Arne Lein

Alder:
  RSS

Om Arne

Følgere

Skuffende budsjett

Publisert 10 dager siden - 614 visninger

Likestilingsløftet glimret med sitt fravær når årets statsbudsjett ble lagt fram. Brukerorganisasjonene er samlet i sin vurdering om at dagens BPA-ordning ikke holder mål.

I NHF-rapporten «Likestilling og deltakelse i revers?» melder mange at de må nedprioritere grunnleggende behov, fordi ordningen ikke strekker til. I sterk kontrast er Regjeringens virkelighet rosenrød, og de mener at ordningen fungerer. Dermed ble tilbakemeldingene ignorert, og ingen satsning kom med.

Stengte dører. 

Tidligere var det et uttalt mål at Norge skulle bli universelt utformet innen 2025. Nå har derimot tidsfristen forsvunnet, og den nasjonale ambisjonen erstattet med at universell utforming skal skje på «de områdene som trenger det mest». Konsekvensen er at landets grunnskoler forblir utilgjengelig for mange, og unge som skulle ha møtt åpne dører opplever utenforskap.

Året var så vidt over halvveis før NAV meldte om at potten for aktivitetshjelpemidler var tom og alle søknader ville framover bli automatisk avslått. Dette skapte naturlig nok kraftige reaksjoner.

KrF konfronterte Anniken Hauglie om saken, som svarte at det var for tidlig å gjøre noe med problemet. Dermed fortsetter bevilgningen å være i utakt med det faktiske behovet. Som betyr at mange ikke får muligheten til å være fysisk aktive. Med årets etterslep vil også problemet oppstå igjen til neste år.

Marginal satsing. 

Under årets trontale ble inkludering i arbeidslivet trukket fram som et viktig mål for regjeringen. I budsjettet har satsningen derimot tatt form av en pott på kun 125 millioner kroner, til tiltak som ikke løser problemet. Til sammenligning ber de om fire milliarder kroner for å kjøpe inn seks jagerfly.

Regjeringen har gjentatte ganger snakket om behovet for å få flere inn i arbeidslivet, og sørge for at alle kan være en del av samfunnet. Budsjettet viser dessverre at ordene ikke står til handling.

Gå til innlegget

Tidlig ultralyd

Publisert over 6 år siden - 1012 visninger

Om lag 200 000 funksjonshemmede ble gjennom Nazi perioden drept. Grusomhetene fant sted dels på sykehus og dels ved gasskamre. Som vi vet var målet å skape det perfekte mennesket – hva nå det skulle være. Personer som ikke passet inn i storfellesskapet ville de rense bort. Et ufattelig brudd på verdiene som i etterkant er nedfelt i menneskerettighetene og som senere også er stadfestet i FNs konvensjon og funksjonshemmedes rettigheter. En konvensjon som Norge paradoksalt nok enda ikke har ratifisert. En internasjonal konvensjon som nettopp understreker funksjonshemmedes rett til samme borgerrettigheter som en hver annen borger, en viktig understrekning ikke minst fordi vi vet at funksjonshemmede skules, gjemmes fordi familiene skammer seg over dem. Presseoppslag fra har vist at det samme skjer i vårt eget land – derfor er konvensjonen også viktig i Norge.

Vi står midt oppe i debatten om tidlig ultralyd. Kunnskapssenteret for helsetjenesten har samlet landets eksperter og deres konklusjon er entydig – det er ingen helsegevinst ved tidlig ultralyd. Det sikreste resultatet er å finne fostre med Downs Syndrom. Erfaringer fra andre land viser at konsekvensen ved slike funn er at slike fostre blir abortert.

Det er langt fra riktig å sammenligne Nazi tysklands grusomheter mot funksjonshemmede med debatten om tidlig ultralyd. Men konsekvensen om tidlig ultralyd blir innført kan bli den samme. De som ikke passer inn blir luket bort før livet har startet. Vi står i fare for selv om bygge opp et ideal hvor det perfekte og normale er de som får livets rett og mulighet. For debatten om tidlig ultralyd knyttes til de som bare betraktes som en byrde, og den gang som nå betraktes som uproduktive.

For oss i Handikapforbundet vil det være et paradoks om begrensede helseressursene i Norge skal brukes til å luke ut. Fokuset må heller ligge på hvordan ulike mennesker og deres familier kan få ressurser og bistand til å leve selvstendige liv – være fullverdige samfunnsborgere. Internasjonalt ser vi fremvekst av hatvold både mot funksjonshemmede og kvinner med funksjonshemmede barn. Slike reaksjoner og utslag må slås tilbake. Den eneste måten er i handling understreke verdigheten og menneskeverdet til den enkelte. 

Dette innlegget ble fremført under minnemarkeringen for Holocaust på Akershuskaia i Oslo 27. januar der Lein bidrog sammen med den jødisk representant, en representant for de homofile og en representant for romfolket, i tillegg til statsminister Jens Stoltenberg.)

Gå til innlegget

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere

Siste kommentarer

Rolf Larsen kommenterte på
GT-tekstene bør ut igjen
11 minutter siden / 3987 visninger
Daniel Krussand kommenterte på
Ingen grunn til optimisme
13 minutter siden / 1283 visninger
Johannes Taranger kommenterte på
Et lederskap for vår tid
26 minutter siden / 478 visninger
Carl Wilhelm Leo kommenterte på
Sammen for et varmere klima?
34 minutter siden / 631 visninger
Kjell G. Kristensen kommenterte på
GT-tekstene bør ut igjen
rundt 1 time siden / 3987 visninger
Rolf Larsen kommenterte på
GT-tekstene bør ut igjen
rundt 1 time siden / 3987 visninger
Geir Wigdel kommenterte på
Det et noko som betyr meir enn alt anna
rundt 1 time siden / 290 visninger
Daniel Krussand kommenterte på
Det et noko som betyr meir enn alt anna
rundt 1 time siden / 290 visninger
Johannes Taranger kommenterte på
Sammen for et varmere klima?
rundt 1 time siden / 631 visninger
Rolf Larsen kommenterte på
GT-tekstene bør ut igjen
rundt 1 time siden / 3987 visninger
Roald Øye kommenterte på
Hvorfor KrF bør følge Hareides råd
rundt 1 time siden / 732 visninger
Bjørn Erik Fjerdingen kommenterte på
Ordet fanger, ikke
rundt 1 time siden / 253 visninger
Les flere