Arne Dahl Nygaard

Alder: 48
  RSS

Om Arne Dahl

Som kirkeverge i Måsøy er jeg opptatt av en inkluderende folkekirke med sterk lokal forankring. En kirke som kan bli mindre pompøs, ta farvel med embetsmannskulturen og være et folkelig møtested for mennesker i troen.

Følgere

Kirkens menighet er en lokal virksomhet

Publisert over 2 år siden

Som biskop Nordhaug sikkert vet vel så godt som enn en landsens kirkeverge, er kirkens virksomhet først og fremst lokal. En folkekirke, slik grunnloven beskriver Den norske kirke, må ha en sterk lokal forankring.

Engasjementet for å beholde en presten i en mindre kommune, finnes ikke i Oslo eller Bergen for den saks skyld. Og er det ikke noe lokalt engasjement, tror jeg neppe at løsningen ligger i mer sentralstyring. Skal folk engasjere seg i menighetene må de få lov til å ta beslutninger og ikke bare være en høringsinstans for prester og biskoper.

Rent maktpolitisk skjønner jeg at presteforeninga og biskopene, gjør det de kan for å kontrollere DNK, utvanne demokratiet og beholde/utvide sin innflytelse. Men kom ikke å si at det har noe med menighetsbygging å gjøre.

Noe som skal drive med lokalt arbeid, må hovedsakelig også være styrt og organisert lokalt. Kirkemøtet kan lage et fellesskap, gjennom å gjeninnføre en felles liturgi for alle menigheter, slik at den er gjenkjennbar for menigmann.

At prestetjenesten helst ikke vil være i samme organisasjon som øvrige kirkelige ansatte, reder ikke akkurat grunnen for et godt samarbeid, uansett hvordan fremtidig organisering av Den norske kirke blir.

Tror derfor vi bør beholde todelingen av arbeidsgiverlinjene. Uansett har ikke fellesrådene, råd til å drive personalpolitikk på den måten prestetjenesten gjør. I Nord-Hålogaland bispedømme er personalkostnaden pr. ansatt eksklusive pensjon over 800 000. Dersom de lokale fellesrådene skulle drive på en slik måte, ville det være kroken på døra.

Biskoper har sikkert god greie på liturgi, vegetarmat og oljeutvinning. Men økonomi og organisering, er ikke deres sterke side.

Arne Dahl Nygaard
Kirkeverge i Måsøy

Gå til kommentaren

Min feil :-)

Publisert over 2 år siden
Rune Holt – gå til den siterte teksten.

Klikket på Kristiansen sin tekst i ditt innlegg når jeg skulle svare Kristiansen. Unnskyld at jeg var så klumset.

Gå til kommentaren

Løsningene er ofte komplekse

Publisert over 2 år siden
Rune Holt – gå til den siterte teksten.
I det ene tilfellet er det snakk om en politiker med idealistiske motiver, i det andre en politiker hvor det er vanskelig å få øye på det idealistiske i godbitene.

Både miljø og innvandring har det til felles at løsningene på problemene er komplekse. Med mine briller og forsåvidt Listhaug sine briller, er det viktig å agere med det som er realistisk og som gir stor effekt. Nettopp fordi problemene er grandiose. Man kan like gjerne hevde at kynismen ligger vel så mye hos de som handler kortsiktig og med tiltak som ikke treffer mål i lengden.

Men jeg har mange venner og bekjente både til venstre og høyre i det politiske landskap. Egentlig ønsker jeg ikke å sette sånne merkelapper på folk som du operer med Njål Kristiansen. Det var hovedtanken med mitt innlegg.

Sjøl er jeg ikke sikker på så mye, men en ting er jeg sikker på. Jeg eier definitivt ikke den hele og fulle sannhet. Jeg skjønner bare stykkevis og delt. Derfor prøver jeg å ikke sette moralske merkelapper på andre. Jesus var stort sett forarget på de som fremhevet sin egen "høye moral", mens han roste de som var ærlige og greide å ta oppgjør med seg selv, selv om de hadde gjort mye vondt.

Så derfor slår jeg et slag for å diskutere politikken og ikke menneskene. Er sikker på Njål Kristiansen, at selv om du selvsagt ikke har helt de samme perspektivene som meg, så ønsker du likevel det beste sett fra ditt ståsted. Og det respekterer jeg.....

Gå til kommentaren

Deilige problemer miljø og biskoper

Publisert over 2 år siden

Takk for støtten. Skrev litt mer utfyllende om akkurat det der tidligere:

http://www.verdidebatt.no/innlegg/11676996-deilige-problemer-miljo-og-biskoper

Gå til kommentaren

Deler din bekymring Strømstad

Publisert over 2 år siden

Takk for interessant og hyggelig samtale og innspill!

Generelt vil det ikke tjene kirka at man setter den lengre og lengre bort fra det konstitusjonelle Norge. Utviklingen med at vi skal gjemme bort våre egne røtter og flyte rundt som et skip uten anker, vil skape mye konflikter i landet vårt. Men her har det store multikulturelle prosjektet tatt kvelertak på oss.

Så at forkynnelsen havner helt ut av lovverket er slettes i bra, i forslaget til ny "kirkelov". At våre barn vil bli helt uten støtte til trosopplæring er en meget sannsynlig konsekvens. Lovforslaget legger også opp til en sentralistisk styring av DNK kirke, som vil undergrave kirkedemokratiet og grunnlovens paragraf 16, som stadfester at DNK skal være Norges folkekirke. 

Gå til kommentaren

Mest leste siste måned

Sårbar og synlig
av
Ragnhild Mestad
21 dager siden / 2874 visninger
Kristnes omtale av president Trump.
av
Kjell Tveter
27 dager siden / 2032 visninger
Behov for et blikk i speilet?
av
Shoaib Sultan
9 dager siden / 1090 visninger
Drømmen om tempelet
av
Joav Melchior
23 dager siden / 608 visninger
Full krise i Mali
av
Hilde Frafjord Johnson
8 dager siden / 558 visninger
Sommerstille i stormen
av
Hildegunn Marie Tønnessen Seip
30 dager siden / 404 visninger

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere