Arne Dahl Nygaard

Alder: 49
  RSS

Om Arne Dahl

Som kirkeverge i Måsøy er jeg opptatt av en inkluderende folkekirke med sterk lokal forankring. En kirke som kan bli mindre pompøs, ta farvel med embetsmannskulturen og være et folkelig møtested for mennesker i troen.

Følgere

Venstrepopulistenes høyborg

Publisert over 3 år siden

Ja den norske kirke er en underlig konstruksjon. Den skal være demokratisk, men når biskopene utaler seg er det på vegne av seg selv og ikke kirken. Kirken er lokal og Den norske kirke består av et mangfoldig landskap av menigheter med ulike relasjoner til lokalsamfunnet på godt og vondt.

Biskopene representerer kremen av venstrepopulisme. De er moralske overfor samfunnet med andres penger og andres ressurser. Her i nord bruker biskopen 10 prosent av et budsjett på ca. 80 millioner på å reise. Likevel snakker vår kjære biskop varmt om miljøvern og flyktninger. Ja det er lett å være moralsk bare man selv kan fortsette som før, i sitt eget lille akvarium.

Venstrepopulismen i Norge er den populismen som har lengst tradisjon i Norge. Å være moralsk på andres vegne, uten å ta et oppgjør med seg selv. Dette gir seg utslag i en politikk som alltid sier ja til økte offentlig utgifter og nei til det som gir inntekter. Ofte fremført av velutdannede akademikere med trygge offentlige jobber.

De som skal styre landet kan ikke være så moralske. De må gjøre kompromisser og spise kameler til både frokost og kvelds. Hvorfor det? Jo for det er eneste måten å holde en demokratisk konstruksjon oppegående.

Jesus refset stort sett moralistene. Han fremhevet og roste de som greide å ta et oppgjør med seg selv. De som sto med pekefingeren mot andre, hadde han noen av sine heftigste oppgjør med.

Skal Den norske kirke overleve må den fremheve at frelse ligger i troen og ikke i at det handler om å være moralsk overlegen på andres vegne.

Men for akademikere kan en slik tanke muligens virke trøttende?

Gå til kommentaren

Sett fra et fiskevær

Publisert over 4 år siden

Jeg vil anbefale Winther å lese mine 2 første innlegg, som best bekskriver de faktiske forhold i Nord-Hålogaland og sammenligne det med de betingelsene vanlig fellersåd ansatte har.

Mitt hovedanliggende er at vi trenger prester, som bruker tid og krefter på menighetene. For bispedømmets ansatte har man over flere år implementert ulike ordninger, som distanserer prestene fra menighetene. Dette går både på arbeidstidsordninger og hvordan man organiserer det faktiske arbeidet.

Sett fra et fiskevær langs Finnmarkskysten som mangler presten sin store deler av året, kan dagens bispedømme, virke både fjernt og pompøst. Men om det oppfattes annerledes av en kirkeverge i Midt-Norge, er det veldig positivt.

Vi opplever nok virkeligheten ganske forskjellig Winther. Likevel setter jeg stor pris på alle som kommer med sin versjon. 

Kanskje burde debatten vært mer lavmælt? Hadde det da blitt noen debatt? Trenger vi egentlig noen debatt? Befinner jeg meg i en skyttergrav? Ja det er spørsmål man kan stille seg og jeg er veldig usikker på mange av svarene. Men akkurat nå er jeg på kirkekontoret.

Åpne og ærlige tilbakemeldinger er noe vi setter pris på her i nord.

Gå til kommentaren

Mest leste siste måned

Tåkelagt
av
Liv Osnes Dalbakken
rundt 1 måned siden / 3441 visninger
Sover heile regjeringa?
av
Lisbeth Marie Austnes
12 dager siden / 1225 visninger
Nei, Lægdene, vi er ikke i mot kvinner
av
Mikael Bruun
rundt 1 måned siden / 959 visninger
Når fest blir dom
av
Kristine Sandmæl
18 dager siden / 883 visninger
Er jeg rett kalt prest?
av
Julie Schjøth-Jovik
10 dager siden / 815 visninger
Takk og farvel, KrF
av
Kristofer Olai Ravn Stavseng
10 dager siden / 627 visninger
Det viktigste er et godt arbeidsmiljø
av
Martin Enstad
22 dager siden / 561 visninger
Kristnes omtale av president Trump.
av
Kjell Tveter
3 måneder siden / 490 visninger

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere