Arild Holta

Alder: 56
  RSS

Om Arild

Kristen, libertarianist, og aktivist mot de utbredte overgrepene i det såkalte barnevernet. Ytringsfrihetsaktivist i et land som gjentatt dømmes i Strasbourg for brudd på menneskerettigheten ytringsfrihet.

Følgere

Sensur er løgn.

Dessuten vil bare noen lage en annen variant.

Det man heller må gjøre er å plassere versene inn i en historisk kontekst- og på annen måte i en kontekst som forklarer dem bort fra å være gyldige nå.

Nå driver jo ikke muslimer flest med dreping av nordmenn. De må alltså ha funnet en måte å ugyldiggjøre disse versene. Analyser de begrunnelsene muslimer har for å ikke leve etter disse versene, og bygg videre på det - sett det inn i nye kontekster og bygg nye kontekster.

Slikt kan legges inn i kommentarutgave av Koranen.

Gå til kommentaren

Mange logikkfeiler i en setning

Publisert rundt 4 år siden
Hvis det du kaller naturlig oppdragelse omfatter bl.a. vold er du ute og sykler ihht lover og regler.

Hvordan klarer du å få til mange logikkfeiller i en setning?

1. "vold" - appell til følelser

2. "lover og regler" - appell til autoritet

3. "vold" + "lover og regler" - stråmannsargument

4. "lover og regler" indikerer også et lovbrudd. Å bruke ytringsfriheten er imidlertid ikke lovbrudd.

Faget logikk forteller hvor sannferdig argumentasjonsteknikken er.

Det er ikke norsk ny kultur og Norges lover man finner noe objektiv om hva mennesket er psykologisk og sosialt. Det finner man derimot i en kombinasjon av antropologi, historisk psykologi, biologi og tilsvarende. Dette forteller noe om hvilke underige avvik vår kultur har. Det er ikke trendene, lobyistene og fag uten vitenskapskritikk som forteller oss dette.

Dette handler om hva som er mest mulig objektive sannheter på gruppenivå.

Sannhet eller virkelighet er også det som er målet for debatt. Ikke tåkeleggende hersketeknikker og forsvarsteknikker.

Gå til kommentaren

Du bløffer

Publisert rundt 4 år siden
Man kan aldri forsvare vold mot barn.

Det er alltid enklest å lage en stråmann når man ikke kan motsi motparten. Men det er uredelig. Naturlig oppdragelse er IKKE vold.

Voldsmonopolet som nekter naturlig liv, er derimot vold.

Såkalt omsorgsovertakelse er psykisk tortur.

Du forsvarer tortur av barn og voksne.

Gå til kommentaren

Jeg leste første avsnitt

Publisert rundt 4 år siden
Knut Nygaard – gå til den siterte teksten.
Siden avisen Dagen ble møtt med Gestapo beskyldninger fra et knippe rumenske utsendinger av politisk og diplomatisk valør har jeg vært aktiv med å prøve å formidle litt sannhet om lover, regler og hvordan barneverntjenesten utfører sine pålagte samfunnsoppgaver.

Begrepet "sannhet" handler ikke om virklighetsopplevelsen, men om virkligheten - det utenfor eget hode. Den dagen du praktiserer dette på deg selv, så kan du bli interessant å lese. Til nå har "sannheten" vert synnonym med "overbevisning" - din egen overbevisning.

Når slik "sannhet" knuses med forskning, empiri og vitner, og man ikke vender om, så har man meldt seg ut av reell debatt og gått over i skinndebatt, forsvarsteknikker og rasjonalisering. Dette er helt elementær psykologi, debattkunnskap og logikk (faget filosofi).

Du har i flere år demonstrert at du nekter å strekke deg bortenfor din egen overbevisning. Da har du heller ikke mer å tilføre, når argumentene dine er motbeviste. Når du ikke innser dette, så er det i hovedsak bortkastet å lese hva du skriver.

Gå til kommentaren
Vi har også, via advokat og andre familiemedlemmer, oppfordret dem til å sende oss dokumenter som kan underbygge de påstandene som de og deres støttespillere har fremsatt i sosiale medier og

Hvorfor skal lidende mennesker hjelpe dere med seleksjonsfellen (confirmation bias) dere er i? Til skade for egen sak og egne barn? De driver ikke med selvskading.

FØRST må dere forholde dere til barnevernsdebatten og ikke avfeie den. Først da kan dere ta samfunnsansvaret deres.

Gå til kommentaren

Mest leste siste måned

Sårbar og synlig
av
Ragnhild Mestad
22 dager siden / 2889 visninger
Kristnes omtale av president Trump.
av
Kjell Tveter
28 dager siden / 2065 visninger
Behov for et blikk i speilet?
av
Shoaib Sultan
10 dager siden / 1101 visninger
Drømmen om tempelet
av
Joav Melchior
24 dager siden / 613 visninger
Full krise i Mali
av
Hilde Frafjord Johnson
9 dager siden / 573 visninger
Minner fra en sommerkirke
av
Anita Reitan
3 dager siden / 463 visninger

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere