Arne Danielsen

Alder:
  RSS

Om Arne


Glad i friluftsliv. Det er den aller største høytid der ute i naturkatedralen å kjenne varmen fra et kaffebål – eller en mild vårmorgen å våkne til buldrende orrfuglspill. Er sekretær i juryen for Den norske friluftslivsprisen.

Markedsfører. Konsulentvirksomhet i markedsutvikling. Har reist mye, ofte der turistene ikke pleier å ferdes. Verdsetter og respekterer andre sin kultur – som er spennende og interessant. Er glad i mennesker. Aktiv i humanitært arbeid.

Mener at den norske kristne kulturarven og velferdsstaten er våre viktigste kulturelle og politiske verdier. Dette er under press. Deler av venstresiden motarbeider begge disse verdiene. Kulturarven og velferdsstaten er truet av utarming – både innenfra og utenfra gjennom tiltakende verdipolarisering og misbruk.

Ser fram til at alminnelig og kjente utfordringer i det norske samfunnet kan diskuteres åpent og fordomsfritt – uten beskyldninger om alarmisme.

Verdsetter modige og rakryggede politikere som evner å sette ned foten når dette kreves. De feige blant dem snur heller kappen etter vinden. Aktverdighet i politikken er høyt verdsatt, men er ujevnt fordelt.

arnedd@online.no

www.grandeutvikling.no

Følgere

Publisert nesten 2 år siden

Kanskje jeg heller kan si:

"Det er her jeg er enig med JP, for jeg vil si at religioner er noe annet enn sekulære ideologier med en autoritetsfigur/farsfigur på toppen. Religioner er fortellinger."

Mer prosaisk kan vi kanskje parafrasere Peterson ved å si at forestillingen om Gud ikke bare er subjektiv, den er intersubjektiv.

Men fremdeles sliter jeg med å forstå hvem som er talsmenn for for "konsensus-menigheten".

Synes du oppsummerer på en god måte. Omtrent slik, kanskje ... er det. Disse temaene er naturligvis uten fasit og kan, etter interessante drøftinger, ende i en (tilnærmet) felles forståelse. Men sjelden i konus. Apropos det siste, så viser jeg til min kommentar #23 til Njål Kristiansen.

Gå til kommentaren

Publisert nesten 2 år siden
Robin Tande – gå til den siterte teksten.
Jeg har ikke befattet meg med å studere Jordan Peterson, men det har mitt barnebarn sosiologistudenten Mikkel Ihle Tande gjort til gangs:

Gratulerer med oppvakt og skrivefør sønnesønn, Robin.! Interessant og opplysende. 

Gå til kommentaren

Irrelevant

Publisert nesten 2 år siden
Ingrid Nyhus – gå til den siterte teksten.
Kirka blir ikke mer relevant av å rope aktuell! og relevant!, langt mindre blir den mer relevant ved å stryke folk medhårs og gi dem mer av det de allerede kjenner og vet. En preken etter denne oppskriften blir mer likegyldig enn relevant.

Takk!

Det er overraskende å lese en slik tekst – i disse ikke bare "relevante", men også relativistiske tider. Kirken messer om egen relevans på en slik måte at de blir irrelevante.

Den gjør seg stadig mer irrelevant ved å streve etter en relevans som folk opplever over alt. Kirken skal ikke være enda et sted der vi får påfyll av forventet feelgood eller politisk korrekte postulater (gjesp). Den skal ikke være relevant i betydningen å snakke folk etter munnen innenfor en tidsriktig ramme. Da kan vi delta på hvilke som helst seminar om personlighetsutvikling, et medlemsmøte i Humanetisk Forbund eller på et politisk foredrag.

Feelgood er helt ok, også i kirken. Men det må handle om noe dypere. Og når man først er i kirken, bør det også ha et evighetsperspektiv. Ikke sjelden ender det med at det blir stilt krav til oss – når vi leser Bibelen. Men det er greit, det kan faktisk også oppleves som godt, fordi vi ellers i liten grad blir utfordret i det «relevante» vi ellers omgir oss med. Å bli utfordret er for de fleste av oss interessant, og det er spennende. Det er relevant.

Kirken trenger ikke uvenner og motstandere når den har teologer som Per Anders Nordengen. For en tid siden fremmet han forslag om å redusere kirkelige høytider. Nå vil han skåne folk for bibelske utfordringer – i den søte juletid.

Takk igjen til Ingrid Nyhus!

Gå til kommentaren

Publisert nesten 2 år siden
Tilsvarende er han tilhenger av et (tenkt, vil jeg hevde) metafysisk (ie. religiøst) grunnlag for våre verdier

Her synes jeg Rana oppsummerer greit - når han vektlegger "konservativ" mer enn "religiøs":

I disse sammenhengene er Jordan Peterson på sitt beste – og tiltrengt. Han snakker om å ta ansvar og ikke bare skylde på andre for utfordringene i livet. Pliktetikk og selvbeherskelse skal stå i sentrum. Ikke minst oppfordrer han oss til å være til stede for familien og opprettholde familien som samfunnets kjerne. At han blir fremstilt som kvinnefiendtlig faller på sin egen ­urimelighet, for han virker å være genuint opptatt av at menn skal være ­stabile partnere og gode fedre.

Peterson prøver ikke å skjule for sine lesere og tilhørere at han er sosial­konservativ, tradisjonell og noe religiøs. Slik sett er han en original stemme i vår vestlige kultur der konservatisme og ­tradisjonelle verdier blir sett på som avleggs, mens moderne ideer om kjønn, identitet og moral blir båret frem som sannheter uten at de nødvendigvis harmonerer med menneskets biologi og ­psykologi. 


Gå til kommentaren

Publisert nesten 2 år siden
og hvis Peterson oppleves som en nyhet så gjerne for meg, men kontroversielt er det på ingen måte.

Nei, det er nettopp det. Peterson representerer intet nytt. Tvert imot. Han mener at det er sider ved det nye som ikke holder mål.

De som blir provosert, er en del eller mange på venstresiden, sterke forsvarere av alle sider ved det liberale demokratiet – i en den globaliserte og universelle formen – eller den politiske eliten, som noen kaller det – og deler av kultureliten, altruister, LGBT-miljøet, identitetsideologiens forsvarer og andre grupper i dette omlandet.

Gå til kommentaren

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere