Arne Danielsen

Alder:
  RSS

Om Arne


Glad i friluftsliv. Det er den aller største høytid der ute i naturkatedralen å kjenne varmen fra et kaffebål – eller en mild vårmorgen å våkne til buldrende orrfuglspill. Er sekretær i juryen for Den norske friluftslivsprisen.

Bedriftsøkonom. Konsulentvirksomhet i markedsutvikling. Har reist mye, ofte der turistene ikke pleier å ferdes. Har en rimelig bred kulturell ballast og respekterer og verdsetter andre sin kultur – som er spennende og interessant. Er glad i mennesker. Aktiv i humanitært arbeid.

Mener at den norske kristne kulturarven og velferdsstaten er våre viktigste kulturelle og politiske verdier. Dette er under press. Deler av venstresiden motarbeider begge disse verdiene. Kulturarven og velferdsstaten er truet av utarming – både innenfra og utenfra gjennom tiltakende verdipolarisering og misbruk.

Ser fram til at alminnelig og kjente utfordringer i det norske samfunnet kan diskuteres åpent og fordomsfritt – uten beskyldninger om alarmisme.

Verdsetter modige og rakryggede politikere som evner å sette ned foten når dette kreves. De feige blant dem snur heller kappen etter vinden. Aktverdighet i politikken er høyt verdsatt, men er ujevnt fordelt.

arnedd@online.no

www.grandeutvikling.no

Følgere

Hansen,

Interessant. Dersom din konklusjon er riktig (jeg har ikke noen grunn til å tvile på den), burde det, etter min mening, bli en (ny?) debatt om dette innad i kirken.

Slik jeg har gitt uttrykk for ovenfor, tror jeg det ville kunne bli til nytte, gavn og glede for mange - og enda et godt tilbud fra Kirken. Det som ville skille dette fra alt annet (dåp, nattverd, konfirmasjon, bryllup osv.), ville være det personlige - et tilbud til den enkelte. Det ville trolig bli godt mottatt.

Det som da, ut fra dette ressonementet, er synd, er at Kirken p.t. ikke tilbyr nattverd.

Gå til kommentaren

RE: RE: Oljesmurt liberalisme

Publisert over 10 år siden

 

23.05.09 kl. 12:38 skrev Audun Hjertager:

 

23.05.09 kl. 09:31 skrev Erling Rimehaug:
Oljesmurt liberalisme...

Bra innlegg til ettertanke! Oljesmurt liberalisme, oljesmurt sosialisme, oljesmurt sentrum, oljesmurt samfunn. - Ikke bra.  

Hjertager har dagens mest treffende kommentar, kort og megetsigende - oppsummert på to linjer! Well done!:)

Grimdalen sin kommentar reflekterer mye av det seg rører seg på grasrota i KrF og kanskje også i andre ikke-sosialistiske partier for tiden.

Hva er det med VL og den innbitte antipatien mot Frp? Den eneste forklaring må være at de aner de samme strømningene som Grimdalen beskriver. Er det panikken som styrer KrF (og VL) sine strategiske valg for tiden?

Gå til kommentaren

RE: Skriftmålet i luthersk teologi

Publisert over 10 år siden

 

Takk for interessante opplysninger om skriftemåelt gjennom den norske kirkehistorien. Undertegende har ikke studert dette og setter pris på ny viten om emnete.

Jeg har imidlertid fortsått det slik at Luther vurderte nettopp skriftemålet som et av de sakramentene som han ønsket å ta med videre, men slik ble det tydligvis ikke.

En ting er skriftemål som sakrament og en hellig handling, en annen ting er det "terapeutiske" - for å uttykke det slik. Jeg kan tenke meg at en aktiv praktisering av skriftemålet kunne være en "ventil" i hverdagen, der både det sjelelige og det timelige kunne løftes vekk. I så fall ville det være et godt tilbud til svært mange som strever - også med lange ventelister i helsevesenet.    

Gå til kommentaren

Liberistisk antipati...?

Publisert over 10 år siden

Da nyheten kom nå i ettermiddag om at Frp's landsmøte hadde vedtatt å tillate aktiv dødshjelp (på meget streng grunnlag, etter det jeg forstår), var det ikke vanskelig å forutse at de som absolutt ikke ønsker KrF i en bred borgerlig hadde fått sitt ultimate argument. Hva var det vi sa?!

Mitt enkle spørsmål er: Hva gavner KrF mest? Å stå utenfor uten innflytelse, eller gå i allianse og få innflytelse. Hvilken posisjon ville gi KrF størst mulighet til å bidra til at flertallsforslaget fra Frp's landsmøte om aktiv dødshjelp IKKE blir vedtatt? Ville en regjering der KrF inngår vedta aktiv dødshjelp? Det er betimelig å spørre...

Gå til kommentaren

RE: Takk for reflektert innlegg

Publisert over 10 år siden

Husøy,

Sammenligningen med Liverpool sin fantastsike CL-finale er spennende, og den er relevant også i denne sammenheng, men etter min mening med et annet fortegn.

Se siste avsnitt i min kommentar ovenfor:

Så blir det kanskje til slutt, slik jeg også forstår Mogård Bergem, at på et eller annet tidspunkt må en finne seg i at slaget er tapt. KrF sin histore er full av slike saker, men det har gått bra likevel. Partiet har hverken tapt sin sjel eller velgere (relativt sett). De aller fleste forstår at det både må til kompromisser og tilpansinger for å vinne fram i politikken. Når det å vinne fram ikke lenger er det åpenbare målet - kan det lett begynne å skrante blant ellers trofatse veglere

For å vinne stortingsvalg - og fotballkamper, må det gjøres et grundig forarbeid. En må legge planer og bygge alianser (lag), analysere motstanderne og legge opp en taktikk som er tilpasset dette. Det nytter ikke å komme på banen kun med en god sak og ståpåvilje og si at hvis vi kjmeper lenge nok så vinner vi nok til slutt (en har ikke all verdens tid, kun 90 minutter). - Med dette som utgangspunkt, er parallellen til CL-finalen i 2005 utmerket, men altså noe forskjellig fra den konlusjonen Husøy legger opp til.

Gå til kommentaren

Mest leste siste måned

Visjon Norge som «Guds forrådshus»?
av
Cecilie Erland
13 dager siden / 1823 visninger
Tilbake til humanismen
av
Hans Anton Grønskag
6 måneder siden / 1720 visninger
Å bli forma til eit kristent liv
av
Hallvard Jørgensen
11 dager siden / 1693 visninger
Hvorfor jeg er kristen
av
Geir Tryggve Hellemo
rundt 1 måned siden / 1451 visninger
Lengselen etter det evige hjem
av
Heidi Terese Vangen
4 dager siden / 910 visninger
Rusreformen som gjør vondt verre
av
Constance Thuv
7 dager siden / 862 visninger
Prestekallet kommer innenfra
av
Maryam Trine Skogen
18 dager siden / 843 visninger

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere