Audun Hjertager

Alder: 49
  RSS

Om Audun

Marinbiolog med evolusjon, off. adm og politikk, organisasjonspsykologi og meteorologi i fagkretsen. Skriver på Verdidebatt fordi jeg er nysgjerrig, og med håp om å selge «grønne ideer» inn i kristne miljøer. Verdigrunnlag: Pragmatisk, liberal sosialdemokrat, realitetsorientert og relativt livssynsnøytral kristen. Skriver på verdidebatt som privatperson. PS Av og til litt for ivrig skribent. Jeg står ikke inne for alt jeg har skrevet på verdidebatt...

Følgere

?

Publisert rundt 3 år siden
For øvrig er det underlig at moderator lar en kommentar av typen vi må "ikke la hatske eller dumsnille ledere styre flokkmentaliteten vår" slippe gjennom.

Mener du vi bør la hatske og dumsnille ledere styre flokkmentaliteten vår?

Gå til kommentaren

Publisert rundt 3 år siden
Tore Olsen – gå til den siterte teksten.
Er det Jihad krigere du tenker på?

Ja, de også.

Gå til kommentaren

Publisert rundt 3 år siden
Det var du som startet med å sammenlikne to typer sauer og mennesker,

Jeg beskrev to sauraser og argumenterte for at det er den gammelnorske sauerasen som best formidler menneskets flokkmentalitet; "mennesker i fåreklær". 

http://www.leeds.ac.uk/news/article/397/sheep_in_human_clothing__scientists_reveal_our_flock_mentality

Flokkmentalitet handler om at mennesket er i stand til å følge ledere ubevisst. - Hvis et menneske tilsynelatende har mer kontroll enn oss, så tenderer vi å følge etter.  Dette er en del av vår natur, enten vi liker det eller ikke.

Så til spørsmålene du stiller om respons ved trussel. Svaret er vel at vi først og fremst må vurdere trusselen, og ikke automatisk følge en leder eller flokk; en ideologi eller kultur. I politikk er det trusselbildet som bør avgjøre responsen, ikke et innfall.

Vi må velge ledere som har beina på bakken og sansene i behold (kan testes mot naturvitenskap), og som hverken er hatske eller dumsnille.

- Hva med å bruke potensielle flokklederes sanseinntrykk av global oppvarming som lakmus for å vurdere om en potensiell leder eller ideologi er mer "sur" enn sann? ;-)    Jfr #31

Gå til kommentaren

Fiskearter og menneskehet

Publisert rundt 3 år siden

Å sammenlikne menneskegrupper i ett land med de ulike fiskeartene ørret og gjedde - i samme vann, er vel mer 'artistisk' enn rasistisk (humoristisk ment).  Og riv ruskende galt. Utfordringen til ørret som reddes fra ett vann og slippes ut i et annet ørretvann er miljøendringer. Utfordringen til flyktninger og andre innvandrere er sosialisering i en ny kultur. Alt det gode med norsk kultur (miljø) må vi forsvare. Samtidig må vi erkjenne at også norsk kultur er dynamisk. Vi må derfor jobbe for å  utvikle den til noe bedre og ikke la hatske eller dumsnille ledere styre flokkmentaliteten vår.

Gå til kommentaren

Publisert rundt 3 år siden

Tja. Kunne ikke dette vært hentet fra gamletestamentet? 

Gå til kommentaren

Mest leste siste måned

Visjon Norge som «Guds forrådshus»?
av
Cecilie Erland
20 dager siden / 2089 visninger
Tilbake til humanismen
av
Hans Anton Grønskag
6 måneder siden / 1763 visninger
Å bli forma til eit kristent liv
av
Hallvard Jørgensen
17 dager siden / 1758 visninger
Fleksibel og sliten
av
Merete Thomassen
5 dager siden / 1253 visninger
Lengselen etter det evige hjem
av
Heidi Terese Vangen
10 dager siden / 1094 visninger
Respektløshet og bedrag i Jesu navn
av
Pål Georg Nyhagen
20 dager siden / 1009 visninger
Klima er viktigst!
av
Arne Danielsen
25 dager siden / 940 visninger
Rusreformen som gjør vondt verre
av
Constance Thuv
14 dager siden / 900 visninger

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere