Anders Tyvand

Alder: 38
  RSS

Om Anders

Trebarnsfar, ektemann og kommunikasjonsrådgiver. Tidligere stortingsrepresentant for KrF.

Følgere

Feilslått trekant?

Publisert rundt 8 år siden - 14 visninger

Mener NRK at dagens unge har for dårlige kunnskaper om oralsex, stripping, dirty talk og pole dance? I så fall er Trekant et vellykket seksualopplysningsprosjekt!

Jeg hadde bestemt meg for å gi Trekant en sjanse. Kritikerne gikk høyt på banen allerede før de hadde sett programmet, og sa at dette var spekulativ seksualunderholdning. NRK hevdet på sin side at programmet ville dekke et reelt behov for seksualopplysning rettet mot unge. Jeg må si jeg stusser litt over innholdet i denne seksualopplysningen.

Jeg er ikke eldre enn at jeg har min egen pubertet midt på 90-tallet relativt friskt i minne. Allerede den gang hadde vi et samfunn der ungdom ble eksponert for seksualitet i store doser gjennom mediene. Vi vokste opp med at seksualitet var noe naturlig, selv om mange midt i tenårene kanskje hadde problemer med å forholde seg til dette på et mer personlig plan. Jeg var selv så heldig å gå på en skole der lærerne både hadde evner og vilje til å ta seksualopplysningen på alvor. Vi hadde lærere som våget å snakke åpent og ærlig med oss, og vi snakket om alt fra forholdet til egen kropp, grensesetting, følelser og relasjonen til andre mennesker.

Det skal være mangelen på denne type seksualopplysning i skolen som gjør at behovet for Trekant tvinger seg fram på NRK. Men denne gangen handler det ikke om grensesetting, eller om å være trygg på seg selv og hva man vil og ikke vil. Det handler ikke om relasjonen til andre mennesker. Det handler ikke om følelser, kjærlighet eller ungdommens usikkerhet. Denne gangen handler det om slikketeknikker, ulike stillinger, hvordan man skal tenne partneren med dirty talk og hvordan man skal kaste klærne på en sexy måte.

Jeg må si jeg er glad for at jeg slapp unna denne typen seksualopplysning i min egen ungdomstid. I mine øyne representerer NRKs Trekant en forsterkning av seksualiseringen i samfunnet, samtidig som programmet er totalt blottet for alt det ungdom egentlig har behov for innen seksualundervisningen. Jeg mener ungdom fortjener skikkelig seksualopplysning – både på skolen og andre steder – som gir dem et fornuftig tankesett i forhold til seksualitet og gir dem trygghet til å møte sin egen seksualitet på en god måte. Til det tror jeg diskusjonen om hvorvidt jentene skal svelge eller ikke er særdeles lite egnet.

Gå til innlegget

KrFs provoserende mål

Publisert rundt 8 år siden - 9 visninger

Inga Marte Thorkildsen kalte Laila Dåvøy en hykler på grunn av hennes standpunkt i abortsaken. Deretter gjorde den nyvalgte AUF-lederen Eskil Pedersen det klart at et regjeringssamarbeid mellom Arbeiderpartiet og KrF er utelukket på grunn av KrFs abortpolitikk. Hvorfor blir unge politikere på venstresiden så provosert av at noen ønsker å få ned aborttallene?

Abort er et vanskelig tema å debattere. Det er mange hensyn å ta, og ulike verdier må veies opp mot hverandre. Noen legger mest vekt på kvinnens rettigheter, andre legger vekt på det ufødte barnets rett til å få leve. KrF har alltid valgt det siste, og det gjør vi fremdeles. Samtidig må vi innse at det politiske flertallet i Norge i dag vurderer saken annerledes, og i denne situasjonen ønsker KrF å få til et tverrpolitisk samarbeid for å nå noen felles mål.

Ett slikt felles mål burde være å få aborttallene ned. I 2008 ble det utført 16073 aborter i Norge. Det tilsvarer 44 aborter hver eneste dag. Uansett standpunkt i abortsaken, vil de fleste erkjenne at abort ikke er uproblematisk. Dette bør være grunnlag nok til å enes om en felles målsetning om færre aborter – uansett om motivasjonen ligger i å hindre psykiske ettervirkninger hos kvinnene, motkjempe sorteringssamfunnet eller kjempe for det ufødte barnets rett til liv.

KrF har fremmet mange gode forslag for å få ned aborttallene. Ett forslag er å øke engangsstønaden ved fødsel til kvinner med liten tilknytning til arbeidslivet. Dette gjelder i første rekke studenter og andre unge kvinner, som i dag får 38.000 kroner utbetalt når barnet blir født. Dette er forsvinnende lite i forhold til hva mødre med opptjente permisjonsrettigheter får, og mange unge kvinner som i dag velger abort, oppgir dårlig økonomi som årsak. KrF mener at ingen skal behøve å ta abort av økonomiske grunner, og har derfor foreslått å firedoble denne engangsstønaden. I tillegg har partiet gått inn for å sikre støtten til rådgivning og hjelp til vanskeligstilte gravide, samt å tilby gratis prevensjon til alle mellom 20 og 24 år. Målet har vært å halvere antallet aborter innen 2013.

For meg er det vanskelig å forstå hvorfor denne politikken er så provoserende for unge politikere på venstresiden. Den eneste forklaringen jeg kan finne, er at noen har blitt hengende igjen i den tiden da abortdebatten var svært polarisert, og man kjempet på barrikadene uten noen som helst forståelse for motpartens ståsted og argumentasjon. Abortspørsmålet reduseres til et spørsmål om likestilling, kjønnskamp og kvinners rettigheter, og denne kampen overskygger alle andre aspekter ved saken. Spørsmålet om når menneskeverdet inntrer, og om det ufødte barnet har rett til å få leve, blir i denne sammenhengen helt uinteressant. Man lukker også øynene for psykiske ettervirkninger blant kvinner som har fått utført abort, og for det sorteringssamfunnet som nå har blitt en realitet i Norge.

Jeg syns det er trist å lese utspillene til Inga Marte Thorkildsen og Eskil Pedersen. Jeg syns det er trist at unge politikere i dag ser uten bekymring på at vi har fått et sorteringssamfunn der barn med Downs syndrom og andre avvik er uønsket. Jeg syns det er trist at noen fremdeles henger igjen i et tankemønster som hindrer dem i å delta i en konstruktiv debatt og jobbe sammen mot felles mål.

Jeg håper at både Thorkildsen og Pedersen kan være villige til å legge ned sverdene, droppe personkarakteristikkene og heller ta i mot hånden når KrFs stortingsrepresentanter tar initiativ til en felles innsats for å redusere antallet aborter – en innsats på tvers av meningsforskjeller og politisk ståsted.Gå til innlegget

Umulig å samle KrF?

Publisert rundt 8 år siden - 523 visninger

Mange har de siste dagene uttalt seg om at det vil bli en nærmest umulig oppgave for den nye lederen å samle KrF. At det vil bli utfordrende er det ingen tvil om, men umulig er det ikke.

Partier har tidligere opplevd å reise seg etter både interne stridigheter, uenighet om veivalg og elendige meningsmålinger. I slike situasjoner er det mange velgere som setter seg på gjerdet, men mange av disse vil finne veien tilbake til partiet når det evner å se fremover og kommunisere politikk fremfor intern konflikt.

Motsetningene innad i KrF er heller ikke større enn at det er mulig å samles om det man har felles. Veien frem til en slik samling kan virke lang i en tid der både medier og interne aktører bidrar til å synliggjøre det som splitter fremfor det som forener. Men ved å ta en titt på andre partier, vil man fort se at det er fullt mulig å leve med noe ulike oppfatninger internt i samme parti.

Fremskrittspartiet er kanskje det aller beste eksempelet. Dette partiet forener flere velgergrupper med totalt motstridende verdier og interesser. Her finner man finansfolk og sosialhjelpmottakere, misjonærer og smårasister, kristenkonservative og liberalister som ønsker seg fri flyt av alkohol og pornografi i ett samme parti. Disse velgergruppene deler på ingen måte noe felles verdigrunnlag, og har på mange områder totalt motstridende interesser. Da virker det underlig at KrFs velgere - som deler et felles verdigrunnlag - ikke skal klare å holde sammen til tross for noe ulike meninger i enkeltsaker.  

Jeg håper KrF lykkes med å stable en samlende og bredt favnende ledertrio på beina, og jeg ser frem til å følge med på partiets klatring på gallupen frem mot stortingsvalget i 2013! 

Gå til innlegget

16 tilfeldige kilder?

Publisert rundt 8 år siden - 429 visninger

I dag står 16 personer fram - anonymt - og kritiserer Dagfinn Høybråtens lederstil og egenskaper som leder. Jeg syns folk burde tenke seg godt om før de opptrer som anonyme kilder og fremmer kritikk på denne måten.

For det første er det  skadelig for partiets omdømme at enda flere interne konflikter drøftes i offentligheten. Politikken kommer i skyggen av personkonflikter som egentlig ikke hører hjemme i avisspaltene. Jeg tviler ikke et sekund på at det er misnøye med både den ene og den andre internt i KrF, men løsningen kan umulig være å drøfte disse problemene anonymt med en journalist. Hvis Høybråten er en så upopulær leder som det artikkelen gir inntrykk av, har partiet demokratiske kanaler som kan benyttes for å få til endringer i ledelsen. Hvis denne oppfatningen ikke er representativ for flertallet, slik at en demokratisk prosess ikke kan benyttes for å få til disse endringene, gir artikkelen et feilaktig inntrykk av situasjonen.

For det andre er det alltid risikabelt å fremstå som anonym kilde i pressen. Konfliktstoff er bra saker for avisene, og journalistene vil alltid være ute etter å spisse sakene mest mulig. Som et resultat av dette har mange opplevd å føle seg feilsitert, eller at korrekt gjengitte sitater har blitt satt inn i en kontekst der de ikke var ment å høre hjemme. Hvis du har uttalt deg under fullt navn, vil du ha muligheten til å korrigere i etterkant. Som anonym kilde har du ikke denne muligheten.

Jeg skulle også gjerne visst hvordan journalisten har funnet frem til nettopp disse 16 kildene. Er de et tilfeldig utvalg av tillitsvalgte og ansatte, eller er det noen som har gitt journalisten noen hint om hvem som burde kontaktes?

Gå til innlegget

Mest leste

Hareides nødvendige veivalg
av
Ole Paus
2 måneder siden / 77409 visninger
Et barn er født, et barn er dødt
av
Magne Raundalen
rundt 2 år siden / 43454 visninger
Etter fallet kommer hevnen
av
Berit Aalborg
10 måneder siden / 34841 visninger
Stormløpet mot Israel er i gang.
av
Roald Øye
7 måneder siden / 27802 visninger
Kanten av klippen
av
Åshild Mathisen
9 måneder siden / 22442 visninger
Et sosialt ­eksperiment
av
Bent Høie
4 måneder siden / 22150 visninger
Mens vi sover
av
Erik Lunde
10 måneder siden / 20053 visninger
Ord er handling
av
Hilde Frafjord Johnson
3 måneder siden / 19055 visninger

Lesetips

Når staten misbruker makt
av
Øyvind Håbrekke
1 dag siden / 161 visninger
Trangere og farligere
av
Wenche Fone
2 dager siden / 359 visninger
Hva med menighetene?
av
Dag Brekke
2 dager siden / 137 visninger
La flere unge slippe til
av
Rode Hegstad
2 dager siden / 123 visninger
Taushet og tale om jødene
av
Torleiv Austad
3 dager siden / 178 visninger
En antisemitt trer frem
av
Jan-Erik Ebbestad Hansen
3 dager siden / 233 visninger
En iboende verdighet
av
Erik Lunde
4 dager siden / 273 visninger
Bygger på menighetene
av
Andreas Aarflot
4 dager siden / 163 visninger
Styrking av fødselspengar no!
av
Aina Alfredsen Førde
4 dager siden / 113 visninger
Les flere

Siste innlegg

Les flere