Audun Hjertager

Alder: 49
  RSS

Om Audun

Marinbiolog med evolusjon, off. adm og politikk, organisasjonspsykologi og meteorologi i fagkretsen. Skriver på Verdidebatt fordi jeg er nysgjerrig, og med håp om å selge «grønne ideer» inn i kristne miljøer. Verdigrunnlag: Pragmatisk, liberal sosialdemokrat, realitetsorientert og relativt livssynsnøytral kristen. Skriver på verdidebatt som privatperson. PS Av og til litt for ivrig skribent. Jeg står ikke inne for alt jeg har skrevet på verdidebatt...

Følgere

Flott innlegg!

Publisert nesten 11 år siden

Hvis man skal kunne finne noe positivt ved klimakrisen, må det være at den synligjør konsekvenser av vårt levesett som vi ikke har sett tydelig nok før. Økonomiske verdier-forbruk-klimaendringer-utryddelse av arter-overforbruk-ressursmangel-fattigdom-hungersnød-krig-kjerneverdier-omtanke-artsrikdom-fred-kjærlighet...  Jeg synes referatet fra kirkemøtet i 2007 Truet liv-troens svar, er flott lesning. Her er bl.a. ungdommens kirkemøte 2007 sitert:

Vi fikk et oppdrag om å forvalte Guds skaperverk – ikke å herske over det. Men hvordan har det gått? Hva er vi i ferd med å gjøre med jorda vår, hverandre og oss selv? Vi erkjenner i smerte at vi som mennesker og kirke har sviktet vårt oppdrag. Sammen med mannen utenfor Jeriko må vi rope: ”Kyrie eleison, Herre gi oss synet tilbake! Åpne øynene våre så vi kan gjenkjenne det vakre i naturen, i hverandre og i oss selv. Gud gi oss krefter og vilje til å handle.”

Gå til kommentaren

Kjerneverdier

Publisert nesten 11 år siden

Jeg lurer på om ikke likestillingsdebatten er et resultat av at arbeid ute ble sett på som en større verdi enn å ha en mor hjemme. Verdien av penger, lønnet arbeid, mer penger, mer ting, forbruk, overforbruk... var større enn verdien av familie, omsorg, kjærlighet... Først dro mannet ut for å tjene mer penger (selv om familien sannsynligvis hadde nok), og mente arbeidet hans var viktigst, så ville kona etter. Det er jo faktisk morsomt!  Kampen for likestilling har ført til at det ikke lenger er en selvfølge at det er mor som skal være hjemme dog, og det er jo bra. Var selv hjemme med vår første sønn ett år, og har vel ikke hatt en jobb av høyere verdi (kontantstøtten ikke nødvendigvis medregnet).

Gå til kommentaren

RE: KrFs landsmøte

Publisert nesten 11 år siden
Gå til kommentaren

RE: Om politikk og sånt

Publisert nesten 11 år siden

Er det ikkje på tide å tenke større, og meir langsiktig? Og forresten er det hjerter som forandrer Norge, først og fremst.

 Flott! Jeg synes KrF har tatt et skritt i riktig retning.

Gå til kommentaren

Gal retning

Publisert nesten 11 år siden

Å ta mål av seg å bli det nye arbeiderpartiet, er et skritt i gal retning.  KrF burde som De Grønne se at det er poengløst å redde en økonomi som er i full sving med å ødelegge verden, og som bygger på kapitalkrefter og et fokus på "arbeid for alle". Det er jo nettopp denne økonomien som har ført til den økonomiske krisen, - og til overforbruk, fattigdom, klimaendringer... 

Vi må tenke helhetlig og langsiktig; ikke snevert og egoistisk - på "arbeid", på "markedsliberalisme", eller på eldreomsorg for "meg"; men på alt samtidig: Alt som omgir oss, og som vi er en del av, fra kultur til natur.

Verden trenger grønn økonomi, og anledningen til å legge om har aldiri vært bedre. Så lenge verden forbruker mer enn det verden klarer å produsere, vil omleggingen komme uansett , men - bedre at vi legger om i kontrollerte former, og før vi har gjort livet surt for altfor mange millionert av verdens nåværende og fremtidige generasjoner. 

Grønn økonomi innebærer bl.a. å ta makten tilbake fra markedskrefter: Dette som hindrer fattige bønder i å så egne frø, som tvinger dem til å kjøpe av store, multinasjonale selskaper (WTO), som hindrer både nordmenn og folk i u-land å kjøpe lokalproduserte varer (men heller importerer varer langveisfra) osv. Bli heller med på dette KrF!

Gå til kommentaren

Mest leste siste måned

Visjon Norge som «Guds forrådshus»?
av
Cecilie Erland
19 dager siden / 2057 visninger
Tilbake til humanismen
av
Hans Anton Grønskag
6 måneder siden / 1761 visninger
Å bli forma til eit kristent liv
av
Hallvard Jørgensen
16 dager siden / 1749 visninger
Fleksibel og sliten
av
Merete Thomassen
4 dager siden / 1143 visninger
Lengselen etter det evige hjem
av
Heidi Terese Vangen
9 dager siden / 1089 visninger
Rusreformen som gjør vondt verre
av
Constance Thuv
13 dager siden / 894 visninger
Prestekallet kommer innenfra
av
Maryam Trine Skogen
24 dager siden / 891 visninger

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere