Audun Hjertager

Alder: 49
  RSS

Om Audun

Marinbiolog med evolusjon, off. adm og politikk, organisasjonspsykologi og meteorologi i fagkretsen. Skriver på Verdidebatt fordi jeg er nysgjerrig, og med håp om å selge «grønne ideer» inn i kristne miljøer. Verdigrunnlag: Pragmatisk, liberal sosialdemokrat, realitetsorientert og relativt livssynsnøytral kristen. Skriver på verdidebatt som privatperson. PS Av og til litt for ivrig skribent. Jeg står ikke inne for alt jeg har skrevet på verdidebatt...

Følgere

C-14 metoden

Publisert over 1 år siden
Jeg har ikke peiling på noe av dette og derfor ikke forutsetninger for å delta i en debatt om dette

Det forstår jeg, og det er synd, siden du viser til komplekse argumenter. Jeg nevnte begrepet "stråmenn", og teksten din er full av dem. La meg ta det siste argumentet. Dette oppstod i radikale kristne miljøer i USA for minst ca 15 år siden, da jeg støtte på dette argumentet først: Du skriver at apparater måler fossiler til millioner av år gamle ved hjelp av C-14 metoden, og "i seg selv kan ikke et apparat måle noe som helst, og aller minst fastslå alder på gjenstander". 

Jeg vil prøve å forklare at argumentet er like dumt som å påstå at forskere ikke kan vite avstanden mellom Bergen og Oslo "fordi de bruker en tommestokk, og en tommestokk kan ikke måle noe som helst".

Faktabakgrunn:

Artikkelen din aksepterer fysiske lover. Det er bra. Halveringstid er et slikt fenomen. Fenomenet (radioaktivitet) ble oppdaget for ca 100 år siden. Enkelt fortalt forandrer stoffer seg over tid, og halveringstiden er den tiden det tar til halvparten har forandret seg. Ulike stoffer har ulik halveringstid.  Radiometrisk eller geologsik datering handler om å måle konsentrasjonen av bestemte stoffer og regne ut alderen basert på halveringstiden. Det er ingenting  mystisk ved apparatene som måler slik konsentrasjon, og de er i bruk over alt i verden, bl.a. ved atomreaktorer. 

C-14 argumentet

C-14 har en halveringstid på ca 6000 år, og etter ca 50000 år er det forsvinnende lite C-14 igjen. Dateringsmetoden  er derfor vanligst å bruke for å datere organisk materiale mellom ca 1000 og 50000 år. Metoden er perfekt for kreasjonister kan man si, som er overbevist om at jorden ikke kan være eldre enn ca 6000 år og ikke er innstilt på å finne ut om kloden er eldre. Men de møter jo veggen hvis de støter på ting som er mer enn ca 50.000 år gamle...  

C-14 har aldri vært brukt til å datere fossiler av seriøse forskere slik artikkelen din antyder, fordi det er poengløst. Man bruker andre radiometriske dateringsmetoder for å måle om noe er millioner år gammelt. 


Gå til kommentaren

Publisert over 1 år siden
Jeg tror at man i stor grad har en tendens til å undervurdere skriftens egne sannsynligheter uten innblanding av fortolkninger.

Er dette en form for mystisime? Hvis skriftene er Guds ord og alt er riktig, så er betydningen svært mystisk for meg i hvert fall. Det første man tolker når man skal lese en tekst, er jo symbolene som utgjør bokstavene. Man må også først "tolke" hvor symbolene kommer fra. Språket i teksten, særlig gamle språk, må tolkes for at teksten skal kunne oversettes til et moderne, forståelig språk, og for hver oversettelse til andre språk må den tilpasses språket med fortolkninger. En bestemt setning må også tolkes fordi betydningen kan variere, og f.eks være avhengig av konteksten og språket. Og så må man tolke om hvorvidt teksten skal tas bokstavelig, symbolsk, abstrakt...  

NTs historier om skriftlærde har hvisket meg i øret at jeg absolutt ikke bør ta Bibelen for "god fisk", særlig ikke de mest kontroversielle delene av Bibelen. Det er mulig at dette er en helt feil forståelse, men jeg synes at den entydige motstanden prestesønnen Darwin møtte i kristne kretser for sine teorier,tyder på det samme.

Gå til kommentaren

Forskning og tro

Publisert over 1 år siden
Men det er penga som styrer forskningen da?

Penger styrer til en viss grad hva det forskes på, men når penger styrer vitenskapelige resultater er det kvasivitenskap, og det er forholdsvis lett å skille mellom de to: Vitenskap publiseres i uavhengige, fagfellevurderte tidsskrifter.  Kvasivitenskap publiseres andre steder... Min erfaring er at religiøse som henviser til "forskning" som underbygger Bibelen, alltid viser til kvasivitenskap. En forsker som mener han er troverdig, har beviset først når han har publisert  forskningen sin i et anerkjent vitenskapelig tidsskrift. 

Ang. gruppene, tilhører jeg dem som ikke har behov for å likestille eller sette bibelen over vitenskapen. Jeg er åpen både for at "Skriften er skrevet på en slik måte at den spiller på menneskenes egen fantasi og ikke på fornuft" (Kristensen), og at bibelen er en samling dokumenter skrevet og satt sammen av feilbarlige mennesker som var påvirket av sin samtid, eller en kombinasjon.

Gå til kommentaren

Publisert over 1 år siden

Ja, man skal ikke ta alle teorier or god fisk, hverken i religiøse bøker, i tabloidaviser, innen naturvitenskap eller andre steder, og alt kan brukes til både ondt og godt.

Medodikken som brukes i naturvitenskap gjør midlertid at det er nokså lett å fastslå sannsynligheten for at et utsagn er riktig i forhold til f.eks en personlig oppfatning eller en tolkning av deler av GT.

Gå til kommentaren

PS

Publisert over 1 år siden
er også ening i at mutasjoner er Guds skaperverk

Mutasjoner er ren kjemi, men mange forskere forholder seg til at 'naturlovene' er guds skaperverk. Da står jo Gud bak alt naturlovene har ført til, kan man si.

Jeg aksepterer at det er mye jeg ikke forstår om Gud, og er samtidig klar til å bytte ut at jeg tror at Gud står bak naturlovene med at "Gud skapte årsaken til årsaken til naturlovene", dersom vitenskapen gjør det nødvendig en gang i fremtiden...

Gå til kommentaren

Mest leste siste måned

Ja vi elsker alle i dette landet
av
Jarle Mong
10 dager siden / 2970 visninger
Er far og hans slekt uten betydning?
av
Øivind Benestad
7 dager siden / 1602 visninger
Mel gir stabilitet
av
Ingrid Vik
rundt 1 måned siden / 1571 visninger
Hjemlengsel
av
Joanna Bjerga
8 dager siden / 1230 visninger
Hvem skal bli født?
av
Paul Leer-Salvesen
13 dager siden / 1070 visninger
Visjon Norge og kritikk
av
Pål Georg Nyhagen
18 dager siden / 652 visninger

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere