Arne Danielsen

Alder:
  RSS

Om Arne


Glad i friluftsliv. Det er den aller største høytid der ute i naturkatedralen å kjenne varmen fra et kaffebål – eller en mild vårmorgen å våkne til buldrende orrfuglspill. Er sekretær i juryen for Den norske friluftslivsprisen.

Markedsfører. Konsulentvirksomhet i markedsutvikling. Har reist mye, ofte der turistene ikke pleier å ferdes. Verdsetter og respekterer andre sin kultur – som er spennende og interessant. Er glad i mennesker. Aktiv i humanitært arbeid.

Mener at den norske kristne kulturarven og velferdsstaten er våre viktigste kulturelle og politiske verdier. Dette er under press. Deler av venstresiden motarbeider begge disse verdiene. Kulturarven og velferdsstaten er truet av utarming – både innenfra og utenfra gjennom tiltakende verdipolarisering og misbruk.

Ser fram til at alminnelig og kjente utfordringer i det norske samfunnet kan diskuteres åpent og fordomsfritt – uten beskyldninger om alarmisme.

Verdsetter modige og rakryggede politikere som evner å sette ned foten når dette kreves. De feige blant dem snur heller kappen etter vinden. Aktverdighet i politikken er høyt verdsatt, men er ujevnt fordelt.

arnedd@online.no

www.grandeutvikling.no

Følgere

RE: Avstanden til FrP

Publisert over 11 år siden

 

02.05.09 kl. 09:59 skrev Even Westerveld:

Hei Arne

Interessant innlegg, men synes det er synd at du konkluderer slik du gjør.

Du skriver: Når Høybråten skal forklare forskjellen på de to partiene, så har han, etter det undertegende oppfatter, kun bistandspolitikken å vise til. I nesten alle de øvrige verdispørsmålene er de to partiene stort sett enige.

Jeg vil oppfordre deg til å ta en titt på Dagfinns tale til landsmøtet. Den ligger tilgjengelig på KrF TV her. Han tar her opp flere punkter enn bistanden hvor KrF og FrP er på hver sin side i politikken. Ikke minst gjelder dette mange viktige verdisaker for krf, som blant annet vernet om ufødt liv og rusomsorg.

Han understreket også at KrF vil gjøre alt vi kan for å få på plass en ny regjering etter valget, men at det som er viktig for oss er gjennomslag for vår politikk. Derfor kan vi ikke gå i regjering for enhver pris, særlig ikke med to høyrepartier som tilsammen er over 5 ganger større en KrF. Da blir partiet marginalisert og vil få langt større gjennomslag i opposisjon.

Når det er sagt må ingen tro at ikke KrF snakker med FrP. Det gjør vi i alle saker i Stortinget, og står naturligvis sammen med FrP i saker der vi er enige.

Mvh Even Westerveld, informasjonsrådgiver i KrF

 Hei, og takk for tilbakemelding.

Det er sikkert flere verdisaker der KrF og Frp har forksjellige verdisyn, men har man ikke det også i forhold til alle andre partier? Mitt poeng er at de to partiene synes å ligge nært (nok) hverandre i mange vikitge verdispørsmål - kanskje mer enn noen andre partier? Det kan virke som KrF strever med å finne og å peke på forksjellene og ikke er er like opptatt av likhetene - fordi det dreier seg om Frp. Det er dette som er frustrerend for oss som gjerne støtter KrF og samtidig sterkt ønsker regjeringsskifte. Når en blir tvunget til å velge, så er (for meg, og trolig også for mange andre) regjeringsskifte det viktigste. Det er større sannsynelighet for at KrF på denne måten setter seg selv i steden for Frp på sidelinjen de neste fire årene. Det er leit.

Det er også vanskelig å forstå at opposisjon er bedre enn posisjon for et lite parti som KrF. Sp har i regjering helt klart oppnådd mye og langt mer enn størrelsen skulle tilsi. Tror ikke Sp ville valgt bort regjeringsperioden og heller satset på de 11 plassene i Stortinget i denne perioden.

Kan hende at undertegnede ikke forstår de utfordringene som partiet har og at det reelt sett faktisk ville være umulig å samarbeide med Frp, men det har man på ingen måte greid å kommunisere. Mener ikke å fornærme, men for å sette det litt på spissen fremstår KrF i denne saken som et sært (sekterisk) parti med et litt oppblåst selvbilde. Det har liten velgerappell. Ydmykhet, derimot, kan av og til være bra - også i politikken. Det vekke ofte sympati. 

Enkelt sagt; hadde de fire borgerlige partiene nå vært samlet om et felles regeringsprosjekt, ville det vært (nesten) usannsynelig at det ikke hadde blitt regejeringsskifte til høsten. Og så kunne de hver for seg brukt tiden og energien fram mot valget på å markere sin egen profil og hjertesaker.

Igjen ønsker jeg KrF alt godt og håper oppriktig på det beste for paritet.

 

Gå til kommentaren

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere