Arne Danielsen

Alder:
  RSS

Om Arne


Glad i friluftsliv. Det er den aller største høytid der ute i naturkatedralen å kjenne varmen fra et kaffebål – eller en mild vårmorgen å våkne til buldrende orrfuglspill. Er sekretær i juryen for Den norske friluftslivsprisen.

Bedriftsøkonom. Konsulentvirksomhet i markedsutvikling. Har reist mye, ofte der turistene ikke pleier å ferdes. Har en rimelig bred kulturell ballast og respekterer og verdsetter andre sin kultur – som er spennende og interessant. Er glad i mennesker. Aktiv i humanitært arbeid.

Mener at den norske kristne kulturarven og velferdsstaten er våre viktigste kulturelle og politiske verdier. Dette er under press. Deler av venstresiden motarbeider begge disse verdiene. Kulturarven og velferdsstaten er truet av utarming – både innenfra og utenfra gjennom tiltakende verdipolarisering og misbruk.

Ser fram til at alminnelig og kjente utfordringer i det norske samfunnet kan diskuteres åpent og fordomsfritt – uten beskyldninger om alarmisme.

Verdsetter modige og rakryggede politikere som evner å sette ned foten når dette kreves. De feige blant dem snur heller kappen etter vinden. Aktverdighet i politikken er høyt verdsatt, men er ujevnt fordelt.

arnedd@online.no

www.grandeutvikling.no

Følgere

Publisert rundt 1 år siden
Håvard Nyhus – gå til den siterte teksten.

Ja, da var det jeg som utilsiktet vrangleste og ikke du som leste velvillig. Bra at rett blir rett.

Gå til kommentaren

Publisert rundt 1 år siden
Geir Wigdel – gå til den siterte teksten.

Vel, religion - i hvertfall vår religion har gjennomgått både revisjon i forståelse av den opp gjennom tidene og også reformasjon. MR ville kunne ha godt av en slik tidstilpasning - for sin del, noe som også  ville kunne øke oppslutningen om dem. 

Gå til kommentaren

Som nevnt ...

Publisert rundt 1 år siden

MR er en vestlig "oppfinnelse". Vi har ratifisert dem og strekker oss gjerne etter den. 

Men erfaringene har vist at det stopper der. They rcouldn't care less. Derfor er det fullstendig feil å erklære dem som universelle. De er kun universelle for oss. 

Å refere til dem og å forvente at andre skal forholde seg til dem, slik vi gjør, er på den ene siden til tider infantilt, og det kan like gjerne oppfattes som et overgrep som et godt tilbud. 

Gå til kommentaren

Gal manns verk

Publisert rundt 1 år siden

Ser at innlegget er skrevet for seks år siden. 

Når ting er kommet mer på avstand, og gitt rettsakens implikasjoner, hvor den første sakkyndigrapporten ble underkjent, på tross av at den var godkjent av Den rettsmedisinske kommisjonen, og også det som er kommet fram i bøker om gjerningsmannen og hans agerende som fange, er det vel få i dag som tillegger ham tilregnelighet - hverken juridisk, medisinsk eller allmennmenneskelig.

Han var en ødelagt og skadd sjel fra barnsben av. Hans gjerninger var en gal manns verk.

Slike finnes i alle samfunn. Han var ikke et produkt av vår moral og etikk, ikke når det kom til tenkemåte og handlinger. Derfor er selvransakelse av vår moralske standard, eller for den sakens skyld ytringsklimaet og andre forhold, ikke relevant i tilfellet ABB.

Gå til kommentaren

Forøvrig

Publisert rundt 1 år siden

Det er ikke bare Menneskerttighetes forhold til religion, som kan være en problemstilling eller en utfordring, men de er mangefulle i seg selv. De er ikke gangbare over alt og til alle tider.

De ble skrevet for 70 år siden basert på datidens normer og erfaringer. Har ikke oppfattet at de grunnleggende menneskerettighetene noen gang er kortigert. Men derimot er det kommet en rekke tillegg. De blir stadig mer omseggripende. 

Et vesentlig forhold er at de, i motsetning til religion, som for mange er en moralsk og etisk rettesnor, er juridisk bindende. De overstyrer nasjonal lovgivning i de landene der de er ratifisert. 

Nasjonal lovgivning er tilpasset nasjonale forhold og kulturer. Selv om de er bygget på demokrstiske prinsipper, er likevel nasjonal lovgivning i de forskjellige demokratiske landene ulike. MR trumfer imidlertid dem alle. Dette er et dilemma, og det kan skape juridisk konflikt og også tære på oppslutningen om MR. Når det "drar seg til" vil nasjonal lovgivning oppleves som det mest riktige og rettferdige. 

Selv om norske politikere var tidlig ute med å erklære MR for universelle, og dette har vært det styrende i Norge fram til nå, er slett ikke MR universelle. Definitivt ikke.

Tvert imot. De er en vestlig "oppfinnelse". I 1948, rett etter krigen var verdenssamfunnet og FN i stor grad styrt av seierherrene og da i størst grad styrt av de vestlige landene i Europa og Nord-Amerika. Et eksempel på dette er at muslimske og afrikanske land har utarbeidet og vedtatt sin tilpasning av MR og da med utgangspunkt i Sharia.

MR er i ytterste konsekvens et uttrykk for "kolonialisne", som er blitt et populært begrep blant identetspolitiske surrekopper. Ok, å hevde dette er definitivt provoserende og nok også flåsete. Men det har, som nevnt - i ytterste konsekvens, en kjerne av sannhet i seg.

Og, for å understreke pardoksene, er det betimelig å minne om det absurde i at FN's Menneskerettighetskomite styres av en av klodens menneskrettighetsverstinger, altså Saudi-Arabia

MR er en vakker idé, men de er slett ikke så anvendelige som entusiastene vil ha det til.

 

Gå til kommentaren

Mest leste siste måned

Glansbilder av Sjømannskirken?
av
Arnfinn Eng
27 dager siden / 1906 visninger
Servietter og skam
av
Merete Thomassen
19 dager siden / 1636 visninger
Idiotforklarer kristen høyreside
av
Espen Ottosen
26 dager siden / 1616 visninger
Tenåringstrass i regjeringen
av
Usman Rana
27 dager siden / 1592 visninger
Ord som truer vår religionsfrihet
av
Trond Bakkevig
18 dager siden / 1453 visninger
Hva skjer Hanvold?
av
Bendik Storøy Hermansen
16 dager siden / 1370 visninger
En samfunnsskapende kraft
av
Berit Hustad Nilsen
20 dager siden / 1369 visninger
Stolthet er undervurdert
av
Magne Nylenna
rundt 1 måned siden / 1126 visninger
170 år med misforståelser
av
Joanna Bjerga
6 dager siden / 921 visninger

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere