Arne D. Danielsen

Alder: 66
  RSS

Om Arne D.


Glad i friluftsliv. Det er den aller største høytid der ute i naturkatedralen å kjenne varmen fra et kaffebål – eller en mild vårmorgen å våkne til buldrende orrfuglspill. Er sekretær i juryen for Den norske friluftslivsprisen.

Bedriftsøkonom. Konsulentvirksomhet i markedsutvikling. Har reist mye, ofte der turistene ikke pleier å ferdes. Har en rimelig bred kulturell ballast og respekterer og verdsetter andre sin kultur – som er spennende og interessant. Er glad i mennesker. Aktiv i humanitært arbeid.

Mener at den norske kristne kulturarven og velferdsstaten er våre viktigste kulturelle og politiske verdier. Dette er under press. Deler av venstresiden motarbeider begge disse verdiene. Kulturarven og velferdsstaten er truet av utarming – både innenfra og utenfra gjennom tiltakende verdipolarisering og misbruk.

Ser fram til at alminnelig og kjente utfordringer i det norske samfunnet kan diskuteres åpent og fordomsfritt – uten beskyldninger om alarmisme.

Verdsetter modige og rakryggede politikere som evner å sette ned foten når dette kreves. De feige blant dem snur heller kappen etter vinden. Aktverdighet i politikken er høyt verdsatt, men er ujevnt fordelt.

arnedd@online.no

www.grandeutvikling.no

Følgere

No sex, no food

Publisert over 9 år siden

I Søndagsrevyen i morgen kommer det en reportasje fra Afganistan der vi får se ei 12 år gammel jente som er fengslet fordi hun er blitt voldtatt. I president Karsai sitt Afganistan regnes dette som utroskap - altså at den stakkars voldtatte 12 år gamle jenta har vært utro. Videre er det helt greit at menn nekter kona si mat hvis hun nekter mannen sex. Her kan det være greit ¨å minne om at vi (andre) lever i det Herrens år totusenogni.

Disse to forholdene reiser flere spørsmål:

1) Skal norske styrker (blant flere) kjempe for Karsai sitt regime og dermed bidra til opprettholdelse av bestialske sharialover- og praksis?

2) Er det slik at Karsai er i klemme og må godta middelalderske Sharia for å beholde makten? Og er det da slik at norske styrker (blant flere) kjemper mot Taliban og mafialignende krigsherrer slik at Karsai (eller andre demokratiske krefter) i framtiden kan bli kvitt åket og etter hvert styre uten å måtte hensynta Sharia?

Et helt annet tema: Det ville vært interessant om norske mainstream (moderate?) muslimer - for en gangs skyld, helt klart og utvetydig kunne stå fram og klart og uten innfløkt uteomsnakk si at: "DETTE TAR VI AVSTAND FRA, DETTE HAR IKKE NOE MED ISLAM Å GJØRE. DETTE TOLERERER VI RETT OG SLETT IKKE!!!

Gå til innlegget

Frp - kristelig eller ukristelig?

Publisert over 9 år siden

I noen av debattene her på bloggen ender jeg tilsynelatende og utilsiktet opp som forsvarer for Frp sin politikk. Det er ikke riktig og det er jeg heller ikke kompent til.

Det jeg mener, på generelt grunnlag, er at partiet blir "demonisert" av de andre partiene på en, etter min mening, overdrevet måte. Og det kan se ut til at det kun er Frp som tjener på dette. Videre mener jeg at når det kommer til regjeringsspørsmålet, så svelges det fra tid til annen større kameler i politikken enn det å samarbeide med Frp - reelt sett.

Frp har noen saker som bl.a. alkohol, ponografi og annet rusk som de fleste kristne ikke kan applaudere. Når det gjelder aktiv dødshjelp, forstår jeg det slik at den saken nå er lagt død - for å bruke et slik uttrykk. Og så er det en del saker om f.eks. privatskoler, Israel, ekteskapslov, kirke osv. som mange kristne vil kunne gi sin støtte til. I den økonomiske politikken, som undertegnede vanligivs er kritisk til, så viser SSB for andre året på rad til beregninger som viser at Frp sin ekspensive pengebruk ikke vil føre til vesentlig høyere rente - noe som jo har vært et viktig ankepunkt fra oss andre.

Oppsummert kan en muligens si at Frp har en mikset profil. De er (fortsatt) litt "bygdetulling", men likevel ansvarlige, og litt umorlsk, men likevel moralsk. En kan mene mye om Frp, men slik jeg ser det, er ikke partiet hverken mer eller mindre "kristent" enn andre partier. Det som best karakeriserer Frp er at de er utradisjonelle. Akkurat det er faktisk litt forfriskende oppe i all traurigheten i politikken, og det scorer de på. Folk forstår hva de mener, og Frp forstår hvor skoen trykker ute i folkedypet. Så kan en si at slikt er populisme, noe det vel i noen grad er. Men heller ikke Frp kan tekkes alle, og da må de velge. Og det gjør de. De har også sine prinispper.

Jeg forarges ikke overvettes over Frp, og mener at det ikke er noen god "kristen" begrunnelse for å være for eller mot Frp, og at Frp slik sett ikke skiller seg vesentlig fra andre partier - bortsett da fra KrF som jo eksplisitt har et kristent ståsted. - Hovedbegrunnelsen for at de andre partiene tilsynelatende forarges slik over Frp sin politikk, er i mange tilfeller ikke selve politikken, men frykten for at de skal stjele (enda flere) velgere fra de etablerte de partiene. 

Ut fra ressonementet ovenfor, mener jeg derfor at det er mer prinsipper og taktikkeri enn realpolitikk som gjør at f.eks. KrF og Venstre plent nekter å samarbeide med Frp i regjering. Det er i så fall - og etter min mening - ikke bra. Da mister vi muligheten til å få et sårt tiltrengt regjeringsskifte, og de aktuelle partiene gir fra seg makt og mulighet til å gjennomføre sine hjertesaker. For KrF sin del er dette viktige verdisaker.

Gå til innlegget

Godt sagt!

Publisert over 9 år siden

Krf velger bort et bredt borgerlig samarbeid, og dermed velger de også bort regjeringsmakt og størst mulig innflytelse og gjennomføringsmulighet for sine saker - som også jeg mener er viktige verdisaker. Og dermed velger de også bort meg - som velger.

Det verste for flertallet av oss, som på meningsmålinger gjennom de fire siste årene klart har gitt og gir uttrykk for at vi mest av alt ønsker regjeringsskifte, ikke får det - på tross av et borgerlig flertall etter valget. En stemme til Krf og Venstre er i år en stemme til Jens - i én eller annen fasong. Det ønsker jeg ikke å være med på.

Jeg har tidligere stilt spørmålet om hvorfor KrF velger en slik strategi? Det har jeg sluttet med. Nå konstaterer jeg bare at det er slik.

Og dermed er jeg klar for et annet parti. Valget er ikke så vanskelig. Dette partiet er også i høyeste grad et verdiparti - og med betydelig gjennomfringsevne . Verdiene er litt forskjellige fra KrF sine, men de er nødvnedigvis ikke så ulike heller. For de som måtte være interesssert, viser jeg gjerne til denne linken: 

http://www.nrk.no/nyheter/innenriks/valg/valg_2009/1.6742173

Gå til innlegget

Året, da det det meste ble avlyst

Publisert over 9 år siden

Finanskrisen har vært / er en kjempeutfordring for verdens økonomier, men dog... Vi hørte at det var den verste økonomiske krisen som har rammet oss siden krakket i 1929. Undertegnede fant frem "Vredens druer" fra bokhyllen og leste den med helt ny innsikt. Nå skulle vi tilbake til arbeidsledighetens og fattigdommens tidsalder. Men så, heldigvis, har mye av virkningene uteblitt. Ja, faktisk så er det lite som har endret seg for de fleste oss. Og nå har mange land kommet seg ut av resesjonen. Finanskrisen er for det meste avblåst. Og godt er det.

Så var / er det svineinfluensaen. Den verste siden spanskesyken – da folk døde i stort antall. Alle tenkelige forberedelser gjort. Vi er forberedt på det aller verste. – Men så begynner meldingene å komme om at færre enn antatt blir smittet, at den er mildere og at færre dør av svineinfluensaen enn en vanlig influensa. Vi kommer nok til å merke den – også her hos oss, men de verste scenarioene er for det meste avblåst. Og godt er det.

Og så har flertallet av Norges befolkning gått rundt i den villfarelsen de siste fire årene, og spesielt det siste året, og trodd at i år skulle vi få ny regjering. Nå viser det seg at dette også er avlyst. De som mest sannsynlig vil (kunne) få flertall ved høstens stortingsvalg har bestemt seg for at det uansett ikke blir regjeringsskifte. Av alle avlysninger dette året, så dette den eneste vi beklager.

Gå til innlegget

Basert på løftebrudd

Publisert over 9 år siden

På dagens nrk.no siteres valgforkserne Frank Arebrot og Jo Saglie.

De konstaterer at en borgerlig regjering vil måtte være basert på løftebrudd, ettersom Frp ikke vil samarbeide med en regjering som de selv ikke er en del av, og KrF og V ikke vil samarbeide med Frp. Dette gir mest sannsynelig en fortsatt rød eller rødgrønn regjering.

http://www.nrk.no/nyheter/innenriks/valg/valg_2009/1.6723425

Denne situasjonen er en sterk oppfordring til oss på borgerlig side, som stadig samlet utgjør flertallet av velgerne, til å forbli i sofaen.

Hvorfor skulle vi egntlig stemme? Det er det samme hvordan vi velger, vår stemme vil uansett ikke gjøre noen forskjell. 

Det er ikke vi velgere som har stilt oss sli. Det er våre politikere - og det er lite troverdig og slett ikke særlig ærerikt. What a mess...!

Gå til innlegget

Mest leste siste måned

Uten Gud i Guds hus
av
Linn Stalsberg
18 dager siden / 2572 visninger
Den avgjørende barmhjertigheten
av
Ingebjørg Nesheim
17 dager siden / 2295 visninger
KrF svikter den kristne presse
av
Vårt Land
13 dager siden / 2236 visninger
Fløyene på Kirkemøtet
av
Vårt Land
27 dager siden / 2109 visninger
Kirkenes framtid
av
Berit Hustad Nilsen
11 dager siden / 1952 visninger
Unnfallenhet er ikke en dyd
av
Hilde Frafjord Johnson
17 dager siden / 1477 visninger
Når pressen svikter
av
Vårt Land
27 dager siden / 1437 visninger
Sjamanen, prinsessen og premissene
av
Vidar Mæland Bakke
13 dager siden / 1426 visninger
Menn uten make
av
Vårt Land
21 dager siden / 1171 visninger

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere