Anders Tyvand

Alder: 38
  RSS

Om Anders

Trebarnsfar, ektemann og kommunikasjonsrådgiver. Tidligere stortingsrepresentant for KrF.

Følgere

Holocaust var ikke slutten

Publisert over 4 år siden - 483 visninger

Holocaust representerer verken starten eller slutten på antisemittismen. Når historiens verste folkemord ikke fikk slutt på jødehatet, kan vi da tro at kunnskap om holocaust vil være nok?

Det var Ervin Kohn, lederen av Det Mosaiske Trossamfunn i Oslo, som stilte dette spørsmålet da jeg besøkte synagogen sammen med kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen tidligere denne uken. Bakgrunnen for møtet, var at KrF fikk forhandlet inn midler til bekjempelse av antisemittisme i skolen i årets statsbudsjett. Nå ønsket vi å få råd og innspill fra det jødiske miljøet om hvordan disse midlene burde brukes.

Ett tydelig råd, var altså at vi ikke må stirre oss blinde på holocaust. Dette groteske, umenneskelige og ufattelige kapittelet i vår historie var et utslag av et fenomen som har eksistert både før og etter; et utstrakt hat rettet mot jøder, en folkegruppe som har blitt forfulgt og trakassert gjennom mange hundre år. 

Og hva er det egentlig med dette ordet ”jøde”? Er det et skjellsord? Er det en nedsettende betegnelse på et annet menneske? For mange er svaret dessverre ja. Jøde brukes – med varierende grad av bevissthet – som skjellsord i norske skolegårder. Unge jøder i vårt lille land forteller at de skjuler bakgrunnen sin og lyver om egen identitet fordi de frykter negative reaksjoner. Og det er ikke bare andre minoritetsgrupper som agerer negativt mot jøder i samfunnet vårt. Det er like mye oss etnisk norske nordmenn.

Jeg husker godt at jeg besøkte konsentrasjonsleiren Auschwitz som skoleelev for 15 år siden. Inntrykkene var så mektige at det var vanskelig å begripe rekkevidden av det man så og hørte. Brutaliteten og kynismen var så vanvittig at det var vanskelig å ta det inn over seg at historiene var hentet fra virkeligheten.

Historien er både ubegripelig og fryktelig skremmende. Men like skremmende, er tanken på at antisemittismen lever videre. Vi kjenner historien om hva som skjedde på 40-tallet, men jødehatet lever videre. Også i vårt eget samfunn.

Det er naturlig å spørre seg hvorfor. Er det fordi jødene har gjort oss noe vondt? Er det fordi de representerer en trussel? Svaret er nei, og Ervin Kohn stilte et betimelig oppfølgingsspørsmål; Det er mindre enn 2.000 jøder bosatt i Norge. Vil antisemittismen forsvinne dersom disse jødene forsvinner? Svaret er sannsynligvis nei.

Antisemittismen har årtusenlange tradisjoner. Den er umenneskelig, urimelig, urettferdig og uforståelig, men den er likevel høyst reell. Og selv om den kan virke uhåndgripelig, må vi ikke gi opp kampen mot den.

Det betyr ikke at vi skal være ukritiske til staten Israel, og det betyr ikke at vi skal se med blidere øyne på andre former for trakassering og rasisme. Rasisme og rasehat rammer flere enn bare jøder. Derfor syns jeg det var flott å få høre om et prosjekt der Kohn besøker skoleklasser sammen med en representant fra det muslimske miljøet i Norge. Sammen forteller de om sine erfaringer, sammen møter de muslimer, jøder og andre som har hatt vonde opplevelser, og sammen bidrar de til dialog, brobygging og bevisstgjøring.

Vi i KrF ønsker å bidra til å bekjempe antisemittisme. Derfor var det en viktig seier for oss å få på plass fem millioner kroner til dette arbeidet i budsjettet for inneværende år. Vi vil fortsette kampen, og jeg setter pris på signalene fra kunnskapsministeren: Hvis prosjektene som disse pengene går til viser seg å gi resultater, så vil det være en sterk søknad for å videreføre bevilgningen i årene som kommer. 

Gå til innlegget

Snever Snoen

Publisert over 4 år siden - 1284 visninger

Jan Arild Snoen vil fjerne offentlige tilskudd til kirken. Det vil gjøre samfunnet fattigere, og frata mange mennesker verdifulle arenaer.

Da jeg var en gutt på 10-12 år, gikk alle guttene i klassen på fotballen. Jeg gikk der jeg også, selv om jeg egentlig følte meg litt malplassert og utilpass. Det skortet både på interesse og talent, og etter en sesong som midtbanespiller uten ett eneste mål, innså jeg snart at fotballbanen ikke var min arena.

Men jeg gikk ikke bare på fotballen. Jeg sang også i kor. Kragerø Barnegospel tilhørte frikirken, og var et stort kor på den tiden. Hver tirsdag ettermiddag stilte over 50 barn i skolealder opp til øvelse, mens engasjerte foreldre stilte opp som ledere og musikere.

Jeg var med i koret allerede før jeg var gammel nok til å delta på ordentlig, og satt på pappas bassforsterker og dinglet med beina mens koret sang på gudstjenester, konserter og andre arrangementer.

Jeg tror alle er enige i at idretten trenger og fortjener offentlig støtte. Selv om jeg ikke fant meg til rette på lillegutt-laget til Kragerø IF på begynnelsen av 90-tallet, ser jeg helt klart verdien av det arbeidet som engasjerte ildsjeler legger ned i idrettslagene. Idrett handler ikke bare om folkehelse og fysisk fostring. Det handler også om sosialisering, fellesskap og tilhørighet. Dette er viktig for den enkelte, og uendelig verdifullt for samfunnet. Derfor er det en god investering for samfunnet å bruke noen offentlige midler på idretten.

Akkurat det samme kan man si om aktiviteten i norske menigheter. Menighetene representerer fellesskap og tilhørighet, og tilbyr arenaer som er verdifulle både for barn og voksne. For meg var barnekoret like viktig og verdifullt som lillegutt-laget var for de andre gutta i klassen.

Nå tar Jan Arild Snoen til orde for å fjerne trosopplæringsmidlene og andre statstilskudd til kirken. Han sier til Vårt Land at det å gi penger til trossamfunn over statsbudsjettet er urettferdig for alle som står utenfor, og kaller det en unødvendig offentlig utgift. Det er en underlig tanke som representerer et snevert syn på både trosamfunnene og samfunnet for øvrig. Betyr det at offentlig støtte til idretten er urettferdig for alle som ikke er med i et idrettslag? Og at støtte til operaen er urettferdig for alle som ikke liker opera? Jeg mener at både idrett, kultur og kirke bidrar med så mye positivt til samfunnet, at offentlig støtte er helt naturlig. Det vil være et samfunnsmessig risikoprosjekt å fjerne støtten til trossamfunnene, og dermed ødelegge arenaer som betyr mye for mange.

Det er heller ikke slik at det bare er Den Norske Kirke som mottar tilskudd over statsbudsjettet. Stortinget kan ikke bevilge penger til kirken uten samtidig å gi penger til andre trossamfunn. Det er bra! Det bidrar til at jødiske trossamfunn kan opprettholde sin aktivitet, at muslimske trossamfunn kan skape viktige arenaer for sine medlemmer, og at Kragerø Frikirke tidlig på 90-tallet hadde råd til å kjøpe en bassforsterker og bassgitar.

Snoen mener videre at trosopplæringen i menighetene er spesielt problematisk, og kaller den en "indoktrinering av barn" som man ikke kan bruke offentlige midler på. Han vil altså strupe støtten til menighetene, fordi de gir barna opplæring i religion.

Med slike tanker er virker det underlig at Snoen omtaler seg selv som en liberal samfunnsdebattant. Statlig overstyring av trossamfunn og trosfrihet forbindes vanligvis med helt andre politiske ideologier.

Gå til innlegget

Elever er mer enn produksjonsenheter

Publisert rundt 5 år siden - 423 visninger

NHO-direktør Kristin Skogen Lund roper varsku fordi skolene leverer «for dårlig råmateriale» til næringslivet.

Det er flott at NHO setter skole og utdanning på dagsorden, men vi må passe på at debatten ikke blir for snever; Skoleelever er mer enn fremtidige produksjonsenheter i næringslivet.

Skolen har alltid vært gjenstand for politisk debatt. I høst blusset debatten opp igjen, da resultatene fra PISA-undersøkelsen ble offentliggjort. Norske elever skårer litt under snittet i OECD-landene i matte og naturfag, og litt over snittet i lesing og skriving. Nå tar NHO stafettpinnen videre, og vier årskonferansen sin til temaet skole og utdanning.

Jeg er glad for NHOs initiativ, og jeg enig i at vi skal ha ambisjoner om å heve kvaliteten i norsk skole. Jeg er også enig i at vi har en realfagsutfordring, og at vi trenger en idédugnad for å finne ut hvordan vi kan løse den. KrF bidrar gjerne med gode ideer, og har blant tatt til orde for et lærerløft med mer etter- og videreutdanning til lærerne, strategier for å rekruttere mennesker med realfagskompetanse inn i læreryrket, og innføring av obligatorisk mentorordning for nyutdannede lærere, slik at disse får hjelp til å lykkes. Men vi må ikke bli så problemfokuserte at vi glemmer det som faktisk er bra i norsk skole. Et ensidig fokus på det negative, kan fort slå feil ut. Ved å gi lærere og elever en følelse av at de er mislykkede spillere på et taperlag, danner vi et dårlig grunnlag for fremtidig suksess.

For det er faktisk mye som er bra i norsk skole. I tillegg til gode resultater i lesing og skriving, rapporterer norske elever om mindre bråk enn tidligere, bedre læringsmiljø, og bedre samspill mellom lærer og elev. Dette er vi nødt til å ta vare på og bygge videre på. Et godt læringsmiljø er helt avgjørende for at elevene både skal ha det bra i hverdagen og prestere godt. Det gode læringsmiljøet må ikke komme i skyggen av krav og resultater. Vi må ikke bli så fokusert på testing at vi glemmer å tenke på hvordan barna har det i hverdagen. Og vi må ikke gå i den fella at vi tror at det eneste som betyr noe i skolen er det som kan måles og tallfestes.

For elever er altså mer enn fremtidige produksjonsenheter. Og målet med skolen, er ikke kun å gjøre disse produksjonsenhetene så effektive som mulig. Skolen handler også om at barn skal utvikle seg som mennesker, sosialiseres inn i samfunnet på en god måte, ha det bra mens de er barn og bli vinnere i sitt eget liv.

Jeg syns ikke alle NHOs utspill de siste ukene bærer dette perspektivet i seg, og spesielt ikke forslaget om obligatorisk barnehage for alle femåringer. Argumentet er at obligatorisk barnehage med læringskrav til barn ned i fireårsalderen vil kunne gi økt læringseffekt og bedre resultater på skolen. Og dette vil igjen kunne gjøre barna til bedre «råmateriale» for næringslivet i fremtiden.

Jeg syns forslaget er problematisk av flere grunner. Det er for det første skivebom å bruke milliardbeløp på å gjøre barnehagen obligatorisk og gratis for alle femåringer, når 97 prosent av barna allerede går i barnehage. Da må vi heller bruke de store pengene på å heve kvaliteten i barnehagetilbudet ved å øke voksentettheten og pedagogtettheten. Men det mest problematiske, er at fire- og femåringene ikke lenger vil få være barn som får lære og utvikle seg gjennom lek. Forslaget innebærer at vi flytter små barn fra sandkassene og huskestativene inn på førskolebenken for å imøtekomme fremtidige produksjonskrav i næringslivet. Det er ikke et slikt perspektiv jeg ønsker å ha på barndommen til barna i samfunnet vårt.

KrF vil være alltid være med på idedugnader for å gjøre norsk skole og utdanning bedre. Men debatten må ha et perspektiv der det er plass til hele mennesket, og der barn får være barn – ikke kun fremtidige ansatte.

Gå til innlegget

Abort til uke 18 hvis det er jente?

Publisert over 5 år siden - 1341 visninger

Kunne vi hatt en abortlov i Norge der kvinner har rett til selvbestemt abort til uke 12, men mulighet til å velge abort helt frem til uke 18 dersom barnet i magen viser seg å være en jente?

Nei, selvfølgelig kunne vi ikke det. Gutter og jenter har akkurat samme verdi, og tanken på å innføre et skille mellom kjønnene virker avskyelig på de fleste av oss. En slik forskjellsbehandling ville representert en gradering av menneskeverd basert på kjønn, og det ville selvsagt vært utenkelig i vårt samfunn.

Men hva med å ha en abortlov der man har rett til selvbestemt abort til uke 12, men mulighet helt frem til uke 18 dersom barnet i magen for eksempel viser seg å ha Downs syndrom, mangle en fot eller ha en annen form for handicap?

For mange av oss er svaret like selvfølgelig denne gangen. Selvfølgelig kan vi ikke ha det slik. Menneskeverdet kan ikke graderes basert på kjønn, og det kan heller ikke graderes basert på funksjonsnivå. Likeverdet mellom et barn med et handicap og et funksjonsfriskt barn, er like selvfølgelig som likeverdet mellom gutt og jente. 

Men det er faktisk en slik abortlovgivning vi har i Norge i dag. Høyre har siden 2001 ønsket å endre denne lovgivningen ved å fjerne paragraf 2c i abortloven. Men under landsmøtet i helgen, måtte Erna Solberg, Bent Høie og resten av programkomiteen innse at de tapte kampen i eget parti. Høyre går inn for å beholde loven slik den er.

Med dette vedtaket, tar Høyre et skritt på den veien som kan gjøre Norge til et sorteringssamfunn. Nå åpner også Høyre for å gradere menneskeverdet. De åpner for å velge bort barn med ulike avvik. De forlater prinsippet om at alle mennesker har samme ukrenkelige verdi, og samme rett på vern.

Jeg syns det er trist. Men Høyre er ikke alene. I dag er det bare KrF som ønsker å endre abortlovgivningen.

Jeg syns det er merkelig at ikke flere ser hvor urimelig dagens abortlov er. Men det er ikke helt politisk korrekt i dagens Norge å snakke om likeverd og kampen mot sorteringssamfunnet. Abortdebatten har for lengst blitt en debatt som kun skal dreie seg om likestilling og kvinnens rettigheter.

Men én gang øynet jeg et lite håp om at det skulle bli legitimt å snakke om sortering og selektering. I januar 2012 meldte norske forskere om at indiske mødre bosatt i Norge velger bort jentebarn, fordi jenter har mindre verdi enn gutter i deres kultur.

Da var det en del som våknet. Plutselig var det noen som graderte menneskeverdet etter andre kriterier enn de vi har lært oss å akseptere. Abort, som skulle være et verktøy i likestillingskampen, ble plutselig en trussel mot likeverdet mellom gutt og jente. Feministene etterlyste tiltak og viste avsky mot gradering av menneskeverdet og sortering av mennesker. Daværende helseminister Anne Grethe Strøm Erichsen uttalte følgende til NTB: Kjønnsselektiv abort er fullstendig uakseptabelt. Likeverdigheten mellom kjønnene er helt grunnleggende

Hun hadde selvfølgelig helt rett. Kjønnsselektiv abort er fullstendig uakseptabelt. Nå gjenstår det bare at hun, Høyres kvinnenettverk og de øvrige politiske partiene innser at selektiv abort basert på andre kriterier er akkurat like uakseptabelt.

Vi må ha et samfunn med plass til alle, og vi må ha et samfunn der menneskeverdet ikke graderes. Og ikke minst må vi ha et samfunn der det legges bedre til rette og blir lettere å være mamma og pappa til et barn med spesielle behov. 

Jeg håper Høyre en gang finner tilbake til sitt gamle jeg. I mellomtiden håper jeg flest mulig støtter opp om det eneste partiet på Stortinget som vil grunnlovsfeste retten til liv, og fjerne paragrafen i abortloven som åpner for sortering og selektering av mennesker. 

Gå til innlegget

Stakkars Trygve Hegnar…

Publisert rundt 6 år siden - 1202 visninger

Trygve Hegnar føler seg plaget av KrFs forslag om å øke toppskatten. Han mener partiet trenger forlatelse - for de vet ikke hva de gjør...

Trygve Hegnar viser til Bibelen, og trekker en parallell mellom det å foreslå økt toppskatt for de rikeste, og det å nagle Jesus til korset. Finansmannen og redaktøren mener KrF plager folk med å foreslå økt skatt for de som tjener mer enn halvannen million i året, og han er overbevist om at Jesus ville tatt parti med de rikeste.

Hegnar bruker kraftig skyts mot KrF i fredagens leder i Finansavisen. Han har sammenlignet skattepolitikken til de ulike ikke-sosialistiske partiene, og idealet er åpenbart mest mulig skattelette og minst mulig skatt for de rikeste. Da havner KrF naturlig nok på jumboplass. KrF har nemlig aldri vært partiet som setter de rikeste først.

Hegnar viser til at staten i år drar inn 219 milliarder kroner på merverdiavgift, 236 milliarder i arbeidsgiveravgift, og at skatteinntektene for inneværende år ligger an til å bli større enn tidligere antatt. Da mener han at det er meningsløst å foreslå en økning av toppskatten som vil representere ytterligere 1,2 milliarder inn til fellesskapet.

Det er nesten litt artig å lese en analyse av ulike statsbudsjett hvor man kun ser på hvordan de rikeste rammes. Det er vel knapt noen andre enn Trygve Hegnar som kunne prestert å komme opp med en slik analyse. For et statsbudsjett handler selvfølgelig om så mye, mye mer.

Hegnar kunne for eksempel valgt å se på hvordan familiene kommer ut av det i de ulike budsjettforslagene. Da ville han sett at KrF har foreslått 5,8 milliarder mer til barnefamiliene. 4,5 av disse milliardene innebærer et nytt barnefradrag i skatten, og går ut på at familiene får 5.000 kroner i skattelette per barn.

Han kunne også sett på hva de ulike partiene vil gjøre for å bekjempe rusproblemer og fattigdom i Norge. Da ville han sett at KrF vil bruke 1,5 milliarder mer på dette arbeidet – altså 300 millioner mer enn den foreslåtte skatteøkningen for de rikeste.

Han kunne selvfølgelig også sett på satsingen på skole og utdanning, og oppdaget at KrF vil bruke 1,6 milliarder mer på dette feltet, eller han kunne sett på hva de ulike partiene vil gjøre for å bekjempe fattigdom utenfor landegrensene. Da ville han sett at KrF har foreslått 400 millioner mer til utdanningsbistand i 2013. Dette vil kunne bidra til at flere fattige i Afrika får muligheten til skolegang og utdanning, noe som igjen kan bidra til å løfte både enkeltmennesker og land ut av nød og fattigdom.

Men det er ikke slike ting Trygve Hegnar er interessert i. Han er opptatt av toppskatt og formueskatt.

Jeg syns det blir feil å ta Jesus til inntekt for budsjettmessige prioriteringer, men jeg vil likevel våge å antyde at Hegnar antakeligvis tar feil i sin påstand. Og han må gjerne stemple mennesker med foldede hender som enfoldige. Personlig er jeg mer begeistret for folk som folder hendene enn for milliardærer som bruker hendene til å tviholde på pengene sine.  

Stakkars Tygve Hegnar. Det er ikke ironisk ment, men det er ikke forslaget om økt toppskatt som gjør at jeg får litt vondt av ham… 

Gå til innlegget

Mest leste

Hareides nødvendige veivalg
av
Ole Paus
3 måneder siden / 81343 visninger
Et barn er født, et barn er dødt
av
Magne Raundalen
rundt 2 år siden / 44432 visninger
Etter fallet kommer hevnen
av
Berit Aalborg
11 måneder siden / 35421 visninger
Stormløpet mot Israel er i gang.
av
Roald Øye
8 måneder siden / 28729 visninger
Kanten av klippen
av
Åshild Mathisen
10 måneder siden / 22818 visninger
Et sosialt ­eksperiment
av
Bent Høie
5 måneder siden / 22448 visninger
Sympati med skinke
av
Ane Bamle Tjellaug
4 måneder siden / 21341 visninger
Mens vi sover
av
Erik Lunde
11 måneder siden / 20346 visninger
Ord er handling
av
Hilde Frafjord Johnson
4 måneder siden / 19393 visninger

Lesetips

Å forvalte sitt pund
av
Jeffrey Huseby
rundt 12 timer siden / 83 visninger
Et statlig sugerør
av
Eva Buschmann
rundt 12 timer siden / 76 visninger
Norge bekjemper ulikhet i verden
av
Nikolai Astrup
rundt 12 timer siden / 35 visninger
Hvorfor får ikke norske kvinner flere barn?
av
Svein Rognaldsen
rundt 19 timer siden / 120 visninger
Mangelfull bokomtale
av
Ola Tjørhom
1 dag siden / 81 visninger
Mangelfull kritikk
av
Per Eriksen
1 dag siden / 146 visninger
Stygt og trist fra Amundsen
av
Rune Berglund Steen
1 dag siden / 352 visninger
Kan døden gjøres enkel?
av
Jan Willy Løken
1 dag siden / 304 visninger
Sanksjonene dreper
av
Even Sandvik Underlid
1 dag siden / 93 visninger
Åpent brev til Frp
av
Marit Arnstad
2 dager siden / 219 visninger
Les flere

Siste innlegg

Seier med bismak
av
Berit Aalborg
rundt 4 timer siden / 255 visninger
De godes problem
av
Ingrid Nyhus
rundt 7 timer siden / 446 visninger
The best a man can get
av
Une Bratberg
rundt 11 timer siden / 66 visninger
Å forvalte sitt pund
av
Jeffrey Huseby
rundt 12 timer siden / 83 visninger
Et statlig sugerør
av
Eva Buschmann
rundt 12 timer siden / 76 visninger
Norge bekjemper ulikhet i verden
av
Nikolai Astrup
rundt 12 timer siden / 35 visninger
Slå ring om både mor og barn!
av
Ragnar Andersen
rundt 12 timer siden / 51 visninger
Sjuk islamsk og vestleg kultur
av
Per Steinar Runde
rundt 15 timer siden / 288 visninger
Les flere