Audun Hjertager

Alder: 49
  RSS

Om Audun

Marinbiolog med evolusjon, off. adm og politikk, organisasjonspsykologi og meteorologi i fagkretsen. Skriver på Verdidebatt fordi jeg er nysgjerrig, og med håp om å selge «grønne ideer» inn i kristne miljøer. Verdigrunnlag: Pragmatisk, liberal sosialdemokrat, realitetsorientert og relativt livssynsnøytral kristen. Skriver på verdidebatt som privatperson. PS Av og til litt for ivrig skribent. Jeg står ikke inne for alt jeg har skrevet på verdidebatt...

Følgere

Det ukjente er ikke et argument mot vitenskap

Publisert rundt 4 år siden
Sverre Avnskog – gå til den siterte teksten.
En svært stor og avgjørende begrensning for vitenskapen, er at den utelukkende egner seg til å undersøke det fysiske.

"Det fysiske" blir først fysisk når det avdekkes av naturvitenskapen. Lyn har vært "åndelig", og både elektrisitet og kvantepartikler var en gang ukjente (ikke fysiske). Gjennom logikk er vitenskap det vi kan enes om.

Tro knyttet til det ukjente, ikke-fysiske, har alle mennesker mer eller mindre ulik personlig oppfatning om. Personlig oppfatter jeg at at tro er en berikelse i livet, men siden jeg ikke ønsker å unngå lure meg selv (gjennom flokkmentalitet f.eks), må troen min tilpasses vitenskapen etterhvert som ny viten ommer til. Og fordi jeg erkjenner at mine evner til å vurdere hva som er fornuftig er begrenset, ønsker jeg først og fremst å stole på forskningsinstitusjonene.

Gå til kommentaren

Kognitiv dissonans?

Publisert rundt 4 år siden
Petter Kvinlaug – gå til den siterte teksten.
De kaller det for vitenskap, men det er ikke det. Det lille der, kan vitenskapen selv motbevise.

Jeg forstår godt at du forfekter naturvitenskap fremfor humaniora, men jeg oppfatter at du begår samme "tankefeil" som kreasjonister og ID-tilhengere som sterkt betviler evolusjonsteorien på grunn av missing links og 'usikkerhet'.

Det er ekstra lett å finne brølere innen humaniora, men man må ikke glemme det havet av kunnskap humaniora fremskaffer som vi ikke har bedre beslutningsgrunnlag på.

Ang. formidling av sammenhenger mellom IQ, FrP, nasjonalisme og rasisme, måtte jeg ta noen runder med meg selv. Jeg kom til at grupper av mennesker med sterke meninger om at eget virkelighetsbilde er riktigere enn andres, bør tåle å få åpenlyst betvilt troverdigheten, ikke minst når virkelighetsbildet sannsynligvis er både skadelig og feil. Interessant å befinne seg på samme politisk ukorrekte plan en stund, og se på responsen i dette forumet.   

Gå til kommentaren

Hvitløksdebatten

Publisert rundt 4 år siden
Sverre Avnskog – gå til den siterte teksten.
Det finnes alltid noen som reagerer på en måte som avviker fra normalen!

Jeg skriver "Hvis forskningen avdekker at avviket skyldes feil i sanseapparatet (...), og vedkommende fortsatt hevder at hvitløk er livsfarlig, da mener jeg dette kan kalles irrasjonelt".

Hvis konklusjonen var et resultat av seriøs forskning, ville mange andre potensielle diagnoser, inkl allergi, vært undersøkt og utelukket, og konklusjonen ville vært den mest sannsynlige. Hvis hvitløken virkelig er farlig for vedkommende pga allergi, ville frykten vært rasjonell, og hvis hvitløken var påviselig farlig for vedkommende, men av ukjent årsak, ville frykten vært rasjonell også. 

At heller ikke hvitløkskunnskapen er fullkommen (du og Kvinlaug) er riktig det. Som sagt er ingen vitenskap fullkommen. Langt i fra. Den opererer bare med sannynligheter. Tverrfaglige virkelighetsbeskrivelser har også enormt utviklingspotensiale! Men vitenskapelig usikkerhet og ufullkommenhet betyr ikke at det er rasjonelt å tvile på alt. Det er konspirasjonsteorier og stråmenn (tankefeil) som gir grunn til å tvile på faktaark fra forskningsinstitusjoner, med mindre man er ekspert, så slik tvil er irrasjonell. 

lytt til forskningsinstituttene ! 

  

Gå til kommentaren

Irrasjonell hvitløkssmak

Publisert rundt 4 år siden
Petter Kvinlaug – gå til den siterte teksten.
Hvis du skal begrunne smaken, og følelsen av å spise hvitløk, rasjonelt, hvordan går du fram da. Har du mere rett enn andre?

Nei. Selv om smaker kan knyttes til kjemi er beskrivelsene veldig subjektivte, og jeg har ikke mer rett enn andre i min beskrivelse av smaken, med mindre...

Hvis noen hevder at hvitløk er farlig å spise, så kunne man anta at de hadde spist råtten løk en gang i tiden. Hvis de så får frisk hvitløk, og blir presentert forskningsresultater som viser at hvitløk ikke er farlig, men sunt, men nekter å spise fordi de hevder den er giftig og smaker råtten fisk, begynner det å "lukte" irrasjonelt.   

Hvis forskningen avdekker at avviket skyldes feil i sanseapparatet, en traumatisk hvitløksopplevelse eller for sterk tiltro til en anti-hvitløksguru, og vedkommende fortsatt hevder at hvitløk er livsfarlig, da mener jeg dette kan kalles irrasjonelt. 

Gå til kommentaren

Også fysikere blir gamle og kan ta feil

Publisert rundt 4 år siden
Vår nobelprisvinner i 1973 i fysikk, Ivar Giæver har uttalt seg om temperaturutviklingen

Det er derfor viktig å forholde seg til forskningsinstitusjonene.

Hvis man tar noen bestemte personer så seriøst (f.eks Ivar Gievær) at man vurderer å forkaste tilliten til forskningsinstitusjonene basert på uttalelser (ikke en gang forskning), skulle det bare mangle at man satte seg inn i analyser av retorikken.

Desverre overskygger nok fine ord egen evne til å innse begrensningen av egen kompetanse og vurderingsevne, men hvis man velger å tro på enkeltpersoner bør man gjøre et forsøk:

http://www.skepticalscience.com/ivar-giaever-nobel-physicist-climate-pseudoscientist.html

http://forskning.no/meninger/kronikk/2011/06/forunderlige-klimamyter

Gå til kommentaren

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere