Arild Holta

Alder: 56
  RSS

Om Arild

Kristen, libertarianist, og aktivist mot de utbredte overgrepene i det såkalte barnevernet. Ytringsfrihetsaktivist i et land som gjentatt dømmes i Strasbourg for brudd på menneskerettigheten ytringsfrihet.

Følgere

Appell til følelser

Publisert over 4 år siden
Robin Tande – gå til den siterte teksten.
Hva kan jeg svare på dette?

Hadde vi vært amerikanere så hadde jeg vel sagt: Hva sier din psykolog til dette?

Det var svar til min kommentar: I Norge er barn dekontekstualisert fra familien. De er "mat" for skolen, barnevernet, barnehagene, psykiatrien, osv.

Først: Appell til følelser er debattfusk logisk sett. Det klassifiseres under logisks fallgruver - tankefeil.

Dersom skolen, barnevernet, barnehagene, psykiatrien, osv EMPIRISK dokumenterte at de var best for barna, så kunne kanskje din tåpelige kommentar hatt mening.

Hvorfor skal vi ha et oppkonstruert samfunn på tvers av naturlige rettigheter, som ikke baserer seg på empiriske bevis?

Fra naturen av utgikk det meste av læringen fra familien og nærmiljøet.

Hvorfor er ikke skolen en videreføring av dette?

Hvorfor er ikke barnehager et empirisk produkt?

Hvorfor har ikke barnevernet et forskningsbasert fag, men er på tvers av forskningen?

Hvorfor fikk barn og unge i psykiatrien dårligere resultat enn barn og unge utenfor psykiatrien i Norge rundt år 2000?

Hva driver frem et samfunn som ikke er basert på beviser?

Gå til kommentaren

Hvorfor svare på oppkonstruksjoner?

Publisert over 4 år siden
Robin Tande – gå til den siterte teksten.
Hva svarer foreldrene når de blir stilt følgende spørsmål fra de som vil hjelpe dem:

Problemet er bl.a at de ikke får muligheten til å forbedre seg.

Det andre problemet er at de skal forbedre seg etter en ikke-faglig mal.

Dette skal de gjøre for å ikke få et resultat som ikke-faget i barnevernet fantaserer om. Barnevernet har en mental konstruksjon som kalles "skjevutvikling". Problemet deres er bare at det i svært liten grad er foreldrene som sørger for denne utviklingen. Det er over 70% gener. Foreldrene får skylden for gener, skolemiljø, venner, barn og unges valg, tenåringsopprør, treårstrass, at gutter er interessert i jenter, osv, osv.

Sosial arv er en illusjon. Man blir lik foreldre fordi man deler samme genene. Det er vitenskapelig bevist at sosial arv er en illusjon. Fordi det er vitenskapelig bevist å være så mange andre faktore som teller inn. Å skylde på foreldremiljøet at barna blir lik dem, når barna kun har foreldrenes gener, er regelrett idiotisk.

Kan ikke flere angripe denne ekstreme antiintellektualismen som har voldsmakt gjennom politiets arbeid som systemets (ikke nødvendigvis lovens!) nyttige idioter.

Gå til kommentaren

Hvorfor ikke?

Publisert over 4 år siden
Men jeg innser at Norge ikke bare kan åpne grensene og slippe alle som vil inn, inn.

Dersom staten ikke betaler for oppholdet, kan vi ha åpne grenser. Ja, faktisk fjerne grensene.

Utgangspunktet for debatten er en ekstrem statsfinansiert folkevandring. Det er - historisk sett - et ekstremt utgangspunkt som i vår tid liksomnormaliseres.

Gå til kommentaren

Litt på siden...

Publisert over 4 år siden
Torleiv Haus – gå til den siterte teksten.
I det store og hele mener jeg at Halvorsen i likhet med det store gross av modernister har en forkvaklet og karikert forståelse av historien og substansen i de tre religionene.

Er det ikke når modernismen karikeres med kvasi-rasjonelle argumenter at den blir et problem. (Så også med positivismen.)

Synes det er litt underlig med en del angrep på disse. Det virker være stråmannsargumentasjon. Eller er det noe vesentlig jeg har gått glipp av?

Gå til kommentaren

Barnevernets illusjon

Publisert over 4 år siden
Knut Nygaard – gå til den siterte teksten.
det kan synes som om sårbare barn blir for lenge i sin sårbarhet i barnevernstrappa

Sammenligner man barn som blir tatt tidlig med utagerende tenåringer som blir tatt, så får man feil bilde. Hvorfor må jeg fortelle til Knut Nygaard det som skulle vert hans fag?

Jo, fordi det ikke er et fag men bias, ideologi man forsvarer, moralisme man forsvarer. I en slik grad at faget drukner.

Et mer eller mindre tilfeldig lite barn som blir tatt har en mye mer "normale" gener enn hva en svært utagerende tenåring oftest har.

Altså sammenligner man to grupper med forskjellige genetiske "tilbøyeligheter". Svaret blir dermed en illusjon som man nekter å rette opp. Fordi de har makt. Og fordi de tror på det.

Sammenligner man imidlertid barn som er tatt fra foreldre med tilsvarende barn som ikke er tatt fra foreldre - altså like grupper bort sett fra omsorgsovertakelsen - så kommer barnevernsbarna dårligst ut.

Sitat fra dansk forskning (2011):

RESULTATER
Resultaterne ligger på linje med andre internationale effektstudier og peger på, at tidligere anbragte børn kommer ud af anbringelsen med negative konsekvenser – omend af begrænset størrelse – både hvad angår marginalisering, helbred og kriminalitet.

http://www.sfi.dk/resum%C3%A9_tidligere_anbragte_som_unge_voksne-10248.aspx

Noen av disse forskere startet øyeblikkelig å argumentere panisk mot egen forskning. Biasene sitter som spikret. Men dette var ikke ny kunnskap. Som de også sier i sitatet over.

Siden det er Bibel-troende Nygaard jeg svarte så tar jeg litt fra Bibelen (Paulus):

La det stå fast at Gud taler sannhet, men hvert menneske er en løgner.

Mennesket er et svært uærlig og selvbedragerisk vesen. Det er få av oss som vikrkelig tar dette på alvor, peker på seg selv, og sier: Du er en løgner.

Jeg lærte dessverre ikke det fullt ut blant kristne, og startet ikke med det før jeg var over 35 år, godt og vel 15 år tilbake. Hadde jeg skjønt dette som barn og ung, hadde jeg spart meg for utrolig mye vås i ord og handling som jeg senere har måttet gå tilbake på. Utrolig så mye dumt jeg sa i 20-30 års alder.

Gå til kommentaren

Mest leste siste måned

Slik jeg ser det
av
Magne Nylenna
26 dager siden / 1511 visninger
Kristnes omtale av president Trump.
av
Kjell Tveter
6 dager siden / 1431 visninger
Sekulariseringen av Rumi
av
Usman Rana
17 dager siden / 1104 visninger
Slappe konspirasjonsteoretikere
av
Øivind Bergh
13 dager siden / 1004 visninger
Med vandreskoene på
av
Anita Reitan
rundt 1 måned siden / 672 visninger
Alle eller ingen?
av
Knut Alfsvåg
22 dager siden / 457 visninger

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere