Arne Danielsen

Alder:
  RSS

Om Arne


Glad i friluftsliv. Det er den aller største høytid der ute i naturkatedralen å kjenne varmen fra et kaffebål – eller en mild vårmorgen å våkne til buldrende orrfuglspill. Var engajsert i opprettelsen av Den norske friluftlsivsprisen i 1995 og var juryens sekretær i 25 år fram til 2020.

Markedsfører. Konsulentvirksomhet i markedsutvikling. Har reist mye, ofte der turistene ikke pleier å ferdes. Verdsetter og respekterer andre sin kultur – som er spennende og interessant. Er glad i mennesker. Aktiv i humanitært arbeid.

Mener at den norske kristne kulturarven og velferdsstaten er våre viktigste kulturelle og politiske verdier. Dette er under press. Deler av venstresiden motarbeider begge disse verdiene. Kulturarven og velferdsstaten er truet av utarming – både innenfra og utenfra gjennom tiltakende verdipolarisering og misbruk.

Ser fram til at alminnelig og kjente utfordringer i det norske samfunnet kan diskuteres åpent og fordomsfritt – uten beskyldninger om alarmisme.

Verdsetter modige og rakryggede politikere som evner å sette ned foten når dette kreves. De feige blant dem snur heller kappen etter vinden. Aktverdighet i politikken er høyt verdsatt, men er ujevnt fordelt.

arnedd@online.no

www.grandeutvikling.no

Følgere

Hurra!

Publisert nesten 2 år siden

Befriende! Det gir en følelse av lettelse, når noen, slik som Håvard gjør her, tar noen skritt tilbake, og skuer utover lurvelevenet og reflekterer over det som faktisk skjer. De fleste vil nok, uansett hvilken side de tilhører, og dersom de altså tar noen skritt tilbake, temmelig raskt komme til at det de ser er underlig. 

Det som åpenbarer seg er mer psykologi enn poltikk og mer ideologi enn sak og saklighet. Det som står igjen er psykologiske mekanismer og fastlåste ideologiske posisjoner. Og så er det konsensusen. En så godt som samlet presse og hele den politiske opposisjonen er enige om at vi nå står foran en eksistensiell trussel, en krenkelse av kvinners (i denne detaljen lurer djevelen) rettigheter. Intet mindre. En MeToo-variant. 

Dette handler ikke om et ideologisk eller politisk spørsmål, men om en etisk avveining. Det må vi kunne diskutere uten å ty til strikkepinnemetaforer – eller å ty til gatene for en sakens skyld. 

De som så langt kan si seg tilfreds med det som nå skjer, er Kvinnefronten, Ottar og den politiske venstresiden som naturlig nok fryder seg hver gang noen drister seg til å ta opp spørsmål om f.eks. reservasjonsretten eller en paragraf i abortloven. I vårt egalitære og likestilte samfunn kan det antas at de frister en temmelig traurig og nedstøvet tilværelse – helt til altså noen ... Det er slikt som gir tilværelsen mening. Hurra!

Gå til kommentaren

Fattigdom og milliardærer

Publisert nesten 2 år siden

Venstresiden / Ap var nok litt annerledes i Bibelbeltet enn ellers i landet. Sosialismen i sin rene form er ateistisk. De norske sosialistene har opp gjennom tidene eller tidvis vært aktive motstandere av kirken og kristendommen.

Når det gjelder det stadige ropet om "eit varmare samfunn", så er det overraskende at slagordet fra KrF og venstresiden, om at «fattigdommen og forskjellene øker», stadig blir framført som en uforbeholden og ukritisk konstateringen. Det gjøres urettmessig til et ideologisk spørsmål.

Før valget i 2005 satte den rødgrønne regjeringen seg som mål å «fjerne fattigdommen». Både antall milliardærer og antall «fattige» økte – selv om de hadde åtte år på seg og satte inn store ressurser mot fattigdomsbekjempelse. Trenden har fortsatt under nåværende regjering – mens den ytterligere har forsterket innsatsen for å hindre at folk faller under EU’s fattigdomsgrense. Dette har vært en uunngåelig utvikling.

Når antall "fattige" øker, skyldes det ikke fordelingspolitikk eller den økonomiske politikken. Det skyldes ikke ideologi, men innvandringspolitikken. Slik dette politikkområdet føres, vil forskjellene fortsette å øke – også i årene som kommer – uansett hvem som styrer, slik den altså har gjort de siste ti-femten.

At antallet milliardærer øker er utmerket. Det betyr at økonomien går godt. Det er den beste garantien for å sikre velferdsstatens bærekraft.

Gå til kommentaren

Handlingsregelen

Publisert nesten 2 år siden

Takk til Per Steinar Runde for viktige presiseringer om "oljefondet" og om vår disponering av dette.

I kommentar #13 uttrykte jeg meg feil. Det dreier seg ikke en prosentandel av avkastningen men en anslått prosent som er den forventede avkastningen, slik Runde skriver. Det jeg ikke hadde sjekket, var nåværende anslag. Det er på 2,9 %.

Et viktig premiss er at bruken av fondet er for å skape balanse i budsjettet, altså når vi bruker mer enn det vi ellers har disponibelt. Mer bruk av penger til stadig flere gode formål øker budsjettubalansen eller budsjettunderskuddet og vi må bruke mer penger enn fondets avkastning. Dermed må vi tære på ressursene som skal gå til framtidige pensjoner og -generasjoner.

Her fra Store norske leksikon:

Regelen innebærer at Stortinget ikke skal bruke mer oljepenger på statsbudsjettet enn det som tilsvarer den årlige avkastningen vi ved inngangen av året kan regne med å få fra SPU. 

I utgangspunktet betydde det at Stortinget ikke skulle bruke mer enn fire prosent av fondskapitalen for å skape balanse i statsbudsjettet. I februar 2017 foreslo regjeringen å sette ned anslaget for fondsavkastningen til tre prosent. I statsbudsjettet for 2018 satte regjeringen anslaget til 2,9 prosent.

Siden det bare er den forventede realavkastningen som skal brukes,

Gå til kommentaren

Utmerket!

Publisert nesten 2 år siden
Torry Unsgaard – gå til den siterte teksten.
For våre etterkommere, særlig i distriktene, er det viktig å få opp igjen fødselstallene. 1,63 fødsler pr kvinne er på ingen måte bærekraftig på lang sikt. Betydelig økning både av barnetrygd og fødselspenger for mødre som ikke har vært i arbeid, er her viktige virkemidler. Jeg viser til KrFs forslag om dette.

Det er med slike forslag, og spesielt begrunnelsen for det, som gjør KrF til et politisk alternativ for flere.

Når det gjelder arbeidsinnvandring, så er dette et utmerket bytteforhold mellom ledige hender og ledig produksjonskapasitet. Typisk kommer de fleste ifra "Landgruppe 1" og "Landgruppe 2" hit for å arbeide, og deretter reiser de hjem igjen.

På Hitra og Frøya arbeider det antakelig også andre innvandrergrupper, immigranter som er kommet for å bli. Men at noen av dem er i arbeid, for det er jo riktig at, ikke bare noen, men mange av dem er i arbeid, forandrer ingenting i fht SSB's økonomiske framskrivinger.

Etter 30-40 års erfaring med denne type innvandring viser de mest sannsynlige framskrivingene at en for liten andel av innvandrere fra "Landgruppe 3" (den fremmedkulturelle innvandringen) er i arbeid og vil komme i arbeid, og at alt for mange er og vil forbli på kostbare offentlige ytelser.

Og ettersom vi tar inn stadig flere, spesielt gjennom familiegjenforening, som ofte er foreldre og søsken uten kompetanse, og som vil bli værende på offentlige ytelser livet ut, vil trenden heller kunne øke. Dette er ikke bærekraftig.

Den dagen KrF blir et ansvarlig parti i innvandringspolitikken, slik søsterpartiet i Sverige er blitt, og som snudde nederlagsstemning til et oppsiktsvekkende positivt resultat ved Riksdagsvalget, vil sjansene øke for at jeg for min del igjen kan stemme på mitt gamle parti.

Gå til kommentaren

Beklager

Publisert nesten 2 år siden
Torry Unsgaard – gå til den siterte teksten.
Jeg står helt på KrFs landsstyrevedtak fra før siste stortingsvalg hvor det heter at ”KrF vil arbeide for en regjering i 2017 som består av flest mulig av sentrumspartiene og partiet Høyre.

Mente jeg hadde lest du støttet Hareide. Men det er åpenbart feil. Det beklager jeg. 

Gå til kommentaren

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere