Arild Holta

Alder: 56
  RSS

Om Arild

Kristen, libertarianist, og aktivist mot de utbredte overgrepene i det såkalte barnevernet. Ytringsfrihetsaktivist i et land som gjentatt dømmes i Strasbourg for brudd på menneskerettigheten ytringsfrihet.

Følgere

RE: Sosialismen og Kristendommen

Publisert nesten 11 år siden

 

17.08.09 kl. 01:16 skrev Anders Trondstad:

(...)

44 Alle de troende holdt sammen og hadde alt felles. 45 De solgte eiendommene sine og det de ellers eide, og delte ut til alle etter som hver enkelt trengte det.

 

 

Skapelsesberetningen sier "fritt valg".

De ti bud beskytter eiendomsretten.

Dommertiden var en slags libertariansk nesten-rettstat (ofte kalt anarki). Profeten Samuel og Guds fordømmelse av opphevelsen av dette står veldig klart i Bibelen.

Jesus snakket om investeringer uten å moralisere over det.

Verset du kommer med må bli sett i lys av dette (vers 4 a og b):

Apg 5:1-4
 1 Men en mann ved navn Ananias og hans hustru Saffira solgte en eiendom.
 2 Han stakk til side noe av pengene, og hans hustru visste det. Han kom så med en del av summen og la det for apostlenes føtter.
 3 Da sa Peter: Ananias, hvorfor har Satan fylt ditt hjerte, så du skulle lyve for Den Hellige Ånd og stikke unna noe av betalingen for åkeren?
 4 Var den ikke din så lenge du hadde den? Og når du så hadde solgt den, bestemte du da ikke selv over pengene? Hvorfor har du satt deg denne gjerning fore i ditt hjerte? Det er ikke for mennesker du har løyet, men for Gud!

Altså var eiendomsretten inntakt blandt de første kristne, og verset AT siterer var et engangstilfelle.

Senere sier Paulus: Den som ikke vil arbeide skal heller ikke spise.

Dermed er vi ved velferdsstatens og kommunismens problem:

1. Snyltere og

2. den manglende inspirasjonen når eiendomsretten forkastes (=lovløshet)

 

17.08.09 kl. 01:16 skrev Anders Trondstad:

Selv har jeg alltid befunnet meg langt på venstre fløy, men jeg har ikke alltid vært enig med den konvensjonelle formen for sosialisme. Det totalitære aspektet har alltid plaget meg, og er en av hovedgrunnene til at jeg heller aldri har vært aktiv i politikken.

 

The Politikal Compass illustrerer forskjellen på deg og det totalitære. Tips: Nedenfor Dalai Lama...

Jeg ligger trolig lengre ned enn deg, men på høyresiden.

 

17.08.09 kl. 01:16 skrev Anders Trondstad:

I kjølvannet av Stalin, Pol Pot og ikke minst Nord-Korea problematikken, mener mange nå at sosialismen og kommunismen har spilt falitt. Jeg mener at det grunnleggende sosialistiske prinsipp om å dele jordens ressurser noenlunde likt ikke har spilt falitt, men det er diktaturet og den mentale frihetsberøvelsen som har spilt falitt.

 

Du hopper over at mennesket primært har instinkter for å arbeide for seg og sitt. Dette instinktet beskytter Bibelen. Filosofisk sett kalles det EGOISME. Men mennesker som tror på dette er både takknemlige, generøse og varme. Som f.eks i det bibelverset du startet med. Man deler av SITT. DET er kjærlighet.

 

17.08.09 kl. 01:16 skrev Anders Trondstad: Den virkelige sosialismen hviler ikke på et politisk vedtak eller væpnet revolusjon, men er et spørsmål om evolusjon. Man kan derfor si at den formen for sosialisme vi har vært vitne til i historien har vært en misforstått sosialisme, hvor makten fikk fokus på bekostning av individets frihet.

 

Evolusjon i denne sammenhang, er vanskelig å forestille seg... Hva skal virke det? Men troen på INDIVIDETS FRIHET deler de som ligger langt ned på The Political Compass.

 

17.08.09 kl. 01:16 skrev Anders Trondstad:

(...)

(...) Menneske skal forvandles fra at være „Det falske Forretningsprincip"s Slave til at være „Det ægte Forretningsprincip"s geniale Udøver, der kulminerer i „hellere at give end at tage",

 

SANN forretning handler ikke om å gi eller ta, men om bytte. Jeg har noe du trenger eller ønsker og vis á vis.

Fri BYTTING UTEN TVANG er den sanne kapitalisme.

Fri DELING UTEN TVANG er den sanne sosialisme.

Faktisk tror jeg at den sanne sosialisme og den sanne kapitalisme kan leve side om side i et fantastisk samfunn, hvor man har BESKYTTET FRIHETEN med en minimal makt, som underlegger seg maktfordelingsprinsipp (maktfaordeling hindrer diktaturforsøk.)

Kan du oppdage den rene kapitalismen, slik jeg har oppdaget den rene sosialismen?

Jeg tror at det er umulig med et samfunn bygd på kun sosialisme. Folk vil ikke ha det. Det strider mot menneskets natur. Men de som vil ha det, må selsagt får det.

 

(...)

Men er det ikke egentlig slik at samfunnets karakter bestemmes av vår bevissthet? Den materialistiske kommunisme mente lenge at den virkelig hadde skapt et nytt menneske. I Stalin- tiden i Sovjetunionen forsøkte man til og med å gi denne skapelse en biologisk genetisk motivering. I følge Lysenko kunne ervervede egenskaper nedarves fra en generasjon til den neste. Denne teori tjente som bekreftelse på ”Sovjetmenneskets” suksessrike frembringelser. Men i kjølvannet av Sovjetunionens kollaps ser vi at russere ikke har blitt mer moralske eller kollektivistiske selv etter 70 år med indoktrinering. Det ”nye mennesket” var fremkaldt av ytre tvang og ”dressur”, og da tvangen forsvandt blomstret kapitalismen og den organiserte kriminaliteten. Menneskets dominerende natur er inntil videre egoistisk – eller kapitalistisk.

(...)

Lærdommen i dette er jo at selv med de beste intensjoner så kan ikke sosialismen tas, men den må gis. Fremtidens kommunisme vil ikke være en slags sirkusforestilling, men en ekte manifestasjon av menneskers felleskap og nestekjærlighet.

 

Problemet er at menneskets natur ikke kommer til å bli endret. Derfor må vi frihetstenkere enes om idividets valg/frihet, og innse at den felles fienden er MAKTPAKKET.

Ikke de som FRIVILLIG DELER (sanne sosialister).

Heller ikke de som FRIVILLIG BYTTER (sanne kapitalister).

Fienden er de som TAR DET SOM TILHØRER ANDRE - kjeltringer og fascister.

Kun TVANG legitimerer TVANG. Da er vi ved etikkens atom:

Moralfilosofiens grunn
Etikk har en felles nevner, en "grunnformel" - "etikkens atom".
 
Atomet består av en kjerne:
Proton og
nøytron.

Etikkens kjerne er
EGET VALG, altså
RETTEN TIL SEG/SITT.

Atomet har en negativ motsvarighet til protonet:
Elektron.

Etikkens "motsvarighet til eget valg er:
IKKE TVING.
 
Etikkens grunnsynd er altså TVANG .

Tankebildet og analogien gjør det enkelt...
Gå til kommentaren

RE: Samvittighetsfrihet?

Publisert nesten 11 år siden

 

14.08.09 kl. 20:03 skrev Grete Ullestad:

 

(...)

Det vil være nærliggende at Holta oppgir referanser til Jesu ord og forkynnelse hos synoptikerne, ettersom den historiske Jesus er alle de kristne kirker og menigheters fremste guddommelige og etiske ideal.

Hvorfor tror du at Jesus er fremste ideal?

Jesus tolkes (bort) i overenstemmelse med tidsriktige normer og tradisjoner.

Gå til kommentaren

RE: Samvittighetsfrihet?

Publisert nesten 11 år siden

 

14.08.09 kl. 20:03 skrev Grete Ullestad:

 

"Den grunnleggende kristne verdien er SAMVITTIGHETSFRIHET", proklamerer Holta.

Da håper jeg Holta i neste omgang kan dokumentere, ut fra "skrift og bekjennelse" OG historisk praksis, hvordan kirken og kristendommene har fremhevet og/eller kjempet for samvittighetsfriheten. Det vil være nærliggende at Holta oppgir referanser til Jesu ord og forkynnelse hos synoptikerne, ettersom den historiske Jesus er alle de kristne kirker og menigheters fremste guddommelige og etiske ideal.

 

Mvh. G. Ullestad

 

Hvor i Bibelen - i f.eks Jesu, Pauli eller Johannes' ord - står det at folk skal tvinges til et rettskaffent liv for å få være et fritt vesen i samfunnet?

Tvert imot har vi Jesu ord om å ikke herske, budene som gir mennesket kun rett til sitt, skapelsen som gav mennesket muligheter til å synde. Mennesket har i følge Bibelen rett til VALG, og med det samvittighetsfrihet.

På den annen side så finnes det da nok maktpakk blandt kristne som blandt andre mennesker. Men å være maktpakk er ikke et bibelsk ideal.

Gå til kommentaren

RE: Angrep!!??

Publisert nesten 11 år siden

 

14.08.09 kl. 17:25 skrev Rune Tveit:

 I dag er det et problem at man angriper UTEN OBJEKTIVE grunner med IRRASJONELLE tiltak.

sier Holta,

------

Du verden, så en undersøkelse av om barn har det godt nok, basert på at noen har meldt sin bekymring

er i Holtas virkelighetsforståelse å anse som

angrep.

forstå det den som kan?

Så du tror det bare er en undersøkelse man risikerer. Jeg er ikke den eneste som er blitt "beskyldt" av barnefjernskrullinger for å ha politiske og religiøse idealer de ikke liker. Og så var det rettsikkerheten når disse forstå-seg-påerne vil ha noe igjennom.

I tillegg så er mitt privatliv nettopp privatliv.

Skulle tro folk hadde lært litt av ideologiene i forrige århundre, som ikke respekterte individ, familie og privatliv. Utrolig at man ikke klarer å lære av den aller nærmeste historie en gang. Og da er jeg ikke kommet til barnevernsovergrepene vår historie er proppfull av.

Ignoransen er en skam. Det er bare å skrike ut fryktpropaganda fra myndighetene, så løper folk som kaklende høns mot nye menneskerettighetsbrudd. For det er menneskerettighetsbrudd det handler om når man ikke respekterer familien.

Gå til kommentaren

Man løser ikke problemer med å lage nye ekstreme samfunnsproblem.

 Ingen vits i å diskutere med anti-barnevernmiljøet. Dere bare lukker øynene for at mange barn lider i familien. Enkelte i miljøet går faktisk så langt at de skriver falske leserinnlegg i aviser.

I et samfunn er det flere mennesker som kan oppleve lidelse enn incestoffer. Kan vi ikke være enige om det?

Innlegg blir ikke falske om folk er anonyme. Tenk at folk mener at motstanden mot oss som kjemper for familien, er så tøff at de velger å være anonyme. Mange tør ikke gå ut med sine saker i frykt for det såkalte barnevernet.

Kanskje personen får ødelagt en politisk kariere av å stå frem? Kanskje ødelegger bv forholdet til barnet ytterligere. Kanskje får personen ødelagt forskningskarieren? Hva vet jeg? At folk skal frykte for slikt i et påstått fritt land forteller det meste om forholdene. Det var i vertfall en usedvanlig dyktig og oppegående person!

Gå til kommentaren

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere