Åsgeir Rossebø Almås

Alder: 52
  RSS

Om Åsgeir Rossebø

Jeg er en erfaren forsker innen miljøkjemi og har en Dr. grad fra 1999. Jeg er stolt over å være et misjonærbarn. Kanskje derfor har jeg et spesielt engasjement for de fattige i verden. Som naturviter ser jeg overhode ingen motsetning mellom det å være forsker og det å tro at Gud skapte jorden. Jeg er åpen og nysgjerrig av natur, nøyaktig og forsøker å forstå kjernen av problemstillingene uten å engasjere meg for personlig.

Følgere

Betinget tilgivelse

Publisert over 9 år siden

Så vidt jeg kan bedømme koker dette ned til en forståelse av begrepet tilgivelse. Hva ligger det i det? Jeg orker ikke gå inn i en diskusjon ved bruk av biblevers, men stiller meg undrende til at tilgivelsen synes å være betinget. Tenk over begrepet. Er tilgivelen et resultat av liberal etikk? Opplevdes ikke Jesus nettopp som en liberal forkynner blant jødene? Hvem var det som ikke fordømte kvinnen som var grepet i ekteskapsbrudd? Hvorfor kastet ikke han som var uten skyld steinen? Soningens og tilgivelsens natur et at Gud tar synden og dermed synderen alvorlig, men også at man får en ny sjanse. Noe annet er meningsløst. Er ikke tilgivelsen betingelsesløs har jeg missforstått kjernen i biblens etikk. Kanskje jeg skulle søke meg til en menighet som er åpen for syndere? Ikke missforstå meg dit hen at jeg søker å fortsette som om Guds avslørende lys ikke får konsekvenser for valg man gjør. Alle faller, kunsten er å ikke forbli der nede. Hva er etikken i tilgivelsen?

Gå til kommentaren

Tilgivelse

Publisert nesten 11 år siden

Kong David brøt inn i et ekteskap og fikk ektemannen drept da han oppdaget at Batseba var blitt gravid med hans barn. Herren straffer David med å ta fra ham dette barnet og David sørger både over dette og over sin egen synd. Likevel, slik jeg forstår det, velsigner Herren David med en ny sønn, til alt overmål, den neste kongen, sammen med Batseba. Herren har tilgitt David og gitt vist ham sin kjærlighet ved å gi ham en ny sjanse.

Mitt spørsmål retter seg mot Guds tilgivelse. Er ikke det selve tilgivelsens natur: Du tilgis betingelseløst? Med andre ord, du får en ny sjanse. Skal ikke de som har opplevd skilsmissens tragedie få Guds tilgivelse, og om så er, er den mindre verd enn for en som er tilgitt noe annet? Jeg er også kjent med hva Jesus sier om skilsmisse og gjengifte. På linje med andre synder, velsigner heller ikke herren at du går fra din ektefelle for så å gifte deg på nytt, men at det er forskjell på det, og på det å gis en ny mulighet?

Synden holder oss borte fra Gud, og fastholder du synden, åpner du heller ikke ditt hjerte for Gud. Når du derimot åpner opp, og lar Gud vise deg synden (som altså David lot skje etter at Natan på klokt vis hjalp ham å se dette), kan du få mulighet til å la ham tilgi deg dette slik at du på nytt kan oppleve den berusende gleden det er å være tilgitt. Ubetinget tilgivelse. Det er jo forskjellen fra gammel måte, du gjør deg ikke fortjent til tilgivelsen med å gjøre det ene eller det andre. Du kan ikke sørge for tilgivelsen selv, det er bare Gud som kan tilgi, om du lar ham få lov. En som da har gått fra sin ektefelle, med god eller dårlig begrunnelse har sviktet ekteskapsløftet, Gud ord og den som strå igjen, men tilkjennes ikke denne Gud tilgivelse? Vil denne i beste fall bare kunne får en annen rangs tilgivelse? Hvordan forkynner du dette til vanlige mennesker? Undergraver man ikke indirekte tilgivelsens kraft ved å si at: du gjengifte mann, du er ikke god nok, i følge Guds ord, til å gjøre tjeneste hos oss?

Gå til kommentaren

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere