke over hva islam er etter ekstrem islamist-terror, vil det være lurt om enhver som føler seg berørt av det andre mener er ABBs ideologi, tenker over hva de selv representerer, slik at man kan oppdage en eventuell felle som ABB havnet i, unngå at man havner i den selv, og tydelig kan avkrefte gjennom debatt at det er sammenlikningsgrunnlag.

Ord og handlinger avslører det man tror på, og det multikulturelle Norge reagerte på terrorangrepet med usedvanlig vakker kjærlighet heller enn hat. Den norske rekord-terroristen var åpenbart ikke representativ for Norges multikulturelle samfunn.

Jeg er også glad for den rollen åpne kirkebygg og DNKs prester har spilt i sørgetiden, og glad for at noen biskoper forsøker å vise hvordan kristendommen tar avstand fra ABBs ideologi. Dette fjerner koblinger mellom ABB og Den Norske Kirke.

Men mange kjenner igjen flere av ABB meninger fra andre steder, bl.a på Verdidebatt, og registrerer flere fundamentalistiske holdninger. Jeg tror få om noen har blitt beroliget etter de siste dagers debatt på forumet, der debattanter f.eks skylder på styresettet vårt og Guds straff for det som har hendt. Jeg føler mange har grunn til å spørre seg i hvor stor grad disse tankene er representative for flere, og for hvem, og jeg lengter etter å bli beroliget ved at man har misforstått, eller at det bare er noen svært få.

Mye tyder på at ABB representerte to fantasifulle styresett: Det han påsto han ville bekjempe, og det han ville kjempe for.  I den fantasiverdenen han ville bekjempe var ikke ideene hans tilatt. Han mente nok at han ble "demonisert". Men egentlig var han feig, ekstrem og totalitær, og nektet å innse at han var i mindretall i et demokrati. Han kunne ha deltatt i debatter og møtt kritikk, tålmodig brukt stemmeretten, fortsatt å kjempe for egne ideer i FrP, eller stiftet et nytt parti.

Et bedre demokrati handler om at flere, av ulik religiøs og etnisk bakgrunn engasjerer seg. Kloke hoder og gode debatter avdekker gode veier videre, og tålmodighet og toleranse kan avsløre gale ideologier og få folk til å tenke på nytt.

Troll er livsfarlige, men er ikke uovervinnelige. Skal vi bekjempe dem, må mange engasjere seg, og orke og våge å ta debatten når de stikker hodene frem, eller støtte opp om de som orker det. Vi må tenne lys når vi ser dem, og blir trollene belyst nok, så sprekker de.

Audun Hjertager

medlem av et politisk parti

Gå til innlegget

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere