Audun Hjertager

Alder: 49
  RSS

Om Audun

Marinbiolog med evolusjon, off. adm og politikk, organisasjonspsykologi og meteorologi i fagkretsen. Skriver på Verdidebatt fordi jeg er nysgjerrig, og med håp om å selge «grønne ideer» inn i kristne miljøer. Verdigrunnlag: Pragmatisk, liberal sosialdemokrat, realitetsorientert og relativt livssynsnøytral kristen. Skriver på verdidebatt som privatperson. PS Av og til litt for ivrig skribent. Jeg står ikke inne for alt jeg har skrevet på verdidebatt...

Følgere

Klimaskeptikere flest aksepterer MGO

Publisert rundt 3 år siden
Svein Skjei – gå til den siterte teksten.
Problemene med IPCCs modeller og konklusjoner summeres greit opp i et intervju med pensjonert forsker og fysiker, Stein Bergsmark.

Takk for info. Jeg tolker deg dithen at du mener at "IPCC" er "klimafundamentalister" og at Stein Bergsmark oppsummerer årsakene til at  "skeptikerne mener er at den menneskeskapte andelen av alt dette er mye mindre" .  

Hvorfor mener "skeptikerne" at den menneskeskapte andelen er mye mindre; omtrent hvor mye mindre mener de at dette er, og hvilke objektive argumenter bygger de/Bergsmark dette på? 


Gå til kommentaren

logikk eller ...

Publisert rundt 3 år siden
Disse utsagnene motsier hverandre. Det ser du sikkert om du tenker gjennom dem en gang til.

Det er fascinerende hvor stor tiltro folk har til privat logikk, når man vet at alt som skal til for å ta feil, er noen misforståelser eller fordommer  (#57). 

#48 At "vi er i stand til å følge ledere ubevisst", og at vi samtidig "bør velge ledere" (...), er kun en selvmotsigelse hvis man bevisst eller ubevisst går inn for å tolke at "å være i stand til" betyr at vi KUN er i stand til ...  - men det har jeg jo aldri antydet.  Vi er i stand til å følge ledere ubevisst, men vi velger ledere og følger jo ledere bevisst også.

Hvis dine måter å tolke på er det som har vært brukt til tolking av Bibelen, så er det ikke rart at man kommer frem til mange ulike resultater  (og hvem vet hva forfatterne mente å fortelle !?). 

#47 Ang. kunnskap om flokkmentalitet og "testing". Dette er relevant kun for  de som ikke tror at vitenskap handler om "føleri", og som tror at vitenskap kan bekrefte og avkrefte sanseinntrykkene våre. 

Men i tilfelle andre følger debatten: Mennesker som formidler noe annet enn vitenskapelig konsensus formidler feil med overveldende sannsynlighet. Når det kommer til politikk er det derfor overveiende sannsynlig at politikere som f.eks hevder det motsatte av FNs klimapanel, har staket ut helt feil kurs, i det minste på det området. 

Det er fascinerende å oppleve at vitenskap er irrelevant for flere debattanter på denne tråden. Det er også trist, men det er en trøst: Hvis fornektelse, også av fenomenet flokkmentalitet kan knyttes til mine meningsmotstandere - så har "min side" kanskje en fordel.. 

Å diskutere kommentarer som ikke baserer seg på almengyldige, logiske resonnementer blir for min del debatt for eventuelle tilhørere. Jeg tipper de har gått lei. Takk for meg.  

 

Gå til kommentaren

På seg selv kjenner man andre

Publisert rundt 3 år siden
Hvorfor skriver du for øvrig at VI må "ikke la hatske eller dumsnille ledere styre flokkmentaliteten vår" slippe gjennom." Hvem er disse VI. Du mener vel bare DERE. Du har jo allerede i #5 uttalt at du er "liberal, kristen realitetsorientert sosialdemokrat", og de sauene som hører til den flokken er jo etter hva jeg har forstått mye bedre enn andre sauer; jf. #28.

Jeg har brukt "menneske" og "vi" om hverandre i denne tråden, så når jeg skriver "VI" så er det åpenbart at jeg mener ALLE mennesker, inklusiv deg. Jeg mener VI bør debattere saklig hvilke kriterier vi bør bruke når vi velger ledere, og mener det er relevant hva psykologien forteller om VÅRE evner.

"På seg selv kjenner man andre" sies det. Det tror jeg på. Hvis man oppfatter egen flokk som VI, i motsetning til DE andre, djevelpakk el.l.,  så er det ikke unaturlig at disse tror at andre tenker på samme måte.  Gå til kommentaren

Fakta og fiksjon

Publisert rundt 3 år siden
Bakkekontakt består i å kunne orientere i verden slik den faktisk er, ikke slik den fortoner seg ved skrivebordet.

Dette har du rett i. - Det holder ikke å definere verden ut fra hva man føler er riktig, hva man mener står i Bibelen eller Koranen, i FrPs partiprogram, i VG eller i programmet i eget hode. 

Det er bare når vi "går ut" at vi oppdager hvordan regnbuen på himmelen egentlig oppstår, og hvordan andre ting egentlig henger sammen - og hvorfor vi ofte oppfatter det annerledes.

Jeg forstår at du mistolker mye av det jeg skriver, men øvrige kommentarer får vente til i ettermiddag. 


Gå til kommentaren

Publisert rundt 3 år siden

Jeg forstår faktisk ærlig talt ikke hva du mener, og håper du (eller andre som forstår) vil prøve å forklare meg det. 

Gå til kommentaren

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere