Arne Danielsen

Alder:
  RSS

Om Arne


Glad i friluftsliv. Det er den aller største høytid der ute i naturkatedralen å kjenne varmen fra et kaffebål – eller en mild vårmorgen å våkne til buldrende orrfuglspill. Er sekretær i juryen for Den norske friluftslivsprisen.

Markedsfører. Konsulentvirksomhet i markedsutvikling. Har reist mye, ofte der turistene ikke pleier å ferdes. Verdsetter og respekterer andre sin kultur – som er spennende og interessant. Er glad i mennesker. Aktiv i humanitært arbeid.

Mener at den norske kristne kulturarven og velferdsstaten er våre viktigste kulturelle og politiske verdier. Dette er under press. Deler av venstresiden motarbeider begge disse verdiene. Kulturarven og velferdsstaten er truet av utarming – både innenfra og utenfra gjennom tiltakende verdipolarisering og misbruk.

Ser fram til at alminnelig og kjente utfordringer i det norske samfunnet kan diskuteres åpent og fordomsfritt – uten beskyldninger om alarmisme.

Verdsetter modige og rakryggede politikere som evner å sette ned foten når dette kreves. De feige blant dem snur heller kappen etter vinden. Aktverdighet i politikken er høyt verdsatt, men er ujevnt fordelt.

arnedd@online.no

www.grandeutvikling.no

Følgere

Publisert nesten 2 år siden
Håvard Nyhus – gå til den siterte teksten.

Ja, da var det jeg som utilsiktet vrangleste og ikke du som leste velvillig. Bra at rett blir rett.

Gå til kommentaren

Publisert nesten 2 år siden
Geir Wigdel – gå til den siterte teksten.

Vel, religion - i hvertfall vår religion har gjennomgått både revisjon i forståelse av den opp gjennom tidene og også reformasjon. MR ville kunne ha godt av en slik tidstilpasning - for sin del, noe som også  ville kunne øke oppslutningen om dem. 

Gå til kommentaren

Som nevnt ...

Publisert nesten 2 år siden

MR er en vestlig "oppfinnelse". Vi har ratifisert dem og strekker oss gjerne etter den. 

Men erfaringene har vist at det stopper der. They rcouldn't care less. Derfor er det fullstendig feil å erklære dem som universelle. De er kun universelle for oss. 

Å refere til dem og å forvente at andre skal forholde seg til dem, slik vi gjør, er på den ene siden til tider infantilt, og det kan like gjerne oppfattes som et overgrep som et godt tilbud. 

Gå til kommentaren

Gal manns verk

Publisert nesten 2 år siden

Ser at innlegget er skrevet for seks år siden. 

Når ting er kommet mer på avstand, og gitt rettsakens implikasjoner, hvor den første sakkyndigrapporten ble underkjent, på tross av at den var godkjent av Den rettsmedisinske kommisjonen, og også det som er kommet fram i bøker om gjerningsmannen og hans agerende som fange, er det vel få i dag som tillegger ham tilregnelighet - hverken juridisk, medisinsk eller allmennmenneskelig.

Han var en ødelagt og skadd sjel fra barnsben av. Hans gjerninger var en gal manns verk.

Slike finnes i alle samfunn. Han var ikke et produkt av vår moral og etikk, ikke når det kom til tenkemåte og handlinger. Derfor er selvransakelse av vår moralske standard, eller for den sakens skyld ytringsklimaet og andre forhold, ikke relevant i tilfellet ABB.

Gå til kommentaren

Forøvrig

Publisert nesten 2 år siden

Det er ikke bare Menneskerttighetes forhold til religion, som kan være en problemstilling eller en utfordring, men de er mangefulle i seg selv. De er ikke gangbare over alt og til alle tider.

De ble skrevet for 70 år siden basert på datidens normer og erfaringer. Har ikke oppfattet at de grunnleggende menneskerettighetene noen gang er kortigert. Men derimot er det kommet en rekke tillegg. De blir stadig mer omseggripende. 

Et vesentlig forhold er at de, i motsetning til religion, som for mange er en moralsk og etisk rettesnor, er juridisk bindende. De overstyrer nasjonal lovgivning i de landene der de er ratifisert. 

Nasjonal lovgivning er tilpasset nasjonale forhold og kulturer. Selv om de er bygget på demokrstiske prinsipper, er likevel nasjonal lovgivning i de forskjellige demokratiske landene ulike. MR trumfer imidlertid dem alle. Dette er et dilemma, og det kan skape juridisk konflikt og også tære på oppslutningen om MR. Når det "drar seg til" vil nasjonal lovgivning oppleves som det mest riktige og rettferdige. 

Selv om norske politikere var tidlig ute med å erklære MR for universelle, og dette har vært det styrende i Norge fram til nå, er slett ikke MR universelle. Definitivt ikke.

Tvert imot. De er en vestlig "oppfinnelse". I 1948, rett etter krigen var verdenssamfunnet og FN i stor grad styrt av seierherrene og da i størst grad styrt av de vestlige landene i Europa og Nord-Amerika. Et eksempel på dette er at muslimske og afrikanske land har utarbeidet og vedtatt sin tilpasning av MR og da med utgangspunkt i Sharia.

MR er i ytterste konsekvens et uttrykk for "kolonialisne", som er blitt et populært begrep blant identetspolitiske surrekopper. Ok, å hevde dette er definitivt provoserende og nok også flåsete. Men det har, som nevnt - i ytterste konsekvens, en kjerne av sannhet i seg.

Og, for å understreke pardoksene, er det betimelig å minne om det absurde i at FN's Menneskerettighetskomite styres av en av klodens menneskrettighetsverstinger, altså Saudi-Arabia

MR er en vakker idé, men de er slett ikke så anvendelige som entusiastene vil ha det til.

 

Gå til kommentaren

Mest leste siste måned

Tåkelagt
av
Liv Osnes Dalbakken
rundt 2 måneder siden / 3504 visninger
Sover heile regjeringa?
av
Lisbeth Marie Austnes
13 dager siden / 1227 visninger
Nei, Lægdene, vi er ikke i mot kvinner
av
Mikael Bruun
rundt 1 måned siden / 963 visninger
Når fest blir dom
av
Kristine Sandmæl
19 dager siden / 884 visninger
Er jeg rett kalt prest?
av
Julie Schjøth-Jovik
11 dager siden / 821 visninger
Takk og farvel, KrF
av
Kristofer Olai Ravn Stavseng
10 dager siden / 632 visninger
Det viktigste er et godt arbeidsmiljø
av
Martin Enstad
23 dager siden / 563 visninger
Kristnes omtale av president Trump.
av
Kjell Tveter
3 måneder siden / 499 visninger

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere