Arild Holta

Alder: 56
  RSS

Om Arild

Kristen, libertarianist, og aktivist mot de utbredte overgrepene i det såkalte barnevernet. Ytringsfrihetsaktivist i et land som gjentatt dømmes i Strasbourg for brudd på menneskerettigheten ytringsfrihet.

Følgere

Stråmannsargumentasjon

Publisert over 4 år siden
Jeg vet ikke hva som har gjort deg så opphengt i gener som forklaringsmodell, men det er ganske lenge siden man trodde gener avgjorde alt. Epigenitikk og andre framskritt har gjort at det er svært få som tror på en så sterk biologisk determinisme i våre dager. Hvordan du får de kristne "frie valgene" dine til å gå i håp med en så sterk tro på genetisk determinisme er forøvrig en gåte for meg.

Jeg er ukjent med at noen har ment at gener betydde alt.

På 90-tallet sa de 60/40 i genenes favør. Nå er tallene høyere etter mer forskning.

Epigenetikk er det nye faget man skal ødelegge for å få det til å høres ut som miljøet er viktigere enn det er.

Det finnes noen saker som er determinert. Sjelden er vel adferd direkte determinert. Mennesket har et valg der og da. De fleste tenåringsgutter er derimot determinerte til å finne jenter fine i begynnelsen av tenåra.

Normer kommer fra miljøet - spesielt foreldre. Dialekten kommer fra kompisene. Karakteregenskaper og psykiske problemer kommer over 70% fra gener. Osv.

Når jeg raskt skriver en artikkel har jeg ikke med like mye som om jeg hadde skrevet en bok. Da skriver jeg bare en del som skal få folk til å tenke.

Her er norsk tvillingforskning: http://forskning.no/psykologi-stub/2008/02/lykken-er-medfodt

Hennes 80% gener er trolig noen prosent lavere.

Poenget er ikke de helt presise tallene, men DET STORE BILDET. Det er veldig feil.

Gå til kommentaren

Publisert over 4 år siden
Robin Tande – gå til den siterte teksten.
Det er ikke måte på hva du lirer av deg uten å gi en skikkelig redegjørelse for dine påstander.

Raundalenutvalget

DET BIOLOGISKE PRINSIPP

er byttet det med

DET UTVIKLINGSSTØTTENDE TILKNYTNINGSPRINSIPP

------------

I Norge er barn dekontekstualisert fra familien. De er "mat" for skolen, barnevernet, barnehagene, psykiatrien, osv.

Hvorfor?

Fordi disse har den største støtten.

De har

  • fagorganisasjonene.
  • nærliggende profesjoner.
  • den offentlige sektor
  • media som spør de over og ikke foreldrene.
  • politikerne som spør de over og ikke politikerne.

Så går det altså fullstendig overstyr mens informasjonsstrømmen kontinuerlig sier motsatt sak.

Da får de som kan tenke samfunnsmekanismer på et litt mer avansert plan begynne å gjøre det. Vi er tredve år for sent ute.

Gå til kommentaren

Nei, for det har jo tidens ideer sagt

Publisert over 4 år siden
Sølvi Sveen – gå til den siterte teksten.
Alle forelde kan oppleve slike situasjoner med sine barn. Men det finnes andre måter å få barnet sitt til å forstå, enn å bruke fysisk vold. Og selv om gutten ikke fikk varig men av slagene fra faren, at faren gjorde det av kjærlighet, osv, gjør det ikke noe mer legitimt.

Og da er det slik.

Er det virkelig ingen som gidder å ha en høyere kvalitet på debatten enn tidens ideer, ideologi, FORESTILLINGENE om barnevernet, osv.

Er det mulig å få debatten ut fra forestillingsverdenen og til empirien?

Virklighetsoppfattelsen er INNE i hodet.

Virkeligheten er UTENFOR.

Forskningen er også UTENFOR.

Hvordan forholde seg til de objektive bevisene UTENFOR hodene?

I motsetning til alt det sellektive som passer det INNE i hodet?

Er det umulig med intelligent debatt?

Gå til kommentaren

Er virkelig paradigmene gull verd?

Publisert over 4 år siden
Robin Tande – gå til den siterte teksten.
De gråtende foreldre og barn som det fortelles om; hvem er nærmere til å gjøre noe positivt som kan avverge det?

Hva kan foreldre gjøre mot voldsmaktens vrangforestillinger?

Gå til kommentaren

Hvordan måles dette?

Publisert over 4 år siden
Atle Pedersen – gå til den siterte teksten.
Her tror jeg mye av skylden ligger hos de som overdriver demoniseringen av barnevernet.

Hvordan måler man grader av overdrivelse/underdrivelse?

I et uopplyst land hvor ideologi, moralisme og pressgruppenes lyst er viktigst i kraft av et ekstremt statsbudsjett og en sentrert makt rundt det offentlige, har man glemt hvordan slikt objektivt kan måles.

Gå til kommentaren

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere