Arne Danielsen

Alder:
  RSS

Om Arne


Glad i friluftsliv. Det er den aller største høytid der ute i naturkatedralen å kjenne varmen fra et kaffebål – eller en mild vårmorgen å våkne til buldrende orrfuglspill. Var engajsert i opprettelsen av Den norske friluftlsivsprisen i 1995 og var juryens sekretær i 25 år fram til 2020.

Markedsfører. Konsulentvirksomhet i markedsutvikling. Har reist mye, ofte der turistene ikke pleier å ferdes. Verdsetter og respekterer andre sin kultur – som er spennende og interessant. Er glad i mennesker. Aktiv i humanitært arbeid.

Mener at den norske kristne kulturarven og velferdsstaten er våre viktigste kulturelle og politiske verdier. Dette er under press. Deler av venstresiden motarbeider begge disse verdiene. Kulturarven og velferdsstaten er truet av utarming – både innenfra og utenfra gjennom tiltakende verdipolarisering og misbruk.

Ser fram til at alminnelig og kjente utfordringer i det norske samfunnet kan diskuteres åpent og fordomsfritt – uten beskyldninger om alarmisme.

Verdsetter modige og rakryggede politikere som evner å sette ned foten når dette kreves. De feige blant dem snur heller kappen etter vinden. Aktverdighet i politikken er høyt verdsatt, men er ujevnt fordelt.

arnedd@online.no

www.grandeutvikling.no

Følgere

Underlig

Publisert nesten 2 år siden

Dette er en underlig tekst – som ender 'anywhere'. 

Greide ikke å få tak i hva som er poenget bortsett fra en egentlig ubegrunnet eller uforklart konklusjon om at vi skal forenes i å debattere med meningsmotstandere og å ta et oppgjør med ytterpunkta.

Men det er jo hele poenget. Skillet mellom de 'korrekte' og 'ukorrekte' går jo nettopp der. De 'korrekte' kan mene at noen representerer et ytterpunkt, mens de 'ukorrekte' sier "Jøss, hvorfor mener du det?". Og dermed har man det gående – en uenighet mellom det Goodhaert karakteriserer som 'somewheres' og 'anywheres'.

Det er gjort mange forsøk på å avlyse eller å bagatellisere skillet mellom politisk 'korrekthet' og '-ukorrekthet'. Dette er viktig for de 'korrekte'. Det er ikke noe som er så irriterende som alle "somewherene" med alle de krøkkete meningene. 

Dette avlysningsforsøket synes å være like mislykket som de tidligere forsøkene.

Gå til kommentaren

Publisert nesten 2 år siden
Joda, fint å få 400 i skattelette, mindre jobbsikkerhet, bli overført i privatisering og gå ned 100 000 i lønn, flere midlertidig ansatte som ikke får lån i banken, ikke kjøpt bolig.

Dette er skremsler uten innhold.

Folk blir ikke sagt opp i offentlige stillinger for å bli sendt ut til de private "kynikerne". Dersom ansatte tar jobber hos private for 100.000 mindre enn i det offentlige, er det ikke de som betaler lite, men det offentlige som betaler for mye. Og slik kan vi ikke ha det.

Større grad av midlertidighet betyr (i regelen) ikke at folk blir sagt opp i faste stillinger for så å bli tilbudt midlertidige stillinger. Men for de uten arbeid, eller som har vanskelig for å skaffe seg fast jobb, er midlertidig arbeid en god løsning. Og det kan være en vei inn i arbeidslivet. Og så er det noen som fortrekker midlertidige stillinger av egne praktiske årsaker. Adgangen til noe større grad av midlertidighet skaper større fleksibilitet i arbeidsmarkedet. Det er positivt. For alle parter.

Tiden er heldigvis forbi for de statlige industrimastodontene der folk fikk jobb etter konfirmasjonsalderen og ble pensjonert fra samme arbeidsplass etter å ha fått både gullklokke og heder - bare fordi de aldri hadde skiftet jobb. Disse bedriftene var ikke levedyktige. De ble enten slått konkurs, lagt ned eller privatisert på nitti- og totusentallet.

Ett eksempel er Raufoss Ammunisjonsfabrikker som måtte ha årlige bevilginger over statsbudsjettet for å overleve. Også denne statsbedriften ble lagt ned. Da var det 2000 ansatte innenfor portene på Raufoss. I dag, etter at kompetanse og skaperkraften ble sluppet løs, er det 50 store og små bedrifter i Raufoss Næringspark og 3500 ansatte. Industrien blomstrer og er sjølberget. De ansette har ulike betingelser i de ulike bedriftene alt etter hva markedet og konkurranseforholdene tillater.


Løsningsordet er fleksibilitet og frivillig entreprenørskap – både fra eiere og ansatte.

Gå til kommentaren

Korreksjon

Publisert nesten 2 år siden

Kommentar #10 ble postet etter kl. 01.00 og ble ikke registerert. Skrev derfor en ny kommentar i dag. Ser nå at den "nattlige" kommentaren også er publisert. Den kan slettes. Det er kommentar #11 som er den "offisielle". 

Gå til kommentaren

Publisert nesten 2 år siden
Erling Rimehaug – gå til den siterte teksten.

De er i sentrum mellom kapitalisme og sosialisme. Men der er det trangt for tida. Sentrums egenart og styrke er ikke at de er i sentrum, men at de samler opp i seg politiske strømninger som de andre partiene ikke representerer.

Derfor er sentrum rammet av svekkelsen i de kulturene som i sin tid skapte sentrumspartiene. Avholdssak, nynorsk og bedehuskristendom har mistet mye av grepet, bøndene er blitt mye færre og bygdene er rammet av sentralisering.

Som alltid gode og interessante analyser fra Rimehaug. Også denne. I det siterte kan det imidlertid se ut til at et viktig element, som svekker sentrum, kanskje ikke er nok vektlagt.

Rimehaug konstaterer at det er blitt trangere i sentrum. Ja, og det skyldes jo ikke minst at de to store partiene politisk har breddet seg ut og beveget seg inn mot sentrum og blitt folkepartier – i ordets egentlig betydning. Det gir lave odds å tippe at Gunnar Knudsen i dag ville gått inn for et samarbeid med Høyre.

Dette gir mindre handlingsrom for de tradisjonelle særinteressepartiene, men også det at flere av de tradisjonelle sakene ikke lenger er aktuelle og samlende, slik Rimehaug skriver.

Polariseringen i førkrigstiden var langt større mellom de to store partiene enn den har vært etter krigen og for ikke å snakke om i dag. Mens Høyre var typisk konservativt og gjerne også et "overklasseparti", var Arbeiderpartiet sosialistisk og med en kommunistisk fortid. Det var den gang at AP og H virkelig var hovedmotstandere. Men det er mange tiår siden. De to partiene er i dag mer lik hverandre enn andre partiet, og de stemmer som regel sammen i de store og viktige sakene.

I dag er begge partiene sosialliberale – selv det ene er sosialkonservativt og det andre sosialdemokratisk. Velgerne vandrer like gjerne mellom disse to som de beveger seg mellom andre partier. Og, når de to idologiske sett møter hverandre i sentrum, og til dels overlapper hverandre, er det lite rom for de tradisjonelle sentrumspartiene – i hvert fall ikke i sentrum. Og når de tradisjonelle sakene ikke lenger er (like) aktuelle, ja, da er utsiktene temmelig dystre. Kan det se ut til.

Gå til kommentaren

Publisert nesten 2 år siden
Erling Rimehaug – gå til den siterte teksten.

Sentrums egenart og styrke er ikke at de er i sentrum, men at de samler opp i seg politiske strømninger som de andre partiene ikke representerer.

Derfor er sentrum rammet av svekkelsen i de kulturene som i sin tid skapte sentrumspartiene. Avholdssak, nynorsk og bedehuskristendom har mistet mye av grepet, bøndene er blitt mye færre og bygdene er rammet av sentralisering.

Som alltid gode og interessante analyser fra Rimehaug. Også denne. Bare en liten utfyllende kommentar. I det siterte kan det se ut til at et viktig element, som svekker sentrum, er utlatt eller glemt. Det er blitt trangere i sentrum, skiver Rimehaug. Ja, og det skyldes nok ikke minst at de to store partiene politisk har bredet seg ut og beveget seg inn mot sentrum. Dette gir mindre handlingsrom for de tradisjonelle særinteressepartiene. Dette i tillegg til at flere av sakene ikke lenger er like aktuelle.

Gå til kommentaren

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere