Arild Holta

Alder: 56
  RSS

Om Arild

Kristen, libertarianist, og aktivist mot de utbredte overgrepene i det såkalte barnevernet. Ytringsfrihetsaktivist i et land som gjentatt dømmes i Strasbourg for brudd på menneskerettigheten ytringsfrihet.

Følgere

Godt innlegg

Publisert rundt 11 år siden

"Broder Gunnar" har noen veldig gode poeng her!

Men om den politiske ideologien som kalles "egoisme" får råde, så velger folk familien, fordi egoismen ikke fremmer statlige løsninger.

"Egoisme" er altså et misforstått og forvirrende begrep.

Egoisme er at jeg selv blir får styre og blir ansvarlig for mitt liv. Når dette skjer, så velger mennesket i hovedprinsipp familien.

Imidlertid har de kollektivistiske kreftene gjort om ordet "egoisme" til "drit i andre". Mennesker som drives av sitt eget indre, er imidlertid i hovedprinsipp familiemennesker. Det har Gud lagt ned i oss som en del av våre gener. Derfor finner man det i alle mulige kulturer hvor velferdstaten ikke har ødelagt gjennom ideologisk skolering, økonomisk styring og annen kontroll.

Gå til kommentaren

Hjem ER kjærlighet

Publisert rundt 11 år siden

SITAT: Er ikke det viktigste å bli elsket da Monsen? Tenk å vokse opp i ett hjem uten kjærlighet.


SVAR: Det som holder sammen noe i et hjem, ER i prinsipp kjærlighet. Til tross for livets mange vanskeligheter, og menneskers mange dårlige egenskaper.

Det finnes i hovedprinsipp ikke hjem uten kjærlighet. "Hjem uten kjærlighet" er en moderne hypet idé for å utvide offentlig sektor ved hjelp av ikke-vitenskapelig overgrepshysteri og like lite vitenskapelig ekstremfeminisme og gammelmodig sosialisme.

Gå til kommentaren

M. Christiansen

Publisert rundt 11 år siden

 

Du skrev: "Monsen går skjeldent inn i sakens kjerne. Vi har hatt endøse debatter om hvordan barna har det, og foreløpig så tyder det på at det ikke er noe problem. Det snakker Monsen lite om."

Så du tror du kan definere et slags almen sakens kjerne.

Noen mennesker skulle vert tvungne til å høre på liberalistisk ideologi her dag i flere år. Kan hende de da forsto at de ikke kan definere verdiene for andre mennesker.

Dine verdier og ditt ståsted, M. Christiansen, er gjerne DITT, og BARE det. Skal det det være noe mer, så får du sette deg inn i hvordan objektive verdier oppdages. Da vil du også oppdage, som det står i en gammel men utrolig bok: Du bygger på sandgrunn.
Gå til kommentaren

RE: RE: M. Christiansen

Publisert rundt 11 år siden

 

02.06.09 kl. 22:58 skrev Morten Christiansen:

 

02.06.09 kl. 15:24 skrev Arild Holta:

M. Christiansen: Du får trekke frem de konklusjoner du ønsker, jeg foretrekker og arbeide for at barna skal få det bedre.

SVAR: Dette er en tankefeil.

Man kan ikke arbeide for at barna skal få det bedre, og samtidig ignorere impiriske bevis på at så ikke skjer, eller at de får det verre. Da har man lurt seg selv.

Du har på ingen måte lagt frem noen empirsike bevis for dine påstander, og siden jeg jobber med skadevirkninger av overgrep så vet jeg ganske mye om hva barn utsettes for. Jeg kan til og med si at mange barn både er taknemmelige for at de har blitt tatt hånd om, samt at noen er utrolig lei seg for at de ikke ble tatt hånd om.

 

Jeg har vist til empiri, knallgod empiri:

SITAT:

Skaden på barna ved adskillelse barn og foreldre

Fra boken "Adskillelse Barn og foreldre" av Sverre Kvilhaug.

"En gruppe forskere i Israel, O. Agid, B. Shapira, J. Zislin, M. Ritsner, B. Hanin, H. Murad, T. Troudart, M. bloch, U. Hersco-Levy og B. Lerer, presentert i Molecular Psychiatri i 1999, og referert bl.a i Mental Health Today, la fram meget overbevisende og dramatiske forskningsresultater vedrørende psykiske forstyrrelser relatert til tidlig tap av foreldre, særlig adskillelse på annen måte enn ved død. Innledningsvis uttales i forskningsrapporten at den antatte sammenhangen mellom tidlige miljømessige stressfaktorer som tap av foreldre som barn og psykisk psykdom i voksen alder, har pirret psykiateres nysgjerrighet i størstedelen av århundret. Utrolig nok, min kommentar, synes det likevel ikke å ha pirret nevneverdig norske eller nordiske forskeres nysgjerrighet. (...)"


For å gjøre historien kort, så kunne det knyttes økt mengde psykiske-, sosiale- og mange andre problemer til adskillelse barn og foreldre. Kort sagt: Barna tok skade.

Sannsynligheten for at forskningsrapportens resultater var tilfeldige, kunne gjerne måles i promille!

Sitat slutt -------

Denne dramatiske empirien forteller at barnevernet påfører barn skader som tilsvarer grov sexmisbruk eller langvarig vold.

Mytene du har lært deg å tolke virkligheten med, ER FEIL. Ideologien innen for adferdsindustrien er ikke forskningsbassert, og VERRE, forskningen jeg her viser til forteller at dere er farlige for barn.

Hvorfor være så skråsikker at du ignorerer knallgod forskning? Hva med en litt større ydmykhet overfor BEVIS?

Disse faglige fadesene eller overgrepskultur, hadde vi sluppet å se om man "bare" hadde hatt respekt for naturlige rettigheter.

Skal vi i framtiden få til et rettslig oppgjør, så mener jeg det må gjøres bassert på bl.a "naturlige rettigheter". For hjelpeidéene deres er totalt i strid med naturens orden: FAMILIEN.

Gå til kommentaren

R. Tveit

Publisert rundt 11 år siden

I stedet for å stille spørsmål om saklighet, så bør du informere om hva som evtuelt ikke er saklig.

Jeg har angrepet det såkalte barnevernet GENERELT eller som det pent heter: PÅ GRUPPENIVÅ.

Mulig du ikke forstår problemstillingen:

Det er BEVIST at barnevernets omsorgsovertakelser er skadelige for mange flere enn de virker for. Det var DET jeg viste i innledningsartikkelen.

Mulig du ikke forstå hva som ligger i BEVIS og DOKUMENTASJON?

Du skrev: "For det første, jeg skulle ønske du kunne nyansere noe, ...

Barnevernet virker likevel ikke på gruppenivå. I begrepet "gruppenivå" ligger nyanser. Men det er ikke poenget. Poenget er at man har et system som er destruktiv grunnet at forskningsbassert viten er byttet med gammelmodig IDEOLOGI.

Du skrev: Men for all del, alle tiltak som kan styrke barnevernet bør gjennomføres snarest.

Uten å forholde deg til saken (saklig) at barnevernet ikke virker på gruppenivå mht omsorgsovertakelser, så sier du vi må ha mer av det.

I en seriøs og redelig debatt så forholder man seg til FREMLAGT DOKUMENTASJON. Er man ikke villig til det, så har man ikke noe i debatten å gjøre, annet enn som forstyrrende element.

Du har ikke grepet fatt i NOE av det jeg skrev innledningsvis.

Gå til kommentaren

Mest leste siste måned

Slik jeg ser det
av
Magne Nylenna
26 dager siden / 1506 visninger
Kristnes omtale av president Trump.
av
Kjell Tveter
6 dager siden / 1411 visninger
Sekulariseringen av Rumi
av
Usman Rana
17 dager siden / 1101 visninger
Slappe konspirasjonsteoretikere
av
Øivind Bergh
13 dager siden / 1003 visninger
Med vandreskoene på
av
Anita Reitan
rundt 1 måned siden / 671 visninger
Alle eller ingen?
av
Knut Alfsvåg
22 dager siden / 456 visninger

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere