Arne Danielsen

Alder:
  RSS

Om Arne


Glad i friluftsliv. Det er den aller største høytid der ute i naturkatedralen å kjenne varmen fra et kaffebål – eller en mild vårmorgen å våkne til buldrende orrfuglspill. Er sekretær i juryen for Den norske friluftslivsprisen.

Bedriftsøkonom. Konsulentvirksomhet i markedsutvikling. Har reist mye, ofte der turistene ikke pleier å ferdes. Har en rimelig bred kulturell ballast og respekterer og verdsetter andre sin kultur – som er spennende og interessant. Er glad i mennesker. Aktiv i humanitært arbeid.

Mener at den norske kristne kulturarven og velferdsstaten er våre viktigste kulturelle og politiske verdier. Dette er under press. Deler av venstresiden motarbeider begge disse verdiene. Kulturarven og velferdsstaten er truet av utarming – både innenfra og utenfra gjennom tiltakende verdipolarisering og misbruk.

Ser fram til at alminnelig og kjente utfordringer i det norske samfunnet kan diskuteres åpent og fordomsfritt – uten beskyldninger om alarmisme.

Verdsetter modige og rakryggede politikere som evner å sette ned foten når dette kreves. De feige blant dem snur heller kappen etter vinden. Aktverdighet i politikken er høyt verdsatt, men er ujevnt fordelt.

arnedd@online.no

www.grandeutvikling.no

Følgere

RE: RE: KrF og Frp - kunne vært et

Publisert rundt 11 år siden

 

20.05.09 kl. 21:06 skrev Frode Meland:

Blant de viktigste sakene to partier bør være nogenlunde enig om for å gå i regjering, er den økonomiske politikken.  Her er det stor avstand mellom Krf og Frp.  Frp er det eneste parti som vil bryte handlingsregelen.  Krf ønsker samme skattetrykk som dagens regjering har, med omtrent samme fordeling på inntektsgrupper.  Frp lever i en helt annen verden, med vesentlig mindre skatt og dessuten flat skatt.

Faktisk er Krf langt nærmere Ap enn Frp på disse viktige tingene.  Og da hjelper det heller ikke at Frp peker nese til Krf på saker som porno, alkohol, bioteknologi og ikke minst miljø og klima - der Frp er den reneste klimabølle. 

Meland,

Har respekt for dine synspunkter. Du nevner bl.a. at den økonomiske politikken ville være et viktig hinder for samarbeid for KrF i en bred borgerlig regjering. Men ettersom Høyre er en foretrukken partner for KrF., og Høyre, som er allminnelig respektert for sin ansvarlige økonomiske politikk, kan akseptere et samarbeid - også med Frp, så kan vel KrF også...?

Går ut fra Høyre ser for seg at prosessen fram mot en felles regjeringserklæring vil gi et komprimiss som alle kan leve med. Dette er noe som KrF kjenner godt til gjennom flere slike prosesser. Men i år ønsker altså ikke KrF å delta i en slik prosessen. Det er det som frustrerer.

Du nevner noen verdispørsmål der de to partiene (KrF og Frp) er enige - og uenige. Slik er det vel egentlig i forholdet mellom alle partier. Jeg kejnner ikke Frp's program, men oppfatter at de også er på KrF sin side når det gjelder frivillige organisasjoner og at de er for dagens kirkeordning - eller i alle fall er næremre KrF i dette spørsmålet enn f.eks. Ap.

Konstellasjonen Ap og KrF er nok en mulighet - men noe som mange av KrF sine tradisjonelle velgere ville vegre seg mot. KrF, V og H er ikke realistisk. Da gjenstår det to muligheter; en bred boregerlig regjering - eller fire år i opposisjon med et (lite) tosifret antall representanter - eller kanskje enda færre. 

Har respekt for at partiledelsen og landsmøtet synes at det siste er greit alternativ, men det er ikke så lett å forstå. Her er det naturligvis ikke usannsynelig at undertegnede er noe tungnem (faktisk ikke ironisk ment). :)

Gå til kommentaren

KrF og Frp - kunne vært et "godt parti"...

Publisert rundt 11 år siden

Dagens leder i VL forsøker å skape (størst mulig) avstand mellom KrF og Frp. Det er greit - i og med at KrF og VL i stor grad har sammenfallende interesser.

Som mangeårig KrF-velger, er jeg skuffet over at KrF så bastant avviser et bredt borgerlig regjeringssamarbeidet - som også eventuelt kan inkludere Frp.

Frp er ikke mitt poeng (eller parti), men jeg blir ikke skremt av partiprogrammet - kanskje bortsett fra den voldsomme pengebruken til alle mulige gode formål. På verdier står partiet nær (næremst) KrF i mange viktige saker - selv om VL og KrF stadig hevder det motsatte. Her tror jeg svært mange typiske KrF-velgere har en annen oppfatning enn partiledelsen - og VL. Det er vel nettopp det som er saken, og som kanskje er bakgrunnen for dagens VL-leder. 

At Frp vil evaluere, og ikke annonserer omkamp, om eksteskapsloven er helt i tråd med en annen av VL sine lederartikler. Der konstanteres det at ekteskapsloven er en tapt sak og at KrF bør innse dette. Frp har tydligvis en slik realistisk tilnærming. De programfester at de vil evalurere den nye loven. At et delt syn på dette iinnad i partiet, med et mindretall som er for loven, kan umulig være et argument mot partiets program som flertallet står bak. Også KrF har sine fraksjoner - heldigvis.

Modernisering av kontantstøtten kan være redningen for ordningen. Uten en jurstering og tilpasning i f.h.t. de negative utslagene, som mange mener at kontantstøtten har, vil mostanden til slutt bli så stor i mange nok partier til at det kan ende med avvikling. Her har Frp i så fall et grei strategi.

Det er bra at landets kanskje mest isrealvennlige parti også er blitt mer realsistisk i f.h.t. ambssadeflytting, bosettinger og sikkerhetsmur. Mindre populisme og mer realpolitikk. Men slik jeg forstår det, er Frp fortsatt like israelvennelig.

Undertegnede har egentlig intet behov for å forsvare Frp, men peker på mulighetene for samarbeid mellom flere partier på borgelrig side.

At KrF setter seg helt utenfor regjeringsmakt de neste fire årene - og kanskje med dette også bidrar til fire nye år med Stoltenberg - i en eller annen fasong, kan være lite lurt. Når partiet samtidig iherdig forsøker å stigmatisere Frp, som av mange oppfattes som KrF sin næremeste allierte i svært mange verdispørsmål, kan det hende at flere enn undertegende går lei.

Min stemme går i år til en bred brogerlig regejering. Det betyr at KrF ikke er et alternativ, men det behøver heller ikke bety en stemme til Frp. Godt at det er blitt valgfrihet i denne saken, men leit at KrF har satt seg utenfor. 

Gå til kommentaren

Du store verden...

Publisert rundt 11 år siden

Jeg beklager å måtte spørre, men hva er det som er så viktig med å gjette på dette vesenets mulige komme. Det finnes nesten ikke den lederen eller politiske konstruksjonen som gjennom århundrene ikke har vært Antikrist - f.eks. Napolon, Hitler, Stalin, EU osv - og nå altså Georg Buch, eller var det Obama?

Husker fra yngre dager hvordan forkynnere trollbandt oss med grøsseren om denne Antiktist. Godt at vi var blitt herdet av de vederstyggelige trollene i folkeeventyren i oppveksten barndommen - riktignok godt forankret i mors armkrok, ellers ville vi vel blitt varig depressive og en belastning for helsevesnet og våre omgivelser.

Jeg benekter eller underkjenner ikke noe av det som står i Bibelen, men må si at jeg er passe lei av at to-tre temaer går igjen hos mange bibel-"tolkere". Dette terpes det på på en slik måte at en skulle tro at andre ting, f.eks. budskapet om frelse og barmhjertighet fra Gud og mellom mennesker var av mindre betydning. Dette er det Gode og det Glade budskap. Det holder i utgangspunktet i massevis. 

Hvis energien ble brukt på dette i stedet, ville kanskje "folk flest" være rede når tiden kom og en av de moderne "profetene" endelig fikk rett; "Se, der er Antikrist! Han kom nå, slik jeg sa!" (Hurra!). Jo visst, det blir som hypokonderens gravskrift:("Hva var det jeg sa?!) 

Siden forfatteren av innlegget om Antokrist er opptatt av Israel og jødenes framtid, så vil jeg i all beskjedenhet anbefale å lese denne linken - som er et forsøk på å nyansere bildet av forholdene der nede - litte grann... http://www.verdidebatt.no/debatt/cat1/subcat2/thread3052/

 

Gå til kommentaren

RE: RE: Selvmord blant kristne

Publisert rundt 11 år siden

 

18.05.09 kl. 21:43 skrev Gunvor Frøysa:

Dette har jeg litt vanskelig for å forstå. Jeg vil heller hevde at en kristen som er så deprimert at han eller hun vil ta selvmord, er redd for å å komme til helvete og dermed ikke vil oppsøke døden (det ligger jo i depresjonens natur at en gjerne ser de negative mulighetene, ikke de positive, som at Gud vil tilgi en). Det er vanlig kristen forkynnelse at mord og selvmord er en fryktelig synd, noe en deprimert gjerne særlig vil merke seg. Det er vel heller sånn at en ser på livet som så forferdelig at til og med helvete virker bedre.. Selv håper og tror jeg at Gud vil være omsorgsfull over disse enormt fortvilte menneskene.

 Takker Gunvor Frøysa for en særdeles treffende refleksjon.

Gå til kommentaren

Riktig det, Løype, men...

Publisert rundt 11 år siden

 

14.05.09 kl. 16:21 skrev Børge Løype:

Du gjev uttrykk for at essensen i debattinnlegget ditt er ein strategi for å etablera ei borgarleg regjering.  Dette er me samde om.  Vidare forstår eg deg slik at også du er skuffa over at særleg KrF har stengt seg sjølv så sterkt ute i høve til Framstegspartiet.

Det er riktig at det viktigste for mange velgere i år er å få en til en borgerlig regjering - nær sagt til enhver pris. Mange er skuffet over egne partiers avvisning av et borgerlig smarbeid. Personlig, som forholdsvis trofast KrF-velger, synes jeg ikke prisen ville være for høy for KrF - om partiet valgte å delta i en bredest mulig borgerlig regjering.

Fint at det nye partiet KsP er for et slik samarbeid, men diskusjonen og startegien foran årets valg kan ikke ikke innebefatte et parti som ikke er representaert på Stortinget og som ikke har noen historie i så måte. Det blir litt "søkt".

KsP bør vel heller snu på sin egen ambisjon; først komme inn på Tinget, så gjøre en god jobb, oppnå respekt og en viss mandatmessig tyngde - og så, etter noen Stortingsvalg, kan kanskje partiet i en gitt situasjon bli en del av en regjeringsdiskusjon.

Beklager KsP, det er ikke realistsisk og naturlig for oss andre å drøfte regjeringsdeltakelse med KsP som et alternativ i år. Det er en avsporing, men lykke til med partibyggingen. Det blir interessant å se hva dere får til - etter hvert.

Gå til kommentaren

Mest leste siste måned

Ja vi elsker alle i dette landet
av
Jarle Mong
12 dager siden / 2986 visninger
Er far og hans slekt uten betydning?
av
Øivind Benestad
9 dager siden / 1658 visninger
Hjemlengsel
av
Joanna Bjerga
10 dager siden / 1447 visninger
Mel gir stabilitet
av
Ingrid Vik
rundt 1 måned siden / 1404 visninger
Hvem skal bli født?
av
Paul Leer-Salvesen
15 dager siden / 1086 visninger
Visjon Norge og kritikk
av
Pål Georg Nyhagen
20 dager siden / 660 visninger

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere