Arne Lein

Alder:
  RSS

Om Arne

Følgere

Skuffende budsjett

Publisert 7 måneder siden

Likestilingsløftet glimret med sitt fravær når årets statsbudsjett ble lagt fram. Brukerorganisasjonene er samlet i sin vurdering om at dagens BPA-ordning ikke holder mål.

I NHF-rapporten «Likestilling og deltakelse i revers?» melder mange at de må nedprioritere grunnleggende behov, fordi ordningen ikke strekker til. I sterk kontrast er Regjeringens virkelighet rosenrød, og de mener at ordningen fungerer. Dermed ble tilbakemeldingene ignorert, og ingen satsning kom med.

Stengte dører. 

Tidligere var det et uttalt mål at Norge skulle bli universelt utformet innen 2025. Nå har derimot tidsfristen forsvunnet, og den nasjonale ambisjonen erstattet med at universell utforming skal skje på «de områdene som trenger det mest». Konsekvensen er at landets grunnskoler forblir utilgjengelig for mange, og unge som skulle ha møtt åpne dører opplever utenforskap.

Året var så vidt over halvveis før NAV meldte om at potten for aktivitetshjelpemidler var tom og alle søknader ville framover bli automatisk avslått. Dette skapte naturlig nok kraftige reaksjoner.

KrF konfronterte Anniken Hauglie om saken, som svarte at det var for tidlig å gjøre noe med problemet. Dermed fortsetter bevilgningen å være i utakt med det faktiske behovet. Som betyr at mange ikke får muligheten til å være fysisk aktive. Med årets etterslep vil også problemet oppstå igjen til neste år.

Marginal satsing. 

Under årets trontale ble inkludering i arbeidslivet trukket fram som et viktig mål for regjeringen. I budsjettet har satsningen derimot tatt form av en pott på kun 125 millioner kroner, til tiltak som ikke løser problemet. Til sammenligning ber de om fire milliarder kroner for å kjøpe inn seks jagerfly.

Regjeringen har gjentatte ganger snakket om behovet for å få flere inn i arbeidslivet, og sørge for at alle kan være en del av samfunnet. Budsjettet viser dessverre at ordene ikke står til handling.

Gå til innlegget

Tidlig ultralyd

Publisert over 7 år siden

Om lag 200 000 funksjonshemmede ble gjennom Nazi perioden drept. Grusomhetene fant sted dels på sykehus og dels ved gasskamre. Som vi vet var målet å skape det perfekte mennesket – hva nå det skulle være. Personer som ikke passet inn i storfellesskapet ville de rense bort. Et ufattelig brudd på verdiene som i etterkant er nedfelt i menneskerettighetene og som senere også er stadfestet i FNs konvensjon og funksjonshemmedes rettigheter. En konvensjon som Norge paradoksalt nok enda ikke har ratifisert. En internasjonal konvensjon som nettopp understreker funksjonshemmedes rett til samme borgerrettigheter som en hver annen borger, en viktig understrekning ikke minst fordi vi vet at funksjonshemmede skules, gjemmes fordi familiene skammer seg over dem. Presseoppslag fra har vist at det samme skjer i vårt eget land – derfor er konvensjonen også viktig i Norge.

Vi står midt oppe i debatten om tidlig ultralyd. Kunnskapssenteret for helsetjenesten har samlet landets eksperter og deres konklusjon er entydig – det er ingen helsegevinst ved tidlig ultralyd. Det sikreste resultatet er å finne fostre med Downs Syndrom. Erfaringer fra andre land viser at konsekvensen ved slike funn er at slike fostre blir abortert.

Det er langt fra riktig å sammenligne Nazi tysklands grusomheter mot funksjonshemmede med debatten om tidlig ultralyd. Men konsekvensen om tidlig ultralyd blir innført kan bli den samme. De som ikke passer inn blir luket bort før livet har startet. Vi står i fare for selv om bygge opp et ideal hvor det perfekte og normale er de som får livets rett og mulighet. For debatten om tidlig ultralyd knyttes til de som bare betraktes som en byrde, og den gang som nå betraktes som uproduktive.

For oss i Handikapforbundet vil det være et paradoks om begrensede helseressursene i Norge skal brukes til å luke ut. Fokuset må heller ligge på hvordan ulike mennesker og deres familier kan få ressurser og bistand til å leve selvstendige liv – være fullverdige samfunnsborgere. Internasjonalt ser vi fremvekst av hatvold både mot funksjonshemmede og kvinner med funksjonshemmede barn. Slike reaksjoner og utslag må slås tilbake. Den eneste måten er i handling understreke verdigheten og menneskeverdet til den enkelte. 

Dette innlegget ble fremført under minnemarkeringen for Holocaust på Akershuskaia i Oslo 27. januar der Lein bidrog sammen med den jødisk representant, en representant for de homofile og en representant for romfolket, i tillegg til statsminister Jens Stoltenberg.)

Gå til innlegget

Mest leste siste måned

Bli i kirken, Märtha Louise!
av
Vårt Land
6 dager siden / 4917 visninger
Fra utskudd til kraft?
av
Vårt Land
17 dager siden / 4740 visninger
Slutt å gjøre kirken kul!
av
Merete Thomassen
6 dager siden / 2538 visninger
Bekreftet allerede
av
Joanna Bjerga
22 dager siden / 2301 visninger
Befri oss fra 1. mai
av
Ole Jakob Warlo
20 dager siden / 1783 visninger
Barns frihet til å velge
av
Berit Hustad Nilsen
7 dager siden / 1734 visninger
Hauge og Marx
av
Vårt Land
19 dager siden / 1504 visninger
Biskoper som blir realpolitikere
av
Espen Ottosen
12 dager siden / 1344 visninger
Taper-gutta
av
Vårt Land
11 dager siden / 1291 visninger
Kristne som lar seg bruke
av
Vårt Land
7 dager siden / 1141 visninger

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere