Arild Holta

Alder: 56
  RSS

Om Arild

Kristen, libertarianist, og aktivist mot de utbredte overgrepene i det såkalte barnevernet. Ytringsfrihetsaktivist i et land som gjentatt dømmes i Strasbourg for brudd på menneskerettigheten ytringsfrihet.

Følgere

"Du er farlig for dine barn!"

Publisert nesten 8 år siden

Psykologi må settes inn i en antropologisk og historisk ramme, alá "Hvordan har barn vokst opp i alle tusen år?".

Psykolog Magne Raundalen er stadig i media og forteller hvor elendige foreldre er. For det meste er han totalt på jordet og lever av kunstig oppkostruert psykobabbel. Nylig var han i media og advarte mot at foreldres bruk av mobiltelefoner og sosiale media skader barna.

http://www.aftenposten.no/nyheter/iriks/Ser-pa-telefonen-i-stedet-for-barnet-6979683.html

Selvsagt kan slikt overdrives om man er helt ekstrem. Men det skal mye mer til å skade barn enn det man hittil har synset om i mote-psykologien. F.eks er det dokumentert at 80% av psykisk helse/uhelse er genetisk arv.

I naturen (antropologien) så er det ikke slik at foreldre, barnehage, skole etc driver med systematisk kunstig stimulering av barna. I motsetning til "hjernevasken" fra media og myndigheter så stimulerer barna seg i stor grad selv. De har instinkter for å kontinuerlig skaffe seg stimulans gjennom lek, nysgjerrigghet, interesse for voksne og andre barn.

Barn har vokst opp på alt fra fyrlys til i øde skoger og på ensomme fjellgårder og blitt helt normale oppegående mennesker.

Konstruerer man psykobabbel uten hverken en antropologisk og historisk ramme, eller høy grad av empiri (beviste fakta), så får man gjerne kun farlige ideologier og f.eks dagens mote-demonisering av foreldre.

Sagt på en annen måte: Dagens pop-psykologi er gjerne anti-intellektuell, nærsynt og selvsentrert.

Likevel går det milliarder av kroner til slikt, tvunget fra skattebetalerne. Skattebetalerne tvinges altså til å finansiere desinformasjon de opplæres til å TRO på, som skader deres egne familiesituasjoner og private liv.

På en måte er pop-psykologien sosialdemokratiets siamesiske tvilling. Uten dennes forbannelse av oppvekstmiljøene vil sosialdemokratiet mangle en del av liksom-legitimeringen for å blande seg inn i det meste av samfunnslivet, og slik skape samfunnspatologier.

Gå til innlegget

Barnefjerning bygd på sirkelargumentasjon

Publisert nesten 8 år siden

Sirkelargumentasjon handler om at konklusjonen ER argumentet som ikke etterprøves. Siden konklusjonen tilsynelatende bygger på noe, gir det illusjonen av å være solid. Hvilket gjerne tilfredstiller de med samme overbevisning eller likegyldige.

Sirkelargumentasjonen som pr i dag ofte brukes er:

  • Barnevernsøkningen "beviser" flere lidende barn.
  • Derfor må vi ha mer barnevern.

Så får vi mer barnefjerning og kan bruke argumentet igjen:

  • Barnevernsøkningen "beviser" flere lidende barn.
  • Derfor må vi ha mer barnevern.

Så får vi mer barnefjerning og kan bruke argumentet igjen:

  • (...)

Osv.

Det er en tankefeil eller logisk fallgruve.

I årevis har man ropt opp om at det er så mye mer barnelidelse og at man derfor må øke barnevernet. Så har man økt og økt og økt i år etter år etter år.

Er det imidlertid dette det beviser, eller beviser det at det finnes krefter som har en familiefientlig ideologi eller som meler sin egen kake og som derfor "hyper" barnevern?

Fra sosialistisk side har vi hatt mye negativ tenkning overfor familien. Moralister fra alskens ideologier vil gjerne støtte slikt med egen begrunnelse i intolleranse og fordommer.

Den største gruppen som støtter slikt er imidlertid alle disse tusener som har gjort dette til mer eller mindre til sitt levebrød. Hvilket vi også ser på Verdidebatt. Det er både pengemakt og pengenes makt. I takt med at disse øker så får media stadig flere argumenter tilgjengelig for mer barnefjerning. Og så baller barnefjerningen og familiesprengningen på seg som en stadig voksende kreftsvulst i samfunnet. Det finansieres bl.a av at folk må betale skatt, barnetrygd og noen ganger tvungne barnebidrag for å finansiere skadelig fjerning av sine egne barn.

Media har selvsagt et ansvar, men de bryr seg verken om sin egen etikk om å forsvare individene som opplever overgrep, eller om kvalitetsforskningen som feier tomme argumenter, dårlig forskning og rasjonalisering i søppelet, hvor det hører hjemme.

Grunnet medias likegyldighet anbefaler jeg folk å ikke abonnere på respektive aviser og heller ikke bruke reklamelenkene deres på nett (unntak: Samfunnsmagasinet). Internett er full av gratis informasjon og gratisnyheter.

Gå til innlegget

Rolf Borgos, Leder av Norsk Fosterhjemsforening i Oppland skriver i VG om at han synes fosterforeldre bør verdsettes høyere i form av penger i nåtid og framtid.

http://pluss.vg.no/2012/07/24/903/903_20255983

I 2011 hadde man sjekket mange tusen barnevernsbarn i dansk forskning. Disse ble sammenlignet med barn under samme forhold, men eneste forskjell at kontrollgruppen ikke hadde opplevet omsorgsovertakelse. I Sverige sammenlignet man barn som ble fjernet, med hjemmeværende søsken. I denne undersøkelsen var barna i stabile forhold og ble ikke behandlet som pakker på avveie som sendes hit og dit og stadig er på vei mot nye adresser - som vanlig er for fosterbarn i Norge.

Konklusjonen for de svenske barna var at omsorgsovertakelsen satte ned prognosene for barna. De fikk skadet framtiden. Omsorgsovertakelsen hadde altså en negativ virkning, tross stabile familiesubstitutter. Barna ble ikke reddet. Konklusjonen i den danske var at omsorgsovertakelse gav mer problemer av alt man sjekket. Dette var i tråd med internasjonal forskning, skrev forskerne.

Hvordan den såkalte omsorgsovertakelsen virker på besteforeldre (som ofte ønsker være til stor hjelp), venner, søsken og nær slekt er det ingen som bryr seg om. Og foreldrene er fullstendig dehumaniserte. Deres følelser, liv og helse er iskaldt utslettet fra myndighetenes og "ekspertenes" argumentasjon.

Det er altså en mengde lidelsen uten noen som helst positiv virkning på gruppenivå.

Rolf Borgos hevder de er glade i fosterbarna som i sine egne barn. I USA har mengder av fosterbarn havnet på gaten som hjemløse når betalingen har stoppet opp i attenårsalder. I Norge sier fosterforeldre hele tiden opp kontrakten slik at barna må flytte en mengde ganger i oppveksten. Det er ganske enkelt ikke sant det Rolf Borgos sier. Faktaene fornekter hans ord.

Hvor mye verd er en jobb med negativ virkning på barn, foreldre, nærmiljø og samfunnsøkonomi? Verdien er selvsagt negativ. Det er en forsknings- og faktabasert konklusjon. Jeg utfordrer de barnefaglige miljøene og barnefaglige ekspertene til å komme med beviser for det de tror at virker! Så kan man avsløre det som tro og ideologi og ikke som empirisk vitenskap.

Jeg skal ikke her gå grundig inn på den fryktelige barnevernshistorien som inneholder alt fra folkemord, lobotomering og sterilisering til dagens milliarder som er utbetalt i erstatninger til det mindretallet av barnevernsofre som har fått for små erstatninger.

At Rolf Borgos og andre veksler mellom festtaleretorikk og verbale krokodilletårer for å få mer penger, endrer ikke det dokumenterte faktum at jobben deres (på gruppenivå) er verd mindre enn ingen ting.

Det holder heller ikke å tro på det man gjør, når det motsatte er bevist. Da er det for sent å hevde jorden er flat.

Gå til innlegget

I kjølvannet av India-saken hvor tusenvis av indere demonstrerte mot norsk barneverns konfiskering av to indiske barn, har flere norske barnevernskritikere ytret seg i indisk media.

To av de aller mest faglig kompetente kritikerne av ikke-fungerende barnevern har fått inn artikler i engelskspråklige Pravasi Today i India. Artiklene har det beste faglige nivået og handler om "systemfeil" og de faglige svakhetene. En del av dette er typiske for mye mer enn Norge eller Norden og mer eller mindre felles for den vestlige verden. Selv om Norden er versting.

Dr Åge Simonsen skriver om manglene i metode og viser at barnevernet med sine metoder ikke har nubbesjans til å avsløre barns prognoser. De agerer imidlertid som om de kan det, og DET går selvsagt galt. De faglige manglene er i hovedsak internasjonale. Han skriver også om hvorfor dette er diskriminerende og har - det jeg kaller - en rasistisk slagside og rammer flere utlendinger sammen med norske som er anderledes.

http://www.pravasitoday.com/norwegian-child-protection-hits-immigrants-hard-aage-simonsen

Psykolog og kriminonolog Joar Tranøy skriver om svakheter i det juridiske systemet, den manglende bevisføringen mm og setter noe i et internasjonalt perspektiv.

http://www.pravasitoday.com/child-protection-law-joar-tranoy

I sammenhang med Joar Tranøys artikkel kan det nevnes at juristen Marius Reikerås har klaget ordningen med Fylkesnemnden inn for menneskerettighetsdomstolen i Strasbourg. Nå har jo denne domstolen blitt stadig mer autoritetstro og myndighetstro. Den er altså ikke like beskyttende for individet som den en gang var.

http://www.sakkyndig.com/lov/DF/20120528-fylkesn-emd.pdf

Hvorfor bryr ikke norsk media seg om disse problemstillingene? Jeg har også fått inn en artikkel i Pravasi Today, hvor jeg forsøker å belyse dette. Det går på økonomisk avhengighet av staten og sammenslutningene bak norsk media. Samt på en del av den generelle politiseringen i media som går i favør av de styrende, og minst i favør av det partiet som tidligere klart markerte seg mot at borgerne ble overfalt av statsmakten grunnet misforstått barnevern og det som verre er.

http://www.pravasitoday.com/the-media-gives-victims-social-services-the-silent-treatment-arild-holta

Bruk av utenlandsk media er vel hva man må kunne forvente seg. I norsk media er det i hovedprinsipp ikke plass til kunnskaps- og forskningsbasert fordømmelse av barnevern. Man agerer som om et inkompetent barnevern sitter med alle sannhetene. Deres tro og overbevisning er eneste gyldige "sannhet". De har monopol på "sannheten". I utlandet, Russland, India, Polen, Singapoor, etc etc, fordømmer man gjerne det norske barnevernet på det sterkeste.

Gå til innlegget

Du glemmer ikke jentas skrik!

Publisert rundt 8 år siden

Det er vanskelig å ikke gråte når man ser slikt.

Den hjerteskjærende videoen er lagt på nett av den danske avisen Politiken.

http://politiken.dk/poltv/ECE1644165/se-kommunens-voldsomme-tvangsflytning-af-11-aarig/

Du finner den også her, en mengde steder ved hjelp av Google:
http://www.google.no/search?q=%22Se+kommunens+voldsomme+tvangsflytning+af+11-%C3%A5rig%22

Eller på YouTube:
http://www.youtube.com/watch?v=OgTaZpgVRg4

Vi er mange som kjenner godt til hvor ondt det kan være for barn og for biologiske foreldre. Her er det fosterforeldre som jenten tydeligvis opplever at hun må få være hos.

Det er selvsagt hyklerisk av media å velge ut et velstående fosterpar som eksempel. Det finnes nok av foreldre som opplever dette og verre. Det er de vellykkede besteborgerne man skal støtte, tydeligvis. Det avspeiler svært ekle holdninger i media, som jeg i denne sammenhangen ikke skal sammenligne med visse ideologier vi absolutt ikke vil sammenligne oss med. Det er også misvisende fordi svært mange barn faller aldri til ro i fosterhjem. Derfor fungerer videoen dessverre også som propaganda.

Likevel viser det den uendelige kyniskheten man finner i det som skulle være hjelpetjenester. Men som, i følge Anita Apelthun Sæle, fungerer som en stat i staten.

Merk dere politiets ignoranse av menneskerettighetsbryddet. De bare gjør som de får beskjed om. Her kunne jeg også dratt paralleller til ideologier vi alle hater.

En elleveåring er ikke vegetasjon man luker bort, eller en kaktus man enkelt planter om. Det er et menneske.

(Selv om Verdidebatt tydligvis har funnet ut de skal ha mer ytringsfrihet enn tidligere, så tar jeg ingen sjanser, men kopierer siden jeg legger ut, for å kunne bevise eventuell sensur.)

Gå til innlegget

Mest leste siste måned

Sårbar og synlig
av
Ragnhild Mestad
19 dager siden / 2872 visninger
Kristnes omtale av president Trump.
av
Kjell Tveter
25 dager siden / 2008 visninger
Behov for et blikk i speilet?
av
Shoaib Sultan
8 dager siden / 1082 visninger
Drømmen om tempelet
av
Joav Melchior
21 dager siden / 601 visninger
Full krise i Mali
av
Hilde Frafjord Johnson
6 dager siden / 552 visninger
Sekulariseringen av Rumi
av
Usman Rana
rundt 1 måned siden / 520 visninger

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere