Arild Holta

Alder: 56
  RSS

Om Arild

Kristen, libertarianist, og aktivist mot de utbredte overgrepene i det såkalte barnevernet. Ytringsfrihetsaktivist i et land som gjentatt dømmes i Strasbourg for brudd på menneskerettigheten ytringsfrihet.

Følgere

P. Walseth

Publisert rundt 11 år siden

P. Walseth: "Dersom far bedriver overgrep, og mor ikke griper inn, kan man f.eks fjerne barnet."

SVAR: At det er det beste for barnet, er motbevist. Adferdsindustrien ignorerer skadene av adskillelse.

P. Walseth: (...) fjernes - tvert i mot er terkselen for det svært høy, noe den skal være! Det viser seg jo bl.a. ved at barnevernet i ni av ti saker samarbeider med hjemmet.

SVAR: I snitt tolererer bv ca 4 hjelpetiltak før de tar barnet.

P. Walseth: Når det gjelder alle feilene til barnevernet, så skal vi være klar over at sakene ofte fremstilles ensidig fra medias side, da barnevernstjenesten selvfølgelig har taushetsplikt.

SVAR: Media bruker utelukkende bv og dens nærliggende adferdsprofesjoner som sannhetsbevis. Unntaksvis tar media noen skandalesaker.

P. Walseth: Jeg vil heller uttrykke taknemlighet overfor alle de menn og kvinner som gjør en meget bra jobb for barna, i barnevernet. Mange barn klarer seg ikke så godt senere i livet, men det er ikke alltid barnevernets skyld....

SVAR: Som sagt så finnes til og med direkte sammenlignende forskning som du ignorerer. Det går best (på gruppenivå) med barna som får være hjemme hos sine påstått for dårlige foreldre.

HVORFOR BRUKE MILLIARDER AV KRONER PÅ TILTAK SOM IKKE VIRKER FOR BARNA, OG SOM ER EN FORFERDELIG UMYNDIGGJØRENDE BELASTNING FOR FORELDRE?!

Gå til kommentaren

M. Christiansen

Publisert rundt 11 år siden

M. Christiansen: Du får trekke frem de konklusjoner du ønsker, jeg foretrekker og arbeide for at barna skal få det bedre.

SVAR: Dette er en tankefeil.

Man kan ikke arbeide for at barna skal få det bedre, og samtidig ignorere impiriske bevis på at så ikke skjer, eller at de får det verre. Da har man lurt seg selv.

Gå til kommentaren

RE: RE: Løgn og bedrag

Publisert rundt 11 år siden

 

02.06.09 kl. 10:03 skrev Andreas Hesselberg:

Jeg er tilhenger av barnevernet. Men det gjøres alt for mye feil i barnevernet. En opprydning må til!

Ingen, i noe land, har lykkes med det de siste hundre år.

Det er nok mer enn opprydning som må til for å fjerne en etat viss forgjenere deltok i lobotomering, tvangssterilisering, utrydding av taterkultur, samisk kultur, sigøynere etc. Ja faktisk brukte man argumentet "barnas beste" når man skulle brenne hekser også.

Vi har de store barnehjemsskandalene i nærmere tid.

Man har lokket over barnefjernofrenes ytringer i vår tid. Angrepene på de som ytrer seg er så harde at den nestdyktigste hjelperen jeg har hatt, har jeg kun anonym kontakt med. Jeg vet ikke hvem dette utrolig dyktige mennesket er.

Pr i dag er forskningen om familiens fortreffelighet totalt undertrykt.

Jeg finner ikke mye håp for å reparere noe som ingen tidligere har lyktes lage. Skal noe repareres, så må man i det minste lykkes lage det. Selvsagt kan vi håpe på en sosiologiens Albert Einstein...

Gå til kommentaren

P. Walseth

Publisert rundt 11 år siden

P. Walseth: "Mange barn missbrukes eller opplever omsorgsvikt i hjemmet."

SVAR: Nei. Slik er det ikke. Det hører med til sjeldenhetene. Kom med dokumentasjon i stedet for politisk korrekte påstander.


P. Walseth: "Da må man, dersom det er til barnets beste, ta barnet ut."

SVAR: Det er ikke til barnets beste å bli stjålet fra familien. Nei, man må fjerne overgripere.


P. Walseth: "Barnevernet er i følge barnevernsloven pålagt å samarbeide med hjemmet i størst mulig grad, og dette skjer i de aller fleste tilfeller."

SVAR: Pene ord har ingen mening, når når assosial adferd i barnefjernere aldri blir slått ned på. I stedet blir asosiale mennesker forfremmet.


P. Walseth: "I minst 80 % av sakene tar barnevernet en støttende funksjon overfor familien, og foreldrene."

SVAR: Subjektiv statistikk, skrevet primært av EN part, er ikke sannhet.


P. Walseth: "Når det gjelder Holtas påstand om at det er barnevernets skyld at det er en høyere selvmordsrate blandt barn som har vært under tiltak fra barnevernet, så er det skremmende dårlig dokumentert."


SVAR: JEG SKREV: "En gruppe forskere... Sannsynligheten for at forskningsrapportens resultater var tilfeldige, kunne gjerne måles i promille!"

Knallgod dokumentasjon!

Vil du har redelig diskusjon, så få med deg fakta.


P. Walseth: "Dersom et barn er missbrukt eller utsatt for omsorgsvikt, er det DET som er problemet, ikke at barnet tas ut av en skadelig familiesituasjon."

SVAR: Her fornekter du skadevirkningene av adskillelse barn og foreldre. Disse skadene er bevist med all mulig forskning. Prøv med de berømlige to tankene i hodet samtidig:

1. Adskillelse skader.
2. Overgrep skader.

Det er en tankefeil å agere som om det ene opphever det andre.


P. Walseth: "Når vi vet hvor mange barn som miussbrukes fysisk og seksuelt, så er problemet faktisk at for få fanges opp."

SVAR: Nå fornektet du igjen god forskning - empiriske bevis.


P. Walseth: "Barnevernet er til for barnets beste - konspirasjonsteorier er fullstendig uinteresante!"

SVAR: Du sier altså at EMPIRI = KONSPIRASJON. Vel, jeg vet jo at det ikke er det du mener, men du bør rydde opp i mytene du tror på. Ikke alle liksombevis som du er blitt lært opp med holder mål når det prøves mot vitenskapelig EMPIRI.

Gå til kommentaren

nedlastbar...

Publisert rundt 11 år siden

Artikkelen øverst er imidlertid nedlastbar:

http://spre.r-b-v.net/vitenskapelige-referanser.pdf

Gå til kommentaren

Mest leste siste måned

Sårbar og synlig
av
Ragnhild Mestad
24 dager siden / 2899 visninger
Kristnes omtale av president Trump.
av
Kjell Tveter
rundt 1 måned siden / 2092 visninger
Behov for et blikk i speilet?
av
Shoaib Sultan
12 dager siden / 1108 visninger
Drømmen om tempelet
av
Joav Melchior
26 dager siden / 618 visninger
Full krise i Mali
av
Hilde Frafjord Johnson
11 dager siden / 577 visninger
Minner fra en sommerkirke
av
Anita Reitan
5 dager siden / 564 visninger
Om islam og humanisme
av
Marie Rørvik
23 dager siden / 376 visninger

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere