Arne Danielsen

Alder:
  RSS

Om Arne


Glad i friluftsliv. Det er den aller største høytid der ute i naturkatedralen å kjenne varmen fra et kaffebål – eller en mild vårmorgen å våkne til buldrende orrfuglspill. Er sekretær i juryen for Den norske friluftslivsprisen.

Bedriftsøkonom. Konsulentvirksomhet i markedsutvikling. Har reist mye, ofte der turistene ikke pleier å ferdes. Har en rimelig bred kulturell ballast og respekterer og verdsetter andre sin kultur – som er spennende og interessant. Er glad i mennesker. Aktiv i humanitært arbeid.

Mener at den norske kristne kulturarven og velferdsstaten er våre viktigste kulturelle og politiske verdier. Dette er under press. Deler av venstresiden motarbeider begge disse verdiene. Kulturarven og velferdsstaten er truet av utarming – både innenfra og utenfra gjennom tiltakende verdipolarisering og misbruk.

Ser fram til at alminnelig og kjente utfordringer i det norske samfunnet kan diskuteres åpent og fordomsfritt – uten beskyldninger om alarmisme.

Verdsetter modige og rakryggede politikere som evner å sette ned foten når dette kreves. De feige blant dem snur heller kappen etter vinden. Aktverdighet i politikken er høyt verdsatt, men er ujevnt fordelt.

arnedd@online.no

www.grandeutvikling.no

Følgere

Kløneri

Publisert nesten 10 år siden

KrF og Venstre ba om et dårlig resultat - og fikk det.

To små partier som peker nese til et overveldende flertall av borgerlige velgere, og trolig til et stort antall egne velgere, som mest av alt ønsket et regjeringsskifte, blir (naturligvis) straffet.

At noen kan legge seg på en så klønete valgstrategi er forunderlig - noe flere av oss har ment siden partienes landsmøter i vår.

Fire nye stille, rolig og lite utfordrende år på Stortinget er ypperlig å bruke til å legge opp en mer konstruktiv (og mindre klønete) strategi for valget i 2013.

Lykke til!

Gå til innlegget

Dagen i dag...

Publisert nesten 10 år siden

"Dagen i dag er en merkelig dag, den er din", skrev Georg Brandes. Han tenkte på alle dager, og at hver dag gir sine muligheter. 

Dagen i dag er en ekstra "merkelig" dag. Det er i dag (og i morgen) at du og jeg kan være med å bestemme hvem som skal representere oss i de neste fire årene. Slikt skaper engasjement.

En engelsk fotballkommentator beskrev fotball omtrent slik: Det er to lag med elleve mann hver og en fotball. De spiller i 90 minutter - og så vinner Tyskland.

Det er dette som er malurten i valgbegeret. Det kan se ut til at det likevel ikke er så viktig hva vi stemmer. Uansett hvem vi stemmer på, så går det i en retning vi ikke ønsker. Det er nok noen forskjeller og nyanser, men stort sett én retning. 

Sekulariseringen fortsetter, familiestrukturene forvitrer, respekten for vår verdifulle kulturarv og for hverandre skrumper inn, bygdene avfolkes, klimakrisen utvikler seg til det verre, havene tømmes for ressurser, krig og ufred ser ut til å fortsette - uten ende - og vi mister stadig mer tro på politikerne, og kanskje respekten for hele det politiske systemet.

Jeg skulle ønske at dagen i dag hadde vært en enda "merkeligere" dag. Det kan derfor være ekstra grunn til (og med et lønnlig håp) å ønske hverandre et godt valg! 

Gå til innlegget

Skummel sletting

Publisert nesten 10 år siden

07.09.09 kl. 21:54 skrev Espen Utaker: To innlegg ble slettet fra denne tråden, det første fordi var en fullstendig avsporing av debatten. Det andre var et svar på avsporingen, så da ble meningsløs når avsporingen ble slettet.

De fleste debatter her på bloggen utvikler seg som regel til noe annet enn det innleggene legger opp til. De blir m.a.o. avsporet i f.h.t. det egentlige temaet. Jeg har sett verre avsporinger enn Ullestad sin kommentar til Hege Storhaug sitt innlegg "På dypt vann" (at min kommentar, som var en kommentar til Ullestad, dermed også ble slettet, er for så vidt greit nok) 

Ullestad kritiserer at VL gir de tre kvinner, som bl.a. er mot kulturradikalisme og for kristne verdier, spalteplass. For egen del imøtegikk jeg dette. Men det virker noe besynderlig og nesten litt "skummelt" at redaksjonen sletter Ullestad sin kommentar. Den var ingen personangrep, skjellsord eller annen utilbørlighet i innlegget hennes, men altså kritikk av de tre forfatterne - som gis spalteplass i VL.

Er ikke dette en overreaksjon fra redaksjonens side, eller enda verre; sensur av en kommentar som bl.a. kritiserer VL? Jeg antar at sistnevnte ikke var grunnen til slettingen, men en skal være forsiktig med å gripe inn i åpne og frie debatter når det kan rettes mistanke om at de som har redigeringsmulighet og redkajsonsansvar gjennom dette griper inn for å unngå kritikk mot i dette tilfelle Vårt Land.

Gå til innlegget

No sex, no food

Publisert nesten 10 år siden

I Søndagsrevyen i morgen kommer det en reportasje fra Afganistan der vi får se ei 12 år gammel jente som er fengslet fordi hun er blitt voldtatt. I president Karsai sitt Afganistan regnes dette som utroskap - altså at den stakkars voldtatte 12 år gamle jenta har vært utro. Videre er det helt greit at menn nekter kona si mat hvis hun nekter mannen sex. Her kan det være greit ¨å minne om at vi (andre) lever i det Herrens år totusenogni.

Disse to forholdene reiser flere spørsmål:

1) Skal norske styrker (blant flere) kjempe for Karsai sitt regime og dermed bidra til opprettholdelse av bestialske sharialover- og praksis?

2) Er det slik at Karsai er i klemme og må godta middelalderske Sharia for å beholde makten? Og er det da slik at norske styrker (blant flere) kjemper mot Taliban og mafialignende krigsherrer slik at Karsai (eller andre demokratiske krefter) i framtiden kan bli kvitt åket og etter hvert styre uten å måtte hensynta Sharia?

Et helt annet tema: Det ville vært interessant om norske mainstream (moderate?) muslimer - for en gangs skyld, helt klart og utvetydig kunne stå fram og klart og uten innfløkt uteomsnakk si at: "DETTE TAR VI AVSTAND FRA, DETTE HAR IKKE NOE MED ISLAM Å GJØRE. DETTE TOLERERER VI RETT OG SLETT IKKE!!!

Gå til innlegget

Frp - kristelig eller ukristelig?

Publisert nesten 10 år siden

I noen av debattene her på bloggen ender jeg tilsynelatende og utilsiktet opp som forsvarer for Frp sin politikk. Det er ikke riktig og det er jeg heller ikke kompent til.

Det jeg mener, på generelt grunnlag, er at partiet blir "demonisert" av de andre partiene på en, etter min mening, overdrevet måte. Og det kan se ut til at det kun er Frp som tjener på dette. Videre mener jeg at når det kommer til regjeringsspørsmålet, så svelges det fra tid til annen større kameler i politikken enn det å samarbeide med Frp - reelt sett.

Frp har noen saker som bl.a. alkohol, ponografi og annet rusk som de fleste kristne ikke kan applaudere. Når det gjelder aktiv dødshjelp, forstår jeg det slik at den saken nå er lagt død - for å bruke et slik uttrykk. Og så er det en del saker om f.eks. privatskoler, Israel, ekteskapslov, kirke osv. som mange kristne vil kunne gi sin støtte til. I den økonomiske politikken, som undertegnede vanligivs er kritisk til, så viser SSB for andre året på rad til beregninger som viser at Frp sin ekspensive pengebruk ikke vil føre til vesentlig høyere rente - noe som jo har vært et viktig ankepunkt fra oss andre.

Oppsummert kan en muligens si at Frp har en mikset profil. De er (fortsatt) litt "bygdetulling", men likevel ansvarlige, og litt umorlsk, men likevel moralsk. En kan mene mye om Frp, men slik jeg ser det, er ikke partiet hverken mer eller mindre "kristent" enn andre partier. Det som best karakeriserer Frp er at de er utradisjonelle. Akkurat det er faktisk litt forfriskende oppe i all traurigheten i politikken, og det scorer de på. Folk forstår hva de mener, og Frp forstår hvor skoen trykker ute i folkedypet. Så kan en si at slikt er populisme, noe det vel i noen grad er. Men heller ikke Frp kan tekkes alle, og da må de velge. Og det gjør de. De har også sine prinispper.

Jeg forarges ikke overvettes over Frp, og mener at det ikke er noen god "kristen" begrunnelse for å være for eller mot Frp, og at Frp slik sett ikke skiller seg vesentlig fra andre partier - bortsett da fra KrF som jo eksplisitt har et kristent ståsted. - Hovedbegrunnelsen for at de andre partiene tilsynelatende forarges slik over Frp sin politikk, er i mange tilfeller ikke selve politikken, men frykten for at de skal stjele (enda flere) velgere fra de etablerte de partiene. 

Ut fra ressonementet ovenfor, mener jeg derfor at det er mer prinsipper og taktikkeri enn realpolitikk som gjør at f.eks. KrF og Venstre plent nekter å samarbeide med Frp i regjering. Det er i så fall - og etter min mening - ikke bra. Da mister vi muligheten til å få et sårt tiltrengt regjeringsskifte, og de aktuelle partiene gir fra seg makt og mulighet til å gjennomføre sine hjertesaker. For KrF sin del er dette viktige verdisaker.

Gå til innlegget

Mest leste siste måned

Pride har nådd sin peak
av
Tonje Gjevjon
24 dager siden / 8335 visninger
Vi som ikkje forstår Pride
av
Emil André Erstad
25 dager siden / 6292 visninger
Sangens elv stopper opp
av
Harald Bjørkøy
19 dager siden / 3360 visninger
Isolerte menigheter
av
Vårt Land
14 dager siden / 2627 visninger
Det er normalt å bli eldre
av
Magne Nylenna
22 dager siden / 2156 visninger
Sant og usant fra Lomheim
av
Merete Thomassen
10 dager siden / 1963 visninger
Oase og snever kritikk
av
Vårt Land
8 dager siden / 1708 visninger
En verdig død for alle
av
Marie Aakre
12 dager siden / 1706 visninger
Den tunge arven
av
Ingrid Nyhus
8 dager siden / 1559 visninger

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere