asbjørn bergh

Alder:
  RSS

Om asbjørn

Følgere

Islamske friskoler.

Publisert nesten 7 år siden

"Akkari og Rasmussen: Islamistiske friskoler bremser integrationen." Den tidligere islamistiske imamen Akkari kjenner det muslimske miljøet fra innsiden. Han skal vi lytte til. Hvordan vil det gå hvis det blir et nytt "friskoleslipp" i Norge?

Jeg legger ved et innlegg fra den danske avisen Politiken:

http://politiken.dk/debat/debatindlaeg/ECE2108089/akkari-og-rasmussen-islamistiske-friskoler-bremser-integrationen/

"Den danske friskolelov er på mange måder unik.

Den gør det muligt for forældre at tilvælge en privat skole, hvis profil og værdigrundlag passer netop til deres barn, og oven i købet finansierer vi alle sammen via skatten størstedelen af udgiften til privatskolerne.

Man kan diskutere rimeligheden i, at de private skoler får et så stort tilskud, som de får, men det bør altid være muligt at vælge den skole, man synes er bedst.

Det bliver anderledes mere problematisk, hvis skolevalget ikke er et tilvalg af noget, men et fravalg af det samfund, man skal være en del af.

Og her er det særligt problematisk med de islamistiske skoler, som dog oftest betegner sig selv som ’muslimske friskoler’.

LÆS OGSÅAkkari maler med meget bred pensel

Der er i de seneste år sket en kraftig stigning i antallet af forældre, der vælger at sætte deres børn i en sådan friskole. En udvikling, der på alle måder er bekymrende. Dels ser disse skoler islam og ikke de danske dannelsesidealer som det vigtigste, og mange af skolerne repræsenterer en stærkt reaktionær tolkning af islam.

Når man oven i købet medtænker, at mange af disse børn i forvejen bor i boligområder, hvor mange har samme baggrund som dem selv, gør dette skolevalg, at de stort set ikke kommer i kontakt med det danske samfund.

Tværtimod kan deres islamiske skolegang betyde, at de kommer til at vende sig endnu mere mod det samfund, de skal være en del af.

Politikere og debattører med berøringsangst gentager altid, at den store stigning mod islamiske friskoler er uproblematisk, da det udelukkende handler om, at de pågældende forældre ønsker et højere fagligt niveau for deres børn, end den lokale folkeskole kan tilbyde.

LÆS OGSÅ Skoleleder: »Akkari burde undskylde over for alle muslimer«

Men den udlægning er forkert.

Der er masser af danske skoler, der vægter fagligheden højt. Men de bliver heller ikke valgt til. Netop fordi disse forældre sætter islam over alt andet.

Det har de naturligvis deres fulde ret til. Men det er vel ikke noget, som den danske stat bør sponsere ved hvert eneste år at poste millioner af skattekroner i islamiske friskoler.

De gør intet for at fremme integrationen.

Vælger man aktivt det land fra, som man skal være en del af, kan man selv betale for det."

LARS ASLAN RASMUSSEN OG AHMED AKKARI

  Vi har nå fått en blåblå regjering som vil ha flere private skoler. Sammen med forslaget om kontantstøtte til 2 åringer, er jeg redd integreringen vil stoppe opp!

Ønsker vi et mer delt samfunn?

Gå til innlegget

Beskytt Sara Azmeh Rasmussen!

Publisert nesten 7 år siden

Klarer vi å gi liberale muslimer som gjør opprør mot islamismen nok støtte og beskyttelse? I debatten "Beskytt moskeene" kom det fram opplysninger som gjør meg bekymret. Dette er et innlegg som vil videreføre en tråd fra nevnte debatt.

Sara Azmeh Rasmussens kommentar:

"Som svar på ditt spørsmål: jeg vet ikke noe om politiets vurderinger, og jeg bruker ikke tid på å innhente informasjon. Den gang jeg ble truet på livet, var det en mange timers byråkratisk prosess som endte med ingenting. Jeg verken fikk voldsalarm eller noe som helst. Men man stilte med 12 politifolk til Amal Adens boklansering. Jeg har ikke tenkt å bry meg om politiets vurderinger. For de har bommet mange ganger. Jeg vil ikke nevne eksempler ".

Asbjørn Berghs kommentar:

"Jeg vil først takke Arild Stokkan-Grande for å starte denne viktige debatten. Vold kan ikke aksepteres og vi skal selvfølgelig stille opp hvis moskeene blir truet.

Men i denne debatten så har det dukket opp andre problemstillinger som det går fram av sitatet fra Sara Rasmussens kommentar.

Når det gjelder Rasmussen så må jeg innrømme at jeg mang en gang har vært bekymret for denne utrolig tøffe dama. Det siste utspillet om Aisha, Profetens unge hustru, vil nok falle en del muslimer tungt for brystet. Hun utfordrer miljøet, men vil de svare med trusler eller vold?

Dessverre så er det vanlig at muslimer som gjør opprør mot fundamentalisme blir truet. Jeg har de siste dagene fulgt med på Akkari, den tidligere imamen som har tatt et solid oppgjør med islamismen i Danmark. Han er ogå en tøffing. I går var han på møte i innvandrerghettoen Vollmose. Det var et stort politioppbud og to personer ble anholdt. Akkari lever nå i frykt og bor på hemmelig adresse. Mitt inntrykk er at etter at Akkari tok til orde for ytringsfrihet og tok avstand til islamistene, så har han ikke fått særlig støtte fra sine trosfeller, heller kritikk.

Rasmussen skriver om at Amal Aden fikk politibeskyttelse og voldsalarm, hun fikk ingenting.

Det ser ikke ut til at det muslimske miljøet i særlig synlig grad tør støtte de av sine egne som våger å ta et oppgjør med islamismen.

Mitt spørsmål er om vi andre klarer og støtte slike som Sara Azmeh Rasmussen nok eller svikter vi?"

Rasmussens kommentar fra i går kveld:

"Jeg kom akkurat hjem fra Oslo med tog, 2.klasse, utslitt.

Og som alle ganger før lover jeg meg selv nå at det er siste gang jeg oppfører meg som en idiot.

Har min ideslisme og seloppofrelse vært til nytte? Nei!"

  Gå til innlegget

  Er skolen virkelighetsfjern?

  Publisert nesten 7 år siden

  Kjenner lærerne til hvilken virkelighet som elevene deres kan komme til å møte i arbeidslivet?

  En målsetting med dette innlegget er å komme i en dialog med lærere i den norske skolen (eller andre som er opptatt av temaet).

  Spørsmålet mitt er om dagens skole er tilpasset den virkelighet som elevene kan komme til å møte i arbeidslivet.

  Det er ikke alle som kan bli akademikere. Mange av oss passer best til en jobb "på gølvet".

  Mitt spørsmål er om skolen har et opplegg som passer kommende arbeidsfolk, hvis ikke så er jeg redd at mange unge kan komme til å få sjokk og dessverre ende opp som unge uføretrygdede. Dette er ting som elevene bør forberede seg på:

  1. Ikke regn med å få fast jobb. "lausarbeider" det er den betegnelsen som mange unge kan få i starten av sin yrkeskarriære. Mitt inntrykk er at det er mye vanskeligere nå å få fast arbeid i starten av yrkeskarriæren. Man får et korttidsengsjement. Er du mye syk, kommer for seint, fagorganisert, opptatt av arbeideres rettigheter, jobber saktere eller protester på lederavgjørelser, er det ikke lett og få fast jobb. Har du ikke fast jobb, så får du heller ikke feks. huslån.

  2. Regn med å bli "målt og veid" hele tiden. Klarer du ikke kravene, er det ingen som syr puter under armene dine. Du vil få høre at det millioner der ute i EU som gjerne vil ha plassen din.

  3. Eleven vil nok møte fysiske utfordringer. De bør derfor bruke gymtimene og fritiden på å trene. Det er færre hvilepauser nå og tyngre lass.

  4. Lær elvene å adlyde uten å protestere, selv om det de mener kan være fornuftig.

  5. Lær eleven om uforutsigbar arbeidstid og lengde. Tren på å stå opp midt på natta og arbeide 16 timers dag.

  6. Lær eleven å glemme arbeidsmiljøloven og tariffavtaler så fort som mulig, så sparer dere eleven for mye unødig belastning.

  Jeg håper at det er noen lærere eller andre der ute som kan gi en respons på dette.

  Er dine elever skodd for "virkelighetens verden" for en arbeidskar?

  Gå til innlegget

  Velferdsstaten mot slutten.?

  Publisert nesten 7 år siden

  "Å opprettholde den europeiske velferdsstaten, slik vi kjente den i forrige århundre, er ikke mulig. Velferdsstaten er i dagens situasjon ikke lenger bærekraftige."

  Det var Nederlands konge som kom med denne oppsiktsvekkende uttalelsen på vegne av den nederlandske regjeringen.

  http://www.aftenposten.no/nyheter/uriks/Nederlands-konge-Velferdsstaten-mot-slutten-7315669.html#.UjtkJsb7pJs

  I de siste dagene har det vært en haug med saker i media som ikke akkurat får en til å sove godt om natten:

  -Fafo rapport som viser at arbeidsinnvandrere i større grad nå går over på offentlig omsorg

  - Hver somalisk flykning kan komme til å koste den norske stat 9 millioner kroner

  - Norge fikk ikke medhold i EFTA domstolen vedr. barnetrygd til barn i utlandet

  -Rekordhøyt antall asylsøkere og mange av dem må nok karakteriseres som

   "vanskelig integrerbare"

  - flere unge over på uføretrygd

  -Eldrebølge

  Utfordringene står i kø. Jeg leser i dagens avis at en kommune kan gå konkurs.

  Kommunesektorens gjeld  øker mer enn inntektsveksten......."Arbeidsinnvandrere løser vårt behov for arbeidskraft, men stiller velferdsamfunnet og kommunene overfor nye utfordringer".

  Er velferdsstaten slik vi kjenner den snart historie?

  Gå til innlegget

  Sara Azmeh Rasmussen er på banen igjen!!

  Publisert nesten 7 år siden

  Sara Mats er tilbake med intervju i Sveriges Radio!

  Heldigvis, Sara Azmeh Rasmussen er tilbake igjen. Hun er intervjuet i programmet Tendens i Sveriges Radio. Temaet er "Den laddade sløjan". Lytt på programmet , Rasmussen er vel verdt å høre på.  Jeg håper at hun kommer sterkt tilbake i norsk debatt, vi trenger hennes stemme! Jeg håper at noen norske politikere gidder å ta seg tid til å høre på betraktningene til Sara Mats.

  I forrige uke så var jeg på Tøyen. Det var trist å se alle småpikene med hijab og "spøkelseskladden", niqabdekkede kvinner. Jeg må innrømme at jeg er bekymret for utviklingen. Hvor er det norske samfunnet på vei?

  http://sverigesradio.se/sida/avsnitt/249105?programid=3381

  Intervjuet ligger også ute på Rasmussens egen blogg:

  http://saramatsblogg.blogspot.no/

  Gå til innlegget

  Lesetips

  Les flere

  Siste innlegg

  Les flere