Audun Hjertager

Alder: 49
  RSS

Om Audun

Marinbiolog med evolusjon, off. adm og politikk, organisasjonspsykologi og meteorologi i fagkretsen. Skriver på Verdidebatt fordi jeg er nysgjerrig, og med håp om å selge «grønne ideer» inn i kristne miljøer. Verdigrunnlag: Pragmatisk, liberal sosialdemokrat, realitetsorientert og relativt livssynsnøytral kristen. Skriver på verdidebatt som privatperson. PS Av og til litt for ivrig skribent. Jeg står ikke inne for alt jeg har skrevet på verdidebatt...

Følgere

Troverdig kristendom

Publisert over 1 år siden
Rolf Larsen – gå til den siterte teksten.
Det er feil det du skriver her

Den vitenskapelige verden har en utsøkt måte å måle troverdighet på:  fagfellevurderte publikasjoner. Siden "Intelligent Design" ikke har noe med dette å gjøre, men assosieres med kristendom, bidrar forfektere av ID til å redusere kristendommens og dermed kristne akademikeres troverdighet.

Jeg ønsker ikke å assosieres med kristendom som er åpen for ID eller kreasjonisme fordi jeg som biolog med innsikt i ID-tilhengernes argumenter, oppfatter dette som galskap. Men jeg forfekter gjerne en religion med fokus på nestekjærlighet og tilgivelse, og hvis troverdighet kan måles i gode gjerninger.

Gå til kommentaren

Publisert over 1 år siden

Jeg har forklart at det er andre radiometriske metoder enn C-14 som benyttes av forskere for å datere millioner år gamle fossiler. Jeg vil jeg gjerne vite om du mener det var beklagelig eller umoralsk av deg at du presenterte følgende løgn som fakta:

" Men slik kan man altså få gjenstander til å bli millioner av år gamle, for ikke å snakke om enda større tall, og da vise til karbon 14 . metoden."

Gå til kommentaren

Evolusjon av religion

Publisert over 1 år siden

Enig (Jeg oppfatter/definerer også dette som kunnskap også)

"Evolusjonspsykologi" er et biologisk bidrag til psykologi og antropoligi og forsøker å forstå hvordan evolusjon har bidratt til tankemønstre.

Siden religion ser ut til å ha vært et viktig "tenkemønster" for mennesket, vil jeg tro at evolusjonspsykologien mener det er grunn til å anta at "religiøsitet" er en av mange årsaker til at Homo sapiens eksisterer. NB! Vi snakker da om religiøsiteten arten vår hadde for tusener av år siden, da vi konkurrerte med andre arter for å overleve. 

Hvordan dagens religioner har hatt betydning for menneskeheten utover å bidra til flokkmentalitet o.l., må man spørre f.eks. sosialantropologer om. 

Gå til kommentaren

Moralsk argumentasjon?

Publisert over 1 år siden
det er visst snakk om både millioner og milliarder av år i forskjell. Hvordan forklarer du da

Jeg har forklart at det er andre radiometriske metoder enn C-14 som benyttes av forskere for å datere millioner år gamle fossiler. Jeg vil jeg gjerne vite om du mener det var beklagelig eller umoralsk av deg at du presenterte følgende løgn som fakta:

" Men slik kan man altså få gjenstander til å bli millioner av år gamle, for ikke å snakke om enda større tall, og da vise til karbon 14 . metoden."

På spørsmålet om hvordan man kan datere noe tusener av år tilbake i tid basert på oppdagelsen av et naturfenomen gjort for 100 år siden, er det enkle svaret at det ikke er noe som tyder på at fysikkens krefter og lover endrer seg... Og grunnlaget for å hevde dette, er at fysikken vi kjenner til, er oppdaget, bekreftet, benyttet og utforsket gjennom vanvittig mye forskning på vanvittig mange felter innen vanvittig mange fagfelt. 

Dersom en Gud ville få oss til å tro at det var tydelige, tidløse mønstre i vårt univers, og ville lure oss til å tro at kloden var milliarder av år gammel, så har han fått det til. Men jeg tror ikke at en Gud som sier "du skal ikke lyve" har gjort det.

Gå til kommentaren

Denne "konklusjonen" er løgn, en manglende logisk slutning eller en misforståelse.

Man bør spørre seg om den forteller noe om moralen, metodikken eller religionen til Gunther og hans tilhengere, og hvilke kilder, vitenskapelige artikler eller biblioteker som aksepteres som bevis mot en slik påstand? Jeg er lutter øre.  Store Norske holder nok ikke...

Gå til kommentaren

Mest leste siste måned

Visjon Norge som «Guds forrådshus»?
av
Cecilie Erland
22 dager siden / 2162 visninger
Å bli forma til eit kristent liv
av
Hallvard Jørgensen
19 dager siden / 1792 visninger
Fleksibel og sliten
av
Merete Thomassen
7 dager siden / 1285 visninger
Klima er viktigst!
av
Arne Danielsen
28 dager siden / 1185 visninger
Lengselen etter det evige hjem
av
Heidi Terese Vangen
12 dager siden / 1110 visninger
Respektløshet og bedrag i Jesu navn
av
Pål Georg Nyhagen
23 dager siden / 1053 visninger
Rusreformen som gjør vondt verre
av
Constance Thuv
16 dager siden / 910 visninger
Prestekallet kommer innenfra
av
Maryam Trine Skogen
27 dager siden / 896 visninger

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere