Audun Hjertager

Alder: 49
  RSS

Om Audun

Marinbiolog med evolusjon, off. adm og politikk, organisasjonspsykologi og meteorologi i fagkretsen. Skriver på Verdidebatt fordi jeg er nysgjerrig, og med håp om å selge «grønne ideer» inn i kristne miljøer. Verdigrunnlag: Pragmatisk, liberal sosialdemokrat, realitetsorientert og relativt livssynsnøytral kristen. Skriver på verdidebatt som privatperson. PS Av og til litt for ivrig skribent. Jeg står ikke inne for alt jeg har skrevet på verdidebatt...

Følgere

Fremtidsøkonomi

Publisert over 3 år siden
Knut Rasmussen – gå til den siterte teksten.
Dette vil spare verdenssamfunnet for mililarder av kroner

Feil. Å skjule informasjon som er/kan være relevant for markedet i tro på at det er lønnsomt er bare helt absurd. Irrasjonelt. Religiøst på et svært usunt nivå.

Markedet, kulturer og verden endrer seg stadig raskere. Derfor er det de innovative; de som følger med på tidens tegn og møter fremtiden, som er de økonomiske vinnerne. Stater bør ikke skjule informasjon for potensielle vinnere, men stimulere til å møte fremtiden. 

Fossilmarkedet er forøvrig dømt til å tape  - 100% garantert; både fordi oljen tar slutt og fordi trenden i markedet er tydelig: Stadig flere vil ha fornybart: http://e24.no/energi/kraftproduksjon/fornybart-ga-mer-avkastning-enn-olje-for-oljefondet/23638589

Gå til kommentaren

Ivar Giæver og klimatroverdighet 2

Publisert over 3 år siden

Er det et spesielt godt argument du kan trekke frem fra den youtube-videoen, eller går det i noe av det samme? : 

http://www.verdidebatt.no/innlegg/11673834-ivar-giaevers-troverdighet

Gå til kommentaren

Publisert over 3 år siden
Knut Rasmussen – gå til den siterte teksten.
all åpen flamme forbys, stoppe igjen alle vulkaner og all skog må impregneres så de ikke kan brenne????????????++

Nysgjerrig på om du forstod Lemviks svar på dette? - At problemet ved MGO er klimautslipp som skyldes forbrenning av fossile brensler (j.fr bevis for dette, pkt 4 i innlegget). 

Gå til kommentaren

Ivar Giævers troverdighet

Publisert over 3 år siden
Knut Rasmussen – gå til den siterte teksten.
Lytt til  Ivar Giæver hva han har å si, spesilt tankeeksperimentet om fyrstikken.

Da har jeg lyttet til Ivar Giæver, som synes å tilhøre de virkelige "klimafornekterne": De som ikke bare betviler IPCC anslag for MGO, men også MGO. Jeg må si at jeg er SJOKKERT over argumentene som denne trivelige Nobel-prisvinneren (1973) fremfører. Det er bare trist. Jeg føler det er nødvendig å formidle at han er 87 år.

Giæver hevder at menneskeskapt global oppvarming er oppspinn fordi:

 

1 - Det er umulig å påvise signifikant global temperaturendringer fra år til år. 

Min kommentar: What? Finnes det klimafornektere som mener  at man ikke fanger signifikante trender gjennom årlige, globale temperaturmålinger?

2 - I henhold til økt CO2 konsentrasjon burde temperaturen ha økt med 0,4 grader fra 1998 til 2015

Min kommentar: Giæver nevner ikke med et pip at klimaforskerne mener at CO2 bare er èn klimakomponent. Han neglisjerer fullstendig at  1998 bærer preg av at det var et el Nino år. Hmmmmmm.

3 - Temperaturen har ikke steget på 19 år. Det burde den ha gjort hvis global oppvarming var et fenomen.

Min kommentar: Hmmmm. - Samme feilslutning som 2). Han glemmer at 1998 er et naturlig ekstrem-år, forbigår uten å nevne et pip at trenden forøvrig er tydelig: Til og med selv sjefs-skeptiker Dr Roy Watson er på gli, og siden hans viser da en trend (Low Troposphere)  på ca +0,5C over 40 år. Jeg har ikke sett EN graf som ikke viser temperaturer som går opp og ned, men som viser oppadgående trend. NASA formidler forøvrig både meteorologiske stasjoner og hav-land temperatur (jf Giævers antydning om juks).

4 -  Hevder at havnivåstigningen er et naturlig fenomen ved å tilsynelatende sammenlikne havnivåstigningen de siste 2000 år med havnivåstignigen de siste 100 år (presentert graf).

Min kommentar: Need I say more.

5 - Tanke-eksperimentet om fyrstikk, som han sa han fikk hjelp til å regne ut - hvor han illustrerer at en fyrstikk i et rom, tilsvarer bilers utslipp i en 20-årsperiode. 

Min kommentar: ... Du vil kanskje lukte i rommet at  en fyrstikken er  tent. - Rart hvor få molekyler som skal til for å tenne en fyrstikk som skaper lukt i et helt rom!? Og så må man tenner på flere fyrstikker: Bilene utgjør jo bare en mindre del av klimautslippene våre.

Forøvrig like fascinerende som at i en gitt målestokk er jorden omtrent på størrelse med en drue. Solen er en lampe på 1.5 meter i diameter og befinner seg 150 meter unna druen. - Man må ikke miste troa på solens evne til å varme opp drivhuset vårt likevel. 

Gå til kommentaren

Stein Bergsmarks troverdighet

Publisert over 3 år siden
Svein Skjei – gå til den siterte teksten.

Bergsmark  gjør i artikkelen et stort nummer ut av de 97%; - at tallet stammer fra  " ..en nettbasert undersøkelse gjort av anti-klimaskeptikeren John Cook". 

Med litt googling finner man minst syv studier som på ulike måter underbygger påstanden om at et overveldende flertall fagfolk er enige om at MGO er den viktigste pådriveren for tiden. Jo mer man man har forsket på klima, jo tydeligere blir konsensus. Bergsmark BUSTED.

'MGO-aksepterende IPCC-fornektere' minner veldig om debatten mellom kreasjonister og evolusjonsbiologer, som er mer innenfor mitt fagområde. - Noen kreasjonister mener deres teori er naturvitenskapelig fordi radiometriske dateringsmetoder "er usikre", og like ved siden av står ID-tilhengere og hevder at det er grunn til å tvile på (deler av) evolusjonsteorien (ofte med kompliserte, riv ruskende ulogiske argumenter).Men noen få biologer benekter at det er hold i evolusjonsteorien. 3% på verdensbasis kanskje. 

Jeg mistenker at fysiker Bergsmark er virkelig ute å kjøre i klimaspørsmålet. Hvorfor skal man tro noe annet?

Gå til kommentaren

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere