Audun Hjertager

Alder: 49
  RSS

Om Audun

Marinbiolog med evolusjon, off. adm og politikk, organisasjonspsykologi og meteorologi i fagkretsen. Skriver på Verdidebatt fordi jeg er nysgjerrig, og med håp om å selge «grønne ideer» inn i kristne miljøer. Verdigrunnlag: Pragmatisk, liberal sosialdemokrat, realitetsorientert og relativt livssynsnøytral kristen. Skriver på verdidebatt som privatperson. PS Av og til litt for ivrig skribent. Jeg står ikke inne for alt jeg har skrevet på verdidebatt...

Følgere

Publisert over 3 år siden

Hva mener du med "ensrettet multikultur"? Jeg ser en stor kulturell avstand mellom sosialdemokrater og kapitalister/konservative. Dette må vi arbeide for å leve med. Er det ensrettet? Den kulturelle avstanden mellom konservative kristne og konservative muslimer er mindre (små forskjeller gjør dem ofte til fiender likevel - flokkmentalitet?). Som liberal, kristen realitetsorientert sosialdemokrat, har jeg (av erfaring) like mye, om ikke mer, til felles med innvandrede muslimer med hijab, enn mange konservative kristne. Har dette noe med "ensrettet multikultur" å gjøre?

Gå til kommentaren

Survival of the fittest

Publisert over 3 år siden

Å oppdage reelle trusler og ikke få "panikk" i møte med skremselspropaganda (flokkmentalitet) er noen av nøklene til menneskets overlevelse. Jeg kommer kanskje til å frykte "survival of the slemmest menneske" dersom et nazi-liknende regime kommer til makten igjen, men det virker da som slike mennesker taper og er mest unfit. Å tro at fred handler om å bevare biologisk etnisitet er pur skremselspropaganda. Det et kriminalitet (ukultur) vi må bekjempe, og skremselspropaganda vi bør være på vakt mot.

Gå til kommentaren

Filosofi

Publisert rundt 4 år siden
Anders Haugen – gå til den siterte teksten.
Det er et samfunnsvitenskapelig spørsmål i seg selv i hvilken grad det å styre et samfunn avhenger av en vitenskapelig virkelighetsoppfattelse; gitt at adjektivet vitenskapelig her hentyder på evidensbasert praksis

Det er vel i bunn og grunn et filosofisk spørsmål. Også om et samfunn skal styres i det hele tatt... og hvilke forskningsmetodikk man skal bruke for slå fast hvordan virkeligheten man har som utgangspunkt er  (Jeg tenker filosofene burde i større grad ta stilling til evolusjonspsykologi, men det er en annen sak)

Innlegget mitt tar utgangspunkt i at det er lurt å styre et samfunn sammen som i dag, men at man for å ta riktige beslutninger, må vite med størst mulig sikkerhet hva man har å forholde seg til: virkeligheten nå, og at det er forskningsinstitusjonene som vet best hva som er virkelig.

Når man sitter i en båt og lurer på hva man skal gjøre, og forskere har laget kart ut fra det de har observert. Bør man ta frem kartet og velge en av mange kurser. Som jeg har formidlet før, mener jeg at fremtiden bør planlegges på bakgrunn av både moral og vitenskap (humaniora og naturvitenskap).

Vi bør ikke neglisjere skjærene, og bør forstå at det er mange skjær som fremdeles ikke er oppdaget. Fra mitt ståsted ser det ut som vi i for stor grad både neglisjerer skjær (spesielt klima), og tar beslutninger på bakgrunn av ufullstendig vitenskap (for liten respekt for miljøet/økosystemet vi er en del av, som er uhyre komplekst).

Gå til kommentaren

Vi må erkjenne våre svakheter...

Publisert rundt 4 år siden
Anders Haugen – gå til den siterte teksten.
Det er viktig å ikke gå i fellen med et argumentum ad populum

Jada. Ingenting er garantert rett fordi mange påstår det, men det er et lite problem i forhold til det å styre landet basert på uvitenskapelig virkelighetsoppfattelse.

Det er bare flaks hvis man får rett hvis man er uenig med konsensus innenfor et fagfelt man ikke har peiling på. Man satser ikke på å vinne i lotto for å få budsjettet til å gå rundt, og man navigerer ikke på magefølelse, dersom ca 97% av de som har laget sjøkart for området påstår at man er i farlig farvann. 

Mennesket, meg selv inkludert, bør kjenne våre begrensninger og forholde oss til konsensus først og fremst. Selv om jeg har en del matematikk og litt meteorologi i fagkretsen, forstår jeg bare en brøkdel av regnestykkene meteorologene og klimaforskerne bruker på vei til konklusjonene sine. Jeg tror det gjelder mange. Likevel tviler mange på både konklusjonene og avsløringer av feil i enkeltpersoners alternative påstander... f.eks fordi forskere er "sosialister".

Gå til kommentaren

Vrangforestilling

Publisert rundt 4 år siden
Sverre Avnskog – gå til den siterte teksten.
Det er IKKE irrasjonelt å tvile på forskningsresultater.

Det er ikke det jeg sier heller.

Som ikke-ekspert er det rasjonelt å stille seg tvilende til forskningsresultater først og fremst fordi egen tolkning kan være feil, etter min mening.

Skepsis tilknyttet eget fagfelt, er blant de viktigste egenskapene hos forskere, som generelt lever av å påvise feil. 

Forskningsinstitusjonene, konsensus, er derimot det mest objektive vi kan forholde oss til. (At det generelt er irrasjonelt å ikke mene dette, kan nok diskuteres...)

Begrunnelsen min (som jeg har formidlet før), er at forskningsresultater kan være feil, tolkingen kan være feil (inkl forskere, journalister og en selv). Det finnes en skjærgård der ute, full av vrangforestillinger som vi kan grunnstøte på. 

Gå til kommentaren

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere