Arild Holta

Alder: 56
  RSS

Om Arild

Kristen, libertarianist, og aktivist mot de utbredte overgrepene i det såkalte barnevernet. Ytringsfrihetsaktivist i et land som gjentatt dømmes i Strasbourg for brudd på menneskerettigheten ytringsfrihet.

Følgere

RE: Useriøst

Publisert nesten 11 år siden

13.08.09 kl. 12:30 skrev Dan Aksel Jacobsen:

Når du går inn i rollen som enten KrF eller KSP så reflekterer du kun hva du tror om disse partiene.

Underlig at dette lander tør overlate til folk å stemme om de ikke er i stand til å bedømme politikk. ;)

13.08.09 kl. 12:30 skrev Dan Aksel Jacobsen:

Du får skaffe deg kunnskap om analyse av politikk på et vitenskapelig nivå før du setter igang.

Det er altså såpass som skal til for å skjønne politikk!

13.08.09 kl. 12:30 skrev Dan Aksel Jacobsen:

Et java-script fra et gutterom i USA kan du ta med deg et annet sted.

Ja, og så kan det hende denne liksomgutten på dette liksomgutterommet er et stykke ned, til høyre, altså mot mye makt, tungrodd stat og overreguleringer, og da kommer det typisk norske intetsigende (mht fakta) argumentet til sin rett: Ikke seriøst! For det FØLER "vi". Og da er det slik.

Gå til kommentaren

RE: RE: RE: Artikkel 8

Publisert nesten 11 år siden

12.08.09 kl. 11:03 skrev Peter Walseth:

Jeg skal gjøre noe (for meg) så uvanlig som å rose SVs oppslag!

Dette kommer vi til å se mer av. På den trolig mest brukte og mest anerkjente politiske testen på internet, så ligger Kristelig Folkeparti (KrF) så langt til venstre som vi gjerne forestiller oss at Sosialistisk Venstreparti (SV) gjør.

http://www.kristenblogg.no/?p=2344#top

Peter Walseth, du er sosialist.

Einar Stensnes (KrF) ble spurt om hvilket av de amerikanske to hovedparti han lå nærmest, og svarte at han nok lå et godt stykke til venstre for også Demokratene. Det er på tide at KrF slutter å lure velgerne til å tro at de er et borgerlig parti.

De som stemmer på dere er borgelige. Disse stemmene skulle dere ikke hatt.

12.08.09 kl. 11:03 skrev Peter Walseth: det er kjempeviktig at vi sier i fra om at det er ok å melde i fra til barnevernet dersom man har mistanke om at et barn ikke får god omsorg.

Barnevernet gjør slikt verre. De lyver også i retten, for å fremme sin familiefientlige ideologi.

12.08.09 kl. 11:03 skrev Peter Walseth:

Videre har Holta et godt poeng: Barnevernet er et ideologisk redskap.

Ja, det brukes bl.a til å angripe konservative kristne.

12.08.09 kl. 11:03 skrev Peter Walseth: Dersom et barn bli vanskjøttet eller misbrukt så er det et offentlig ansvar å sørge for barnet, selv om man bryter privatlivets fred!

Dette er ikke problemstillingen jeg fremmer. Problemstillingen er løgner om foreldre, rettsløshet, maktovergrep OG hvordan man skal hjelpe - PÅ EN ORDENTLIG MÅTE - de som virkelig har problemer.

12.08.09 kl. 11:03 skrev Peter Walseth:

For oss i KrF er det lett å støtte barnevernet

Jeg når en del titusen mennesker - uten tradisjonell mediahjelp - og får advart mot overgrepspolitikken til Kristelig Folkeparti (KrF). Bløffen om at dere er på familiens, de fattige og de svakes side skal bli kjent. Systematisk knuser politikken deres de svake familier (og stadig flere sterke) ved hjelp av DET SÅKALTE barnevernet.

12.08.09 kl. 11:03 skrev Peter Walseth: fordi det er så mange tusen mennesker der som gjør en kjempejobb med lave budsjetter og vanskelige forhold!

Det skal være vanskelig å overfalle uskyldige menneskers privatliv. Jeg vil tro jeg får mer penger etterhvert, slik at vi kan gjøre det enda vanskeligere å overfalle familier med all slags våsete påstander og idéer.

12.08.09 kl. 11:03 skrev Peter Walseth: Barnas beste må være ledende i politikken, og derfor vil KrF styrke barnevernet!

Siden barnevernet iIKKE FUNGERERER PÅ GRUPPENIVÅ, så er bedre for barns beste at dere heller kaster penger i søppelet. Det er den tragiske virklighet.

12.08.09 kl. 11:03 skrev Peter Walseth:

Så får vi heller klare oss uten Holtas stemme!

Og en del andre stemmer. På tre møneder har "jeg" samlet over 17000 Facebook-medlemmer i en cause mot myndighetsovergepene mot familiene.

http://apps.facebook.com/causes/282095?m=3db756a1

12.08.09 kl. 11:03 skrev Peter Walseth: Barna kommer før foreldrene.

Du har bitt på den moderne ideen om at barn og foreldre står i et motsettningsforhold. Underlig at vi da er konstruert i familier. Men dette er jeg helt sikker på at du ikke forstår.

12.08.09 kl. 11:03 skrev Peter Walseth: Det er snakk om hva man prioriterer, og selv om alt ikke er perfekt i barnevernet, er det viktig at Norge setter barns behov før voksnes behov!

Retorikken og våset fra såkalte kristne har vi sett før. "Dere" var jo med på å ødelegge taterkulturen, sterilisering, lobotomering etc til "barns beste" også. For ikke å snakke om de "kristne" barnehjemmene som ødela unger til "barns beste".

Overgrepene i godhetens navn, har vi sett før fra maktmennesker og såkalte kristne. Dette er "god" gammel religiøs tradisjon i Norge.

Fra en SKIKKELIG kristen synsvinkel er det imidlertid for det meste DØD RELIGION.

Heldigvis har vi et alternativt kristent parti, for kristne som vil stemme! Kristent Samlingsparti og Jan-Aage Torp har jo skjønt mye av problemstillingen.

Gå til kommentaren

RE: RE: Artikkel 8

Publisert nesten 11 år siden

Du tolker det dithen. Barn som blir missbrukt får skader for livet. Du ser ut til å tro at barn som har blitt tatt fra foreldrene og som sliter senere i livet har fått skadene etter omsorgsovertagelsen.

NEI. Jeg tror ikke, når kvalitetsforskning dokumenterer dette all tenkelig sikkerhet.

Da VET jeg. Det er de som ikke har sikre beviser som tror.

Adskillelse foreldre og barn er SVÆRT SKADELIG.

I tillegg kommer all STEMODERLIG behandling. Har du tenkt over hva dette orde forteller? Jo, det forteller at ikke-biologiske "familier" er farlige for barn. Dette har vi kjent til å flere tusen år. I vår tid sier også kvalitetsforskningen dette.

Når det er sagt så skjer det mye uheldig i institusjoner og i _ enkelte _ omsorgshjem. Det er synd at barna ikke kan få en trygg havn. De blir missbrukt hjemme og kan ikke være der, men så finnes det ikke gode alternativer for alle.

Misbrukt?? Tror du det er bare misbrukte barn som blir tatt av barnevernet?? Det overveiende(!) store flertallet er verken misbrukt eller utsatt for vold.

BV i Norge styrer etter det biologiske prinsipp og forsøker så langt de kan og sørge for støtte til foreldrene slik at de kan beholde barnet. Det skal være svært graverende før de griper inn og vurderer omsorgsovertagelse. Slik tror jeg det er i de fleste tilfeller, men selvsagt alle steder der mennesker er involvert så kan det skje feil.

Hver fjerde "hjelpetiltak" ender i omsorgsovertakelse. Det er nesten umulig å få barn tilbake. BV ødelegger systematisk foreldrerelasjone, gjennom å minimere kontakten med foreldre, gjerne helt ned i et par ganger året.

Er det noen omstendigheter overhode hvor du kan se at det kan være nødvendig at barn blir tatt fra foreldrene.

Jeg ser en del situasjoner hvor foreldre, eller oftest andre, skulle blitt frjernet fra barna og nærmiljøet.

http://apps.facebook.com/causes/282095?m=3db756a1

Men det er SVÆRT mange flere situasjoner, hvor barnefjernerne hadde trengt fengsel for terrorisering av familier.

Gå til kommentaren

RE: Mer dumme innlegg

Publisert nesten 11 år siden

 

12.08.09 kl. 01:38 skrev Espen Vesteraas:

Dette er jo latterlig. Igjen.

Følelseslivet ditt er ikke et argument som tilfører saken FAKTA. Man blir gjerne overveldet av latter når man overraskes av momenter som virker uforståelige, kombinert med at de bryter med en følelse av sannhet. Gir de samtidig assosiasjoner til ondskap, så kommer gjerne utbruddet: "Latterlig".

12.08.09 kl. 01:38 skrev Espen Vesteraas:

Det at du har "arbeidet" med denne problemstillingen er jo tull. Det er ikke "arbeid". Du har samlet mye informasjon

Samlet info, ja...

12.08.09 kl. 01:38 skrev Espen Vesteraas:
fra mennesker som føler seg snytt for retten til å "eie" sine egne barn og vrir og vender på alt for å få det til å høres ut slik du selv vil. Som her.

Du kan sikkert ikke nok logikk til å kjenne til at dette kalles stråmannsargumentasjon. Sjekk "tankefeil" på Wikipedia. Tips: Man oppkonstruerer et bilde av motstanderen, som ikke stemmer med virkligheten. Så angriper man dette. Dette er ofte en ubevist herske- og forsvarsteknikk.

I en rasjonell og objektiv debatt, er det en avsporing.

12.08.09 kl. 01:38 skrev Espen Vesteraas:
Å henge opp plakater med advarsler mot barn å fortelle noe til voksne (barnevernet) i nærheten av barneskoler er jo også noe jeg mener å ha lest du har gått god for (beklager MYE hvis jeg tar feil).

Endelig litt fakta fra deg. Takk!

Siden barnevernet på GRUPPENIVÅ skader mye mer enn de hjelper, så må man advare flest mulig.

Det tragiske er at man stadig i større grad indoktrinerer barn med barnefjerns- og familiefientlig ideologi på skolen. I takt med at dette trappes opp, må man advare barn mot det såkalte barnevernet.

12.08.09 kl. 01:38 skrev Espen Vesteraas:
Fortell ditt synspunkt til en liten 7 år gammel jente som har blitt voldtatt av faren sin, du. Skal vi se hvor mye du mener at det er på sin plass å måtte tvinge dette lille barnet til å gi faren sin en god "klem" også neste kveld!

Det er effektivt å bruke enkelsaker som skremselspropaganda for å øke overvåkingen.

Jeg får skremme litt tilbake, men DETTE ER IKKE ENKELSAKER.

Barn og foreldre blir syke av barnevernet OFTERE enn de blir friske. I psykiatrien finnes det en opphoping av gruppen som har mistet foreldre uten ved foreldres død. Dette er gjerne minst like skadelig som incest og vold.

Men slikt er det jo ikke morro å forholde seg til for de autoritetstro og majoritetstro.

Det finnes imidlertid KNALLGOD forskning som BEVIS slikt.

Det betyr at man må, mest mulig varsomt for barnet, fjerne overgriper, og støtte familien/slekt/familievenner etc som er igjen på en måte som stimulerer til mest mulig omsorg for barnet i situasjonen.

Det såkalte barnevernet gjør det ikke slik. De røsker barnet fra alt kjent, og plasserer det hos vilt fremmede som tjener penger på barnet. Slik skader de et - noen ganger - fra før av skadet barn.

Tenk om sykehusene hadde systematisk løst problemer med å lage problemer. Nei, da hadde gått ut over mennesker med makt, penger, anseelse etc, og da hadde det blit BRÅK.

Mennesker med mindre resurser kan bv gjøre slikt med. Uten mye bråk. Det har imidlertid endret seg. Vi organiserer motstand på internett.

12.08.09 kl. 01:38 skrev Espen Vesteraas:

Barnevernet er IKKE ufeilbarlig, men du benytter deg av hersketeknikker overfor alle som ikke er enig med deg. Du støter folk BORT fra deg.

Ikke alt handler om enighet i betydningen meninger. Det finnes SIKRE BEVIS på at BV ikke fungerer på gruppenivå. BEVIS er det vanskelig å stå seg mot.

12.08.09 kl. 01:38 skrev Espen Vesteraas: Du vinner ikke noen andre enn de som allerede er enig med deg. Ingen vil gå over til "din side" basert på de argumenter du kommer med, for de aller fleste faller på sin egen urimelighet.

Du må kunne litt mer om logikk og bevisene før du rasjonelt kan uttale deg om "urimelighet" i denne saken.

Gå til kommentaren

RE: RE: RE: RE: RE: Hva menes?

Publisert rundt 11 år siden

 Og hvordan finner man bevis, på for eksempel incest?

På samme måte som med andre saker:

Bevis

Vitner

Politiet og barnevernet er nemlig ikke synske. Og et totalovervåket samfunn ødelegger fryktelig mye mer enn alle pedofile og mordere til sammen.

Vi har dessverre ikke noe bedre enn bevis og vitner.

Man kan og bør gi folk forsåelse for vanskelige problemstillinger, og slik motivere mennesker til å gjøre mer med det.

Rettsikkerheten skal man imidlertid ikke ødelegge.

Gå til kommentaren

Mest leste siste måned

Sårbar og synlig
av
Ragnhild Mestad
28 dager siden / 2914 visninger
Kristnes omtale av president Trump.
av
Kjell Tveter
rundt 1 måned siden / 1427 visninger
Behov for et blikk i speilet?
av
Shoaib Sultan
16 dager siden / 1120 visninger
Drømmen om tempelet
av
Joav Melchior
29 dager siden / 630 visninger
Minner fra en sommerkirke
av
Anita Reitan
9 dager siden / 611 visninger
Full krise i Mali
av
Hilde Frafjord Johnson
14 dager siden / 586 visninger
Brokete Brasil
av
Hildegunn Marie Tønnessen Seip
7 dager siden / 469 visninger

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere