Arne Danielsen

Alder:
  RSS

Om Arne


Glad i friluftsliv. Det er den aller største høytid der ute i naturkatedralen å kjenne varmen fra et kaffebål – eller en mild vårmorgen å våkne til buldrende orrfuglspill. Er sekretær i juryen for Den norske friluftslivsprisen.

Bedriftsøkonom. Konsulentvirksomhet i markedsutvikling. Har reist mye, ofte der turistene ikke pleier å ferdes. Har en rimelig bred kulturell ballast og respekterer og verdsetter andre sin kultur – som er spennende og interessant. Er glad i mennesker. Aktiv i humanitært arbeid.

Mener at den norske kristne kulturarven og velferdsstaten er våre viktigste kulturelle og politiske verdier. Dette er under press. Deler av venstresiden motarbeider begge disse verdiene. Kulturarven og velferdsstaten er truet av utarming – både innenfra og utenfra gjennom tiltakende verdipolarisering og misbruk.

Ser fram til at alminnelig og kjente utfordringer i det norske samfunnet kan diskuteres åpent og fordomsfritt – uten beskyldninger om alarmisme.

Verdsetter modige og rakryggede politikere som evner å sette ned foten når dette kreves. De feige blant dem snur heller kappen etter vinden. Aktverdighet i politikken er høyt verdsatt, men er ujevnt fordelt.

arnedd@online.no

www.grandeutvikling.no

Følgere

RE: ..

Publisert rundt 11 år siden

 

21.05.09 kl. 21:13 skrev Rolf Egil Pedersen:

KrF søker nok makt, i likhet med andre politiske partier.  Men man søker ikke makt for maktens egen skyld, eller for enhver pris.  Jeg trodde det var klinkende klart at det er et hav av avstand mellom KrF og FrP, men må bare konstatere at saker som ekteskapsloven og Israel gjør mange totalt blinde for realitetene.

Jeg ønsker ikke å diskutere eller være polemisk for diskusjonenens skyld, men jeg er fristet til svare; ja, jeg forstår at "det (for noen) er klinkende klart at at det er hav av forskjell mellom de KrF og Frp". Det har jeg oppfattet, men gjelder det det brede lag av KrF-velgere?

Poenget er at mens noen trekker fram Israel og ekteskapsloven som viktig (jeg har selv her på bloggen kommentert dette - ute at jeg mener det er viktigst), så mener andre at andre ting er viktigst. Det synes stadig å være noen i KrF som - av forskjellige grunner - mener at et bredt borgerlig samarbeid, der også Frp inngår, uansett er uspiselig.

På meg virker det som at motstanden mot Frp mer sitter i ryggmargen enn i hodet - at den er nedarvet og uløselig. Dette er sikkert lettvint og unyansert fra min side, men det uttrykker også en frustrasjon som jeg vet at jeg deler med mange. For å si det slik. for meg kan gjerne neste regjering være uten Frp, hvis det hadde vært mulig, men det er det ikke.

Jeg har respekt for at ledelse og landsmøtet i KrF ikke tar lettvint på dette, og at de sikkert har sine grunner for å fatte den beslutningen de har gjort, men de har på ingen måte greid å kommunisere dette til alle de potensielle KrF-velgerne som nå har hoppet på gjerdet - eller kanskje også har tatt steget helt over på den andre siden.

Makt for enhver pris. Var det slik Sp tenkte da de gikk i regjering for fire år siden? I såfall har de fått godt betalt. Fire statsråder og 15 stassekretærer og rådgiver i maktens sentrum i fire år gir muligheter - som de har utnyttet svært godt. De har kjempet for sine hjertesaker og de har vuinnet mange av disse slagene. Alternativet var de 11 stortingsrepresentanten de har - i opposisjon. For Sp har det tydeligvis ikke vært for enhver pris - det har vært makt, enkelt og greit!

Gå til kommentaren

Umulig å forstå...

Publisert rundt 11 år siden

Slik du bekriver alternativene, Brænden, er akkurt slik det er. Dette må flertallet på landsmøtet ha visst da de stemte seg ut av regjering de neste fire årene.

En ting er å velge oposisjon og avmakt (det er heller ikke overveidne sannsynelig at det blir en vippepsoisjon), men en annen ting er å sette tilliten til store deler av velgergrunnlaget i spill.

Et parti som ikke søker makt - på eller annen måte - er lite atraktivt selv for de mest trofaste velgerne. Da må vi heller finne et akseptabelt alternativ.

Gå til kommentaren

Svaret er muligens tja, men mest, ja!

Publisert rundt 11 år siden

E. Utaker spør: "Kan kristne stemme på et parti som ønsker liberalisering av alkohollover og pornografiloven, som er skeptisk til bistand og som sår tvil om de mange internasjonale forskningsrapportene om global oppvarming?"

Svaret er ikke enkelt, men likevel, ja! Naturligvis ikke på grunn av disse litt "odde" standpunktene, men på tross av dem. Frp har bygget seg opp på populisme og som et protestparti. Som nå landets neste største (og av til største) parti, er profilen sakte, men sikkert blitt slip, pusset og tilpasset - mer modent og moderne kanskje?

Jeg tror vel at Frp også i framtiden kommere til å være mer liberale spesielt i alkoholpolitikken, kanskje også litt i f.h.t. pornografi enn de fleste partier (slike saker er liksom litt av partiets gamle sjel), men spesielt det siste vil nok ikke være en viktig sak i et regjeringssamarbeid med andre partier.

I bistandspolitikken er det mer prinsipiell forskjell. Partiet framhever mer det å "hjelpe folk der de bor". Det er kanskje ikke en dum tanke, spesielt etter de siste "avsløringer" av den elendige effekten av tradisjonell norsk bistand? For Krf synes andelen av BNP til bistand å være det viktigste, noe som skal vise hvor opptatt partiet er av de nødlidende. Det i seg selv vekker mindre og mindre entuiasme hos mange av oss. Det e ringe3n vinnersak, for å si det slik.

Det er ikke usannsynelig at Frp gjennom regjeringsforndelinger blir tilstrekkelig spiselig for de fleste på borgerlig side - slik det pleier å bli i slike prosesser. Til slutt er det helheten som teller, og spissformulert kan en si at det i denne sammenheng er litt mindre viktig hvor hvor mye mer synelig puppene blir i bladkiosken. Litt pragmatisme må til - på begge (alle) sider.

Det meste av Utaker sitt innlegg er sitater fra gårsdagens leder i VL. Da er det sikkert også greit at jeg gjentar noen av mine kommentarer til samme leder:

Ekteskapsloven. At Frp vil evaluere ekteskapsloven, og ikke annonserer omkamp, er helt i tråd med en annen av VL sine lederartikler. Der konstateres det at ekteskapsloven er en tapt sak og at KrF bør innse dette. Frp har tydligvis en slik realistisk tilnærming. De programfester at de vil evalurere den nye loven. At det skulle være delt syn på dette innad i partiet, med et mindretall som er for loven, kan umulig være et argument mot partiets program - som flertallet står bak. Også KrF har sine fraksjoner - heldigvis.

Kontantstøtten. Modernisering av kontantstøtten kan være redningen for ordningen. Uten en jurstering og tilpasning i f.h.t. de negative utslagene, som mange mener at kontantstøtten har, vil motstanden til slutt bli så stor i mange nok partier til at det kan ende med avvikling. Her har Frp i så fall en grei strategi.

Israel. Det er bra at landets kanskje mest isrealvennlige parti også er blitt mer realsistisk i f.h.t. ambssadeflytting, bosettinger og sikkerhetsmur. Mindre populisme og mer realpolitikk. Men slik jeg forstår det, er Frp fortsatt like israelvennelig.

Undertegnede har intet behov for å forsvare Frp eller tale det partiets sak, men peker (stadig) på mulighetene for for et bredt borgerlig samarbeid.

Dette synes å være en "evigvarende" debatt denne våren. Jeg har muligens snart brukt opp min taletid på dette temaet, men blir altså ikke fortrolig med at et lite parti som KrF så intenst og så prinispielt er imot et samarebid med et stort parti som i flere viktige saker er på linje med nettopp KrF. 

Mange hevder at LO var årsaken til at de rødgrønne vant forrige valg. Andre analyser peker på striden mellom Bondevik og Hagen, og at KrF's motstand av og nedlatenhet til, gjorde at regjeringspartyiene tape valget. Er det historen som gjentar seg? 

Gå til kommentaren

 

20.05.09 kl.

Her har det oppstått en feil. Brukte "Sitér" og kommenterte deler av Melands forutgående kommentar. Jeg er kun ansvarlig for de tre siste avsnittene - Meland de tre første... :)

Gå til kommentaren

RE: RE: RE: RE: KrF og Frp - kunne vært et

Publisert rundt 11 år siden

 

Jeg skal forsåvidt være enig med deg i mye av det, men vi må ikke glemme at Høyre som parti aldri har vært i regjering med Frp.  Det har de med V og Krf.

Min tolkning av dette er at avstanden mellom selv Høyre, og Frp, var for stor.  Det er ikke mer enn etpar uker siden Høyre for første gang gikk til valg på å kunne regjere med Frp.  Dette tyder på at selv til partiet Høyre har avstanden fra Frp til de andre partiene vært for stor.

Mye tyder på at ting endrer seg nå.  Frp finpusser og har finpusset valgprogrammet sitt og sliper det ned til spiselig nivå for H.  Og H har antagelig også foretatt noen justeringer.  Det blir spennende å se hva som skjer til høsten.

At konstellasjoner og koallisjoner endrer seg, er ikke lenger særlig oppsitksvekkende etter at Sp gikk i regjering med Ap og SV(!). Hvem ville trodd det for fem-seks år siden? Alt er tydligvis mulig.

Ja, det er åpenbart at avstanden mellom H og Frp har vært for stor. Men etter at Høyre har innsett at de ikke lenger spiller samme rolle i norsk politikk som tidligere - og at de forholde seg til Frp for å få innflytelse, så har de altså (noen vil kanskje si endelig?) hoppet i det. Slikt kalles nødvending politisk pragmatisme - og realpolitikk. (Det er kanskje slik KrF burde tenkt også - men de tar altså heller fire utenfor regjering.)

Ja, enig. Begge partiene finpusser programmen sine. Det kan vel kalles praktsik tilpasning og realitetsorientering - eller noe slikt... 

Gå til kommentaren

Mest leste siste måned

Ja vi elsker alle i dette landet
av
Jarle Mong
3 dager siden / 2492 visninger
Mel gir stabilitet
av
Ingrid Vik
26 dager siden / 1874 visninger
Den norske kirke og pornografi
av
Marthe Kristine Østerud Primstad
rundt 1 måned siden / 1126 visninger
Hvem skal bli født?
av
Paul Leer-Salvesen
6 dager siden / 924 visninger
Mor eller menneske?
av
Liv Osnes Dalbakken
28 dager siden / 674 visninger
Er far og hans slekt uten betydning?
av
Øivind Benestad
rundt 10 timer siden / 612 visninger

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere