Anders Tyvand

Alder: 40
  RSS

Om Anders

Trebarnsfar, ektemann og kommunikasjonsrådgiver. Sentralstyremedlem i KrF.

Følgere

Publisert nesten 3 år siden
Torry Unsgaard – gå til den siterte teksten.

Jeg ønsker meg også et sterkt sentrum, og jeg er enig i at bevegelsen mot et toblokksystem er uheldig - men KrF er ikke i stand til å motvirke den dynamikken alene når både V og Sp har valgt side. Og det er riktig at KrF har innflytelse i dag. Min spådom er likevel at valget i 2021 vil bli et valg med like tydelige alternativer som i 2017. Hvis KrF ikke tar stilling da, vil vi gjøre oss selv irrelevante for velgerne. 

Gå til kommentaren

Publisert rundt 6 år siden

Jeg mener at medisin og teknologi bør brukes til å redde liv og helbrede sykdom - ikke til å luke bort mennesker som har sykdommer eller ulike avvik. Det er en underlig påstand at man må støtte sortering av ufødt liv hvis man er for medisinsk behandling...
Gå til kommentaren

KrF-ja til skolemangfold

Publisert over 6 år siden

Tidligere kunnskapsminister Kristin Clemet mener KrF bare er opptatt av egne interesser i privatskolepolitikken. Det er ikke riktig. Vår interesse er å bidra til mangfold og alternativer, og å sikre foreldre retten til å velge en alternativ skole for sine barn.

I et innlegg i Vårt Land 12. mai hevder Clemet at KrF holdt den liberale fanen høyt da vi forsvarte samvittighetsfriheten i reservasjonssaken, men at vi forlater den liberale linjen når vi snakker om privatskoler. Det er en underlig påstand. KrF sier ja til private skoler som utgjør et alternativ til den offentlige skolen, nettopp fordi vi vil sikre foreldrenes rett til å velge annerledes.

I dag kan man etablere private skoler som utgjør et alternativ basert på religion eller pedagogikk. Det er bra! KrF sier ja til Montessoriskoler. Vi sier ja til Steinerskoler. Vi sier ja til kristne skoler, og vi sier ja til humanistskoler. Vi sier også – i motsetning til Ap og Frp – ja til muslimske skoler. Vi følger en prinsipiell linje, der vi vektlegger foreldrenes rett til å velge annerledes. 

Men vi sier samtidig nei til regjeringens plan om å liberalisere privatskoleloven. Høyre og Frp vil gi alle som ønsker det en lovfestet rett til å starte private skoler med statstilskudd, uten å stille krav om at skolen skal utgjøre noe nytt eller alternativt i det hele tatt. Vi mener det hadde vært bedre å gå inn i en diskusjon om å utvide formålskriteriene til å romme flere former for alternativer. På den måten kunne vi sikret at nye skoler faktisk representerer noe nytt og alternativt, og vi kunne realisert ideen om et realfagsgymnas, et samfunnsfaggymnas eller ulike yrkesfagsgymnaser.

Clemet bommer hvis hun tror at KrF kun er opptatt av de kristne friskolene. Og for oss er det viktig å verne om samvittighetsfriheten – både i skolepolitikken og i reservasjonssaken.

Gå til kommentaren

Målrettede tiltak

Publisert nesten 8 år siden

Arne - jeg tror heller ikke at Høyre har som mål å gjøre de rike rikere og de fattige fattigere, men jeg føler behov for å kommentere det jeg opplever som en svært ensidig analyse fra Hegnars side. Dette var altså ikke ment som en kritikk av Høyre, men et svar til Hegnar og Finansavisen.

Jeg er helt enig i at et for høyt skattenivå kan virke ødeleggende på både investeringsvilje, innovasjon og utvikling, og at en levelig beskatning er nødvendlg for å trygge arbeidsplasser og dermed sikre fellesskapet fremtidige inntekter. Samtidig mener jeg at de som har mest, også må bidra mest. Eventuelle skatteletter må derfor målrettes, slik man oppnår det man ønsker. En uheldig konsekvens ved for eksempel å fjerne formueskatten, er at mange av de aller rikeste i Norge vil bli nullskatteytere. 

KrF har ved flere anledninger tatt til orde for å fjerne formueskatt på arbeidende kapital, uten å fjerne den generelle formueskatten. Det betyr at du for eksempel ikke skal behøve å betale formueskatt av gravemaskinen du har i firmaet ditt, og som kanskje gir deg muligheten til å ha en mann i arbeid. Samtidig må du betale formueskatt av de fire millionene (eller milliardene når vi er på Hegnars nivå) som du har stående som passiv kapital i banken. 

Høyre har etterhvert begynt å nærme seg denne tanken, og at Erna Solberg nå sier at det er uaktuelt å fjerne formueskatten før man har en lovendring på plass som sørger for at de rikeste i samfunnet ikke blir nullskatteytere som en konsekvens av at formueskatten fjernes. 

Når jeg sier at KrF ikke setter de rikeste først, så er det ikke snakk om populisme. Det er for det første en realitet, og for det andre ment som et tilsvar til en analyse der partiene måles etter nettopp hvor mye skattelette de vil gi til de rikeste. 

Gå til kommentaren

Viktig spørsmål!

Publisert over 8 år siden

Enig med deg, Myhren - SV og Inga Marte Thorkildsen følger en helt feil linje i abortpolitikken. Det er noe av det jeg forsøker å poengtere med det jeg skriver om abortlovgivningen og sorteringssamfunnet.

Men abort er selvfølgelig problematisk også uavhengig av sortering. Det som er et stort paradoks, er at alle partiene på Stortinget er enige om at aborttallene er for høye og må ned, men at KrFs mange konkrete forslag til abortreduserende tiltak ble nedstemt av det rødgrønne flertallet da de ble fremmet i Stortinget i fjor.

Gå til kommentaren

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere