Åshild Mathisen

Alder: 45
  RSS

Om Åshild

Følgere

Publisert nesten 3 år siden

Takk for en ærlig og sterk skildring om hvordan det er å være intervjuobjekt, Marte Holm Simonsen. Jeg er glad for at du opplevde at opplevde at artikkelen ble god og nyansert, og at du ble tatt på alvor av oss da du ga tilbakemelding på sitatene på Facebook.

For oss er det viktig å lære av dette. Blant annet kunne vi helt sikkert gitt deg beskjed om at artikkelen ble stor – på seks sider – temaet er omfattende og krever mye plass. 

Jeg ser at kombinasjonen av at vi valgte ditt sitat fordi det var det mest tankevekkende og representative for fenomenet i saken, og at artikkelen krever at man registrerer seg - gjorde at debatten løp avgårde uten den nødvendige nyansene i saken. Her må vi se på både Facebook-modereringen vår og hvordan det slår ut at artikkelen ikke er umiddelbart tilgjengelig. 

Denne saken viser at vår rolle som redaktører utfordres av helt nye premisser. Vi kan gi dine synspunkter den gode behandlingen i vår redaksjonelle sak, men så er det vårt ansvar at vi loser den ut i offentligheten på en god måte. Vi har jobbet systematisk det siste året med retningslinjer for sletting og utestenging her inne på verdidebatt.no, men vi må også være oppmerksomme på Facebook. Og der er det dessverre mekanismer som fører til at særlig kvinner utsettes for hersketeknikker, karakteristikker og nedvurderende utsagn.

Når vi utlyser en kronikkonkurranse for kvinner, så kan vi ikke love å skjerme innleggene for debatt. Vi kan heller ikke garantere at det ikke vil komme kommentarer som går over streken. Mange ting vil vi måtte slette i ettertid. 

Men vi kan vise at vi er mange kvinner som tør å heve stemmen, som nekter å la seg kneble. Og vi kan støtte hverandre slik at vi våger å heve stemmen, også neste gang. Det er bare slik vi kan oppnå full likestilling, også i samfunnsdebatten.

Takk for at du ytrer deg.

Gå til kommentaren

Journalistikk om brudd

Publisert rundt 3 år siden

I mange år har Vårt Land og andre aviser fortalt historien til avhoppere fra ulike menigheter og trossamfunn. Slike oppslag preges ofte av forskjellige oppfatninger av virkeligheten og det er vanskelig å gi et helhetlig bilde av situasjonen. Dessuten endrer trossamfunn seg over tid, derfor forteller vi sjelden avhopperes historie mange år etter bruddet.

I vår reportasje lørdag 14. oktober valgte vi en annen vinkling. Her skrev vi om det tidligere medlemmet Johan Velten, som forlot trossamfunnet Brunstad Christian Church (BCC) i 1972, og som har motarbeidet trossamfunnet siden 2002. Innfallsvinkelen var uttrykt i ingressen: «For noen blir livet etter bruddet en kamp mot det de har forlatt.» Både avhoppere fra ulike religiøse grupper og fagfolk ble intervjuet.

I motsetning til hva Johan Velten skriver, ble det ikke antydet at avhoppere generelt er «syke», eller trenger psykiatrisk behandling. Tvert imot uttalte fagfolkene seg nyansert og generelt om ulike måter å takle slike brudd på, om hvorfor frontene noen ganger blir så skarpe, og om hvordan BCC har utviklet seg.

Vårt Land er opptatt av å levere redelig og nyansert journalistikk om både negative og positive sider av praksis i religiøse miljøer. De mange tilbakemeldingene fra ulike ståsted i denne konflikten tyder på at vi traff godt i reportasjen.

Gå til kommentaren

Publisert nesten 4 år siden

Leser du Vårt Land? Det anbefaler jeg deg varmt å gjøre. Der står det hver dag over lederen vår at vi er en kristen dagsavis.

Gå til kommentaren

Ikke noe harmoni-prosjekt

Publisert over 4 år siden

Takk for interessant innlegg, Sverre!

Det er mye av det du skriver jeg kan si meg enig i. Og jeg mener jeg var ganske tydelig i min kommentar på at et prosjekt som jeg skisserer, ikke skal handle om å male et skjønnbilde av islam og muslimer. Vårt Land har en historie på å avdekke problematiske trekk ved Kristen-Norge, og jeg mener vi kan bruke denne kompetansen på å se med et kritisk blikk også på muslimske trossamfunn.

Å være en arena for brytningene som oppstår når et islam tilpasset Norge skapes, er da heller ikke noe harmoni-prosjekt. Det vil være mange krevende diskusjoner både for muslimske grupper og enkeltmennesker. Det er imidlertid et samfunnsbyggende og viktig prosjekt.

Jeg mener vi er en avis og en arena som både kan ha et kritisk blikk på maktutøvelse i trossamfunn, men som samtidig har forståelse for og innsikt i det å være troende i et sekularisert samfunn.

Gå til kommentaren

Kommentarfeltets dynamikk

Publisert over 4 år siden

Takk for innlegg, Per Steinar.

Du skriver at du kan stille deg bak det jeg skriver om å være medmenneskelig uansett religion. Og jeg stiller meg bak det neste du skriver - at vi ikke har noen plikt til å være godtruende, ettergivende eller selvutslettende. Det er mulig å ha med seg begge perspektivene!

Ellers tillegger du meg en rekke meninger og motiver som du ikke har noen fakta eller bakgrunn på. Konspirasjonsteoriene om norsk presse råder, og jeg får mitt stempel. Dette skuffer meg faktisk fra deg, som jeg ellers opplever som seriøs debattant.

Så: Jeg kan forstå din bekymring og anerkjenner at innvandring- og asylpolitikk er problemstillinger som er svært viktige - av de viktigste i vår tid. Men det jeg skrev om nå - det var hvordan vi kan møte de som faktisk er her. Vi må faktisk forholde oss til dette også, men slik jeg oppfatter deg - er svaret at dette ikke kan gå bra. Men så? Hva gjør vi da? Er svaret ditt at vi sender ut de muslimene som har kommet til Norge? Forby religionen? 

Jeg er kritisk til en rekke trekk ved tradisjonell islam, slik også mange norske muslimer er. Jeg støtter deres kamp for et islam tilpasset vår tid. Gjør du? Anerkjenner du  at muslimer har kommet for å bli, og nå er en del av det norske samfunnet? Jeg mistenker at du ikke vil inn i denne diskusjonen, men holde deg til en alarmistisk holdning om at islam kommer til å ødelegge vårt samfunn. En retorikk som ikke har noe potensiale i seg annet enn konflikt, polarisering og ekstremisme. At jeg peker på dette, betyr ikke at jeg tenker å legge lokk på en debatt eller sensurere meninger - men at jeg etterlyser del to av ditt varsku. Hva gjør vi så?

Og - ditt bilde av Norge som en skute på vei til å havarere, med medier som ikke avdekker det. Dette er da langt fra sannheten!  Vi har da både myndigheter og medier som nesten daglig diskuterer hvor mange flyktninger det er forsvarlig å ta til Norge og Europa - og hvilke konsekvenser dette har, økonomisk, sosialt og kulturelt. Det virker som det er kommentarfeltets egendynamikk å kose seg med tanken på at alle er blinde, bortsett fra en selv som roper varsku. Jeg mener du har helt relevante bekymringer - som alle deler, men at du desverre forblir i et spor og dyrker en retorikk som bærer oss vekk fra sannheten og ikke har noe samfunnsbyggende i seg.

Gå til kommentaren

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere