Arne Dahl Nygaard

Alder: 49
  RSS

Om Arne Dahl

Som kirkeverge i Måsøy er jeg opptatt av en inkluderende folkekirke med sterk lokal forankring. En kirke som kan bli mindre pompøs, ta farvel med embetsmannskulturen og være et folkelig møtested for mennesker i troen.

Følgere

En viktig teolog, men

Publisert nesten 3 år siden
Tor Jakob Welde – gå til den siterte teksten.

Man kan ikke avskrive Luthers intellekt. Han var en stor teolog. Og han så nok heller ikke for seg konsekvensene av sine handlinger, politisk og hvordan det forandret maktbalansen i Europa og definitivt ført til ca 200 år med intens og grusom religionskrig. Så selv om han skal ha æren for at Norge med kirken i spissen relativt tidlig fikk en allmenn skolegang for å lære barna katekismen, og gjorde guds ord tilgjengelig for allmuen, så stiller jeg fortsatt spørsmålstegn om det var verdt det. Men rent teologisk bidro han til viktige reformer også for den katolske kirke.

Gå til kommentaren

Takk for svar

Publisert nesten 3 år siden
Tor Jakob Welde – gå til den siterte teksten.

Å gi Luther ene og alene skylden for Hitlers jødeforfølgelser er helt galt, som de fleste enfaktor-forklaringer. Det var vell så mye vulgær-darwinisme, bitterhet fra 1. verdenskrig, økonomisk krise, nasjonalisme osv... Hendelsesforløp til 2. verdenskrig er komplisert. At "Med holocaust fikk Martin Luther det akkurat som han ville", blir noe tabloid, ja. Men både Luther og Paulus har vært særdeles viktige metaforer for jødehat, sammen med alt det andre.

Når det gjelder Eidsvollsmennene var det presten Nicolai Wergeland sammen med Christian Magnus Falsen sentral i å få vedtatt forbudet mot jøder i Norge. Tror det var  ca 30 prester der og det var disse tom fikk inn "Jødeparagrafen". Nicolai Wergeland snudde senere og støttet sin sønn som arbeidet intenst for å oppheve jødeforbudet.

Gå til kommentaren

Publisert nesten 3 år siden
Tor Jakob Welde – gå til den siterte teksten.

Takk for det Welde

Gå til kommentaren

Publisert nesten 3 år siden

Kjære Welde

Stort sett kan man finne noe positivt ved alle hendelser i verdenshistorien. Luther ønsket å gjøre bibelen tilgjengelig for alle og var sterkt i mot avlat. Men han var også tysk nasjonalist og foraktet, paven, italienere, jøder og mange andre. Noe selvinnsikt hadde han dog når han sa om sitt forhold til politikk "I forhold til politikk er jeg en sau, og blir aldri noe annet enn en sau".

Å klandre han for Hitlers gjerninger er kanskje noe i overkant. Men prestene i vårt land var godt representert på Eidsvoll i 1814. Noe av det de fikk til var å grunnlovsfeste at jøder ikke hadde adgang til riket. Så man kan definitivt si at Luther har kastet mørke skyer over jøder og andre, langt inn i vår tid.

Derfor synes jeg at som kristen er det vanskelig å feire eller markere Luther med glede. Jeg er først og fremst kristen, selv om jeg er medlem i Den norske kirke. Jeg ser ikke på meg som lutheraner, katolikk, ortodoks eller pinsevenn, men som sagt kristen.

På gresk betyr "diablo" splittelse, det tror jeg også på Welde.

Gå til kommentaren

Var det verdt det?

Publisert nesten 3 år siden
Randi Johnsen – gå til den siterte teksten.

Er enig med deg, Randi Johnsen.

Reformasjonen hadde utvilsomt en lang rekke konsekvenser. At Luther ønsket å gjøre ordet allment kjent og var motstander av avlatsbrev, må sies å være positivt. Men han var også en tysk nasjonalist, romahater, italienerhater og jødehater.

Når prisen var 200 år med forferdelig religionskrig og jødeforfølgelser langt inn i vår tid, må man faktisk stille spørsmåltegn med om det var verdt det. Jeg er bare et menneske som forstår stykkevis å delt, men i mitt hode var det definitivt ikke verdt det.   

Gå til kommentaren

Mest leste siste måned

Tåkelagt
av
Liv Osnes Dalbakken
rundt 1 måned siden / 3441 visninger
Sover heile regjeringa?
av
Lisbeth Marie Austnes
12 dager siden / 1225 visninger
Nei, Lægdene, vi er ikke i mot kvinner
av
Mikael Bruun
rundt 1 måned siden / 959 visninger
Når fest blir dom
av
Kristine Sandmæl
18 dager siden / 883 visninger
Er jeg rett kalt prest?
av
Julie Schjøth-Jovik
10 dager siden / 815 visninger
Takk og farvel, KrF
av
Kristofer Olai Ravn Stavseng
10 dager siden / 627 visninger
Det viktigste er et godt arbeidsmiljø
av
Martin Enstad
22 dager siden / 561 visninger
Kristnes omtale av president Trump.
av
Kjell Tveter
3 måneder siden / 490 visninger

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere