Arild Holta

Alder: 56
  RSS

Om Arild

Kristen, libertarianist, og aktivist mot de utbredte overgrepene i det såkalte barnevernet. Ytringsfrihetsaktivist i et land som gjentatt dømmes i Strasbourg for brudd på menneskerettigheten ytringsfrihet.

Følgere

Omtaler studiene samme sak?

Publisert over 4 år siden
Du har vist til en doktorgradsavhandling med tvillingstudier, mens jeg har henvist til en meta-studie.

Det ene handler forenklet om psykisk helse.

Metastudiet handler om mer.

Poenget mitt er mindre hvilken adferd barn ender opp med. Hvilket nok metastudiet er svært nyttig for.

Mitt poeng er primært hvilken smerte og skade barn og foreldre blir påprakket. Samt det etiske aspektet i å angripe naturlige rettigheter.

Jurist Marius Reikerås gikk igjennom flere titalls omsorgsovertakelser, i Norge. ALLE basertes på å permanent holde barna borte fra foreldrene. Menneskerettighetene sier at - i hovedprinsipp - ALLE skal ses på som midlertidige. Det er altså et stort sprang mellom barnevernsideologien og menneskerettighetene. Norge bryter menneskerettighetene i nesten hver eneste såkalte omsorgsovertakelse.

Hvorfor gjør de det?

  1. Fordi de har makt til det.
  2. Fordi de ikke skjønner naturlige rettigheter.
  3. Fordi de ikke har en høy grad av evidensbasert fag.

Hva skal man gjøre med det?

Gå til kommentaren

Premiss

Publisert over 4 år siden
Du kan dermed ikke bruke slike eksempler når du skal sammenligne med ustabile familieforhold som barnevernet oftest er involvert i.

Her har du et premiss for debatten som ikke er forskningsbasert. Det er en en mening. Meninger er gjerne miljøbaserte.

Gå til kommentaren

Faglig vås

Publisert over 4 år siden
Knut Nygaard – gå til den siterte teksten.
Legger inn en link utarbeidet av Kvello - Risikofaktorer - Beskyttelsesfaktorer

De såkalte risikofaktorene utelukker nærmere 80% av risikofaktorene som gener og barnets valg.

Skal et slikt "regnestykke" gå opp må man ty til underligheter. Det gjør man bl.a ved å dra inn ikke-empiriske "tilstander" eller problemer med lite faglig ballast som ADHD (hvor er grensen for barnets "sykdom" kontra samfunnets patologier?), tilknytningsforstyrrelser, autisme (grunnet manglende faglighet er ikke asperger en tilfredsstillende diagnose), osv. Risikofaktorene primært knyttet til kjernefamilien er jo en oppramsing i overtro og manglende basering i forskning.

Gå til kommentaren

Tror du ordla deg godt nok

Publisert over 4 år siden
Jeg ordla meg kanskje litt feil. Jeg mente at Barnevernet ofte griper inn som om det er akutt uten at det er det. De griper inn kun på bakgrunn av antagelser uten å ha satt seg inn i saken og uten noen form for dokumentasjoner. Dette er ulovlig og bryter med grunnleggende menneskerettigheter.

Problemet er at noen meningsmotstandere ikke har et ærlig ønske om forståelse.

Gå til kommentaren

Barna traumatiseres av barnevernet

Publisert over 4 år siden
Knut Nygaard – gå til den siterte teksten.
der overgriper eller voldsutøver blir tatt inn og ender i fengslig forvaring inntil avhør er gjennomført og situasjon avklart i forhold til hjem og eventuelle øvrige barn. Derfor kan ikke foreldre forhåndsvarsles. Barnet blir tatt hånd om

Men Nygaard gir blanke i den problemstillingen.

Det er tortur for små barn å bli adskildt fra foreldrene. Dersom Nygaard brydde seg om barn og ikke bare arbeidsplassen og illusjonene så hadde han grepet tak i problemstillingene som skaper SMERTE når han og hans like griper inn.

Mer eller mindre total isolasjon fra foreldre er nødvendigvis fullstendig unødvendig. Dette brukes stadig som virkemiddel. Det er ondskap mot barn og foreldre.

Er man ikke i stand til å se helt elementære følelsesmessige problemstillinger, så skulle man hatt sparken. Det skjer normalt ikke. Bl.a derfor får ukulturene utvikle seg. Men også fordi man har et liksomfag som stort sett hopper over at barn har gener.

Gå til kommentaren

Mest leste siste måned

Slik jeg ser det
av
Magne Nylenna
26 dager siden / 1511 visninger
Kristnes omtale av president Trump.
av
Kjell Tveter
6 dager siden / 1431 visninger
Sekulariseringen av Rumi
av
Usman Rana
17 dager siden / 1104 visninger
Slappe konspirasjonsteoretikere
av
Øivind Bergh
13 dager siden / 1004 visninger
Med vandreskoene på
av
Anita Reitan
rundt 1 måned siden / 672 visninger
Alle eller ingen?
av
Knut Alfsvåg
22 dager siden / 457 visninger

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere