Arne Danielsen

Alder:
  RSS

Om Arne


Glad i friluftsliv. Det er den aller største høytid der ute i naturkatedralen å kjenne varmen fra et kaffebål – eller en mild vårmorgen å våkne til buldrende orrfuglspill. Er sekretær i juryen for Den norske friluftslivsprisen.

Bedriftsøkonom. Konsulentvirksomhet i markedsutvikling. Har reist mye, ofte der turistene ikke pleier å ferdes. Har en rimelig bred kulturell ballast og respekterer og verdsetter andre sin kultur – som er spennende og interessant. Er glad i mennesker. Aktiv i humanitært arbeid.

Mener at den norske kristne kulturarven og velferdsstaten er våre viktigste kulturelle og politiske verdier. Dette er under press. Deler av venstresiden motarbeider begge disse verdiene. Kulturarven og velferdsstaten er truet av utarming – både innenfra og utenfra gjennom tiltakende verdipolarisering og misbruk.

Ser fram til at alminnelig og kjente utfordringer i det norske samfunnet kan diskuteres åpent og fordomsfritt – uten beskyldninger om alarmisme.

Verdsetter modige og rakryggede politikere som evner å sette ned foten når dette kreves. De feige blant dem snur heller kappen etter vinden. Aktverdighet i politikken er høyt verdsatt, men er ujevnt fordelt.

arnedd@online.no

www.grandeutvikling.no

Følgere

RE: Liberalistisk parti

Publisert over 10 år siden

 

24.05.09 kl. 12:38 skrev Erling Rimehaug:

Jeg har problemer med å forstå at det er noe nedsettende å kalle Fremskrittspartiet liberalistisk. Så godt som alle talerne på landsmøtet omtaler liberalisme som et hedersord. Jeg skriver jo nettopp om hvordan Frp er blitt et velfungerende parti som alle andre - og med en liberalistisk ideologi. Det vil Siv Jensen helt sikkert underskrive.

 

Rimehaug

Grimdalen er en dyktig og reflektert debattant og trenger ikke andre til å forsvare sine kommentarer. Men litt i tråd med mine (alt for) mange innglegg og kommentarer i denne saken - også om VL sin tilnærming til Frp, er det opertunt å peke på nyansen i det du skriver i din komentar og det Grimdalen fokuserer på.

Er enig med deg i at Frp er et liberistisk parti og at partiet ikke skammer seg over dette. Snarere tvert imot, mens VL bruker det i nedsettende betydning. Jeg oppfatter Grimdalen slik at han peker på flere saker der Frp ikke er typisk lebralistiske - og som kan gjøre det (mer) spiselig også for f.eks. KrF.

Gå til kommentaren

RE: Nedtur

Publisert over 10 år siden

 

Omland,

Har respkt for dine syspunkter - og er enig i at det er skuffende at Frp går inn for aktiv dødshjelp.

En ting er at jeg personlig er uenig med Frp i dette, men det som også er bekymringsfullt, er at det bidrar til å komplisere en bredest mulig borgerlig regjering etter valget til høsten.

Imidlert er det slik at Frp p.t. er alene om dette standpunktet. Da blir det uansett ikke vedatt på Stortinget (med mindre Frp får rent flertall - noe som jo er uralistisk). Dødshjelpspørsmålet kan dermed legges til side.

Dersom KrF ønsker størst mulig innflytelse på verdispørsmål, bør de søke makt. Det skal, som kjent kjent forhandles før det dannes regjering. Dette har KrF lang erfaring med - og de er dyktige. Slik sett kan dødshjelpsaken være et argeument for at KrF burde gå i regejrring med Frp. Ville en regjering der KrF er med vedta aktiv dødshjelp? Svaret er nei, og dermed et ja til regjeringsamarbeid.

 

Gå til kommentaren

RE: RE: RE: Gamle FrP

Publisert over 10 år siden

 

24.05.09 kl. 11:52 skrev Harald Korneliussen:

Undres du aldri på hvorfor f.eks Dagfinn Høybråten er så bestemt på at dette er uaktuelt? I KrF rundt om kring i det vide land er det mange som ønsker regjerinssamarbeid med FrP, men hos de som er på tinget, og faktisk kjenner FrP og dets politikere best, så er det bannlyst. Da lurer jeg på om det ikke er en grunn for det.

Kanskje grunnen er at FrP fortsatt er et bunnkynisk parti, slik det var når Hagen bygde sin base?

Korneliussen,

Jo, jeg undres stadig på hvorfor KrF-ledelsen er så bestemte på at et bredt borgerlig samarbeid er uaktuelt. Skulle gjerne hatt en god begrunnelse, men så langt har ingen greid å kommunisere en god (nok) begrunnelse for den bastante avvvisningen.

Begrunnelsen ligger nok et annet sted enn i erfaringene med Frp på Stortinget. KrF er like taktiske og "kyniske" som alle andre partier. Det må man være i en kynisk verden - som i politikken.

Har sett analyser - også i VL - som går på at det er et valg mellom to onder. Et samarbeide med FrP, vil føre til frafall i én velgerguppe, og det motsatte vil føre til frafall i en annen velgergruppe. Resten blir ren matematikk og taktikk.

Konlusjonen er at en vil miste færrest av KrF sine velgere ved å ikke samarbeide med Frp i regjering. Når dette skal begrunnes (for det må man jo), pekes det på de (alt for) store politiske forskjellene mellom de to partiene.

Viser i denne sammenheng til en interessant artikkel på dagens nrk.no:

Det er valgkamp, partiene finsliper sin egen politikk og forsøker å markere forskjellene i politikken. Men de forskjellene er små... Det skriver førsteamanuensis i statsvitenskap ved Universitetet i Stavanger.

 http://www.nrk.no/nyheter/1.6622357

Gå til kommentaren

RE: Gamle FrP

Publisert over 10 år siden

Mitt anliggende er ikke å forsvare Frp, men å peke på at også dette partiet vil kunne være en fullgod og akseptable samarbeidspartner på borgerlig side.

Hvis en skal se på partihistoriene, så blir det lett en "grøsser". Når det gjelder utrenskninger blir Frp i f.h.t. f.eks. Ap en søndagsskole - for å omskrive Håkon Lie.

De fleste partier har nok en lite stolt histore både når det gjelder saker og prosesser. Mange skjemmes nok litt over egen historie. Verden går videre - heldigvis.

Et interessant poeng er det faktum at flere saker som Frp har kjempet for i tiår, og som de er blitt hundset og hånt for av andre partier, etter hvert av de samme partiene er blitt fremmet som sine egne saker - eller de har støttet disse sakene i Stortinget.

I partiets tidlige historie var det nok grunnlag for å harselere litt over "bygdetullingpartiet", men det begynner å bli lenge siden. Når harselasen og nedlatenheten har fortsatt - helt fram til i dag, så er det nok heller av engstelse, både fordi partiet faktisk er blitt stuerent, profesjonelt og dyktig og at det har fortsatt å vokse på bekostning av de andre partiene - altså at det er blitt en farlig konkurrent.

Jeg mener at Krf heller burde kaste inn håndkleet og sette seg til bords med Frp og drøfte vilkårene for et regjeringssamarbeid, i stedet for å fortsette å kjemepe mot. Det kan synes som en kamp mot vindmøller.

Gå til kommentaren

Diskusjoner og drøfinger kan ofte være interessante - for diskusjonenens skyld. Det er artig å få brynt sine standpunkter.  

Denne diskusjonen om skriftemålet er imidlertid for undertegnede opplysende.

Oddvar Moi skriver: "...skriftemålet stod i Den lutherske kirke og i Norge fram til ca 1880-90. Noe viktig gikk nok tapt da skriftemålet forsvant.

Å få gjenopplive skriftemålet i luthersk sammenheng tror jeg likevel blir umulig, så langt det bare er de terapeutiske argumentene kan kan bruke - for lutheranere i dag mener jo/vel ikke at skriftemålet er nødvendig."

Når jeg har nevnt de terapeutiske siden med skriftemålet, så er det som en tilleggseffekt i f.h.t. den hellige handlingen. For de som måtte ha en tro vil imidlertid begge deller være viktig.

Og hvis en skal gradere tro; for en sterkt troende ville kanskje syndsforlatelsen være viktigst, det å nevne syndenen konkret og få tilgivelse for dette kan være "sterkt" og godt. For en med en litt mer distansert tro, men likvel en tro, ville kanskje de terapeustiske sidene telle mest - men altså i kombinasjon med det å bli renset.

I begge tilfeller blir det samlet sett tre momenter som ville skille skriftemålet fra annen sjelesorg og terapi; det å kunne snakke fritt ut om sine timelige begymringer, at en får syndsforlatelse - og at en får snakke ut med en person med taushetsplikt. Hvis dette også blir et lett tilgjengelig "lavterskeltilbud", ville det være en flott og muligens også et etterlengtet kirkelig tilbud.

Jeg tror at både Kirken og folket ville oppleve skriftemålet som hensiktmessig og atraktivt - kanskje spesielt i det tjuende århundre.

 

Gå til kommentaren

Mest leste siste måned

Visjon Norge som «Guds forrådshus»?
av
Cecilie Erland
13 dager siden / 1823 visninger
Tilbake til humanismen
av
Hans Anton Grønskag
6 måneder siden / 1720 visninger
Å bli forma til eit kristent liv
av
Hallvard Jørgensen
11 dager siden / 1693 visninger
Hvorfor jeg er kristen
av
Geir Tryggve Hellemo
rundt 1 måned siden / 1451 visninger
Lengselen etter det evige hjem
av
Heidi Terese Vangen
4 dager siden / 910 visninger
Rusreformen som gjør vondt verre
av
Constance Thuv
7 dager siden / 862 visninger
Prestekallet kommer innenfra
av
Maryam Trine Skogen
18 dager siden / 843 visninger

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere