Arild Holta

Alder: 56
  RSS

Om Arild

Kristen, libertarianist, og aktivist mot de utbredte overgrepene i det såkalte barnevernet. Ytringsfrihetsaktivist i et land som gjentatt dømmes i Strasbourg for brudd på menneskerettigheten ytringsfrihet.

Følgere

RE: Barnets beste og

Publisert nesten 11 år siden

 

10.08.09 kl. 07:13 skrev Rune Tveit:

Jeg kunne ha lyst til å utfordre Pastoren på å redegjøre for følgende:

Hvordan definere "alvorlige mangler ved den daglige omsorg som barnet får, eller alvorlige mangler i forhold til den personlige kontakt og trygghet som det trenger etter sin alder og utvikling (bvl 4-12 a)

Tja, hvorfor ikke gjøre noe som er umulig selv. Jeg vil tro det er større muligheter for at Torp går på vannet enn du... ;)

Det finnes ingen definisjon på omsorgsvikt. derfor er det fritt frem for fostå-seg-påere med elendig (men gjerne lang) utdannelse og makt, å synse om dette. Det gir dem makt bak sine idéer om saken.

Synserne er ekspertvitner, for bv, og barn og foreldre får ødelagt sine liv.

Det finnes heller inge definisjon på barnefjernernes yndede begrep "barnets beste". Så da er det fritt frem for makta. (Hva kalles regimer hvor makta rår??)

Les denne artikkelen om "barns beste":
http://www.dagbladet.no/kultur/2003/03/16/364062.html

10.08.09 kl. 07:13 skrev Rune Tveit:

Hva er "alvorlig omsorsvikt"? Eller hva er "godt nok"?. Hvor ille må et barn ha det før du ville sette inn tiltak?

Som sagt...

Så da mener altså Rune Tvedt at hjemmet skal overvåkes av maktmenneskene. Det må IKKE være "en slags ''frisone''" (se nedenfor.). Er det ikke flott med overvåkingssamfunnet og angiversamfunnet.

10.08.09 kl. 07:13 skrev Rune Tveit:

Og videre, når du påstår at barnevernet ikke har hjemmel for å gå inn i hjemmet, mener du at hjemmet er en slags "frisone", kan du rent juridisk begrunne din tolking av grunnloven §102 og hvordan barnevernlovens § 4-3 strider mot denne?

Grunnloven ble skrevet av noe som man kan kalle kristenliberalister. de var nok også litt konservative. Ja, faktisk ikke så langt fra Torps politiske ståsted. Kan hende han derfor har bedre forutsetning til å forstå dette enn deg!

Grunnlovens klare tale er at hjemmet og privatlivet er, nettopp, privatliv, inntil det finnes objektive grunner til å tro at det skjer kriminalitet der. Det er også dette som er Europakonvensjonens klare tale om privatlivets fred og rettferdige rettsaker.

10.08.09 kl. 07:13 skrev Rune Tveit:

Det er et etisk dilemma hvordan barnevernet skal ivareta barnets beste ved mistanke om omsorgsvikt og mange har skrevet mye om disse temaene. Generelt har jeg inntrykk av at de fleste har kommet til den konklusjon at barnvernet alt for ofte griper inn for sent, og at foreldrenes stemme er den mest tydelige i dokumentene i barneverntet. (jeg har skrevet en bachelor om emnet)

Du får oppdage verden utenfor lille Norge da.

FN skriver:

Barn fratatt sine familiemiljøer

23. Komiteen er bekymret over antallet barn som har blitt flyttet fra familien og lever i fosterhjem eller institusjoner. Komiteen tar til etterretning at staten (Norge) er villig til å gå gjennom praksisen med å flytte barn ut av sine familier.

24. Komiteen anbefaler at staten undersøker hvorfor antallet barn som fjernes øker så kraftig, og sørge for at det ytes hjelp til biologisk familie. Komiteen oppfordrer staten til å beskytte biologisk familie, og sørge for at barn bare fjernes som siste utvei når det er til barnets beste.

Periodisk tilsyn ved plassering

25. Komiteen er positiv til bestrebelsene fra Barn- og Familiedepartement på dette område, men er bekymret for det utilstrekkelig tilsyn som føres med barnet etter barnet er plassert. Dette på grunn av for få tilsynsførere og oppfølging av dem faglig.

26. Komiteen anbefaler at staten fremmer tiltak for å sikre nødvendig tilsyn med situasjonen for de plasserte barna både i fosterhjem og institusjoner.

10.08.09 kl. 07:13 skrev Rune Tveit:

Problemet Pastor Torp, er nettopp det å få barnets stemme tydelig og klart fram i all dokumetasjon. 

Problemet Rune Tvedt, er å få moderne sosio- og psykobablere, med tenkeredskap fra middelalderen, til å forstå at foreldre ER barnas stemme. Fjerner man "stemmen", så står barnet ribbet tilbake.

Selv en forskrudd pedofil, som MÅ sperres inne, vil, på alle andre områder enn der han/hun har et forskrudd følelsesliv, tale barnet sin sak.

Prøv å oppdage virkligheten. enten man tror på evolusjon eller kreasjon, så gjelder samme sak: Mennesket (oppveksten) er konstruert i familier. Da er familier nødvendigvis barns beste, og det er kun ekstreme forhold som incest, (reell) vold eller død som fordrer/bevirker adskillelse barn og foreldre. Alt annet fordrer HJELP. Ja, t.o.m hjelp 24 timer i døgnet kan være nødvendig.

Denne hjelpen gav storfamilien i gamle dager, eller slekt/familie, eller naboer.

Skal man ha et velferdSTAT, så er det denne hjelpen den skal styrke. Man skal ikke bygge opp en konkurrerende hjelp, eller alternativ virklighet.

10.08.09 kl. 07:13 skrev Rune Tveit:

Det er fakta som skal danne grunnlag for skjønnet og som gir barnevernet hjemmel for å gripe inn med tvang, men langt de fleste sakene blir løst ved hjelp av frivillige hjelpetiltak (§4-4)

Frivillig???

er det frivillighet når bv truer foreldrene til å ta imot meningsløse "hjelpetiltak"?

Hvert fjerde såkalte "frivillige" tiltak ender i omsorgsovertakelse.

10.08.09 kl. 07:13 skrev Rune Tveit:

Dessuten, visste du at svært ofte er det foreldrene selv som henvender seg til barnevernet, andre ganger den nærmeste familien?

Selvsagt. Foreldre har problemer med økonomi, handikap eller et vanskelig barn. Så tar de kontakt med OPPSKRYTTE (medias gratisreklame) barnevernet for hjelp, og får et nytt større problem: Det såkalte barnevernet.

10.08.09 kl. 07:13 skrev Rune Tveit:

Desverre er offentlige institusjoner som barnehager og skoler ofte veldig trege med å melde omsorgsvikt, enda de har observert dette i lengre tid.

Det er et poeng i all barnevernfaglig saksbehandlig at omsorgsvik skal vurderes i forhold til om det er vedvarende, altså ikke enkeltepisoder.

Eller om man er i konflikt med offentlige institusjoner, er anderledes tenkende, eller fattig...

Jeg skiller mellom de som oppkonstruerer "virkligheten" i hodet, og de som observerer virkligheten. Dagens ideologer og "faglige" gjør det første i "god" platonistisk tradisjon, som i middelalderen.

Dette kalles gjerne postmodernisme, men er en forråtnelse av kulturen.

Gå til kommentaren

RE: Pastor Torp-På overgriperens side!

Publisert nesten 11 år siden

10.08.09 kl. 05:51 skrev Jon Storeide:

Så er det fastslått en gang for alle; Pastor Torp er mer opptatt av voksnes privatliv enn barns mulighet til vern.

Hitler og fascismen ville redde statene med diverse former for NASJONALsosialisme.

Dagens totalitære vil redde barna med diverse former for politistatlignende BARNEsosialisme.

Tar man ikke utgangspunkt i menneskers rett til selvstyring og privatliv, så går det alltid, for å si det stygt, men sant: til helvete.

Veien til helvete er, som sagt, brolagt med gode intensjoner.

10.08.09 kl. 05:51 skrev Jon Storeide:

At kriteriet for å hjelpe barn med omsorgssvikt skal være straffedom er det villeste jeg har hørt!

Pappa sparker barnet.

Pappa settes i fengsel.

Barnet blir ikke sparket.

Hmm. Dette høres ikke så vilt ut...

10.08.09 kl. 05:51 skrev Jon Storeide:Et eksempel er på din reform i praksis er gutten som ble slått i hjel av stefaren. Der ble barnevernet ikke varslet og grep derfor heller ikke inn. Guttens siste tid, redd, mishandlet og sviktet av alle offentlige instanser, ble et helvete. Nettopp fordi skole og legekontor var for opptatt av privatlivets fred til at de varslet barnevernet. De overså stadig nye skader og blåmerker og en redd gutt. Fellende dom ble det til slutt, det hjalp gutten lite fordi det som sikret dommen var guttens knuste kranium. Og omtrent der ligger innslagspunktet for fellende dom i slike saker.

Nei, dette er ikke samfunnet Torp vil ha.

I et samfunn hvor skilsmisse glorifiseres og støttes maksimalt økonomisk, vil man få STEFORELDRE i enorme mengder.

Steforeldre utøver vold i en enormt mye større grad enn biologiske foreldre.

Se forskningen:
http://mhskanland.net/page64/page65/page5/page5.html

Det var STEFAREN som drepte gutten.

Samfunnet sviktet gutten ved å ikke sette inn tidlig etterforskning, som skulle kunnet fjerne den voldelige liksompappaen.

(OBS: Det finnes selvsagt mengder av dyktige steforeldre!)

10.08.09 kl. 05:51 skrev Jon Storeide:

Jeg forstår at lukkede kristne konservative miljøer synes barnevernet er en pest og en plage. At disse miljøene skal få gjøre med sine barn hva de vil så lenge de ikke dømmes for vold vil nok sikre deg noen flere ekstremiststemmer. Men dette forslaget er til overgripernes beste og ikke barnas.

Dette er vel den vanligst forekommede tankefeil. Man tillegger motparten meninger og motiv. Det enkle motargumentet mot slik hersketeknikk, er at folk er ikke synske, og vet ikke hva den andre tenker. Et litt mer vanskelig argument er at man kan ikke legge egne premisser til grunn for å forstå en motparts konklusjon. Det må forstås på bakgrunn av motpartens premisser.

Gå til kommentaren

RE: RE: Krever full omlegging av Barnevernet

Publisert nesten 11 år siden


07.08.09 kl. 11:20 skrev Jan-Aage Torp:

Besteforeldre kan i denne forbindelse være en god løsning, dersom de mener de har kapasitet til å påta seg oppgaven. Dette må nedfelles i barnevernsloven, slik at besteforeldre gies lovmessig rett til samvær med barnebarna.

Har du ikke hørt om at mishandling og incest kan gå i arv? Om en forelder forgriper seg på barnet sitt, er det i mange tilfeller slik at han eller hun har opplevd det samme selv som barn. Da er det en dårlig idé å la ungen bo hos besteforeldrene.

Ja, hvorfor ikke forkaste rettstaten så til de grader at man stempler hele familier som perverse fordi EN gjorde noe galt.

I Nord-Korea drepte de nettopp en mamma, fordi hun hadde spredt bibler. Deretter fengslet de resten av familien, inkludert besteforeldre. En skyldig = alle skyldig.

Slike rettsprinsipper er amoralske.

Gå til kommentaren

RE: RE: RE: Hva menes?

Publisert nesten 11 år siden

 

Takk for ditt viktige spørsmål, Sigrun!

Jeg mener selvfølgelig at en rettskjennelse er avgjørende. Ellers blir jo rettsapparatet uthulet.

Som et ledd i behandlingen i retten, vil naturligvis barnet bli hørt. Det er viktig.

 Du tar ikke hensyn til verken at det er svært vanskelig å få dømt noen i slike saker eller at rettssaker kan være en svær påkjenning for offeret. Burde man ikke ta mest hensyn til barnet? Skal det samme gjelde voksne kvinner som mishandles av ektemannen? Skal de tvinges til å bo sammen med ham dersom han ikke dømmes i rettsapparatet?

Man har desverre ikke noe bedre enn rettstaten som bygger på sikre bevis. Det gir ikke et bedre samfunn å bygge ned rettstaten, for å ta flere overgripere.

Tenkningen din

* gir flere justismord. Derav følger at du

* gjør staten til overgriper.

Skal man ikke kreve bevis, så får man regelrett maktpakk som utnytter situasjonen for å påvirke samfunnet.

"Veien til helvete er fortsatt brolagt med gode intensjoner."

Gå til kommentaren

 

03.08.09 kl. 14:22 skrev Rolf Egil Pedersen:

Jeg ville vel tro at den godeste Sæle er ganske marginal og at han kun når frem til en ytterst liten gruppe mennesker som er villig til å svelge tåkepratet hans.  Underholdende er han jo, men seriøs vil vel neppe noen oppegående personer påstå at han er.

Ang. tåkeprat:

1. "ganske marginal"

2. "ytterst liten gruppe"

3. "underholdende"

4. "seriøs vil vel neppe"

5. "neppe noen oppegående personer"

På kun TO setninger!!!

Om man har som utgangspunkt at en debatt skal inneholde fakta som bearbeides på en objektiv og logisk måte, så har vi:

Punkt 1 og 2 er tankefeilen appell til majoritet.

Punkt 2 er også beslektet med den genetiske tankefeil. ("genetisk" overført fra "opphav"). Eks: Det kommer fra DEM, derfor er det feil.

Punkt 3 er tankefeilen latterliggjøring. "Nå måtte jeg le, derfor er det feil."

Og slik fortsetter det. Ikke et eneste reelt argument!

Norske Wikipedia har forbedret seg kraftig mht temaet tankefeil. Les og lær.

(Egentlig skulle det vert skolens sak å lære folk slikt. Men hva skal makten med klartenkte mennesker? Tenk dere skolepensum med analyse av Ap-politikeres tankefeil. Det hadde vert noe!)

Gå til kommentaren

Mest leste siste måned

Slik jeg ser det
av
Magne Nylenna
25 dager siden / 1500 visninger
Kristnes omtale av president Trump.
av
Kjell Tveter
5 dager siden / 1335 visninger
Sekulariseringen av Rumi
av
Usman Rana
16 dager siden / 1096 visninger
Slappe konspirasjonsteoretikere
av
Øivind Bergh
12 dager siden / 997 visninger
Med vandreskoene på
av
Anita Reitan
rundt 1 måned siden / 785 visninger
Stopp banningen, Vårt Land!
av
Terje Tønnessen
rundt 1 måned siden / 466 visninger

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere