Arne Danielsen

Alder:
  RSS

Om Arne


Glad i friluftsliv. Det er den aller største høytid der ute i naturkatedralen å kjenne varmen fra et kaffebål – eller en mild vårmorgen å våkne til buldrende orrfuglspill. Er sekretær i juryen for Den norske friluftslivsprisen.

Bedriftsøkonom. Konsulentvirksomhet i markedsutvikling. Har reist mye, ofte der turistene ikke pleier å ferdes. Har en rimelig bred kulturell ballast og respekterer og verdsetter andre sin kultur – som er spennende og interessant. Er glad i mennesker. Aktiv i humanitært arbeid.

Mener at den norske kristne kulturarven og velferdsstaten er våre viktigste kulturelle og politiske verdier. Dette er under press. Deler av venstresiden motarbeider begge disse verdiene. Kulturarven og velferdsstaten er truet av utarming – både innenfra og utenfra gjennom tiltakende verdipolarisering og misbruk.

Ser fram til at alminnelig og kjente utfordringer i det norske samfunnet kan diskuteres åpent og fordomsfritt – uten beskyldninger om alarmisme.

Verdsetter modige og rakryggede politikere som evner å sette ned foten når dette kreves. De feige blant dem snur heller kappen etter vinden. Aktverdighet i politikken er høyt verdsatt, men er ujevnt fordelt.

arnedd@online.no

www.grandeutvikling.no

Følgere

Ryddig og redelig

Publisert over 1 år siden

VG:
(Ropstad:) – Jeg har vært tydelig på dette tidligere, også i landsstyret, at gitt den situasjonen partiet var i, så hadde jeg og Olaug Bollestad et ønske om å diskutere situasjonen partiet kunne komme i dersom vi vant fram, sa han til NRK og la til:

– Partilederen var godt informert og ba oss ta et møte. Det var ingen dramatikk i det møtet.

Hareide bekrefter at han var kjent med møtet.

---------------

I denne prosessen er det én aktør, som har bedrevet et hemmelig spill, som det er forunderlig at ikke har fått mer oppmerksomhet. Og det er naturligvis Hareide.

Han har hatt hemmelige møter med Joans Gahr Støre – over tid, han har hatt interne fraksjonsmøter og en grundig prosess med Kjell Magne Bondevik og Einar Stensnæs og andre – og han har skrevet bok – i hemmelighet. Han har gått bak ryggen på partiet og sine nærmeste medarbeidere i flere måneder.

Det ble lagt en plan for å overrumple partiet. Partiet skulle kuppes og landets regjering skulle kastes. Ikke småtteri, med andre ord.

Dette er mildt sagt oppsiktsvekkende. Men likevel lager betuttede "røde" i partiet oppstyr om at partiets andre fløy, som ble forsøkt utmanøvrert, etter hvert fikk samlet seg og begynte å arbeide for sitt syn.

Men til forskjell fra Hareide, Bondevik og Stensnæs og andre, har Ropstad og Bollestad opptrådt ryddig og redelig. At noen lar seg provosere av at de i løpet av den turbulente og vanskelige prosessen fram mot landsmøtet, spurte regjeringen om hva KrF kunne få ut av et eventuelt samarbeid, dersom resultatet skulle gå deres veg, er ikke bare naturlig, men også ansvarlig.

Gå til kommentaren

Hemmelig?

Publisert over 1 år siden
Ben Økland – gå til den siterte teksten.
Etter det hemmelige møtet med alle Høyre-toppene og Erna Solberg sitt "abort-utspill", virker det som, ut fra VG sine reportasjer, at Kjell Ingolf Ropstad fikk seg en ny agenda.

Møtet mellom Ropstad og Bollestad var klarert med Hareide. 

Gå til kommentaren

Publisert over 1 år siden
Han er fremdeles partileder, og som sådan er han nødt til å formulere seg så samlende som mulig.  Dessuten kan det godt hende at forhandlingene med Solberg-regjeringen mislykkes, og da fortsetter  han antakelig som leder - med ansvar for å forhandle med de rød-grønne. Da er han avhengig av tillit også fra "blå" side i partiet.

Dette er nok en riktig analyse. 


Gå til kommentaren

Spill?

Publisert over 1 år siden

Det framstår som merkelig og også som patetisk at venstresiden i partiet betuttet peker på at det har vært møter mellom Ropstad og folk i regjeringen. Det var visst både svikefullt og populistisk.

Hareide hadde altså over tid, og bak ryggen på alle, hatt flere møter med Jonas Gahr Støre, og han hadde kjørt en egen prosess med Kjell Magne Bondevik, Einar Stensnæs og andre nestorer – på lønnkammeret. Han hadde i hemmelighet skrevet bok om det som skulle danne grunnlaget for en dramatisk retningsendring for partiet. Etterhvert utviklet det seg en nøye planlagt strategi som ble holdt skjult også for Hareides nesteledere.

Hemmeligholdet var viktig. Landsstyret skulle overrumples. Det greide man. Til de grader. En av nestlederen gråt, landsstyret ble delt, og en sjokkartet skuffelse bredde seg, spesielt i KrF’s kjerneområder. Det som etterhvert ble benevnt som høyresiden ble tatt fullstendig på senga. Det var en del av planen.

Det tok litt tid før folk fikk summet seg. Men når de endelig kom igang avstedkom det naturlig nok mye aktivitet – bl.a. Ropsstads kontakt med folk i regjeringen.

Hva hadde man forventet? At en stor del av partiet skulle sitte passive og umælende, og at de skulle støtte det mange oppfattet som Hareides og hans støttespilleres bakholdsangrep, ikke bare på partikollegaer, men også på partiets sjel?

Når venstresiden framholder dette som svik eller populisme, eller hva man velger å gripe til av ufine karakteristikker, så viser det det mer enn noe den voldsomme splittelsen som Hareide har påført partiet, men også hvor desperate tapersiden i partiet er. Med desperasjon følger gjerne panikk og uoverveide handlinger og uttalelser – og også uredelighet.

Gå til kommentaren

Desperasjon?

Publisert over 1 år siden
Berit Aalborg – gå til den siterte teksten.
Et trekk ved populister er å love enkle løsninger i kompliserte saker. Og deretter skylde på kompleksiteten når man får makt.

Jo da, det er forskjell på uhemmet, rå og bevisst populisme – og på vanlig poltikk. Men postulatet i Aalborgs ingress om at «et trekk ved populister er å love enkle løsninger i kompliserte saker. Og deretter skylde på kompleksiteten når man får makt», ligger ofte like nærme vanlig poltikk som det er rendyrket populisme.

Dette ikke for å bedrive spissfindig definering av populismebegrepet, men å plassere Ropstad’s utsagn i en riktig kontekst – som er en vanlig politisk kontekst. For slik bør det absolutt kunne tolkes – med mindre man bevisst ønsker å vranglese Ropstad. Den tapende part i striden om KrF's veivalg er åpenbart svært opptatt av dette. Det framstår som en stråmann – eller som et halmstrå.

Ropstad sier det som er: Nå har vi en historisk mulighet ... Her er "mulighet" nøkkelordet til mye, også til redelighet. En mulighet i politikken er det det er – en mulighet, et vindu, noe vi kan jobbe med. 

Kortene ble relativt raskt delt ut, klart og greit. Erna hadde sin stortingsgruppe i ryggen da hun sa at Høyre vil drøfte 2C i Abortloven med KrF. Venstre og Frp ga ingen 'cart blanche'. Tvert imot. Venstre sa nei for sin del – som parti, mens Frp's ledelse sa at deres representanter står fritt ved avstemninger i Stortinget i dette spørsmålet. Videre var det klart at det også er betydelig motstand i deler av Høyre.

Altså, "Vi har en historisk mulighet ..." betød at Høyre vil snakke med KrF om dette, og at det slik vil bli en del av forhandlingene om en eventuell ny regjeringsplattform. Både Ropstad og samtlige delegater i KrF var ellers naturligvis kjent med det som er anført i forrige avsnitt. Alternativet var venstresiden som ikke ville diskutere temaet. Altså, dersom paragrafen noen gangs skulle bli endret, så var det (eventuelt) i forbindelse med forhandleringer med regjeringspartiene.

Med det frynsete ryktet som politikere generelt har ute i befolkningen, når det gjelder overholdelse av løfter, så er Ropstad’s beskrivelse av "en mulighet" både sann og renhårig. Det er sjelden kost, i fht slik politikere gjerne oppfattes i mange andre saker.

Det framstår derfor som merkelig av Aalborg å knytte Ropstad’s argumentasjon på fylkesmøtene så sterkt opp mot populismebegrepet. Det er en ugyldiggjøring av uttalelsen og en grov nedvurdering av Ropstad’s hederlighet. 

Det faller nok flere enn meg naturlig å betegne Aalborg sitt angrep på Ropstad som desperat og ufint.

Gå til kommentaren

Mest leste siste måned

Ja vi elsker alle i dette landet
av
Jarle Mong
4 dager siden / 2671 visninger
Mel gir stabilitet
av
Ingrid Vik
27 dager siden / 1880 visninger
Den norske kirke og pornografi
av
Marthe Kristine Østerud Primstad
rundt 1 måned siden / 1027 visninger
Hvem skal bli født?
av
Paul Leer-Salvesen
7 dager siden / 975 visninger
Mor eller menneske?
av
Liv Osnes Dalbakken
29 dager siden / 686 visninger
Visjon Norge og kritikk
av
Pål Georg Nyhagen
12 dager siden / 611 visninger

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere