Arvid Merkesvik

Alder: 59
  RSS

Om Arvid

Følgere

I 2018 forsvant 2 sentrumspartier i Norge

Det som skjedde med Venstre og KrF i 2018/2019 er historisk i Norsk politikk. Samtidig med at disse partiene valgte å gå i regjering med Høyre og Frp, begynte "venstresiden" i de to pariene å miste makt og begge partiene står nå langt unna sentrum og heller istedet mot høyresiden.

Vi husker at både Sylvi Listhaug og Siv Jensen var talere i Sarons dal på pinsestevner. Dermed må det være tydelig for de fleste at mange Kristne velgere i Rogaland og på Sørlandet, ønsker en høyredreining i politikken. Når abort og innvandringsstopp er viktigere enn menneskeverd og klima, forstår vi at partiene velger samarbeid med Frp.

Høye er fornøyd så lenge de får redusert skatter og avgifter og at de som allerede har mest, får litt mer fra uføre og kronisk syke der alle fradrag nå er fjernet.


Jeg husker natten da Donald Trump ble overaskende valgt til verdens mektigste mann og posisjon og den uroligheten og tristheten jeg følte denne natten og dagene etter. Det samme skjedde da KrF valgte regjeringssamarbeid med Frp. Det kan ikke være mye tvil om at det meste av Frp sin politikk, bryter med evangeliene sitt budskap om å ivareta nestekjærlighet og skaperverket. Når det gjelder abortsaken er det svært alvorlig å legge til ekstra belastning for kvinner som må ta en svært alvorlig avgjørelse. Dette er en vanskelig sak også i et Kristent livssyn, men vi er ikke satt til å dømme eller fordømme noen heller ikke av slike avgjørelser. Vi må istedet øke hjelpen til alle som kommer i en så vanskelig situasjon. Det samme gjelder flyktningesituasjonen der muslimfrykten og hatet overtar for evnen og viljen til å hjelpe mennesker og barn som har sett og opplevd mer ondskap og lidelser enn vi kan forestille oss.

Når sentrum nå forsvinner ved at Venstre og KrF mister sine motpoler i partiene, går det som med magnetismen til sammenligning. Når likeverdig polaritet forskyves endres hele virkningen. Dermed er det et faktum nå at både Venstre og KrF, bør erklæres for høyrepartier.

Norge har mistet noe verdifullt når vi kun sitter igjen med en Høyre- og en Venstrefløy. Det gjelder spesielt i distriktene og i nord og øst i landet, der partiene opplever å miste de såkalte "røde" medlemmene og flere steder ikke lengre makter å stille lister ved kommende kommunevalg. I disse områdene av landet vårt finnes også Kristne med et mer vidsyn og årsakene til dette kan være svært mange.

Klimapolitikken lider mest på høyresiden og mange mener at hele klimasaken og menneskeskapte klimaendringer er bare tull. Vel, begynn å lese biologi og marinbiologi, så vil dette raskt gi dere tvilere og klimaskeptikere et alvorlig sjokk.  Også astronauter på romstasjoner, forteller om deres sterke åpenbaring da de så det syltynne laget som vi puster i, rundt vår moder Jord. Å bevare dette "luftlaget" som er helt nødvendige for å overleve, ødelegger ødelegger vi i høyt tempo. Plasten flyter også i havene og fisk, sjøpattedyr og fugler dør av dette. Pol-isen smelter raskere enn noen gang og økt havnivå vil oversvømme mange tett bebodde øyer i fattige deler av verden. Vi må derfor sette klimasaken på toppen av partiprogrammet om vi som mennesker skal overleve skadene som bare akselererer.  Med industriutviklingen i fattige land med svakere økonomi og som ikke har samme mulighet til beskyttelse, hviler det større ansvar på oss verdens rikeste å hjelpe i utvikling av klimavennlig industri. Her har Norge både et ansvar og mer resurser og kompetanse enn noen andre til å forske på løsninger samtidig som vi alle må endre vår livsstil og ta bedre vare på skaperverket.

Årsaken til at jeg fikk samme reaksjon på veivalget til KrF (og Venstre) som med valget av Trump, er at vi skrudde opp tempoet og temperaturen i verden og dette er ikke godt nytt for noen av oss. Samtidig ble Norge til et "kaldere" samfunn når vi mister vår evne til å se på alle mennesker som "vår neste" og med plikten og viljen til å hjelpe i vår enorme velstand.

Så nå er det på høy tid at hver og en tar et oppgjør med egen innvandringsfrykt og egoisme og løfter blikket mot en himmel og en nådig frelser og endrer kurs i tide! 
Gå til innlegget

KRF fjerner seg fra Kristendommens budskap og verdisyn, ved å gå i regjering med Frp.

Det at KrF var er blitt langt tydeligere et "høyreparti" bør ikke overraske noen. De karismatiske og konservative miljøene i Rogaland og på Sørlandet, heller mer til Frp og blå/mørkeblå side i Norsk politikk.

Dermed bør partiet nå med verdighet fjerne K-en da ordet Kristelig er basert på Kristus og det Han stod for og lærte oss mennesker. 

Mener partiet at verdier som mer rikdom til de som allerede har mest og mindre til de som trenger det mest og at flyktningene helst ikke skal komne lengre eller til Middelhavet, er Kristne verdier? Er det viktigere å kvervelere om ordlyden i paragraf 2c, enn å redde verden fra total ødeleggelse på gunn av store klimaendringer som vil dreper langt flere og at plasten fyller snart verdenshavene og alt som lever i havet er truet blant annet mat verdens befolkning er helt avhengig av? Skal vi også som verdens rikeste land også snu ryggen til de mange som fryser i hel i flyktningleirer i Syria, Libanon og mange andre fattige og krigsherjede land? Skal vi la vere å dele vår velstand og kun satse på "de etniske Norske" som Frp'ere har uttalt?

Skal Kristne verdier som plikt til å hjelpe vår neste og ta bedre vare på skaperverket stå svakere enn lovlig salg av hasj, sex og alkohol?

De små seierne Ropstad og Bollestad vil presentere framover mht. eksempelvis liten økning barnetrygd osv., er ikke nok til at partiet kan kalle seg et Kristelig Folkeparti. Dermed bør partiet i respekt for Kristus og Bibelens lære, fjerne K'en nå. Noe annet vil bidra til å sette Kristendommen i dårlig lys. Det vil heller ikke blitt noe bedre med Rødt i et venstresamarbeid, men KrF burde etablert seg tettere opp til AP og SP hvor de Kristne verdiene totalt sett er tydeligere og samsvarer bedre med Jesus sin lære.

Den nye ledelsen i partiet vil desverre holde oppslutningen på et lavmål da tillitten er så lav nå i befolkningen at de neppe kommer over sperregrensen.

Journalister vil nok få en spennende hverdag med stadige Frp utsagn på lysebrunt nivå, som skal kommenteres av de andre i 4- parti samarbeidet. Dette vil ytterligere svekke KrF og det vil gå feil vei med oppslutningen og troverdigheten til partiet.

Så før dere starter på siste del av nedoverrennet, vær så snill å fjerne K-en og ikke trekk Kristendommen med i fallet!


Gå til innlegget

I Norge, over hele Europa, i USA og i Brasil er nasjonalismen og høyrepopulismen på fremmarsj. Dette er en alvorlig trussel mot et hvert demokrati og samfunn der alle respekteres uavhengig av religion, hudfarge eller seksuell legning.

Det blir alvorlig og enda verre når disse høyreradikale forsøker å argumentere med sine vrangforestillinger av Kristne verdier som budskap. Disse menneskene opererer både offentlig og i skyggen i de mange kommentarfeltene i sosiale medier. Ofte fremstår disse sinte "mørkemenn" (og mørkekvinner) med så radikale og ondsinnede budskap og meninger at de helst bruker anonyme profiler.

Jeg forstår at mange får et negativt forhold til Kristendom når disse menneskene kommer fram fra mørket med sine uttalelser og fremstår som såkalte Kristne og gjerne med noen teksthenvisninger fra åpenbaringen eller annet som skal fremheve det lysebrune budskapet. Dette gjelder enten fargede i 17- mai tog eller at vi skal stenge grensene og nekte å hjelpe vår neste med nødhjelp. Tenk på alle tusener av mennesker, like mye verd som meg og deg som ligger døde over hele Middelhavet etter å ha forsøkt å rømme fra krig og nød. Husker vi ikke vår egen historie fra ca. 1825 og fram til 1945 der nordmenn flyktet både av fattigdom og seinere krig? Både USA, Storbritannia og Sverige tok i mot og hjalp alle inklusiv millioner til USA fra andre land i Europa. Faktisk startet utvandringen så tidlig som på 1600 tallet.

Vi har en større plikt enn noen til å hjelpe ikke minst på grunn av vår enorme velstand. Hvorfor øker så nasjonalismen og høyrepopulismen også i Norge når vi har hatt fred helt siden 1945, et bedre helsevesen enn noe annet land, like rettigheter for kvinner og menn, og ytringsfrihet der vi åpent kan snakke og skrive uten å bli forfulgt? Vi har også barnehager, skoletilbud, tannhelsetjeneste, aldershjem osv. Med andre ord vi burde lagt på kne hver kveld og takket for vår velstand og hjulpet vår neste med stor glede.


Har vår velstand ført til at vi er blitt så egoistiske og selvgode at vi sitter på toppen av pengebingen og skyter på alle som våger å nærme seg?


Nå tenker dere sikkert at denne forfatteren er en naiv og venstrevridd person. Men da tar dere skammelig feil, fordi jeg er både akademiker og Yrkesmilitær og opplært til å kjempe for fedrelandet og har ofret mange år i Forsvaret.


Men et liv med medgang og motgang som de fleste har lært meg at verden ikke er sort/hvit. Heller ikke i Israel som disse høyreradikale forsvarer uansett hva som skjer der av urett. Jeg har reist rundt i Israel og er svært glad i landet, men også der er nasjonalismen tilstede sammen med et bredt spekter av andre politiske partier som et demokratisk land vanligvis har også Israel et bredt politisk spekter. Og jeg har drøftet Jesus med Jøder som viste en total avvisning og sinne, mens en muslim viste oss rundt i Jerusalem og siterte Bibelen og evangeliene ordrett på turen i gatene.


Per Arne Dahl fortalte i en av sine bøker om en sjømann som likte å gå i Sjømannskirken men ikke i noen kirker eller menighet i Norge. Årsaken var at såkalte Kristne mennesker her i landet hadde ødelagt hans tro på Kristendommen. Men derimot trodde han på "Kristusdommen". Det handler om evangeliene sitt reine og klare budskap til oss mennesker, rett fra kilden uten at det passerer et menneskelig "gitter" eller at evangelienes budskap blir forvrengt.

Selv synes jeg møte med andre troende og ikke-troende er med å utvide mitt Kristne livssyn. Møtene med spesielt de som har møtt mye motstand i livet, er de mest intetessante med mest selvinnsikt, vidsyn og og har bidratt til å utvikle min tro i en bedre retning. Dermed er det ikke sagt at alle som møter motgang blir gode Kristne, men i møte med slike mennesker ser jeg i allefall en ærlig og fordomsfri tro og et vidt syn på verden og mennesker. Mennesker som har levd store deler av livet i motbakke har ofte utviklet et vidsyn og klarsyn og har ofte en sterk og urokkelig tro på Jesus som gikk lidelsens vei og med visshet om at han går alle motbakker med oss! Også i gleder selvfølgelig og spesielt om gleden kommer av at vi har gjort andre glade 


Så hva gjør oss til egoister og høyreradikale nasjonalister? Vel de var her også før 1939 og er her fremdeles. Kan vi skylde på utdanning eller inntekt? Nei! Disse kommer både fra de aller rikeste med høy utdanning og de med lav utdanning og inntekt. Hvorfor ser ikke disse menneskene at klimaendringene blir vår største trussel i kommende år og for våre etterkommere på tross av enighet om dette i FN og blandt over 90% av alle klimaforskere?Klimaendringene rammer spesielt de fattigste og svakeste i verden og dette gir oss rike et spesielt ansvar til å hjelpe? Hvorfor ble ikke dette like viktig som abortkampen da KrF valgte side i politikken 2 november? Klima tar livet av langt flere en aborter og er i farefull utvikling og truer våre barn og barnebarns eksistens. Ved å samarbeide med Frp blir dette glemt i kampen for mer rikdom, ferre innvandrere, fjerning av sexkjøpsloven, alkoholsalg på bensinstasjoner og på søndager. Forstår ikke høyresiden i KrF at det er dette partiet vil bli forbundet med? Hvor mange husker sakene KrF fikk gjennomslag for i samarbeidet med Høyre/Frp/V? I hvertfall ikke velgerne for KrF er på vei til å bli representert av en rogalending i maktens store hall.


Som tidligere yrkesmilitær og har vært på flere større Nato øvelser. Jeg har også arbeidet med sikkerhet i privat næringsliv. Jeg ser trusselen fra nasjonalismen og høyrepopulismen som langt alvorligere for landet og sikkerheten vår enn angrep fra radikale islamister og stadig mer aggressive Russere. Derfor støtter jeg Erna Solberg på å fjerne muligheten til anonyme profiler i sosiale medier og avisinnlegg.


Vårt forsvar mot denne mørkeblå bølgen av nasjonalisme må bli innlegg og debatter i full offentlighet slik at høyreradikale holdninger vi hadde på 1930 og 40 tallet, ikke får vokse seg større. Vi må si tydelig i fra at Kristendommens budskap er kjærlighet, nåde og fred. Vi har plikt til å hjelpe, ikke å dømme eller fordømme. Kristendommen skal bygge "broer" og ikke murer. Vi med Kristen tro og overbevisning har et særlig ansvar for skaperverket og gi en bedre og reinere jordklode, hav og luft, videre til våre barn og etterkommere. Jeg vil avslutte med å takke alle som arbeider i frivillig arbeid for de svakeste og nødlidende i vårt land og utenfor landets grenser ofte med fare for eget liv og bruker ofte av egne ressurser og økonomi for å hjelpe. Dere er mine helter og viser Kristendommens sanne og gode ansikt. Dere gir troen troverdighet!Gå til innlegget

Mest leste

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere