Arild Hermstad

Alder:
  RSS

Om Arild

Følgere

Svar til Arne Danielsen

Publisert over 4 år siden

Takk for ditt svar. Du har rett i at ikke alle forskere støtter opp om den rapporten jeg siterte, og det er ikke noen konsensus a la klimapanelet om dette. Det er også mange andre grunner til krigen, som vi sikkert kan bli enige om. Likevel, det er flere som har påpekt at tørke kan være en del av forklaringen, se for eks http://forskning.no/klima-krig-og-fred/2015/10/professor-torke-bidro-til-krigen-i-syria. 

Poenget vedrørende hva vi kan forvente oss i fremtiden er det mindre forskningsmessig uenighet om, vi løper en enorm risiko om vi lar den globale gjennomsnittstemperaturen øker med 2 grader, til og med 1,5 graders oppvarming vil bety store endringer. At det partiet som i størst grad er bygget på motstand mot innvandring, også er det partiet som lengst har underkjent at klimaendringene kan innebære en svær risiko, er verdt å påpeke. 

Gå til kommentaren

svar til Fredrik og Eirik

Publisert nesten 5 år siden

Takk for kommentarer! Jeg tror nettopp at en lov vil motvirke noe av den apatien som der begge egentlig beskriver. Om det blir opp til hver og en av oss å tenke oss om, så blir det vanskelig. Vi trenger jo alltid noen varer, selv om vi med fordel bør kutte nde på antallet. Derfor vil vi ha en slik lov, det pålegger alle aktørene å ha relevant informasjon om etiske forhold. I seg selv er det ikke nok, men det gjør det lettere for organisasjoner og forbrukere å kreve verdige og trygge arbeidsvilkår for de som har laget varene. At vi må redusere antallet varer er jeg nokså sikker, myndighetene bør gjøre det billigere å reparere saker og ting, for eksempel ved å fjerne mva på slike tjenester, samt å sørge for riktigere priser: forurenser skal betale prinsippet er som regel bare ord, mange av varene vi importerer er tilvirket med høye utslipp som ingen betaler for. Inntil disse prisene kommer, så er det likevel mye vi som forbrukere kan gjøre med å velge riktig (selv om det ikke alltis lønner seg rent økonomisk på kort sikt)

Gå til kommentaren

Hva kan DU gjøre

Publisert over 5 år siden

Takk for mange gode svarinnlegg! Mye klokt er skrevet og jeg er dels enig i noen av innvendingene. Det er selvsagt ikke riktig å gi noen enkeltpersoner skylden for fattigdom, dette er en verdensorden som har mange og komplekse årsaker. Vi som forbrukere tjener på dette hver dag, siden vi får kunstig billige varer hvor arbeidere blir underbetalt og har dårlige kår, miljøkostnader ikke gjenspeiles. osv. Vi har alle muligheter og ressurser til å bidra, noen har etter vårt syn større muligheter til å endre dette enn andre. Det opplagte er jo at landenes myndigheter ikke gjør jobben sin. Det er jeg enig i, og dette er hovedårsaken til at vi må få matkjeder, tekstilprodusenter, osv til å ta mer ansvar enn det vi forventer at de skal gjør når de opererer i Norge eller andre land hvor myndighetene gjør jobben sin. Derfor må det også gjøres mye for å styrke landenes generelle utvikling. Som forbrukere kan vi også gjøre en forskjell. Vi kan kjøpe etisk merkede varer, Fair trade - merkede sådan, og vi har mye å gå på. Hvorfor er billigst best i matveien for norske forbrukere? Det skyldes også markedsføring av varer som i stor grad handler om pris. Det kan kjedene gjøre noe med. De kan også ta inn mer Fairtrade, de må stadig jobbe overfor leverandører og underleverandører og må være villige til å se på sin egen praksis om den forsterker problemene eller løser dem (gjør innkjøperne det samfunnsansvarsavdelingen vil at de skal gjøre?) Vi har rangert dagligvarekjedene på en rekke forhold, og bildet er at flere av kjedene gjør en del på disse områdene, men har et stykke igjen til mål, http://www.framtiden.no/201406226638/rapporter/forbruk/miljo-og-etikkvurdering-av-dagligvarekjedene.html

Generelt kan vi som forbrukere bli mer opptatt av kvalitet, for eksempel er det slik at om du kjøper kaffe, så tjener bonden mer dersom du kjøper eksklusiv og relativt dyr kaffe fra et bestemt områder, og dersom du går etter den aller billigste, så tyder mye på at da legger du minst igjen til produsentene. Det gjelder ikke alle vareslag, men er likevel noe å tenke på. Fairtrade merket er bra, det gir ingen garanti, men er en uavhengig merkeordning. UTZ er også et merke som indikerer at sosiale standarder er fulgt. Forbrukerne kan og må bidra, og det som virkelig monner er om forbrukerne sier klart fra til matbaronene og kjedene at de øsnker mer rettferdige handlesvilkår, og at vi er villige til å betale litt mer  for de varene som er bedt, og at vi er villige til å premiere de butikkene og kjedene som er best. Det er en bedre vei enn å drive boikott i de aller aller fleste tilfellene.

En god handletur ønskes dere alle!

Gå til kommentaren

Publisert nesten 6 år siden

Da tenker du forbruksvarer som mat og annet man har bruk for, ellers kortreiste opplevelser og tjenester som er bra for miljøet!

Gå til kommentaren

Jeg vil rose Kirken og biskop Erling J. Pettersen som har tatt et viktig standpunkt i forhold til oljevirksomheten. Kravet betyr ikke at oljepumpene skal stenges over natten, men at den økende letevirksomheten på norsk sokkel må ta en pause. Skal vi unngå mer enn to graders oppvarming må størstedelen av de kjente fossile ressursene bli liggende urørt, da er det riktig å påpeke at de som allerede har tjent seg styrtrik på olje, bør avvente videre jakt på klimaødeleggende fossil energi.

Solvik-Olsen sier at veksten i utslippene vil komme i fattige land, men det er ikke et argument for at vi skal pumpe opp mer olje. De rikes nivå på utslipp må nedover, raskt. Da kan ikke norsk oljeindustri fortsette å øke sine utslipp år for år. Det aller meste av den oljen og gassen vi selger går til rike land, som dermed fortsetter å basere seg på en energikilde som er for billig i forhold til det oljen reelt sett koster. Prisen for et klima utenfor kontroll er astronomisk, og det er de fattigste i verden som rammes først. De som ikke har glede av store inntekter fra å selge fossil energi, og har minst tilgang til den samme energi, rammes mest. Dette gjør at klimasaken også handler om moral, i tillegg til at den selvsagt stiller også overfor nye politiske utfordringer. En kirke som ikke tar stilling til disse spørsmålene stikker hodet i sanden.

For lave priser på fossil energi er en av de viktigste grunnene til at de fornybare energiformene som sol og vind ikke bygges ut raskt nok. Jo større investeringene i ny og grønn energi blir, jo fortere faller prisen på disse, og jo fortere blir de fossile energiformene faset ut. Norge satser maksimalt på at denne overgangen skal ta så lang tid som mulig, kun for at vi selv skal sikre oss inntekter. Dette minsker mulighetene for å forhindre temperaturstigning på mer enn to grader.

Forøvrig er Solvik-Olsen i godt selskap når han skyver verdens fattige foran seg i iveren etter å øke tempoet i oljeutvinningen, både Borten-Moe, Statoil og en samlet norsk oljebransje gjør det det samme. Samfunnsforskeren Erling Dokk Holm skrev nylig om denne måten å drive debatt på i Dagbladet. At norsk oljeutvinning hjelper de fattige er en uttalelse egnet til å forvirre og forkludre offentlig debatt, et forsøk på å bryte ned språket. Han kaller det kort og godt for bullshit. Fenomenet er beskrevet i en bok av Harry Frankfurth: «On bullshit». Dette er en type uttalelse som verken er løgn eller sannhet, men noe hinsides disse begrepene. Formålet fra politikernes side er å gjenta det så ofte som mulig med det målet om at det til slutt blir akseptert som en sannhet. Derfor er det viktig at kirken bidrar til å avsløre politikernes manglende vilje til å ta et oppgjør med oljenæringens aggressive kamp for å få ut mest mulig olje og gass fra norsk sokkel.

Gå til kommentaren

Mest leste siste måned

Tåkelagt
av
Liv Osnes Dalbakken
rundt 2 måneder siden / 3504 visninger
Sover heile regjeringa?
av
Lisbeth Marie Austnes
13 dager siden / 1227 visninger
Nei, Lægdene, vi er ikke i mot kvinner
av
Mikael Bruun
rundt 1 måned siden / 963 visninger
Når fest blir dom
av
Kristine Sandmæl
18 dager siden / 884 visninger
Er jeg rett kalt prest?
av
Julie Schjøth-Jovik
10 dager siden / 821 visninger
Takk og farvel, KrF
av
Kristofer Olai Ravn Stavseng
10 dager siden / 632 visninger
Det viktigste er et godt arbeidsmiljø
av
Martin Enstad
23 dager siden / 563 visninger
Kristnes omtale av president Trump.
av
Kjell Tveter
3 måneder siden / 499 visninger

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere