Arne Danielsen

Alder:
  RSS

Om Arne


Glad i friluftsliv. Det er den aller største høytid der ute i naturkatedralen å kjenne varmen fra et kaffebål – eller en mild vårmorgen å våkne til buldrende orrfuglspill. Er sekretær i juryen for Den norske friluftslivsprisen.

Markedsfører. Konsulentvirksomhet i markedsutvikling. Har reist mye, ofte der turistene ikke pleier å ferdes. Verdsetter og respekterer andre sin kultur – som er spennende og interessant. Er glad i mennesker. Aktiv i humanitært arbeid.

Mener at den norske kristne kulturarven og velferdsstaten er våre viktigste kulturelle og politiske verdier. Dette er under press. Deler av venstresiden motarbeider begge disse verdiene. Kulturarven og velferdsstaten er truet av utarming – både innenfra og utenfra gjennom tiltakende verdipolarisering og misbruk.

Ser fram til at alminnelig og kjente utfordringer i det norske samfunnet kan diskuteres åpent og fordomsfritt – uten beskyldninger om alarmisme.

Verdsetter modige og rakryggede politikere som evner å sette ned foten når dette kreves. De feige blant dem snur heller kappen etter vinden. Aktverdighet i politikken er høyt verdsatt, men er ujevnt fordelt.

arnedd@online.no

www.grandeutvikling.no

Følgere

Kristendemokratisk?

Publisert nesten 2 år siden
Otto Strand – gå til den siterte teksten.
KrF er et ikke-sosialistisk og ikke-borgerlig parti, eller sagt positivt: et kristendemokratisk sentrumsparti.

Den tidligere KrFU-lederen David Hansen har problematisert KrF's definisjon og bruk av begrepet kristendemokratisk.

I essaysamlingen "Kristendemokrati" (Civita – 2011) av Janne Haaland Matlary, Pål Veiden og David Hansen defineres den kristendemokratiske tradisjonen og ideologien. Det er en nøktern og saksrettet analyse. Den vier ikke KrF eller andre partier oppmerksomhet. Men ved å lese den, er det forståelig at Hansen i en annen sammenheng har problematisert nettopp KrF sin egne egenoppfatning og bruk av begrepet kristendemokratisk.

Slik jeg forstår det, er de kristendemokratiske partiene i Europa, som for en stor del har vært styrende, spesielt i etterkigstiden, kulturkonservative og statsbærende, men ikke kristendogmatiske slik KrF kan oppfattes som.

Høyre står i så måte nærmere den europeiske kristendemokratiske tradisjonen enn KrF som politisk kan oppfattes som et særinteresseparti og slik sett som mer sekterisk. Typisk er Høyre medlem i Den internasjonale demokratiske union (IDU) som er et verdensomspennende forbund av konservative og kristendemokratiske partier.

KrF sin bruk av kristendemokratisk kan framstå en tilsnikelse. 

Forfatteren av essaysamlingen må ha meg unnskyldt dersom jeg ikke har forstått dette helt presist.

Gå til kommentaren

Puslete

Publisert nesten 2 år siden

Dette var sannelig puslete greier.

Bondevik har fått med seg fire nestorer på oppropet med støtte til Hareide. Skulle det gjort inntrykk og hatt tyngde, for slik å vise at Hareide har solid støtte for sin mildt sagt oppsiktsvekkende manøver, så burde det naturligvis vært en imponerende rekke med navn på listen. Jo da, i tillegg er vi kjent med at Einar Stensnæs er i den samme flokken.

Skal vi oppfatte det slik at det stopper der? I så fall er det kompatibelt med TV2's måling som viser at kun en av ti KrF-velgere ønsker et sideskifte til venstre.

For svært mange er dermed Bondeviks opprop med den lite imponerende listen med underskrivende oppmuntrende.

Gå til kommentaren

Universelle menneskerettigheter?

Publisert nesten 2 år siden

Dette var et begrep som spesielt Bondevikregjeringen etablerte som en utvidet norsk forståelse av MR. Det var for så vidt ikke noe man fant på. Målet med MR er jo at de skal være universelle. Men ettersom de i realiteten ikke er det, at ikke alle kulturer og religioner kan omfavne dem, at de ikke er "kompatible" med deres forståelse av menneskers rettigheter, er de altså ikke universelle.

Men ved likevel å hevde at de er universelle, i en norsk forståelse av dem, ble de ikke bare gitt en større legitimitet (enn de faktisk har), men også en absolutt legitimitet og autoriteter.

Slik ble MR etablert som det overordnede moralske kompasset i Norge – i norsk politikk og i norsk bistand- og utenrikspolitikk. Altså er den norske forståelsen at alle klodens folk må underkaste seg MR – fordi de angivelig er universelle.

Et biprodukt av denne norske forståelsen, er at Norge er ett blant få land, som ikke bare har tatt de grunnleggende menneskerettighetene inn i Grunnloven, men også flere av tilleggene. Dette er temmelig oppsiktsvekkende, for å si det mildt. I 2014 ble derfor Grunnlovsjubileet feiret bl.a. ved nettopp å ta en rekke MR-paragrafer inn i Grunnloven. Dette skulle også vise verden at vi tar MR på alvor, for de er jo universelle ... i hvert fall i Norge.

Best i klassen, eller dummest i klassen? Se link i min forrige kommentar.

Omtrent slik ...?

Gå til kommentaren

Njål

Publisert nesten 2 år siden

Viser gjerne til et tidligere innlegg på VD:
Menneskerettighetene. Er Norge den dummeste i klassen?

 

Gå til kommentaren

Publisert nesten 2 år siden
Tore Olsen – gå til den siterte teksten.

Ett alternativ er å hegne om MR, men ikke å erklære dem for universelle. Akseptere at andre ikke ser det akkurat slik som oss. Da har vi to eller flere tilnærminger til det klodens befolkninger mener er godt for menneskene. Og så kan vi drøfte dette.

Ut av dette kan det komme minst to svar. Det ene er at det kanskje kan være mulig å komme fram til noe som faktisk er universelt. Det andre er å akseptere at vi ser forskjellige på det. Like fullt kan vi markedsføre vår versjon av MR – så mye vi orker og formår, men ikke under dekke av de er universelle.

Gå til kommentaren

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere