Arild Holta

Alder: 56
  RSS

Om Arild

Kristen, libertarianist, og aktivist mot de utbredte overgrepene i det såkalte barnevernet. Ytringsfrihetsaktivist i et land som gjentatt dømmes i Strasbourg for brudd på menneskerettigheten ytringsfrihet.

Følgere

RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Hva menes?

Publisert nesten 11 år siden

Vitner til incest? (...)

Bevis? Det er svært, svært vanskelig å påvise seksuelle overgrep, selv når genital penetrasjon har forekommet. Vevet hos barn heles raskt. I en oversiktsartikkel i Tidsskrift for Den norske legeforening vises det til forskning som har sammenliknet prepubertale jenter utsatt for denne typen seksuelle overgrep med ikke-misbrukte jenter, og det ble gjort funn som med stor sannsynlighet var forårsaket av overgrep hos omlag fem prosent av de misbrukte jentene. Rettsapparatet er lite egnet til slike saker. Ungene må uansett få hjelp og beskyttelse. 

Dette kan vi altså "løse" med totalovervåking av samfunnet og en horde med irrasjonelle sosiobablere og psykobablere, og mengder av justismord.

Beklager, men man må nok tenke på andre problemstillinger også.

Man løser ikke problemer med å lage nye ekstreme samfunnsproblem.

Gå til kommentaren

RE: Tvungent liv med overgriper!

Publisert nesten 11 år siden

12.08.09 kl. 06:40 skrev Jon Storeide:

Det er få overgripere som er så ubegripelig dumme at de utstyrer sine incestovergrep med vitner.

Derfor må vi totalovervåke alle?

12.08.09 kl. 06:40 skrev Jon Storeide:

Bevis er heller ikke lett¨å fremlegge, det skal utvetydige bevis til for en dom.

Da må vi i vert fall totalovervåke ALLE!

12.08.09 kl. 06:40 skrev Jon Storeide:

I årene med innsamling av utvetydige beviser (vitner vil det ikke være), reising av straffesak og 3 rettsrunder med eventuell anke til høyesterett skal offeret altså tvinges til å bo sammen med overgriper. (Uskyldig inntil rettskraftig dom)Kjempeforbedring!  

Dersom det er OBJEKTIVE grunner til å tro det begås overgrep, så tar man konsekvensene av dette.

Nå er ikke problemstillingen så svartmalt som du gjør det heller.

De som får falske beskyldninger, skal også ha rettsikkerhet. Folk tar jo livet av seg etter slike beskyldninger. Drit-i-holdningen overfor justismordene og den stygge mistenkliggjøringen virker total. Det finnes flere sider av saken, og du mangler en del.

12.08.09 kl. 06:40 skrev Jon Storeide:

Og hvorfor tror du politibetjenter er bedre enn utdannet barnevernspersonale til å håndtere en bekymringsmelding fra f.eks skolen.

Det er nærmest umulig å bli dårligere for tenkende mennesker. Barnevernsutdanningen er i stor grad ideologi, og slikt er ikke reell utdanning. Tvert imot er det kunnskapsforkastende. Men nå har altså en ny utredning i regjeringens regi påpekt at utdanningen må bli forskningsbasert...

De kommer ikke til å lykkes med det. Forskningen er nemlig ikke i overenstemmelse med rødgrønn ideologi, heller ikke med medias ideologi, og ikke med LO eller FO sine interesser og ideologi. Disse vil ha offentlige arbeidsplasser og kvinnearbeidsplasser. FO vil selvsagt ha mer barnevern for sine medlemmer.

Disse kreftene er sterke nok til å frarøve AP (oa parti) for mange stemmer. Så da blir det ikke endring. AP etc vil jo ha makt. Da må barnefjernskamelen svelges. Ja, kan man fornekte problemet, så krymper kamelen til ingenting...

12.08.09 kl. 06:40 skrev Jon Storeide:

(Ingen barn tropper opp på politikontoret for selv å anmelde et familiemedlem)

Om de lærer dette, så skjer det oftere. Nå lærer man de å løpe til bv, og da skjer DET oftere.

12.08.09 kl. 06:40 skrev Jon Storeide:

Du og Pastor Torp bør ta inn over dere hva dere egentlig tar til orde for. Det er freidig av pastoren å innlede sitt innlegg med å hevde han er for vern av barn når han går inn for en praksis som den jeg har skissert ovenfor.

Praksisen du ha skissert er hentet fra hodet ditt, ikke fra empiri. Virkligheten er heldigvis utenfor hodene våre.

Du har også hoppet over et veldig stort problem:

Adskillelse foreldre og barn skader gjerne mer enn incest. Hvordan løser du det? Med samme drit-i-holdningen som overfor de som blir offer for justismord?

Hvordan løser du at spesielt mødre blir syke av at barna fjernes? Stikker hodet i sandet og skriker "incest" til du ikke lengre hører problemstillingene "ditt" farlige samfunn lager.

Du "løser" et alvorlig problem med å lage et samfunn som regelrett driver mennesker i døden. Hvorfor løse noe som er et regelrett helvete for mennesker, med å lage et regelrett helvete for uskyldige?

Det er irrasjonelt.

Ideologisk og praktisk er det et stort problem med tenkning som ofrer uskyldige for å redde uskyldige. Man har et favorittoffer og lager nye offer for å redde sitt favorittoffer. Da gjør man makten til et overgrepsaparat for å redde folk som er utsatt for overgrep.

Det er ganske enkelt ikke å gjøre det beste ut av en situasjon.

Gå til kommentaren

RE: Stensnæs har helt rett

Publisert nesten 11 år siden

13.08.09 kl. 13:29 skrev Arne D. Danielsen:

På en høyre-venstre akse ligger alle norske partier, inkl. store deler av Frp's politikk og definitivt hele Høyres politikk - til venstre for Demokratene i USA. Stensnæs har således helt rett - uten dermed å plassere KrF til venstre på den politiske siden i Norge.

Hvor politikere ligger, politisk, kan ikke ses på HVILKE MULIGHETER DE HAR I PRAKTISK POLITIKK, men til hvilken politikk de "bekjenner" seg til. Hvilke mål og visjoner har de? Barak Obamas retorikk er forvekslende lik SV sin. Det betyr ikke at han kan drive SV-politikk. Han må praktisk forholde seg til hvor nasjonen ligger.

Gå til kommentaren

RE: RE: Useriøst

Publisert nesten 11 år siden

 

13.08.09 kl. 12:38 skrev Niklas Robin Slettevoll:

hvor havner da SV på dette kompasset? Det er da ubenektelig mer "venstreorientert" enn KrF, og jeg ser egentlig for meg at det ville havnet utenfor dette skjemaet.

Det er ikke mulig å komme utenfor skjemaet.

Spørsmålene plasserer en i "terenget" sånn omtrentlig etter vilje til økonomisk og moralsk/privat tvang.

Moralsk/privat tvang (moralisering): SV vil bruke lover mot prostitusjon etc.

Økonomisk vil de ha kontroll med HELE økonomien, som kommunistene.

Deres demokratiske holdninger vil trolig dra ned på skjemaet, slik at de ikke havner så veldig langt oppe på den kommunistisk/fascistiske del.

Gå til kommentaren

RE: RE: RE: Useriøst

Publisert nesten 11 år siden

 

13.08.09 kl. 13:13 skrev Dan Aksel Jacobsen:

Ja, SV ville havnet utenfor. Arbeiderpartiet ville bli erklært totalt kommunister. Man skal huske på at amerikansk politikk er mye mer kapitalistisk enn norsk og europeisk politikk. Demokratene i USA ligger enda til høyre for FrP om man skulle plassert de i det samme politiske landskapet.

SV ville ikke havnet utenfor, men når ledere i partiet ønsker å arbeide for 100% skatt, så ville de havnet nesten lengst til venstre. At de samtidig er like moraliserernde som tradisjonelt konservative, ville plassert de høyt opp. Tro om de ikke hadde havnet til venstre for sosialisten Robert Mugabe, som totalt har ruinert landet som ble kalt omtrent "afrikas matfat".

Gå til kommentaren

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere