Arild Holta

Alder: 56
  RSS

Om Arild

Kristen, libertarianist, og aktivist mot de utbredte overgrepene i det såkalte barnevernet. Ytringsfrihetsaktivist i et land som gjentatt dømmes i Strasbourg for brudd på menneskerettigheten ytringsfrihet.

Følgere

Til Gullberg.

Dersom du ikke har gjort, kan du sjekke hjemmesiden hans, så forstår du vilket nivå det ligger på.

http://stem.r-b-v.net/vote.html 

http://www.freewebs.com/arild-holta/

Jeg begriper det dersom du ikke gidder.

det er rett og slett for dumt

Ja, tenk at normale mennesker, med den største smerte, skal uttrykke seg på en ikke-akademisk måte. De lever ut sin dypeste fortvilelse og kommer med sine rop om hjelp.

Og hvordan reagerer man.

Jo, man finner det for lavt.

Jeg finner menneskesynet og menneskeforakten deres for lav.

Men dette er jo ikke noe nytt. På det verste har man jo gasset de påstått laverestående i gasskamre. Så det kan jo bli veldig mye verre.

Folk med en velutviklet empati og beina godt plantet på jorden, finner ikke normale og enkle menneskers sinne og fortvilelse til å være på et for lavt nivå.

Heller ikke de tusenvis som gjenkjenner seg i det de leser av lidelse.

Gå til kommentaren

RE: RE: RE: Dumt

Publisert nesten 11 år siden

11.08.09 kl. 10:07 skrev Dan Aksel Jacobsen:

Dette blir bare for dumt Holta. Du tar vel poenget om at man skal la tvilen komme barnet til gode?

Dette er så hinsides virkeligheten at det forteller mer om Holta enn den norske forvalting.

Barnevernet bryter ikke noen gunnleggende regler for rettstaten. Alt barnevernet gjør kan prøves rettslig.

Tvilen skal komme tiltalte til gode i rettstater.

Barnevernet fungerer som etterforsker, aktor og ekspertvitne i fylkesnemnda. Det er hensides alt som kan kalles rettstatlige prinsipp.

Bevisbyrden er ekstremt lav. Det er også på tvers av rettstaten.

I tillegg bruker fylkesnemnda dommere som er f.eks psykologer, og som mottar penger fra barnevernet grunnet utredninger. Altså: Økonomiske bindinger mellom domstol og aktor/etterforsker/motvitne (mot foreldre). Forklar meg gjerne forskjellen på dette og korrupsjon.

Disse liksomrettsakene er normalt lukkede og stengt for pressen. Også et brutt rettsikkerhetsprinsipp.

Menneskene som kjemper mot systemet og for barna sine druknes i utredningsutgifter og advokatutgifter. For den lille advokathjelpen man får fra makten rekker ikke langt, og til private utredninger får man ingen støtte. Et par utredninger er hundre tusen kroner. Hvor skal fattige mennesker få disse pengene fra?!

Barnevernet bryr seg heller ikke med å følge det retten sier. Og ingen straffer dem for det.

Etc.

Nei, dette fungerer laaangt fra rettstatlige prinsipper!! LANGT I FRA!

Gå til kommentaren

RE: Holta

Publisert nesten 11 år siden

 

11.08.09 kl. 20:11 skrev Rune Tveit:

Til Holta`s muligens store forundring kan jeg opplyse at svært mange BK til barnvernet blir lagt bort,

Jeg har arbeidet med problemsitllingen en del år, og vet selvsagt dette. Og nå skal man altså plage mennesker med flere usakelige løgner som BV kan misbruke som de ønsker.

Er ikke dette en fantastisk måte å utvide en oljefinansiert offentlig sektor med kvinnearbeidsplasser?

Vi blir verdensmestre i rikdom, sosialisme og likestilling på en gang! Rene kinderegget.

Som et fantastisk stort pluss genererer galskapen så mange foreldreløse barn at man kan dele de ut til homsene. De skal jo også ha likestilling. Og andre nasjoner er jo skeptisk til å adopterte til homser.

Så gir vi blaffen i at det driver opp barneselvmord til mange ganger det som er vanlig. Det samme med kvinneselvmord, og slår oss for brystet:

Vi er verdensmestere i likestilling.

Vel, vi er ikke verdensmestre i menneskerettigheter når man skal drive åvervåking av familiene og stjeling av barn til fremme for sosialisme, adferdsindustri (for ikke å snakke om pilleindustriens intekter!) og maktens inflytelse.

Når filosofen Habermas snakket om samfunssykdommer (egentlig patologier) fordi myndighetene og pengemakt trengte inn i samfunnet, så hadde han nok mer enn rett. I barnevernet går det imidlertid mye mer over stokk og stein enn ellers.

Gå til kommentaren

Artikkel 8

Publisert nesten 11 år siden

 

11.08.09 kl. 19:50 skrev Morten Christiansen:

Da kan bv sjekke ut om det er grunn til bekymring eller ikke. Det betyr også at hvis bv tar kontakt så bør det ikke bety så mye.

Artikkel 8 - Retten til respekt for privatliv og familieliv

1 Enhver har rett til respekt for sitt privatliv og familieliv, sitt hjem og sin korrespondanse.

 

Jeg hater den menneskerettighetsbrytende ideologien din, Morten Christiansen.

Man drepte også "hekser" i sin tid, påstått for barnas beste. Men var det "hekser"?

OG:

VAR DET VIRKELIG TIL BARNAS BESTE?

Hvordan vet du at dagens barnevern fungerer til BARNAS BESTE, når man ikke krever vitenskapelige kvalitetsbevis for dette?

Da vet man ikke. Man TROR.

Det erimidlertid for sent å TRO når det finnes knallgode bevis for at det ikke fungerer på GRUPPENIVÅ.

Gå til kommentaren

RE: RE: RE: RE: etterrettelig

Publisert nesten 11 år siden

Min forutinntatte meninger var nok ikke så langt fra dine, inntil virkligheten opplyste meg,

1. Empiri

2. Erfaring

3. Vitner

Hva kan man gjøre med slikt, annet enn å drukne det i selvbedrag og fornektelse? Jeg må dessverre forholde meg til den virkligheten jeg ikke har bedt om å få se. For det meste har dette blitt påprakket meg gjennom mange år.

Gå til kommentaren

Mest leste siste måned

Slik jeg ser det
av
Magne Nylenna
25 dager siden / 1500 visninger
Kristnes omtale av president Trump.
av
Kjell Tveter
5 dager siden / 1335 visninger
Sekulariseringen av Rumi
av
Usman Rana
16 dager siden / 1096 visninger
Slappe konspirasjonsteoretikere
av
Øivind Bergh
12 dager siden / 997 visninger
Med vandreskoene på
av
Anita Reitan
rundt 1 måned siden / 785 visninger
Stopp banningen, Vårt Land!
av
Terje Tønnessen
rundt 1 måned siden / 466 visninger

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere