Audun Hjertager

Alder: 49
  RSS

Om Audun

Marinbiolog med evolusjon, off. adm og politikk, organisasjonspsykologi og meteorologi i fagkretsen. Skriver på Verdidebatt fordi jeg er nysgjerrig, og med håp om å selge «grønne ideer» inn i kristne miljøer. Verdigrunnlag: Pragmatisk, liberal sosialdemokrat, realitetsorientert og relativt livssynsnøytral kristen. Skriver på verdidebatt som privatperson. PS Av og til litt for ivrig skribent. Jeg står ikke inne for alt jeg har skrevet på verdidebatt...

Følgere

Ufarlig tolkning

Publisert over 1 år siden
Kristne forskere mener vitenskapen bekrefter skapelsen, og er også ening i at mutasjoner er Guds skaperverk. 

I følge min somaliske venn, mener flere muslimske forskere noe av det samme. Så hvis det er skapelsesberetninger i GT begge sikter til kan det jo a) være noe i det, eller b) forståelsen tilpasses, pga kognitiv dissonans el.l. 

Jeg holder nok generelt en knapp på b), men synes uansett det er bra å ikke beholde gammel tolkning og forkaste ny vitenskap når det er uoverensstemmelse mellom disse.


Gå til kommentaren

Makroevolusjon

Publisert over 1 år siden
Tore Olsen – gå til den siterte teksten.
Makroevolusjon er utdatert - vitenskapelig:

Det er et rykte i religiøse kretser at makroevolusjon er  utdatert, og det er helt feil :-) Hva mener du med makroevolusjon? Hvis mikroevolusjon er et fenomen, er det ikke da fysisk umulig å unngå artsdannelser? Har du ett kronmotargument mot makroevolusjon, så ser jeg gjerne nærmere på det.

Gå til kommentaren

Publisert over 1 år siden

Takk for tilbakemelding Müller, og ja det må man jo kunne tro og si.

Personlig har jeg generelt tro på oppdatering av kunnskap, og dermed mer tiltro til oppdatert vitenskap og moderne filosofer som Arne Næss,  enn gamle teorier og gamle religiøse skrifter (Det betyr ikke at jeg glemmer grunnlag som Platon og Bibelen).

Gå til kommentaren

Kan misbrukes

Publisert over 1 år siden

Det er viktig å påpeke faren ved å misbruke evolusjonsteorien. Hitler var fremst i rekken, og den dag i dag bruker ekstreme nasjonalister begreper som "rase" og "survival of the fittest" i sin argumentasjon for sitt ideologiske syn.

Slik misbruk viser minst like tydelig radikalisering som religiøse fornektere av evolusonstorien gjør, men er farligere fordi konsekvensen av misoppfatningene er større. Det hersker ingen vitenskapelig tvil om at mennesker som kjemper for tilværelsen mot hverandre, gjør dette på bakgrunn av leder, ideologi og religion, og ikke pga genetisk ulikhet. 

Verdens mennesker kopulerer på tvers av grenser og etnisitet, og etniske nordmenn vil heller ha vennlige naboer, enn norske, radikaliserte nasjonalister.

Det er moral og ideologier som knytter evolusjonsteorien til verdispørsmål av typen "er dyr og mennesker like mye verdt". Naturvitenskapen har ikke bevisførsel i verdispørsmål.


Gå til kommentaren

Publisert over 1 år siden

Ærlighet og selvinnsikt mener jeg er grunnleggende positivt!

Gå til kommentaren

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere